Protestáns Tanügyi Szemle, 1927

1927 / 1-3. szám

• ooooooooo o(e o o o o 0 o o o o o o o o o o o 1. évfolyam. 1927. jan.—márc. 1—3. szám. o o > 0 1 • o o o o o o o o o o o o Pro'esÉn92»MAj.i4 \ «■«^ ■■ » // r> r' /jjr Tan úgy* S^erwe. Az ág. h. ey. és ref. tanáregyesületek hivatalos közlönye. 'jS* 1 ' Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Borsos Károly. Szelényi Ödön. 000 Megjelenik évenként 10 füzetben. 000 Előfizetési dij 5 pengő. Jr. 000 Nyomatott mezőtúron, Borbély Gy. könyvnyomdájában. 1927. • oooooooooo •

Next

/
Oldalképek
Tartalom