Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1917 (60. évfolyam, 1-52. szám)

PKOTESTilS E&YIÁZMSKOLAI IAP ©t' 1 9 1 7 is HATVANADIK ÉVFOLYAM / FELELŐS SZERKESZTŐ: BII,KEI PAP ISTVÁN 3 TÁRSSZERKESZTŐ: DR. KOVATS ISTVÁN BELSŐ MUNKATÁRSAK: MAR JA Y 'KÁROLY, MURA KÖZ Y GYULA, DR. PATAY PÁL, DR. SEBESTYÉN JENŐ ÉS VERESS JENŐ LAPTULAJDONOS ÉS KIADÓ: A KÁLVIN-SZÖVETSÉG BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom