Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1915 (58. évfolyam, 1-52. szám)

PROTESTÁNS EGYHÁZIésISKOLAI LAP ee^ 1 9 1 5 ÖTVENNYOLCZAD1K ÉVFOLYAM FELELŐS SZERKESZTŐ: BILKEI PAP ISTVÁN TÁRSSZERKESZTŐK : PALÓCZ1 HORVÁTH ZOLTÁN DR. ÉS KOVÁTS ISTVÁN DR. BELSŐ MUNKATÁRSAK : BÖSZÖRMÉNYI JENŐ, MÁKJAI KÁROLY, SEBESTYÉN JENŐ, TARI IMRE DR. ÉS VERESS JENŐ LAPTULAJDONOS ÉS KIADÓ: KÁLVIN-SZÖVETSÉG BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS K1R. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom