Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1914 (57. évfolyam, 1-52. szám)

PROTESTÁNS E& YHÁZI É? ISKOLA ILAP ÖTVENHETEDIK ÉVFOLYAM FELELŐS SZERKESZTŐ: BILKEI PAP ISTVÁN TÁRSSZERKESZTŐK:: PÁLÓCZI HORVÁTH ZOLTÁN DR. ÉS KO'VÁTS ISTVÁN DR. BELSŐ MUNKATÁRSAK: BÖSZÖRMÉNYI JENŐ, SEBESTYÉN JENŐ, TAHI IMRE DR. ÉS VERESS JENŐ LAPTULAJDONOS ÉS KIADÓ: KÁLVIN-SZÖVETSÉG BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom