Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1912 (55. évfolyam, 1-52. szám)

PROTESTÁNS E&THlSís ISKOLÁI LAP 1 9 1 2 ^ ÖTVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM OKTÓBER HÓ MG FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: HAMAR ISTVÁN FŐMUNKATÁRSAK: DR. KOVÁTS ISTVÁN, DR. TARI IMRE, SEBESTYÉN JENŐ ÉS VERESS JENŐ OKTÓBER 1-TŐL LAPTULAJDONOS ÉS KIADÓ: KÁLVIN-SZÖVETSÉG FELELŐS SZERKESZTŐ : TÁRSSZERKESZTŐ: BILKEI PAP ISTVÁN DR. PÁLÓCZI HORVÁTH ZOLTÁN BELSŐ MUNKATÁRSAK: DR. KOVÁTS ISTVÁN, SEBESTYÉN JENŐ, DR. TARI IMRE ÉS VERESS JENŐ BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom