Protestáns egyházi és iskolai lapok – 52. évfolyam – 1909.

PEOTESTÁIS EGYHÁZI k ISKOLAI LAP ® 1 9 O 9 ts ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJD0N0S HAMAR ISTVÁN. FŐMUNKATÁRSAK: D R KOVÁTS ISTVÁN ÉS YERESS JENŐ. BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom