Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1904 (47. évfolyam, 1-52. szám)

PROTESTÁNS E&IMZMSKOLAI LAP 1 9 O 4 í® NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS SZŐTS FARKAS. BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom