Pro Domo, 1944. július-november

r •• ö ic ta o: -ra t>iAV7 i bo-iTéd. Iiri Tinirat4riii3 1-í-oltülii o^oportja 4a te • ?rsJlrí:^ttl?i pTancsnok ^ri Jjjg 1^%.^,^^. dínr^i sz'l* beazvpl 'kV" Pt SZi ° el J n ^ ^ ­orpori tbta ÍG rB A Z V^ÍMÍ ^rh'7> ibsfl t•'-olcroírb&ri. Vulturint*'zs»4- . TT. • tri "• .,v ' «»1 J v;»,l M *f-7 T-IK*» ' K »• tett >t let. ^ r ,,icb,n , Husi ^ P : ^'^v;: l pe^ i !: üb 5- • no U f0 w eiy int,r, .15 t4^, ancl ^rbe*l t t kor t ,t .k. ^ Csiszár ífr *c sznaados. a °S 35. oszMlyVl Vrl r/.ar­a8 j L. jcs T^r mag. <ho. i "í^ck. v*:UÍ'rV» eoüport jí-cs". frnok«, ,rsz, l<oitai íoc . , . 3/J kírh ^ik^íSk "iftet 1 vfette ^h-e/lí' ? ^ ae-t't 4\ kiVri'zottsVés 1: krt&anaá *últ,*n*k ahdy^ ^ ir nt is Srdekliott. ^\fáÍ<Jt Á) Mt~J(«V' Me/V^ 1 3 Prodomo! Tájékoztatóul ?zzaű a Vnotiient'Ksaal. ho,*i Jöuts téb^hek £.lsbbi avilaikoze+ft után r- • !lhttclst" kinTilik. :? inna:: oknak a bZfcce. akik eddig abban a hitben foltak, h konpr JGÍSSZUBIO.O btvalljík. e j^lt'lábJB neia is lestek* irtetezkt s k'^/ a b^keí- ­tételeket aiUilni fogják. S^utt; szerint egy Utalán non lesz b^keárt jfcezlot. HT lm Vá 3 L -i n d c n , Július 3. ' > »3aut3 tábora kjrdr.cá Htc atása alr»V ~val a k'áv.t- .... kazé' nyilatkozatot tette es ItaliV Libera rnnkat'-rja előtt: # 17/ • » Vólemsnyco szerint e37'Ital a v>; la lsaz 4it luiW3 LíVeérteke^l'ít. lehet, hojy les;ne> 3r^rosatu" >te üzletek, ^ anelvek tal-ln 10 vagy 12 va;: talán t ^vac;. í el pgn Jt tar­tani. A különböze nerazet.ikr.ek egpáá koai tt kell ^.igvitrtniok . c5­kéo kaposclatok •egWe'-.'^siüek leú bb utiat. Jz h4toru Je£t*i't»ja* ti ~%ja i köxcáönoá dt> fekezato.r inU^rálöa'-t a vllá? nc^zetoi HJ­zött. Tsruószetese'h lfoz uak tó fols'-bl ara - '-^'"i.­T V Ú V r tetszik - nenzetközi rer^.2rl e^cn-k lenét laajci ne^'^'i. /ÍK'I/ Tkf Hy/Gyi6 k Tkf 6. osztíly tisztelettel ^rtfsiti a lanok i.t, ff)szerkesztőit, bory 1^-:it-áin&dásoickal kapcs:lstös* oikkek a iövcbfii csak i Vkr 6. osztály ált-.l törtéat előzetes cenzúrázás után jelenhetnek ce.2 a laor.fcb'Ui. Az ányav- aerzurlzásínak e^szer^sit^se c41jáb^l az űsztrtly k4ri, hcsy a nanközi lapek a cénzurízsnd* anyaeot ( rendes körülmények küzött le-'"•.^s-rbo S *tái~. a reggeli latok pedi^ 15 ^riii? juttassak el a sajt^clien?rzo bizottsághoz, onnét ' az osztály az: kat erre a o41ra beállitott motorkerékpárral szdlliJr tatja P1 Fortuna-utca 21. olá 4s a cenzúrázás »e<rtcrte'nte után vissza a bizottsághoz, Amennyiben a lapok fenti időpontra*nem tudnák az sny-^ot a sajt<<ellenőrzc bizottsi^:z bekílldeni. ugy ez ciztály k4n azokat k3zv étlen'dl "Porti»a-utca 21. sz. alá klildeni,

Next

/
Oldalképek
Tartalom