Pro Domo, 1944. január-március

1944-01-03 [1308]

Romin lap cikke Erdély r61 v », ^tatáwrt./ _ , + • T J / * TT /r« ukar 'elt január Ü, Pkagvar Távirati Iroda./ a ••irzö Erdély számára a rom,In ^ffj^;^ a románságot min­Eevik cikkében a hetilap ezt 1 is, ncwo^APS-ÍCÍ és kul­dig üldözték 4s minden es*ir. ; zzél megakadályoztak gazdasági es KUJ. turáli? f*5l n4vsét, /Csak távköz jaUsu! / Komán lap az '^ZFkerdéM n'^számlálásról. G Vs/L7 ü m -ö u k a r c s t január 3. /ka^ar Távir?ti Iroda./ ioon v í Tran^ylvania ivoastra hetilap egy cinben azt irja, ho^y . -1930-ban nej tartott n€'szinlilisadatai szerint Északerdőiben / * nemzetiségek pzlna 1930-bin a követkrz' volt: R^in 1,312.118. ff^!í. l­0 í § i 995 t, n í?^ 78-* 55 . °™sz 3C;894, bol/ár 884, z?id?' 115,414. cigány 51.Mf, más nemzetiségi 29.945. ^'szakerdlly ösz­szes lakosságának te it 51 szizal<<ka román és csurón 31 száz^ka gyar. k visszatérés után az északerdélyi románok e,:videi£ abban a Eszakerdélybol már T9.522 román cenekült d és 1941-ben 21.700 ^&h? Ml J s J 3 '?£ 5 r r­in nő ' 1942-ben 41.845 romín f'rfi < 3 Z&-$,l m , in ö ?», i ?úf^ a ? ? edl s 5701 f^rfi-«B 4J63 rorlh asszony menekült el. k lelkészek le na.^obbHsze heh'Tn.-.cradt a -.arrarolt • bevorulísakor, de később nagyon sokan kötelének voltak né is el­menekülni, u L-ho7 1500 íszakerdilvi község ro~án lelkész nUklll maradt. a-N ORS/ÁíiOS l-KVÉLTÁR i '

Next

/
Oldalképek
Tartalom