Prágai Magyar Hirlap, 1938. június (17. évfolyam, 125-147 / 4568-4590. szám)

1938-06-22 / 141. (4584.) szám

8 npR5CGAlA\ACiS?ARHTRLAE> . SPORT . Nagy sikerrel zajlott le a magyar középiskolások atlétikai bajnoksága A pozsonyi magyar tanítóképző nyerte a pontversenyt, — Garanvölgyi Vince „a legeredményesebb magyar középiskolai atléta* címét ■■ ■■ ÉRSEKÚJVÁR. — Az érsekujvári magyar reál-1 gimnázium Czuczor Gergely Önképzőkörének sport­szakosztálya — Holota Zsuzsa kezdeményezésére — megrendezte, a csehszlovákiai magyar középiskolák első atlétikai bajnokságát, amely minden várakozást felülmúló sikerrel végződött. A bajnokságon — a ri­maszombati és beregszászi reálgimnáziumok kivételé­vel — Szlovákia és Kárpátalja valamennyi magyar középiskolája résztvett s azon — a várakozásoknak megfelelően a pozsonyi magyar tanítóképző aratta a legnagyobb sikert, amennyiben megnyerte a dr. Holota-vándor- dijat két pozsonyi középiskola: a Kereskedelmi Aka­démia és Magyar Reálgimnázium előtt. A versenyen igen előkelő s nagyszámú közönség Jelent meg és nagy érdeklődéssel nézte a rendkívül jól megrendezett s kitünően lebonyolított atlétikai számo­kat, amelyek irányításáért elsősorban Moravek Istvánt, a CsMASz alelnökét illeti elismerés, de nagy segít­ségére voltak Czárán Dániel és D. Szporni Anna ér­sekujvári tornatanárok, azonkívül a különböző iskolák tornatanárai, valamint az érsekujvári rendező ifjúság. A versenyen személyesen megjelent Bárczy Oszkár, az MTSz elnöke, aki lelkes elismerésének adott kife­jezést s azt a reményét hangoztatta, hogy a rendkivül szerencsés érsekujvári kezdeményezés­nek évről-évre folytatása lesz s a magyar közép­iskolai fiatalság atlétizálása megindítja a szlovákiai magyar atlétika régen nélkülözött fejlődését. A bajnokságok ünnepélyes megnyitása Délelőtt ünnepélyes felvonulással kezdődött meg a bajnokság, amely alkalomból Mrenna József, az ér­sekujvári magyar reálgimnázium igazgatója meleg szavakkal üdvözölte a megjelent vendégeket, majd Mártinké losonci tanár s Szabó Kálmán, az ÉSE társelnöke mondottak beszédeket Délelőtt az előfutamokat és elődöntőket bonyolítot­ták le, majd délután került sor a nagy érdeklődéssel várt versenyekre, amelyek a következő eredményeket hozták: Távolugrás: 1. Garanvölgyi (Tanítóképző) 604 cm, 2. Kauzál (Tanítóképző) 580 cm, 3. Neuwirth (Ko­márom) 574 cm. Magasugrás: Vlacsek (Komárom) 168 cm. (A ver­seny egyik legszebb eredménye, amelyet az alacsony termetű fiatal atléta pompás ruganyossággal, egyéni stílusban, a legszebb reményekre jogositóan ért el.) 2. Jánosy (Ipolyság) 160 cm, 3. Nagy (pozsonyi reálgimnázium) 155 cm. Sulydobás: Endreffy (pozsonyi reálgimnázium) 14 m, 2. Bánsági (Komárom) 13.54, 3. Ferenc (Lo­sonc) 12.53. 1500 m. síkfutás: 1. Mikus (Tanítóképző) 4:43.9 p., 2. Mernek (Ipolyság) 4:43.5, 3. Iván (Tanítóképző) 4:48. Diszkoszdobás: 1. Endreffy (pozsonyi reálgimná­zium) 39.50 m, 2. Garanvölgyi (Tanítóképző) 38.45 m, 3. Jánosy (Ipolyság) 35.32 m. 400 m. síkfutás: 1. Fleischer (pozsonyi Kereskedelmi Akadémia) 56 mp., 2. Oravetz (Tanítóképző) 56.4 mp., 3. Haulik (Érsekújvár) 57 mp. Rúdugrás: 1. Dedák (Losonc) 2.80 m, 2. Csapi (Tanítóképző) 2.69 m, 3. Wirth (Kassa) 2.58 m. 100 m. síkfutás (4 előfutam): 1. Garanvölgyi (Ta­nítóképző) 11.4 mp., 2. Kovács (pozsonyi Kereskedel­mi Akadémia) 1.9 mp., 3. Wirth (Kassá) 11.9 mp. Gerelyvetés: 1. Bedő (Tanítóképző) 42.39 m, 2. Bánsági (Komárom) 38.13 m, 3. Feriik (Ipolyság) 37.25 m. 4 X 100 m. staféta: 1. Kereskedelmi Akadémia Po­zsony 47.7 mp., 2. Pozsonyi Tanítóképző 48.1 mp., 3. Kassa 49.6 mp., 4. Érsekújvár 49.9 mp. (Hatalmas küzdelem után folyt le a nap legszebb versenye a po­zsonyi kereskedelmisták szép győzelmével.) A csapatverseny A pontversenyt, dr. Holota János nemzetgyűlési képviselő értékes vándordiját a pozsonyi tanítóképző atlétái nyerték meg nagy fölénnyel 45 ponttal. 2. Pozsonyi Kéreskedelmi Akadémia 18 pont 3. Pozsonyi Reálgimnázium 12 pont 4. Komárom 11 pont 5. Ipolyság 11 pont 6. Losonc 9 pont 7. Kassai Reál 8 pont. 8. Érsekújvár 4 pont. A pontversenyt a tanítójelöltek nagy fölénnyel nyerték a két másik pozsonyi magyar középiskola előtt. A vidéki középiskolák között Komárom és Ipoly­ság szépen szerepeltek. Igen szerény szerepet töltöttek be a rendező érsekujvári középiskolás atléták. A díjkiosztáson Bárczy Oszkár az MTSz elnöke szép beszéd kíséretében az egyéni dijakat, Holota Já­nos dr., nemzetgyűlési képviselő, az ÉSE elnöke a Holóta-vándordijat adta át a győzteseknek, mig Mren­na igazgató a volleyball verseny dijait osztotta ki a losonci gimnazistáknak. Este társasvacsora volt, amely a legjobb hangulat­ban a késő éjszakai órákig tartott. Mint értesülünk, az érsekujvári bajnokság nagy si­kere arra indította a középiskolás vezetőket, hogy WIMBLEDON. — Gyönyörű nyári időben nyíltak meg elsőizben Wimbledon kapui. Ezút­tal nem volt nagy a közönség érdeklődése, ugy- látszik a londoniak a későbbi — kétségtelenül érdekesebb — fordulókra tartogatják érdeklődé­süket és pénzüket. Az első nap egyetlen szenzá­ciója az volt, hogy Austin, az angolok dédelge­tett éljátékosa, csaknem kikapott Filby nevű fiatal honfitársától, aki csak öt szetben volt haj­landó alul maradni. Az idegen játékosok közül a csehszlovákok és a jugoszlávok jól szerepeltek. Menzel, Hecht és Cejnar könnyű ellenfeleik ellen simán győztek, de már Drobny, a berlini ,,hős“ vereséggel kezd­te első wimbledoni szereplését. Ugyancsak levi- tézleítek Szigeti és Dallos, még a közepesnél is ismeretlenebb angol játékosok verték meg őket* SPORTHÍREK )( A cseh evezősök berlini rajtját lemondták. Csehország evezőseinek jövő vasárnap a Berlin- grünaui pályán Németország válogatott evezősei­vel kellett volna találkozniok. Az országok közti versenyt azonban különböző okokból mindkét fel lemondta és így az végleg elmarad. )( A dán hölgyuszók Prágában is indulnak. A Budapestről, illetve Pöstyénből hazafelé tartó dán uszóhölgyek: Hveger, Sörensen és Svendsen kedden este a prága-barrandovi uszodában rajthoz állnak a CPK nemzetközi versenyén. Néhány hónappal ezelőtt a magyarországi foto- kereskedések kirakataiban megjelent az első magyar gyártmányú film és lemez. Ez az első próbálkozás Magyarországon, hogy belföldön gyártott negatív anyaggal lássák el a fényképezőket, s ma már öröm­mel látjuk, hogy ezt a próbálkozást a siker kiséri és Magyarországon oly jó minőségű filmeket és lemezeket gyártanak, amelyek bátran felveszik a versenyt bár­mely külföldi márkás cég produktumaival. Az első magyar film és lemezgyár Sashalmon épült fel és a „Rex“ nevet viseli. Eddig kilenc fajta lemezt és két fajta filmet hozott forgalomba. Az egyes lemez-tipusok a következők: Extra Rapid, alacsony 17—18 Scheiner fokú érzékenységű anyag, ennél tökéletesebb a 24 Scheiner fokú Ultra Rapid, amely már tökéletes szinérzékenységgel rendelkezik. Talán általános használatra legjobban megfelel a Rexochrom lemez, amely 26 Scheineres. A Portrait és Super Portrait lemezek főképpen az arcképfényképezéssel foglalkozó amatőröket és hiva­tásos fényképezőket érdeklik, mert igen lágyan dolgo­zó, gazdag tónusskáláju briliáns lemezek. A Super Portrait érzékenysége 28 Scheiner, úgyhogy szabad­téri és műtermi felvételekhez egyaránt igen alkalmas. Hasonló magas érzékenységű a Non plus ultra, amely érzékenység tekintetében felveszi a versenyt bármely magasérzékenységü pan filmmel is. A Pan- chromatikus lemezek érzékenysége nappali fénynél 28—29, müfénynél a 30—31 Scheiner fokot is meg­haladja. Ezenkívül készülnek különböző gradációju diapozitív és technikai lemezek is a legkülönbözőbb speciális célokra. A tekercsfilmek eddig két emulzióval készülnek: Rexochrom és Rexopan. Mint a filmek nevei is mutat­ják egy univerzális magasérzékenységü orto- és pan- filmmel állunk szemben. A két utóbbi filmet alkalmunk volt már kipróbálni és meggyőződtünk, hogy a ma­gyarországi fényképező anyagok teljesen kielégítik augusztusban Losoncon az üsző- és vizipolőbajnok- ságokat is megrendezik s Komáromban a magyar középiskolák önképzőköreinek kongresszusát. A magyarok közül egyedül a fiatal Csikós ment tovább. A fontosabb mérkőzések eredményei a következők: Austin—Filby 4:6, 6:1, 3:6, 6:4, 6:3. — Russel (argentin)—Drobny 10:8, 6:4, 7:9, 6:3. — Hen­kel—Bull 6:2, 6:0, 6:2. — Meredith—Szigeti 3:6, 6:1, 6:2, 2:6, 6:3. — Hecht—Leyland 6:4„ 6:3, 6:4. — Kukuljevic—Butler 2:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:2. — Csikós—Nicolaides (görög) 6:4, 4:6, 3:6, 6:3, 6:4. — Puncec—Brugnon 6:3, 6:3, 6:4. — Menzel —Fitt 6:3, 7:5, 6:3. — Cejnár—Landau (Mona­co) 6:2, 6:4, 6:2. — Metaxa—Wilde 4:6, 6:3, 9:7, 7:5. — Kho Sin Kié (Kina)— H. A. Hare 6:3, 6:4, 6:4. — Lysaght—Dallos 1:6, 6:2, 6:1, 6:4. —Pallada—Fisher (Svájc) 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. — Budge—Gandar Dower 6:2, 6:3, 6:3. — Az is­mertebb játékosok közül továbbment még: Mitic, Boussus, Göpfert és a japán Abe. ){ Lengyelország atlétái legyőzték a francia csapatot. Tegnap jelentettük, (hogy a varsói kato­nai stadionban szombaton és vasárnap lebonyolí­tott lengyel—francia atlétikai mérkőzés első napja után a lengyelek 59.5:47.5 arányban vezettek. A vasárnap folytatott mérkőzésen a lengyelek nem­csak megtartották pontelőnyüket, hanem még nö­velték is és végeredményben 119.5:91-5 arányban győzték le’a franciákat. A lengyelek kitünően sze­repeltek, főleg futóik értek el néhány feltűnő jó eredményt. nemcsak az amatőrök igényeit, hanem magas érzé­kenységüknél fogva riport- és más célokra is kitünően alkalmasak. A Rex-gyár termékei felsorolása nem volna teljes, ha meg nem emlitenök még a Leica és kinofilmeket amelyek a tekercsfilmek minőségében kerülnek forga­lomba. Ezenkívül gyártanak még röntgen filmeket nagyobb méretben és fogfilm nagyságban. A magyarországi fényképtermékek nagy előnye, hogy olcsóságukkal jóval verik bármely külföldi cég anyagát. így egy tucat 6.5X9-es lemez ára 1.90—2.80 pengő közt változik, mig a 6 X 9-es film nyolc felvé­telre 1.20—1.50 pengő. Nálunk ezek a termékek egyelőre nem kaphatók. Azonban azt hiszem, minden magyar amatőrfény­képészt érdekel a magyarországi fényképészipar fejlő­dése, amiért a fenti áttekintést közöltük. Ha pedig nyáron utazás közben olvasóink közül valaki ezekhez a termékekhez hozzájuthat, nyugodtan kipróbálhatja, mert nagyon szép eredményt fog velük elérni. LAPSZEMLE Fotóművészet havonta megjelenőj magyarországi fényképészeti szaklap júniusi számában érdekes cikke­ket közöl a színes fényképészetről, Ramhab Gyula tollából folyat tásos sorozatba kezd Lágy és éles fel­vételek címmel, stb. Mümellékletéből kiemeljük Ram­hab Gyula Merengés cimü akt felvételét és r. Bárány Nándor „1938“ cimü érdekes fényképfelvételét — Olvasóinkkal már múlt híradásainkban közöltük, hogy tárgyalások folynak a lap Csehszlovákiában való ter­jesztése ügyében. Eddig még végleges megállapodás nem jött létre, de addig is elő lehet a lapra fizetni a budapesti (Hernád-ucca 4.) kiadóhivatal dmén. Az előfizetési dij évente 30 Ké, amely összeg postautal­ványon akadálytalanul elküldhető a megadott címre. Amennyiben később valami változás állna be, Olvasó­inkat értesítjük* ' Kisorsolták a Nyugati diviziő őszi játékrendjét POZSONY. — A nyugatszlovákiai divízió leg­utóbbi ülésén kisorsolták a nyugati divízióé őszi fordulóit. Az őszi bajnokság augusztus 14-én kez­dődik. A sorsolás a következő: Augusztus 14: Zsolnai SK—TTS Trencsén, Vas-Rapid—Érsekujvári SE, Komáromi FC— Füleki TC, Selejtező győztese—Tapolcsányi SK, Zólyomi TK—Rapid Nagyszombat. Augusztus 21: TTS—Rapid Nagyszombat, Tapolcsányi SK—ZTK, FTC—'Selejtező győztese, ÉSE—KFC, Zsolnai SK—Vas-Rapid. Szeptember 4: Vas-Rapid—TSS, KFC—Zsolnai SK, Selejtező győztese'—ÉSE, ZTK—FTC, Rapid Nagyszombat—Tapolcsányi SK. Szeptember 11: TTS—Tapolcsányi SK, FTC—• Rapid Nagyszombat, ÉSE—ZTK, Zsolnai SK— Selejtező győztese, Vas-Rapid—KFC. Szeptember 25: KFC—TTS, Selejtező győzte** —Vas-Ra.pid, ZTK—Zsolnai SK, Rapid Nagyszom­bat—ÉSE, Tapolcsányi SK—FTC. Október 2: TTS—FTC, ÉSE—Tapolcsányi SK, Zsolnai SK—Rapid Nagyszombat, Vas-Rapid— ZTK, KFC—Selejtező győztese. Október 9: Selejtező győztese—TTS, ZTK— KFC, Rapid Nagyszombat—Vas-Rapid, Tapol­csányi SK—Zsolnai SK, FTC—ÉSE. Október 16: TTS—ÉSE, Zsolnai SK—FTC, Vas-Rapid—Tapolcsányi SK, KFC—Rapid Nagy­szombat, Selejtező győztese—ZTK. Október 23: ZTK—TTS, Rapid Nagyszombat —Selejtező győztese, Tapolcsányi SK—KFC, FTC—Vas-Rapid, ÉSE—Zsolnai SK. A Lévai TE az ÉSE legyőzésével a Magyar-Kupa döntőiébe került LÉVA. — LTE—ÉSE 2:1 (1:0.) Vezette Hacker Sándor (Magyar-Kupa mérkőzés.) A két csapat kemény harcot vívott a döntőbejutásért, ami a szerencsésebb lévai csapatnak sikerült. A játék néha a kíméletlenség határán mozgott, aminek több sérülés volt a következménye. A mérkőzést a Léván már szinte szokatlanul nagy közönség nézte végig. Maga a játék igen kemény, de élénk és magas színvonalú volt. Az LTE-t közönsége végig lelkesen biztatta és igy a csapatnak ezévben is sikerült a kupadöntőbe 'bejutnia. A gólokat Kuzsel (11-esbőtl) és Horváth, illetve Reiner lőt­ték. Jól játszottak az LTE-nél Benyovszky, aki a mezőny legjobbja volt, valamint Vízi. Az ÉSE eo-. raiíban Reiner és Schéda tetszett. )( Magyar csapatok Németországban. Vasárnap két magyar NB csapat szerepelt Németországban. Mindkettő döntetlen eredményt ért eL A Bocskai Leipzigben az ottani TURU-val 2:2 arányban, a Budafok pedig Riesában a SV Riesával 1:1 arány­ban végzett. A Magyar Kapa utolsó nyolc csapata SZERDÁN EJTIK MEG A SORSOLÁST POZSONY. — A Magyar Kupáért folyó torna utolsó nyolc csapata a vasárnapi mérkőzések eredményekép a következő: A nyugati kerületben: Vas-Rapid, Admira, Li­geti. A déli kerületben: KFC, LTE és Párkányi TE. A középkerületben: FüleM TC ée Tamásfal. vai M1SC. A döntőfordulók sorsolását az MLSz pozsonyi központjában szerdán este ejtik meg. Komárom és vidéki sporthírek (Tudósitónk jelentése.) KFC—Galántai SE 2:0 (1:0.) Magyar kupamér­kőzés Galántán, amelyen a több^ tartalékkal ki­álló diviziós csapat biztosan győzött a széteső játékot mutató első osztályú együttes felett. A gó- lökön Drancsik és Krausz osztozkodtak. Gutái SE—Kosutl SE 11:0 (6:0.) Osztályozó mérkőzés Gután. Az első osztályba jutásért vívta meg első mé’rkőzését a két második osztályú csa­pat, amelyből fölényes, kétszámjegyű győzelemmel került ki a GSE. A győztes együttes — amely nél­külözte legjobb csatárát, Bereznayt, —• minden te­kintetben megérdemelte ezt a szép eredményt és az első osztály tagjának tekinthető már. Góllövők: Marossi és Sztojka (4—4), Szaló H. (2) és Szénássy. 400 néző előtt kitünően bíráskodott Gold (Ko­márom.) KMTE—Nagymegyeri SC 2:0 (1:0.) Nagyme­gyeren játszották le a második osztályú bajnok­ság utolsó mérkőzését, amelyből az egységesebb komáromi csapat került ki győztesként Rácz és Steiner góljaival. Berecz bíró jó. — A KFC soron következő Magyar-Kupa mérkőzésén a Lévai TE-vel kerül össze annak pályáján. A KFC már Reiner edző irányítása mellett készülődik erre a találkozásra, amely nagyon komoly küzdelmet igér, mert hiszen az LTE nem kisebb ellenfelet zárt ki a kupajátékból, mint az ÉSE-t. Egy sor ifjúsági játékost igazol le a KFC. A tartalékok nevelése annál inkább is nagyon fontos az egyesületre nézve, mert a katonaköteles játé­kosokon kívül elveszítette Dróadyt és Messingert (ez utóbbi ugyan Komáromiban tartózkodik, de vonakodik az egyesület rendelkezésére állni), to­vábbá több, most érettségizett ifjúsági játékost, akik ősszel a diviziós csapat összeállításánál már biztosan számításiba jöttek volna. Reinernek, az uj edzőnek tehát nem irigylésre méltó a feladata. LABDARÚGÁS )( Nagyszombati sporthírek. Tudósítónk jelenti: A Nagyszombati Rapid jövő vasárnap a pozso­nyi SK Bratislava ligaegyüttesét látja vendégül és eme nagy ellenfél' ellen akarja a Ligeti-tói el­szenvedett csorbát kiküszöbölni. A mérkőzés iránt igen nagy a^ érdeklődés* * _________________1938 Junlus 22, szerda. . Az amatörfényképész [®] Magyar film- és lemezgyár Megindult a wimbledoni nagyüzem A férfiegyes első fordulójában Menzel, Hecht és Cejnar győzött, — Drobny azonban kiesett ■ A magyarok közül máris elvérzett Szigeti és Dallos, s csak Csikós ment tovább

Next

/
Oldalképek
Tartalom