Prágai Magyar Hirlap, 1935. június (14. évfolyam, 126-148 / 3678-3700. szám)

1935-06-12 / 134. (3686.) szám

iSuojuaiub Í2>, s&erüa* * 1M\X 1"X A KÁAs-iA^ lSport­Végre eldőlt a szlovenszkói diviziós bajnokság Az SK Bratistava csak a harmadik mérkőzésen tudta legyűrni az ungvári Az SK Rusj vasárnap az utolsó percben kapott tizenegyessel vesztette el bajnoki reménységeit ■ A hétfőn lejátszott harmadik mérkőzésen jobb volt a pozsonyi csapat Prága, junius 11. Végre van bajnoka a Szloven- Mkó—kárpátaljai divíziónak. A büszke címet is­mét az SK Bratislava szerezte meg, de ezúttal az ungvári SK Rusj igen megnehezítette győzelmét. Várakozás ellenére nagy ellenfélnek bizonyult a ruszin bajnokcsapat. Részletes beszámolónk: VASÁRNAP: SK Bratislava — SK Rusj 3:t (0:0) Pozsony, június 10. (A PMH pozsonyi sportszer- kesztöjétől). Elejétől végig páratlanul izgalmas küzdelmet ví­vott a két csapat Szlovenszkó futballbajnokságá- ért. Az SK Rusj két gól előnnyel startolt, mi­után előző héten Ungvárott 3:1 arányban le­győzte a Bratislavát. A nagy tét — Szlovenszkó bajnokságáról volt szó — és a két gól hátrány idegessé tette a Bratislava játékosait. Az első percek idegessége azonban hamar elmú­lott és hatalmas Bratislava fölény alakiul ki. A Bratislava szinte kapujához szegezi az ungvária­kat, akik a két gólos előny birtokában védekezés­re rendezkednek be. Állandóan négy hátvéd van halul és ez a taktika sikerre is vezet. Hiába a Bratislava hatalmas fölénye, a megerősített Rusj- védelmet nem tudják áttörni. Néha-néha a Rusj is támad, mégpedig elég veszélyesen. Különösen Ko­vács veszélyes. Helycsere után sem változik a já­ték képe. A Bratislava marad a támadó fél. Sőt HÉTFŐ: még fokozza az iramot. A 4. percben Bulla megszökik és beadását Ma- szarovics értékesíti. 1:0. A 21. percben megis­métlődik az előbbi akció. Ismét Bulla ad be és Maszarovics ezúttal fejjel továbbítja a labdát a kapuba. 2:0. A gól után az SK Rusj feladja védekező taktiká­ját és támadásba megy át. A támadások eredmé- nyekép a 30. percben KrajnyAk kornerből gólt fejel. 2:1. Izgalmas hajrá következik. Az SK Rusj ismét vé­dekezésre rendezkedik be. Hatalmas, de ered­ménytelen Bratislava fölény alakul ki. Boksaynak rengeteg munkája akad, remekül véd. A 43. perc­ben az SK Rusj egyik hátvédje hendszet vét. A biró tizenegyest ítél és ezt Kosztka értékesíti. 3:1. Kezdés után vége a mérkőzésnek. Jlinthogy az ungvári és a pozsonyi mérkőzések eredménye 4:4, a CsAF rendelete értelmében hétfőn újra kell játszani a két csapatnak Po­zsonyban. „ A Bratislava megérdemelte a győzelmet, amely még nagyobb arányú is lehetett volna, ha a Rusj nem rendezkedik be védekezésre. A Bratislavában csak a hátsó formációk elégítettek ki. A csatársor gyenge volt. Egyénileg Kosztka, Daucsik és Jur- csák feleltek meg. Az SK Rusj és a mezőny leg­jobb embere Böksay kapus volt. Biró: Pfütrjmer. 6000 néző. SK Bratislava— SK Rusj 2:0 (2.0) A harmadik mérkőzés végre tisztázta a szloven­szkói bajnokság kérdését. Az SK Bratislava 2:0 (0:0) arányban győzött és igy megnyerte Szlo­venszkó futballbajnokságát. 6000 aétző előtt folyt le a találkozó, amely nem volt olyan izgalmas, mint a vasárnapi. A várako­zásnak megfelelően a Bratislava simán győzött, de a győzelmiért erős harcot kellett folytatni. Az SK Rusj most is szívós ellenfélnek bizonyult és fő­kép a második félidőben nyílttá tudta tenni a játé­kot. Kendée után az SK Rusj támadásai eleinte ve- aaélyeeebbek. Lassan aaonban kialakul a Blatisla- va fölénye és Boksay kapusnak ismét többször nyílik alkalma tudományát bemutatni. A 17. percben eredményre vezetnek a Bratislava támadásai. Sor* a Julcsiktól kapott labdával át­tör, váratlanul kapura lő s a labda súrolva az egyik ungvári játékost irányt vátoztat és a ka­puba száll. , Erős Bratislava ostrom következik. A 28. percben pompás csatárakcióból születik meg a Bratislava második gólja. Bulla lefut, beadását Kardos csípi el, aki Luk­nál elé tálal és Luknár hatalmas lövését nem tudja menteni az ungváriak kapusa. A félidő hátralevő részében a játék inkább az SK Ruej kapuja előtt folyik, de a Bratislava csatárok nem tudnak megbirkózni a szívós Rusj védelem­mel. Sőt az utolsó percekben az SK Rusj ellentá­madásba megy át és Krajnyák lövése C6ak haj­szálra kerüli el a Bratislava kapuját. A második félidő elején az SK Rusj veszi át a támadó szere­pét. A 12. percben Radik, az SK Rusj balhátvédje összeütközik Kardossal, Radikot sérülten kivi­szik a pályáról, de négy perc múlva visszatér, amikor is balszélen játszik tovább. Ismét erős Bratislava fölény alakul ki. A 32. percben Masza­rovics tör át, beadását azonban Sors a kapu fölé Megkezdődött az államliga-selejtező a diviziós bajnokok között BRUNN: Moravska Slavia—DSV Saaz 2:0 (2:0.) Az első kvalifikációs mérkőzésen a német divízió bajnoka a morva bajnokkal találkozott Briinnben. A németek veresége váratlan, de megérdemelt. Saaz védelmének gyenge napja volt. A győztes Mioiravska Slavia mindkét gólját a magyar Roth lőtte. NÁCHOD: Viktória Zsizskov—SK Náchod 1:0 (1:0.) Dt. BorüH vezetése mellett tegnap zajlott le a cseh vidéki diviziós bajnok Náchod és a prá­gai divízió győztese, a Viktória Zsizskov közötti kvalifikációs mérkőzés, amelyen a prágai csapat megérdemelten győzött. A védelmek igen jól ját­szottak. lövi. Ezután nyúlt játék következik, majd igen ve­szélyes, de eredménytelen támadásokat vezet a* SK Rusj. A játék ellaposodik, mindkét csapat já­tékosaim kiütköznek a fáradság jelei. A hátralevő néhány perc mezőnyjátékkal telik el. Az SK Bratislavában ezúttal a halfoor mutatta a legegyenletesebb teljesítményt. Egyénileg Jut csak és Daucsik volt jó. A közvetlen védelemben Koszt­ka kiválóan látta el feladatát, úgyszintén Stastoy is szokott jó formáját játszotta ki. A csatársor leggyengébb embere Kardos volt. Söre sokkal job­bam játszott, mint előző nap. Maszarovics volt a legveszélyesebb csatár. Az SK Rusj ezúttal nem­csak védekezett, hanem sokat támadott is. A csa­pat Legjobbja ezúttal is Boksay kapus volt. A mérkőzést Krist kitünően vezette. Az SK Bra­tislava, mint Szlovenszkó bajnoka az államliga lesejtező küzdelmeibe kvalifikálta magát. J2T Triestina — Ligeti-Donau- stadt kosnb. 4:0 (2:0) Pozsony, junius 11. (A PMH poszonyi sportszer- kesztőjétől.) A Triestina csapata ma Pozsonyban 4:0 (2:0) arányiban győzte le a Ligeti és Donau- stadt kombinált csapatát. Eredetileg a Bratislava ellem kellett vona játszani az olaszoknak, de az SK Bratislava—SK Rusj mérkőzés megismétlése miatt más ellenfelet állítottak ki ellenük. A rek- kenő hőség nagyon megviselte mindkét csapat já­tékosait, különösen a pozsonyiakat. Az olaszok fő- erénye a gyorsaság volt, mind az öt csatár minden helyzetiből kitünően lő kapura. Győzelmük megér­demelt volt, mert egységesebb játékot produkál­tak, a gólarány aszómban túlzott. Igen sok helyze­te volt a kombinált csapatnak, de csatársorát fa­tális balszerencse üldözte. Mig az olaszoknak min­den sikerült, a pozsonyiaknak semmi. Az első fél­idő nyílt játékot hozott. A 29. percben Volk katpu előtti kavarodásból lövi az első gólt. Egy perccel a félidő befejezése előtt az olasz jobbszélső, Miau megszökik és újabb góllal növeli az előnyt. A má­sodik félidőiben az olaszok kezdik a támadásokat a a 8. percben Rooco révén gólt érnek el. Ezután a kombinált kerekedik felül, rengeteg helyzete akad, de ezeket nem tudják kiaknázni. A mérkő­zés végén isimét az olaszok veszélyeztetnek és Volk beállítja a végeredményt. Biró: Krocsán. Ausztrália, Csehszlovákia, Déíafrika és Németország a Davis Cup elődöntőjében Prága, junitts 11. A pünkösdi ünnepek folyamán négy európai fővárosban folytak a küzdelmek a Davis Cup elődöntőjébe való be­jutásért. PRÁGÁBAN: CSEHSZLOVÁKIA—JAPÁN 4:1 Caska—Nischimura 6:2, 6:3, 6c8, 6:4, Jamagishi—Hecht 6:4, 6:1, 6:3, Heoht feltűnően indisziponáltan játszott. Japán ellonfelo jobban bírta a kánikulai meleget. VARSÓBAN: DÉLAFRIKA-LENGYELORSZÁG 3:2, Tarlówszky—Kirby 7:9, 7:9, 8:6, 6:4, 6:2, Kirby, Farquharson— Hebda, Tloczinsky 6:3, 6:2, 6:2, Farquharson—Tarlowszky 3:6, 6:1, 7:5, 6:3, Hebda—Kirby 4:6, 6:4, 6:1, 6:2. PARISBAN: AUSZTRÁLIA-FRANCIAORSZÁG 3:2, Crawford—Merlin 6:4, 4:6, 6:3, |6:3, Boussus—Mc. Grath 6:4, 2:6, 8:6, 6:1, Crawford, Quist—Bőreira, Bemard 6:3, 4:6, 10:8, 6:4, Crawford—Boussus 2:6, 6:4, 6:4, 3 f>, 9:7, Merlin—Mc. Grath 6:4, 5:7, 6:3, 6:4. BERLINBEN: NÉMETORSZÁG—OLASZORSZÁG 4:1, Stefani—Henkel 6:1, 6:3, 6:4, Oranum—Manigold 6:0, 6:4, 6:4, Cramm, Denker—Taroni, Quintavalle 4;6, 6:3, 2:6, 6:3, 6:1, Cramm—Stefani 6:3, 6:4, 5:7, 6:1, Henkel—Mamgold 6:1, 6:8, 6:4, 6:3. * )( A brüsszeli nemzetközi teniszversenyen a döntőben Perry 6:4, 9:7, 8:3 arányban le­győzte az osztrák Artenst, Uj hölgy-világrekord Newyork, junius 11. Egy Kansas Clty-1 verse­nyen a 100 méteres hölgyfutásban Helen Stephens 11.6 mp-es idővel 2 tizeddel megjavította a len­gyel Walaszieviczowna eddigi világrekordját. * )( Beccalí 3000 méteren olasz rekordot javí­tott egy Milánóban rendezett versenyen. Ideje 8:30.6 perc volt. )( Csehszlovák ló nyerte meg az osztrák derbyt. Tegnap futották le Bécsben fényes társadalmi ün­nep keretében 20.000 néző jeüeolétébeai az osz­trák derbyt, amelynek befutójában a csehszlo­vák derbygyőztes Premysl és a magyar Zitatiunga csaknem egyszerre értek célba. A célbírói fölvétel alapján a prágai Kormnik Pál Pfemysl nevű lovát hirdették ki győztesnek, amelyet az ausztráliai Carclaske zsoké lovagolt. PÜNKÖSDI LABDARUGÓ EREDMÉNYEK KÁRPÁTALJÁN Szombaton UNGVÁRON: UAC—CSSK Ungvár 2:1 (0:1). Barátságos mérkőzés. Biró: Muzák. A múlt 'heti kassai biztató eredmény után (0:l-re vesztett a KAC ellen) a diviziós bajnokságban ötödik ungvári cseh együttes elleni erőpróba is sikerült az UAC-nak, amely Molnárt, Nagydaircs.it és Jenesüket végig nélkülözte és Piaezer is csak a második félidőben játszott. A CSSK-ból Jed- lieska, Sehichtár és Pospisil hiányzott. Változatos játék uitán a 39-ik percben Skladal egyéni kitöréssel a GSSK-nak szemez vezetést, amelyet Kovács egyenlít a második félidő 13-dk percében. A 24dk percben Kiset, az UAC kapusát Bilincsek oldalba boxolja, a bordázuzódáét szenve­dett válogatottat, kórházba szállították, helyébe Posztolóezky II. áll be. A biró állandóan nyomja a kénsárgákat, akik­nek mégis sikerül a győzelmet megszerezni az Tátra-otthon penzió lOOOm magasságban a Magas Tátrában családi üdülő és nyaraló hely, jó házias konyha, háziorvos: j Dr. Reichart Dezső utolsóelőtti percben. Varjasév lőtte a győztes gólt Rueiimkó hibájából. UAC II.—CSSK II. és Vasutas SK I. vegyes 8:2 (2:2). Barátságos. Bíró: Vilesek. Vasárnap MUNKÁCSON: MSE—UAC 4:0 (1:0). Barátságos mérkőzés. A vendégek tartaLékikapus- sal és Molnár nélkül játszó együttese az előző napi játékkal a lábában .is egyenlő ellenfél az első . félidőben, amelynek egyetlen gólja is öngól, Ple- ' tienyi I. éles hazaadása védhet.étiemül ment a há­lóba. A 30-iik pereiben Ignác megsérül és végleg kiáll, helyette Pípka áll 'be a peches kéksárga csa­patba, amelyben később Placzer is harcképtelemnél válik. A második félidő 15-ak percében Rosenberg, •' a 20-ilk'ban Fézler, a 22-ikben pedig újra Rosen- berg lő gólt egy ragyogó negyedórás játékban. Utána az UAC is sokszor veszélyeztet, de Ko­vácsnak sincs jó napja, kétszer biztos helyzetben hibáz. A győztes csapatban Erdei középifedezet játéka tűnt ki, de mindenki jó volt, a két uj, pesti profi Gergely és Fézler közül utóbbi volt. jobb. A fáradt ungváriaknál tetszett Pcisztoloszky tartalékkapus, a többiek formán alul játszottak. Hegyi István megfelelően bíráskodott. Vasárnap UNGVÁRON: UTK—Kaposi TK 5:2 (2:0). Biró: Hirsch Adolf. Pünkösdvasárnap egyet­len mérkőzésére mindössze száz néző volt kiván­csi. Az UTK Csonigá.r Csaba é.s Bobics nélkül, a KTK Pasztirák II. nélkül állott fel. A fekete - fehérek fölényének jegyében folyt a játék és Mosbovies már a .harmadik percben eredményes. A félidő eredményét Kain II. Álhit ja be a 28-ik percben. Szünet után a 17-ik percben Jaklovszky' harm'iaieméteres szabadrúgása zug a kapuba, a 20-ikban Kain lő szép gólt. Már 4:0 az eredmény, amikor sarokrúgásból Pasztirák I. szépít a 25-ik percben, öt percre rá uij.ra veszélyben van az UTK-kapu, a lövést Rónai kiejti, öngól. 4:2. A 42-ik percben Jaklovszky újra messziről küldött szabadrúgással góloz. 5:2. A győzelem főnéezesei:' Jaklovszky, Zelmanovics, Moskovics és Feuer- steiin. A kaposiaknál Csucska mint középcsatár is megfelelt, jó volt még Pasztirák I. és Balguta. Hirsch biró jól veztte a játékot. UTK II.—UMTE II. 4:1 (1:0). Fucskó■ serlegmér- kőzés. Bíró: Győrffy Zoltán. Hétfőn UNGVÁROTT: Budafoki FC—CsSK Ung­vár 2:2 (1:1.) Sklenkska CsSK bíró kiáltó tizen­egyest nem ítélt meg Budafok javára. A 25. perc­ben Vigh nehéz szögből lövi a vezető gólt, ame­lyet Gerechl sarokrúgásból egyenlít. A második félidő 11. percében Gerschl megszerzi a vezetést, de Iglódy a 30. percben, kiegyenlít. Budaifok szép futballt játszott, különösein Mészáros balszélső... USC—CsSK komb. 4:0 (2:0.) Barátságos. Biala Lipnyik—Ungvári Vasutas SK 6:1. Nem­zetközi. BEREGSZÁSZON: Budafok FC—BFTC 2:0 (0:0). Biró: Róth Ábraháb,Ungvár. Beregszász ün-. népi műsora sikerült, 1200 néző gyönyörködött az újdonsült elsőoszt ályu magyar pnoifiosapat játé­kában. Szünetig az otthoniak is kiveszik részü­ket az eredm én y telem támadás okból. A más'Oldik félidőben a vendégek rákapcsolnak, a 16-i'k percben Hegyeesy lő szép gólt, a 20-lkban Hajós beállítja a végeredményt. A vendégek győzelme megérde­melt. Budai kapus, Hegyessy és Iglódy mutattak a legtöbbet. A beregszásziaknál feltűnt a kis Or- tuitay jobbszélső nagy játéka. Páncél és a két Erbac'h játszott még jól. Az ungvári Róth Ábra­hám biztos kézzel vezette a nemzetközi találko­zást. KIRÁLYHELMECEN: KSC—Csapi SE 1:1 (0:1). Barátságos. Biró: Róth Nándor. Az első félidőben a vendégek, a másodikban az otthoniak voltak jobbak. Csuhák vezető gólját Ruzeicska egyenlí­tette ki. NAGYSZÖLLÖSÖN: 9K Beszkiid—Beregszászi MSE 5:2 (3:1). Meglepetés a szökősi szláv csapat nagy győzelme a jóképeeségü magyar munkás- csapat ellen. TÖKETEREBESEN: SKT—SKRUSJ II. Ungvár 3:2 (1:1). Barátságos mérkőzés. Az ungvári kapus megsérült. A játékot botrány miatt. 25 perccel előbb fújta le a biró, akit megvertek. A terebeslek levonulása miatt volt kénytelen a bíró a játékot lefújni. A SKRUSJ II. góljait Nemes és Ohoma lőtték. VÁRPALÁNKÁN: Beregszászi FTC—Palánkai Spartacus 3:1 (2:1.) Barátságos. Páncél BFTC válogatott hátvédjét kulcsesomittöréssel a munká­csi kórházba szállították. PŐSTYÉN. PFK—Schwechat (Bécs) 3:2 (2:0). A bécsi csapat jó játékkal lepte meg a közönséget. Különösen a második félidőbeli játéka alapján döntetlent érdemelt volna meg. A PFK-nál a gól­lövő Budai és Paták volt jó. Biró Denk (Briinm). PFK—SK Zsolna 10:0 (4:1). A PFK jobb csa­társora döntötte el a mérkőzés sorsát. Zsolna kü­lönben formán kiviül játszott. Biró: Fríedridh.

Next

/
Oldalképek
Tartalom