Prágai Magyar Hirlap, 1934. július (13. évfolyam, 148-172 / 3479-3503. szám)

1934-07-10 / 154. (3485.) szám

12 19S4 julitts 10. kedd. T>RAGAI/vvAGS?ARH I RLAE> Berlin nyugodt. Berlin, julius 9. Az értéktőzsde mai forgalmát nyugodt irányzat jegyében bonyolította le. A tuzedéközönség még mindig tartózkodó maga­tartást tanúsít s e miatt nagyobbszabásu for­galom nem jöhetett létre. A legtöbb érték tar­tott, szórványosan 3V> százalékig terjedő javu­lás látható.-f- Megszilárdult a német márka. A mai prágai devizapiacon Alexandria 0-125, Am­sterdam 3, Brüsszel 0.75, Zürich 1-50, Koipen- hága 3.50, London 0.65, Oslo 3, Stockholm 3 és Varsó 0.50 koronával lanyhult. Berlin 2, Madrid 0.50 és Montreal 0.05 koronával meg­szilárdult. ÁRUTŐZSDE A tengeri megszilárdult a pozsonyi terménytőzsdén Pozsony, julius 9. (Pragoradio.) A mai termény- tőzsdén megszilárdul a tengeri ára. Egyébként az árfolyamok csak jelentéktelenül változtak: 80/83 kg-os búza 158-160, 78 kg-os búza 151—154, 72/73 kg-os rozs 114—116, válogatott árpa 110—111, príma árpa 107—108, merkantil árpa 105 —107, ipari árpa és takarmányárpa 105, 40/43 kg-os zab 125—135, szlovenszkói tengeri 108—110, dunai uj tengeri azonnali szállításra ab uszály Pozsony —Komárom 67—68, dunai uj tengeri juiiusi szállí­tásra ab uszály Pozsony—Komárom 67—68, dunai uj tengeri elvámolva és megadóztatva azonnali szállításra ab Pozsony—Komárom 97—98, dunai uj tengeri elvámolva és megadóztatva júliusi szállí­tásra ab Pozsony—Komárom 96—97, szlovenszkói cinquantino 110—115, bolgár és román köles ab uszály Pozsony 85—90, uj Viktória borsó 160— 170, uj zöldborsó 138—141, hántolt borsó 180—310, fehér bab 105—115, román fehér bab el­vámolva és megadóztatva 90—95, keletszlo­venszkói bab 135—140, kék mák 380—400, holland kömény 600—620, lenmag 155—163, mus­tármag 265—290, mohar 120—140, rózsa éíelburgo- nya 95—100, sárgaburgonya 85—90, burgo- nyakeménvitő és burgonya keményítő li zt 235—235, boszniai aszaltszilva 80—85 400— 420, boszniai aszaltszilva 95—100 340—360, boszniai aszaltszilva 110/120 320—340, szlovenszkói dió ab feladóállomás 600—650, ruszinszkói dió ab feladóállomás 550—600, dióbél 1650—1800, speciális buzasütőliszt 290—330, búzadara 275—280, búza­liszt OHH 265—270, búzaliszt OH 265—270, búza liszt nullás 255—260, búzaliszt 1. 245—250, búza­liszt 2. 230—235, búzaliszt 4. 185 — 190, búzaliszt 5. 165—170, búzaliszt 6. 145—155, búzaliszt 7.135—140 búzaliszt lYu 120—125, 65%.os rozsegyenliszt 170 —175, buzatakarmányliszt 92—94, rozstakarmány­liszt 92—97, inkarnát 450—500, Karolina.rozs ab Pozsony 295—320, burmarizs II. 134—138, buzakor- pa 88—90, rozskorpa 88—90, magyar sertészsír 1000—1050, szalonna 950—1050, félédes laza széna 39—41, félédes préselt széna 44—46, savanyu laza széna 28—31, savanyu préselt széna 33—36, laza takarmányszalma 15—18, préselt takarmányszal ma 21 — 33, laza alomszalma 14—16, p.'ésdt alom­szalma 19—25, szárított répaszelet 70—73, uj in­karnát 600—700 korona.-f- Tartott a cukorpiac. A mai prágai cu­korpiacon tartott irányzat mellett a következő árakat jegyezték: Nyerscukor azonnali szállí­tásra ab Aussig lakó 531/* (pénz), októberi számlásra 54—54^ korona.-f- Húspiac. A mai prágai húspiacon közepes forgalom mellett a következő árakat érték el: birka 5—9.50, vidéken végott belföldi borjú 4.50— 5, kivételesen 6, gyöngéminőségü áru 3.50— 4.25, Prágában vágott belföldi borjú 5—6, kivételesen 6.50, vidéken vágott belföldi sertés 7.25—7.75, kivételesen 8, gyöngeminőségü áru 6.50— 7, hizott sertés 8—8.40, malac 5—-6 ko­rona. Marhahusárak: ökör eleje 5 50—9, hátulja 6—11. bika 5—6, tehén eleje 4—7 hátulja 5—8, növendékmarha 4—4.70 korona. + Sertésvásár. A mai prágai sertésvásárra 1043 cseh-morva eredetű hússertést, 40 szlo­venszkói hussertért, 45 lengyel zsirsertést, 78 román hizott sertést és 200 magyar hizott ser­tést hajtottak föl. Közepes forgalom mellett a következő árakat jegyezték: Cseh morva ere­it dii hússertés 4—5.90, szlovenszkói hússertés 5 80, lengyel zsirsertés 5.75, román hizott sertés 5.50— 6. magyar hizott sertés 6—6.30 korona.-)- Állatvásár. A mai prágai állatvásárra 372 cseh-morva eredetű és 161 szlovenszkói vágó­marhát hajtottak föl. Közepes forgalom mellett a következő árakat jegyezték: Ceeh-rnorva :v ökör 2.60—4.70, bika 2.50—4, tehén 2—4.4' üsző 2.50—5 korona. Sz ovenszkói áru: ökör 3.80, 4.10—4.50, 4.60—4.90, 5—5.40, 5.60—5.70, 6, bika 3—3.30 korona.-f- A budapesti terménytőzsdén, — mint azt budapesti szerkesztőségünk telefonon je­lenti — az irányzat csendes volt. Rozs 8.40— 8.5/), kukorica 10.30—10.40, uj árpa 10.25— 10.50, zab 11.60—12.10. A nránai értéktőzsde AFLcföZ, SlESeKMKft, AU^lKlA , “ CIlCniVMUC HOTEL POST cyíinyörü rrrlei fekvéssel, uszoda fürdö­áflAllfSIII3Í ■ sétány, teniszpálya a közelben. Saját gazdaság. Penzió fi.50 y CM I Wljf ■ Sillingtől elfelé. Szállodai autóbusz Iíapfenberg állomástól. »K»aMH3D»iaimOTaKaigiN^^ ........ pé nz áru pénz áru - — ­ma tegnap Megjelent: 6%-o» bernháztsl kBlesfln m/ss — II Szászné, Bene Ilonka 8%-os bernhásásl köles. 1923 85.40 —.— 86.40 — .— . LIsztkölesön ... 82.50 82 60 —elsőrangú 1 8%-oa Inv AllamMlosBn . > 82.15 —82.— —.—____- 5%-o* ilUmköléön 1928 . . — - —íÓÁ! WB TkT 2H *» . 4%-os Kassa-odsrberri , , ISLi M GUfcÜttJy A Iliidig^' , pótjáradók . . • . 71.— —m ** m •«* , sr^sre:: 55 =- Szakácskönyve- 8 50%-os DÓtjáradák . . • -r.— —.— - — —.— » .. v fUdifcölosBnkáíUlsnitAi . . 46.10 —46.- —AFSÍ 1ÁC öO*—­5%-o» morvs országos kölcsön —.— —.— — .— —.— 3%-o« bábom előtti adósság. —Kapható a Prágai Magyar Hírlap 3%-o. eseh leUálog bank 1C3.7S -.- 103.75 -.- k ö n y V O S Z t á l y á n á l. 4%-o» Kassa-oderhergl 1889 60 50 ——. — —.— Csehszlovák Nemzeti Bank 4445.— —4410.— —Prága II., Panská 12t II. Nordbahn ..... —.— —.— ' Nordbahn Bonnok . • • . rortoutánvétnél Ke 5.— az összeg Cseh Cukor*nar . , , . . 649— 648 — 644.— 648 - előzetes beküldésénél Ke 3.—­SebWei ..... . 1675,- -.- 1675.- 1676.­dorvit Ónkor —.— —.— —.— 1 ....mii—.. : Ansstger Finomító ■ . • . 790.— —795.— —»«——m—nrmiiini ’ 1 T íriíik ........................... 625.— 625.— —^ Pr ágai Malmok ..... 1270, — 1270.— 1270.— —.— | sm m HSA JBP jmm f| Rollni Mmrágva ..... 275.— —270.— —I Wmg? fin® $fj Solt ni Kivé..................... 902- g Aj M§f NgSm io llnl Szess ...... ——.— 1830 — —I 25 £i :: mZ „7:1 SzikEay Ferenc regénye 1 BndwpUI Sör . . , . ■ 2000.— —.— 10QS — _ 1 5flnig«hofer Cement . . . 753 — 760.— 765 - f Elő tiltakozás a modem társadalmi ele yg| lseh Morva Kolhan Dan6k 1255.— 124 3. — 1?5R. — 1275.— | kinövései és a ma zűr zavarából vak j||j| drflnn1 Gépek ...... 04.— —. - 62 — —L kibontakozás divatos törekvései ellen ||§f . N'vngateset Szén...............80P.5Q -.- 309.- -.- 1 erdekfeszito cselekveny kér, eben |J| "pin« ...... 40- —.— —.- —.- | Ara: fűzve 35, kötve 45 Ki Éfl| Berg «• ........................... 1340.- 1330.— 1340.— —a Portó : 3, utánvéttel 5 Ki ’o ldi ....... 514.- 518.- i Prágai Va» ..... . 555.- 558.— 655.— 569.- | Kapható a P.M.H. kiadóhivatalc bán Ikoda ........ 678.- 670.— 677.— 679.- " K4h«! .... 575.- 575.- 578.- 550.- MW DW3]<1 t ( • t • 35. # — —_ — —b —. Ulesebani Papír ..... —. — —5C0.— —................ ..... “ 0 M éíyen leszállított áron kapható A feurfanesM értéH'Qisis A fj * fif A árfolyamai: A éLt H U I U teanap ma című soíSőfképzö tankönyv Magva. Nemzeti Bank . . . 132.25 132.10 második kiadása. Banxit 34.— Magvar Alulino. Kószéo . . 240.50 242.- -iors Kálmán jrépeszmern k, a kassai all. Salgó 18 45 18 60 'e'sőipariskoía tanárának tollából. Hrikánr 37.90 Mát evek óta süro-etö sziikséo volt Szlovén­Magvar Fegyver ->««.■ 38. 38.50 szkon eg'V alaposan kidőlo-ozott, mindenre ki­Ganz Danubius <••••■ 14.50 14.80 iiiterjedő, gazdagon illusztrált belföldi autós í*áne • •••*••• • 19.75 szakkönyvre, amely egyformán kielégítse ugv VagóngvAr . 8.50 at autótulajdonosok, mint az áliami sofförvizs* Rltna . . • • » t • • 18.60 19.60 u-ara készülök igényeit. 5fa faipar * * * * * * .c Jn te:^ors mérnök valóban értékes könyvét nem °T* ''*'***' J ‘ r nélkülözheti az, akinek autója van, aki autón amva.n ,.••••., c ’ „0 yn utazik és aki autót ó akar vezetni és ismerni r Zt '.’ ‘ ***** ’ " ' óhajtja mindazt, amely tudás nélkül nem sza­Magvar Cukor ...... — — 79.75 ^ j , • , , II -i , 4DC bad senkinek a volanthoz ülni. Uzó'ampa 185.— — .— Részvénvsör ^ könyv 24 é koronáért megrendelhető a Hungária műtrágya . . , . . 13.50 12.50 Magyar Hírlap l< adóhivatalánál, Praha ................»i. — — Ü-. Panská 12/111. Porto i.— Ke, utánvétné* Fe lfen •■*.•(•». 85 — 85.— "* Kő. Qunnnt 33.75 34.— A urágai ti sds devUalegyzásei: i'i kiadásban ma tegn-p Hl. — pénz áru pénz áru dúsk % __ ^ __ mfii®íri •A'Rxandria 124.60 125.40* 124.725 125.525 7 ^ M 11 ^ M ^ M11 ^ .'msterdam 1.34— 1638.— 1637. - 1641.-- 2% ■Ilién. . . 22.50 22.80’ 22.60 22.80* 7 /§t vir Sr xl> n-a Relgrad . . 65.3863 55.6366* 55.8/6 55.6366* 7 /ii lllliWMWpWI Slö Ceriiu . . . 918.75 921.25 916.7b 919.25 4 ... . , rössei . . 562.15 663.35 562 90 564.i> 31/, című monumsnialis regenye udapest . 707.35 709.35* 707.35 709.' 5 4 új Hűen. Aires 117.— 623.—* 612.- 618.—’ 6 Portó 31— Utánvétnél 5 — ukarest . 24.10 24.30* 24.10 24.30* 6 „ ^ , ... . , Ganzig . . 788.50 791.50’ 7S8.50 791.50* 3 Kapható a P. M. H. Két kötet ara Helsingfors 53.50 53.90 53.50 53.90* 4«t l,;,d ,l,l.„ alébfln fűzve Ke 36.— Kopenhagen 540.50 543.50 544.- £47.— H kiadohiva.alabaa • - | Koivno . . 405.- 407.-’ . 405.- 407.-* 6 Lissabon . 111.70 112.30* 111.60 112.4C* 5% ---------------------­Lo ndon . . 121.20 121.80 121.85 122.45 2 f!’í'id, • • SÜSÜ Sir, Sf. M Mailand . . 206.85 207.65 206 80 207.65 3 Montreal . 24.39 24.51* 24.34 24.46* 8y, ÍZ Mí: eoS effij II T>RX<íAI.A\\GfoSiR.HlRLAP Paris . . . 158.7b 159.15 158.75 139.15 3 Riga . . . 782.— 785.— * 782.— 785.— * 5«A Ca’ol&s szerkesztő* Rio de .Jan 209.- 211.—* 09— 811.—* SZeiTKeSiZIO. 5/ofia . . . 29.25 29.35* 29.25 29.35* 7 r ^ 7, « p ™ . Stamhul . . 19.20 19.30’ 19.20 19.30* F O R G A C H GÉZA Stockholm . 624.— 627. - 627. ■ 130.— 21/, i'allinn . . 671.— 675.—* 371 - 675.—* 5'A 4* Warschau . 454.26 456.25 464.76 458.75 5 ' Wien . . . 569.15 570.65* 569.15 570.65* 5 Budapesti szerkesztőség ^ kiadóhivatal: 1 Bor óliricb .. 783.50. 785.5j 78S— 787— 2 hy Miklós-ut 21 IV. 3 Telefon 59-8—98. Szer ketjztö Zólyomi Dezeő — Pozsonyi szerkesztőséi-----o------ ée kiadóhivatal: Löriuckapu ucea 17 11 Telefon 27 —87 Szerkesztő: Rehorovszkv .Jenő — Ruszin- Kötött devizák: szkói szerkesztőség és kiadóhivaia-l: llngvái Vár _ alja uuea 7/'J Szerkesztő Rárz Pál - Kassal juil/uis 9. , julius 7. szerkesztőség és kia-dóhivatal: Fő-ucea • 105. I. Telefon 85 - 29 Szerkesztők: Dr Sziklay Ferenc Athén —• ‘ és Kelembéri Sándor. — Nyltral szerkesztőség Budapest 548.— 552.— 548 — 552.— gg kiadóhivatal: Wilson-ucca 34 I. ós Metbód Tállin 681.— 639.— 626.— 634.— tér. 8. Szerkesztő: Dallos István. Ricr.a 627.- 627— 633.- 4 ” Kéziratokat neon őrzőnk mes és oetn adutik vissza Szófia —”•— —• Bécs 461.— 464.— 461.— 464.- Hirlapbélyeg használata a prágai póstalgazg-----o------ 56.660/VII—1934. ez. rendeletével engedélyezve AFLE NZ, STEiERMARX. AUSZTRIA HOTEL POST gyönyörű erdei lekvéssel, uszoda tiirdft- sét.ány, teniszpálya a közelben. Saját gazdaság. Penzió 0.50 SillingtÖl elfelé. Szállodai autóbusz. Iíapfenberg állomástól. APRÓ-HIRBEIESER Minden szó egyszeri közlése 60 fillér, vasár- és ünnepnap 90 fillér. A legkisebb hirdetés ára 6 Ké. A hirdetés alatt lévő kis szám alapján meg­tudható a cim a kiadóhivatalban. — Vidékről beküldött apróhirdetést csak a hirdetés dijának előzetes megküldése esetén közlünk. — Apró- hirdetéseket postautalvánnyal is lehet föladni, a szöveget a szelvényre lehet írni. Tudakozódó és továbbítandó levelekhez 1 Kö-s postabélyeg csatolandó. — Apróhirdetéseket fölvesz a ki- adóhivatal: Praha 11., Panská 12 sz. III. Jeligés hirdetők címét a kiadóhivatal nem közölheti. A> apróhirdetésekre beküldött válaszokhoz csatolt okmányokért felelősséget nem vállalunk. ..................................... gyermekekhez íf líl remim va?y háziasszony táma- imULL3IÍ£lí«IIi szául ajánlkozik német anyanyelvű, őseikül beezé- MINDENNEMÜ lő, kercökedelmit végzett kölcsönöket jótállás nél- heány. Ciim: JHedvig Paim- kül is. Állami alkalmazót- f>usc|h Roznava, 484. taknak. nyugdíjasoknak Slovensko. 10ö9 legjutányosabban. Leger ” ■. ■ Bankház Praha III., 220. KAUCIOKÉPES Válás zbélyog 2.— Ke. URILEÁNY Magyar levelezés. Munka- vállalna állást trafikban, társakat keresek. j te jósam okiban, vagy ha­6 omló üzletben Komá- » romban, vagy Érsekujvá­HÁZASSÁG TOtt'Jelige: ^ laa NAGY JÖVEDELMŰ "? .. fogászat városban itve- HÁZVEZETŐNŐI _ h-ető fixáron, vaigy be-nő-'a“'^ u^6,re® . ^^z­6üln*e 'készpénzhozomány- tartásban. Ciim: Albrecht nyal ás. Informál Hubav- Módra, St.ur-u. 114. ügynökség Tronal’a. 1090 e'm- 108o SZAKÁCSNŐ ÁLLAST IC A P fiatal, jól főző, Prágában " * wr m.a,gya,r családnál ál­.. ,, , , lást keres. Cim: Malter Ügyes utazókat részlet- Hirlapir0da, Levice. 1076 fiz-eteses ei.a.dasra leszál. 7 ______ lito tt árak és magas juta-1.. Lék mellett Magyar TANÍTÓNŐ FELFOGAD >a nyári szünidőre s a HIRSL JÁNOS, jövő tanévre uricsalád- nál állást vállal. Tanít Praskaéka, Csehország, németet, zongorát, kez- RoiJetták, függönyök, him- dőknél franciát. Óim a zett cikkek gyára. Linó kiadóban. 1074 teurn, szőnyegek, ágy­asztal térítők gyári Iera­kata- _________^ VEGYES FO DRÁSZNÖT, ....____ fiatalt, kerese k, ki vas- Egy vadonatúj National sál jól dolgozik. Azon- Reg is tér Cassa, haszná­nál beléphet. Győri Jenő latban, egyáltalán nem fodrász, Nővé Zárnky, volt, CS'Ongrádi-ut. 1084 ELADÓ. Keresek szeptember 1-re ^ote' ^ e^’ szlovákul, magyarul és —----------------^------ — német ül beszélő BAROMFITELEP TANÍTÓNŐT, áthelyezés miatt 400 drb. . 'Leghorn, hatszázas kel- vagy felsőbb iskolát vég tetőgéip felszereléssel el- zett leányt, aki leány0- adó. Kálmán Ferenc, mát a szlovák polgári I. Senec. 1082 osztályára tanítaná, ] “ ' , , , , , . , , Előrebaladovo korom ezenkívül magyar es ne- mjatt met orakat adna neki íjy_,\LLITÁSI Cim: Varga István, Vy-j ÜZLETEMET eapky ofcr. Nitra. 1086gziov€,niSz^ó Iegfongalma- mminmmmmmámmmmmmmnm' sabb helyén lovaikká], ........................ -....- j Rocej^kal, felszereléssel ft S fi Ijf'őT eladom. Cim a kiadóhi­H IíLHjí ÜSStEJ |vabalban> 1081 ERDÖMÉRNÖK, Használt modern 1370 26 éves, nagyon jó cseh magyar könyv olcsón diplomával, prakszist ke-j ELADÓ> rés a legszerényebb> ige- kölesönköny vtárnak meg- nyeikkel. Jelige „Erdő- fe].e] Oiim a kiadóban. mérnök“ 1080 i071 HÁZVEZETŐNŐI Vasutménti faluban, for­, , . , ori , galmas állást keres int., 30 eves- , nő. Leveleket „Megbíz-' FUSZERÜZLET ELADÓ ható“ jeligére, Spiéská vagy bérbeadó Cim: M. Növá Vés, Poste Rcstan- Dcihrovitzky paipirkéres- te. 1083 kedésben, Levuee. 1001 HIRDETÉSEKÉT EREDETI ARÜN FÖLVESZ. Pozsonyban: a P. M H. kiadóhivatala. Lőrinc kapu-u. 17., — Nyitrán: a nyitrai kiadóhivatal. WilsOn ucca 34. szám. I. em., — IMethód tér 3. — Léván: Miiller Lajos. — Ipolyságon: Tóth & Brza. — Körmöcbányán: Paxner & Biron. — Kassán: Grossmann, Gyár-u. 3. — Komáromban: Hermann Endre. — Rimaszombatban; ilj. Rá- hely M. — Nagyszombatban: Prvá trnavs á vSeobecná obehodná kancelária, Pekarská ul. 3, — Rózsahegyen: Liebermann Vilmos, — Loson­con: Redlinger Ignác, — Füleken: Krámer Je­remiás, — Tornaiján: Blumenthá! Sándor. — Párkányban: Háber József — Aranyosmaró tón: Steiner Sámuel. — ÉrSekujvárott; Griin Izsó, Komáromská 14. 1081 Kiadja: Prágai Magyar Hírlap Lapkladóvállalal Szövetkezel kori fel — Nyomatott a Mercy H. Fid nyomdájába®. Prágába®. — Nyomásért felelős F-m KrátlyL

Next

/
Oldalképek
Tartalom