Prágai Magyar Hirlap, 1932. október (11. évfolyam, 224-248 / 3037-3061. szám)

1932-10-28 / 247. (3060.) szám

1932 október 28, péntek. ^RKGAI-MACífeAR-HIRIiAP Bagszrasa m-mmhbbí WK* ; • yraKT-T --US M 4 duett (Baugé és Villabella). 9. Massenet: Ma­nón, ária (Ninon Valiin). 10. Bizet: Gyöngy­halászok, duett (Lantery-Villabella). 11. Looncavallo: Bajazzók .prológ (Lantery). 12. Whiting: Louise (Orgonán: Jack Norman). 13. Bianoo-Sarbib: Corazon, tangó (Eduardi Bianco tangózenekara). 14. Oberfeld: Cest pour mon papé (Frado Gardoni és zenekara). 15. Scacasco: El chingola, tangó (Eduardo Bianco tangózenekara). 16. Eing: Petite Ro- ee, keringő (Eredő Gardoni és zenekara). 17. Bryan Ward: Miss Wonderful, foxtrott (Hou- se jazz zenekar). 18. Purcsy-Pataki: Magas jegenyefán sárgarigó fészkel (Szánthó Gyu­la). 19. Káty: Egy ablaknál állj meg cigány {Szánthó Gyula). 12.00 Déli harangszó az Egyetem-téri templomból. 12.05 Szmirnoff Szergej orosz balalajka ze­nekarának hangversenye. Közreműködik Gorcseff Szergej. Zongorán kísér Gorodin- szky Szasa. 1. Melikoff: Trojka, induló (ze­nekar). 2. Rubinstein: Kórus a „Démon“ c. operából. 3. Csajkovszki: Az éj, románc (Ko- logrivoff Mitrofán). 4. Népdalok: a) Folyó mellett; b) Széni (kórus és zenekar). 5. Bajkálon túl, szibériai dal (Safranoff Iván és kórus). 6. Zuboff: Ugolók, románc (Gorcseff Szergej). 7. Gorodinszky: Álom, keringő (ze­nekar). 8. Ukrajnai népdalok (kórus és zene­kar). 9. Boriszoff: Menj el, románc (Voronin Dimitrij). 10. A kovács, víg dal (kórus és zenekar). 13.15 Szabó István kir. segéd tanfelügyelő: „Testgyakorlás a tanyán1*. 14.45 Élelmiszerárak, piaci árak, árfolyam- hírek. 15.30 A rádió diákfélórája. 16.00 „Széchenyi hármaskönyve**. Soltész Adolf előadása. 17.00 Csorba Dezső és cigányzenekarának hangversenye.­Szünetben: Közgazdasági hírek. 18.00 Szöllőssy Ferenc novellája: „A bala­toni aranyhid:‘. (A balatoni iróhét helikoni pályázatának győztes novellája). Felolvassa a szerző. 18.30 A Budapesti Hangverseny Zenekar hangversenye. Karnagy Fridi Frigyes. 1. Marschuer: Hans Heiling, nyitány. 2. Butty- kay: iíamnpipőka, ábránd. 3. Gounod: Faust, keringő. 4. Bizet: Carmen, balettzene. 5. Lehár: Mulató istenek, egyveleg. 6. Eysler: Az asszonyfaló, keringő. 7. Fali: A kedélyes paraszt, induló. 19.45 A Kamara Szinház előadásának köz­vetítése. „A nagy dij“. Színjáték 8 felvonás­ban. Irta Csurka Péter. Rendező Vajda László. Majd: Bura Károly és cigányzenekarána-k hangversenye a Metrópol-azállóból. BUDAPEST II.: 18.30-tól éjfélig: Azonos Budapest I. műsorával. BÉCS: 11.30 Gramofon. 16.40 Hangver­seny. 19.15 Hangverseny. 20.00 Tarka est. GENF—SOTTENS: 11.30 Hangverseny. 19,15 Gramofon. 20.00 Csellóhangverseny. 20.30 Mendelssohn-hangverseny. KÖNIGSWUSTERHAUSEN — BERLIN: 14.00 Hangverseny. 18.00 Pedagógia. 16.30 Hangverseny. 18.00 Régi zene. 19.00 Tudo­mányos előadás. KÖNIGSBERG—HEILSBER(í: 11.30 Fú­vós-hangverseny. 16.30 Hangverseny. 17.30 Könyvóra. 20.10 Szimfónikus hangverseny. LIPCSE: 12.00 Hangverseny. 16.30 Dél­utáni hangverseny. 17.30 Könyvek. 18.25 Angol óra. 20.10 Schubert hangverseny. 22.10 Szórakoztató zene. LONDON—RÉGIÓNÁL: 13 00, 14.00, 14.45, 16.55, 17.45, 19.30. 21.00, 22.00 Hangver­seny. MÜHLACKER—STUTTGART: 10.00 Da­lok. 10.30 Szonáták. 13.30 Fúvós-zene. 20.10 Előadás a reneszánszról. 20.40 Hang­verseny. RÓMA—NÁPOLY: 13.00 és 17.30 Hang­verseny. 20.45 Mignon. (Opera). STOCKHOLM—MOTALA: 18.05 Gramo­fon. 20.00 Szólisták hangversenye. 22.00 Or­gonahangverseny. STRASSBOURG: 12.30 Gramofon. 16.00 Hangverseny. 19.30 és 21.00 Hangverseny. VARSÓ: 12.10 Gramofon. 17.00 Hangver­seny. 20.15 Filhannónikus hangverseny. Szombat PRÁGA: 10.00, 12.30 Hangverseny. 11.00 12.10 és 13,40 Gramofon. 15.30 Irodalom. 16.00 Előadás. 16.10 Hangverseny. 17.20 Cseh óra németek és német óra csehek szá­mára. 18.15 Munkásrádió. 18.30 Német óra. 19.20 Kabaré. 20.50 Katona-hangverseny. 22.20 Rádiófilm. POZSONY: 10.00 és 12.30 Hangverseny. 11.05 és 16.00 Gramofon. 15.30 Irodalom. 16.10 Tánczene. 17.25 Gramofon. 17.45 Báb­színház. 18.45 A háziasszony órája. 19.00 Közvetítés Prágából. 20.50 Közvetítés Briinnből. 22.20 Rádiófilm. KASSA: 11.30 és 17.40 Gramofon. 12.30 Hangverseny. 16.10 Hangverseny. 18.00 Heti pósta. 18.40 Népdalok. 19.05 Közvetí­tés Prágából. 20.50 Közvetítés Briinnből. 22.20 Rádiófilm. BUDAPEST: 9.15 A Berend szalonzenekar hangversenye. 1. Suppé: Reggel, délben este, nyitány. 2. Huszka Jenő: Gül Baba, ábránd. 3. Grieg: Emlékezés. 4. Zakál Dénee dr.: Bé­csi dal, keringő. 5. Lehár-egyveleg. 6. Mosz- kovsziki: Spanyol táncok. 7. Lenoir: Parlez- moi d‘amour, keringő. 8. Simoné: Marta, slowfox. 9. Paecual Marquina: Spanyol ci­gánytánc. 12.00 Déli harangszó az Egyetem-téri templomból. 12.05 dombóvári Horváth Jani és cigány- zenekarának hangversenye. 14.45 Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 16.00 A „Rádió Élet“ gyermekjátszóórája (Hareányi Gizi előadása). 17.00 A Szociális Missziótársulat előadása. 17.30 Barta Klára zongorahangversenye. 1. Chopin: a) Prelude As-dur; b) Etűd E-dur; c) Prelude fis-moll. 2. Haydn: Szonáta D-dur, Allegro con brio, Largo e sost-enuto. Finálé. 3. Raff: La fileuse. 4. Godowskv: Perpetuum mobile. 18.00 Mit üzen a Tádió? 18.30 Fleta-lemezek. Gramofonhangver­seny. 1. Brahms: Bercense. 2. Nin: Granadi- na. 3. De Falla: Jota. 4. De Falla: Nana. 5. Nin: Malaguena. 6. Cteman-Perez-Ereire: Ay, ay, ay. 7. Palomero-Padilla: Princesita, 8. Rimsky-Korsakov: Sadko. Szünetben: Közgazdasági hírek. 19.05 A rádió külügyi negyedórája. 19.20 „Pitypang1*. Magyar kabaré. Rendező Csanády György. Összeállította Turchányi István. 20.45 A Budapesti Hangverseny Zenekar Kálmán ímre-estje a Székesfővárosi Vigadó nagyterméből. Karnagy Kálmán Imre. Köz­reműködik Relle Gábriellé és Laurisin Lajos. A hangverseny után kb.: 22.45 Bura Sán­dor és cigányzenekarának hangversenye a Dunapalota-szállóból. BUDAPEST II.: 18.00 Gramofonhangver- eeny. 1. Buzzi-Peccia: Lolita, spanyol szere­nád (Bjöm Talán). 2. Offenbach: Hoffmann meséi, ária (Björn Talán). 3. Stolz-Marischka: Nem kérdem ki vagy c. filmből: So eine Nacht wie heute (Oscar Joost és zenekara, refr. Austin Edén). 4. Donaldson: An eve­ri ing in Caroline, foxtrott (Jack Payne és zenekara). 5. Kahn-Fiorito: Now that you re gönc, foxtrott (Jack Payne és zenekara). 6. Stolz-Marischka: Nem kérdem ki vagy o. filmből slowfox: Ich will nicht wissen, wer du bist (Oscar Joost és zenekara, refr. Kurt Mühlihardt). 7. Stolz-Gilbert: Slowíox Egy dal, egy csók c. filmből (Oscar Joost é« ze­nekara). 8. Walden: Only me knows why, foxtrott (Jack Payne és zenekara). 9. Walid- teufel: Aranyeső, keringő (Roóez Emil él zenekara). Utána: „A hét eseményei1* (Hírek). 19.20-tól éjfélig: Azonos Budapest I. mű­sorával. • BÉCS: 13.10 Hangverseny. 16.40 Mando­lin hangverseny. 17.45 Hangverseny. 19.20 Baklamoff hangversenye. 20.00 Hangverseny. GENF—SOTTENS: 16.30 Tánczene. 20.15 Tarka óra. KÖNIGSWUSTERHAUSEN — BERLIN: 14.00 Hangverseny. 16.30 Hangverseny. 17.50 Irodalom. 19.Ó0 Francia óra. KÖNIGSBERG — HEILSBERG: 11.30 Hangverseny. 13.30 Gramofon. 16.00 Hang­verseny. 19.25 Fúvós-kamarazene. LIPCSE: 12.00 Mendelssohn-hangverseny, 13.15 Gramofon. 22.20 Tánczene. LONDON—RÉGIÓNÁL: 13.00 Hangver­seny. 13.45 Orgonahangverseny. 19,80 Hang­verseny szoprán és baritonszólóval. 21.W Operaprogram. 22.00 Kamarazene. MÜHLACKER — STUTTGART: 10.00 Hangverseny. 12.20 Dalok és ballada. 12.40 Gramofon. 13.30 Hangverseny. 15.00 Dalok és áriák. 17-00 Hangverseny. RÓMA—NÁPOLY: 12.30 Gramofon. 18.80 Szórakoztató zene. 17.30 Szórakoztató zene. 20.45 Fúvós-zenekar. STOCKHOLM—MOTALA: 17.05 Gramo­fon. 18.10 Gramofon. 20.00 Régi tánczene. 22.00—23.00 Modern tánczene. STRASSBOURG: 12.30 Gramofon. 14.00 Zenekari hangverseny. 14.50 Gramofon, 15.00 Orgonahangverseny. 17.00 Tánczene. 18.00 Jazz. 21.00 Szimfónikus hangverseny. VARSÓ: 12.10, 1625 Gramofon. 20.00 Könnyű zene. 22.05 Chopin zongorakompo- ziciók. Állandóan ismétlődd közvetítések PRÁGA: 12.00 Időjelzés, gazdasági hírek. 12.05 Mezőgazdasági előadás. 12.30 Hírek. 14.25 és 15.55 (szombat kivételével) Tőzsde. 19.00 Óraütés. hírek. 20.55 (kedd és csütör­tök kivételével) Hírek. 21.00 Időjelzée. 22.00 Időjelzés, hírek. 23.00 (szerda és szombat ki­vételével) Óraütés. POZSONY: 11.00 Vízállásjelentés. 12.00 Prága. 12.05 Mezőgazdasági jelentések. 12.80 Prágából: Hírek. 14.15 Német és magyar hí­rek. 19.00 Prágából: Óraütés, hírek. 20.55 és 21.00 Prága. 22.00 Prága. 22.15 Mtisorbe- mondás. KASSA: 13.30 Szlovák és magyar hírek. 19.00 Prágából: Óraütés, hirek. 20.55, 21.00 éa 22.00 Prága. 22.15 Müsorbemondás, (hétfőn és csütörtökön) terménytőzsde. BUDAPEST: 9.15 Hangverseny. 9.30 Hirek. 9.45 A délelőtti hangverseny folytatása. 12.00 Déli harangszó az egyetemi templomból, idő­járásjelentés és hirek. 12.25 Hirek. 12.35 A hangverseny folytatása. 13.00 Időjelzés, idő­járás- és vízállásjelentés. 14.45 Hírek, élel­miszerárak. 16.45 Idő jele rités, időjárás-, víz­állásjelentés és hirek. KÖNIGSWUSTERHAUSEN: 6.30 Berlin­ből: Gimnasztika. 10.35 Hirek. 12.55 Időjel­zés. 13.30 Hirek. 15.30 Tőzsde. KATTOWITZ és VARSÓ: 12.15 Csütörtök kivételével; Gramofon. RilDIÓHÉT fl PRÁGRI mRGYRR HÍRLAP RÁDIÓMELLÉKLETE llllllllllllllllll!lllllllllllllilllllllllillllllltlllll!llllllllllli!lil!MI!iliilllllilllllllll)llll!llill[||llllllillM 1932 OATÓBER 30-TÓL - NOVEMBER 5-IG Vasárnap PRÁGA: 6 .15 Reggeli torna. 7.30 Hangver­seny Karls'badból. 8.30 Orgona’nangvereeny. 9.00 Előadás Rooseveltről. 9.10 Munkásrádió. 9.30 Irodalmi matiné. 10.00 Egyházi zene. 11.00 Matiné Briinnből. 12.05 Hangverseny M.-Ostrauból. 13.30 és 14.00 Mezőgazdasági hirek. 14.15 Szociális információ. 16.00 Hang­verseny Brünnböl. 17.30 Gazdasági előadás. 17.50 Gramofon. 18.00 Német óra. 19.00 Fú­vós zene. 20.00 Operett Pozsonyból. 22.20— 23.30 Cseh jazz-kompoziciók. POZSONY: 7.35 Hangverseny Prágából. 8.00 Istentisztelet. 9.00 Prédikáció. 9.30— 11.00 Közvetítés Prágából. 11.00 Turócszent- mártoni ünnepség. 12.05 Hangverseny M.- Ostrauból. 13 30 Mezőgazdasági hirek Prá­gából. 16.00 Hangverseny Brünnböl. 17.30 Gazdasági előadás. 17.5Ö Hegediihangver­seny. 18.45 Közvetítés Kassáról. 19.00 Fúvós zene Prágából. 20.00 Operett. 22.00 Közvetí­tés Prágából. 22.25 Jazz Prágából. KASSA: 7.30—9.00 Közvetítés Prágából. 9.00 Elmélkedések. 9.3Ó—11.00 Közvetítés Prágából. 11.00 Matiné Brünnböl. 12.05 Hang­verseny M.-Ostrauból. 13.30 Mezőgazdasági hirek Prágából. 15.00 Szüreti ünnepség. 16.00 Hangverseny Brünnböl. 17.30 Előadás Prá­gából. 17.50 Gramofon. 18.10 Előadás az ön­kormányzatról. 18.25 Saxofon-hangverseny. 18.45 Községi történet. 19.00 Fúvós zene Prágából. 20.00 Operett Pozsonyból. 22.00 Közvetítés Prágából. 22.25 Jazz Prágából. BUDAPEST: 10.00 Egyházi zene és szent­beszéd az Egyetemi templomból. Szentbeszé- det mond Tóth Tihamér dr. A szentbeszéd mise ritán van. 12.00 Déli harangszó az Egyetem-téri templomból. 11.15 Görögkatolikus istentisztelet a Sze­gényház-téri gór. kát. magyar plébániatemp­lomból. Szentbeszédet mond Dudás Miklós dr. máriapócsi bazilrendi zárdafőnök. A szentbeszéd evangélium után van. — Bour- deau mise. Karnagy ifj. Popovics Andor. Majd: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. Karnagy Fridi Fri­gyes. 1. Goldmark; Sakuntala, nyitány. 2. Hamerik: Norvég szvit. 3. Weiner Leó: Sze­renád. 4. Scassola: Helvécia, szimfonikus költemény. 5. Mascagni: Parasztbecsüiet, in­termezzo. 6. Strauss János: Császár-keringő. 14.00-Gramofonhangverseny. 1. Bizet: Car­men, nyitány (Berlini filharmonikus zenekar.) 2. Mozart: Oost fan tutte, ária (Pataky Kál­mán). 3. Donizetti: Az ezred leánya, ária (Olara Clairbert). 4. Rossini: A ezevillai bor­bély, ária (Umberto Urbano). 5. Lalo: Spa­nyol szimfónia, a) Andante; b) Rondo (IIu- berman Bronislav). 6. Puccini: Bohémélet, kvartett (Hunt Mihaeek, Tilly de Garmo, Helge Roswaenge, Theodor Scheidl). 7. Ver­di. Trubadúr, ária (Piccaver Alfréd). 8. Strauss János: Tavaszihangok, keringő (Ivo- gün Mária). 9. Peters: Strömt ikerbei, ihr Völkensc'haren (Heinrich ScMusnus). 10. Ke- itelbey: Az óra és a meisseni por cellán;; á- Tocska (Paul Godwin zenekara). 12. Stothart- Mc. Hoatgh-Flelds: Ónban lőve song, angol keringő (Jacques Renard ée zenekara). 12. Collazo-Freudenthal-Intrator: Lola, dein spa- nisclies Feuer, tangó (Paul Godwin zeneka­ra). 13. Pryor: The whistler and his dog, or­gonaszóló, xilopíhonkifiérettel (Lew White). 14. Croisby-Young-Wafihington: Waltzing in a dre-am, angol keringő (Cr'.sco Ser-enaders zenekar). 15. Gilbert: Du wárst was filr mioh, slowfox a „Két szív egy dobbanás*1 cimü film/ből (Vincent Douglas és zenekara). 15.00 Székács Elemér m. kir. gazdasági főtanácsos: „Időszerű gazdasági tanácsadó11. 15.45 Horn József dr.: „Takarékosság és boldogulás11. — Újdonságok, találmányok, fel­fedezések. 16.15 Zenedélután Strauss Richárd tisztele­tére a Hubay-palotában. Közreműködik Bá- thy Anna, Hubay Jenő, Kentner Lajos, Za­t.hureczky Ede, Zsolt Nándor, Kerpelv Jenő. Zongorán kísér Herz Ottó. 1. Strauss: Zon­gorakvartett o-anolL (Kentner-Zathureczky- Zsolt-Kerpely). 2. Három Strauss Richárd- dal (Báthy). 3. Strauss: Hegedű-zongora szo­náta Es-dur (Strause-Hubay). Szünetben: Közgazdasági hirek. 17.30 Magyari Imre és cigányzenekarának hangversenye. 18.30 Előadás a Stúdióiból: „Rozmaring11. Hangjáték 3 részben. Irta Németh Antal. Rendező Csanády György éa Németh Antal. Szünetben: Sport és lóvereenveredmények. 20.30 A bécsi rádióállomás műsorának köz­vetítése. Részletek Kálmán Imre müveiből. Közreműködik Kálmán Imre, Wanda Ach- sel, Adélé Kern, Franz Völker, Ernst Arnold. Utána, kb.: 22.00 Sporteredmónyek. Majd: Berend Endre szalon- és jazz-zene- karának, valamint Horváth Gyula cigányze­nekarának hangversenye az Qstende-kávé- házból Kalmár Pál énekszámaival. 1. Husz- ka: Lili bárónő, egyveleg. 2. a) BékeffEEr- délyi: Harwai gitáron: b) Rosner-Gác'h: Ve­rébsors, tangó (Kalmár). 3. Tánczene; a) Geo Gilbert: Bravó Jim, foxtrott; b) Edgar- do Grep>pi: Come un fiore, tangó, c) Zíich István: Először szeretlek, foxtrott; d) Brod- szky: Mond azt, hogy táncoljunk bigint. 4. a) Kacsóh: Késő ősz van (Kálmán); b) Be- natzki-Békeffi: Amitől az ember; c) Eise- mann-Vas Henrik: Többet ér egy édes asz- szony (Kalmár). 5. KroneggeT: Uj bor mellett (Beim Heurigen), egyveleg. 6. a) dr. Szegedi N.nSajó G.: Ureö a fészek; b) Erőss Béla: Vannak ed nem csókolt csókok (Kalmár); c) Csárdások (Horváth Gyula cigányzenekara); d) Dóczi József: A kanyargó Tisza partján születtem; e) Gergelyffi Gábor: Ne mondja senkinek (Kalmár). 7. Hangosfilm- és ope- rettujdonságok. 8. Leoncavadlo: Mattinata. 9. a) Bachman-Fonó: Egyszer volt, tangó; b) Garami-Kovács: Minek a szív magának (Kal­már). 10. Horváth Gyula és cigányzeneka­rénak muzsikája. BUDAPEST II.: 15.00—15.40 Gramofon- hangverseny. 18.30-tól éjfélig: Azonos Budapest. I. műso­rával. BÉCS: 9.35 Szerenádok. 11.50 Korunk tu­dása. 12.20 Szórakoztató hangverseny. 15.45 Zeneszerzők órája. 17,15 Hangvens&ny. 20.00 Népdalok. 20.30 Kálmán Imre-ünnepély. GENF—SOTTENS: 11.00 Gramofon. 19.00 Klavecin-bangverseny. 20.00 Dalok. KÖNIGSWUSTERHAUSEN — BERLIN: 11.30 Bacihkantató Lipcséből. 12.10 Hangver­seny. 15.00 Irodalmi előadás. 16.00 Hangver­seny. 20.30 Káhnán-ünnepély. KÖNIGSBERG—HEILSBERG: 11.30 B.ach- kantáté Lipcséből. 12.05 Hangverseny. 16 00 Szórakoztató hangverseny. 22.00 Tánczene. LIPCSE: 8.30 Orgona/hangverseny. 9.10 Gramof on. 11.30 Baolikantáté. 12.00 Hangver­seny. lü.00 Kamarazene. 17.00 Ünnepi hang­verseny. 17.45 Szórakoztató zene. 22.05 Ze­nekari hangverseny. LONDON—RÉGIÓNÁL: 12.30 Cfiellóhang- verseny. 14.00, 15.Í5, 16.00, 16.55 Hangver­seny. 22.05 Hangverseny zongorafizólóval. MÜHLACKER—STUTTGART: 11.00 Szim­fóniktus hangverseny. 13.15 Gramofon. 14.30 Schumann-dalok. 17.00 Házi zene. 19.00 No­vella. 20.00 Esti hangverseny. 2255 Táno- zene. RÓMA—NÁPOLY: 12.30 Szórakoztató ze­ne. 18.30—14.30 Hangverseny Milánó bóL 17.00—18.15 Zenekari ée énekhang verseny. 20.45 Operett-est. STOCKHOLM—MOTALA: 15.20 Gramofon. 17.05 Finn zongorakompoziciók. 20.30 Kál- mán-íLnnepély. 20.00—23.00 Kamarazene. STRASSBURG: 13.00, 14.00, 15.15, 18.30 Gramofon. 19.30 Zenekari hangverseny. 20.45 Mandolin-hangverseny. 2150 Elzászi est. 23.30 Tánézene. VARSÓ: 12.15 FRharmónikus hangver­seny. 14.25 és 15.00 Gramofon. 17.00 Régi zene. 20.00 Népszerű hangverseny. 22.00 Tánczene. Hétfő PRÁGA: 10.00 Fúvós zene M.-Ctetrauiból. 11.00 éa 12.10 Gramofon. 12.30 Hangverseny M.-Ostrauból. 13.30 Kereskedelmi hirek. 13.40 Gramofon. 15.30 Dalok. 16.00 Praktikus tanácsok a háztartás számára. 16.10 Hang­verseny Pozsonyból. 17.10 Családi élet An­gliában. 17.20 Előadás. 17.30 Gyerekóra. 17.50 Munkásrádió. 18.10 Német óra. 19.05 Angol óra. 19.20 Finn népdalok. 19.45 Rádió­kabaré Brünnböl. 20.55 Beethoven hegedű- szonáták. 21.15 Hangverseny. 22J?o—23.30 Hangverseny Pozsonjrból. POZSONY: 10.00 Fúvós zene M.-Ostrauból. 11.05 Gramofon. 12.10 Gramofon Prágából. 1250 Hangverseny M.-Ostrauból, 13.30 Köz­vetítés Prágából. 14.15 Tőzsdehírek. 15.30 Dalok Prágából. 16.00 Sakk-hírek. 16.10 A Rádió Journal hangversenye. 17.10 Mi a fény? 17.25 Gramofon. 18.00 Kamarazene. 19.05 Művészi aktualitások. 19.20 Közvetítés Prágából. 19.45 Rádiókabaré Brünnböl. 20.45 Közvetítés Prágából. 21.15 Tánczene M.- Ostrauból. 22.20—23.30 Esti hagverseny. KASSA: 11.30 Gramofon. 12.30 A Rádió Journal hangversenye. 13.35 Gramofon. 14.00 Hangverseny. 17.00 Zenekari hangverseny. 18.00 Előadás a betegsegélyző pénztárakról 18.20 Munkásrádió. 18.35 Gramofon. 19.05 Angol óra. 19.45 Rád:ókabaré Brünnböl. 20.45 Közvetítés Prágából. 21.15 A Rádió Journal hangversenye Pozsonyból. BUDAPEST: 9.00 Református istentisztelet a Kálvdntéri templomból. Prédikál Mura- közy Gyula lelkész. 10.00 Evangélikus istentisztelet a Bécsi- kapu-téri templomból. Prédikál Kapi Béla dr. dunántúli püspök. Énekszámok a dunán­túli énekeskönyvből: 256., 261. és a Himnusz. Énekel a budai Luther-szövetség vegyeskara Schenk Géza karnagy vezényletével. 11.00 Unitárius istentisztelet a Koháry-uc- cai templomból. Prédikál Pető István hit­oktató lelkész. 12.00 Déli harangfizó az Egyetem-téri templomból. 12.05 A m. kir. Mária Terézia 1. honvéd­gyalogezr. zenekarának t-- ............T\-~-

Next

/
Oldalképek
Tartalom