Prágai Magyar Hirlap, 1932. május (11. évfolyam, 101-123 / 2914-2936. szám)

1932-05-21 / 116. (2929.) szám

<í>ra:gai-A\ag^arh l Ríhffi 1932 május 21, szombat. 2 14.46 Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, érfofyamhirek. 16.00 „Asszonyok tanácsadója." (Arányi Mária előadása.) 1720 Nyári Budi és cigányzenekaréinak hangversenye. 18J20 Német nyelvoktatás (Soentgyörgyi Ede dr.). 18.45 Kőszegi Teréz klasszikus dalestije Revere Gyula (hárfa), Hannover György (hegedű) és Schwalb Tibor (gordonka) köz­reműködésével. — Zongorán kisér Polgár Tibor. 1. Wagner Ridhárd: a) Álmok; b) Fájdalmak. 2. Max Reger: Mária bölcsődai. 6. Csajkovszkij: Bölcsődal. 4. a) Goidmark: ■Air; b) De Falla: Jota (Hannover György). 6. Eugen Hildadh: A hegedűs. 6. J. Holl- mann: Szerelmi dal. 7. Hasselmans; Gitana '(Revere Gyula). 8. F. Herold: Izabella áriá­ja ,A párbaj" c. oiperából. 9. W. Tanbert: Madárka az erdőiben. 20.00 A Baseli Zenekaregyesület hangver­senye. Karnagy: Weingartner Félix. Közre­működik: Gáspár Cassado (gordonka). 1. Gaibrieli: Szonáta. 2. Corelli: Concerto gros­so. 3. Vivaldi: KétJhegedüs verseny. 4. Ros- Bini: a) Teli Vilmos — nyitány; b) Semi- ramis — nyitány. 5. Bocdherini: Gordonka- verseny. 22.00 Majd: Az Ostende kávéhájz szálén-, ijazz- és cigányzenetkarának hangversenye Szánthó Gyula énekszámaival. 1. a) Farkas Imre: Esik eső hegyen-völgyön; b) László Imre-Magyarády Jenő: Anyám szive; c) Kó- ikai István: Piros pünkösd napján; d) Kon­dor Ernő: Erzsiké édes... e) Sehack Man- ika-Marcali Henrik: Bánat csárdás (Szánthó, Horváth Gyula és cigányzenekara). 2. a) Sarasate: Zigeunerweisen; b) Poliakin: Ka­nári-polka (Hegedűn előadja Sovinski Lász­ló). 3. a) dr. Sándor-Szenes: Nem lehet azt parancsolni; b) Buzás-Piber: Amikor a szív már halkan dobban, dal; c) Leeuona-Kovács Kálmán: Siboney, rumba (Szánthó). 4. Tánc­zene: a) Rumba (T. Seymnr: Arabella); b) Slowfox (G. Ambeim: Sweet and lovely); c) Foxtrott (Fischer: Rackeeter Rose); d) Rum­ba (Gomey: Muchaeha). 5. a) HusfAa-Mar- tos: Londonban hej, dal; b) Gergelyffy-Sa- phlr: Elmúlik minden, dal (Szánthó). 6. Hangosfilm- és operettujdonságok. 7. a) Ste- pat-Piber: Addig kell szeretni, keringő dal; b) Szánthó Mihály-Erdélyi Mihály: Nem vá­rom én Budán, tangó. 8. Rosner Kálmán: Lelkem anyám (Szánthó). 9. Horváth Gyula és cLgányzenekarának muzsikáéi. BUDAPEST II: 18.45 Azonos Budapest L műsorával. BÉCS: 12.40 Gramofon. 13.10 A berlini opera művészei. 16.20 Decsey Ernő elő­adása. 17.00 Gramofon. 18.10 A rádiótech­nika kérdései. 19.00 Angol óra. 20.00 Átvi­tel Hamburgból: Katonazenekari "hangver- Verseny. GENF-SOTTENS: 12.40—13.45 Gramofon. 17.30 Zenekari hangverseny. 19.01 Gramo­fon. 20.45 Csellóhangverseny. 21.16 A rádió- Benekar szórakoztató előadása. 22.10—22.30 Élő újság. KATTOWITZ: 12.10—13.20 Gramofon. 14.55 Gazdasági hírek. 15.50 Gramofon. 1620 Francia óra. 17.10 Előadás Napó­leonról. 20.15 Tosca. 23.00 Tánozene. KÖNIGSWUSTERHAUSEN-BERLIN: 12.00 Mezőgazdasági hírek és zenekari hangver­seny. 17.30 Előadás a modem festészetről. 18.00 A Keleti-tenger. 18.30 Spanyol óra kezdők számára. 23.00—24.00 Átvitel Mün­chenből: Hangverseny. LIPCSE: 12.00 Könnyű zene. 18.00 Gra­mofon. 16.00 Ének. 18.00 Uj szerzők bemuj tató órája. 19.30 Gramofon. 21.16 Zenei rit­kaságok. 22.15 Hirek. LONDON-REGIONAL: 12430 Hangveiv fceny. 15.45 Szonátahangverseny. 18.80 Enekhangverseny. 21.05 Tannháu&er az oóe- raházból. MUHLACKER: 10.00 Szórakoztató hang- ^reeny. 10.30 Parsifai. 12.00 Gramofon. 13.00 Hangverseny. 14.30 Spanyol óra ke®' dők számára. 15.00 Angol óra kezdők szá­mára. 15.30 Bélyeggyűjtők. 16.00 Hangver­seny. 17.00 Előadás zenei stílusokról. RÓMA-NÁPOLY: 12.00—14.00 Gramofon. 17.30—18.15 Ének és zenekari hangverseny. 20.00 Gramofon. 22.00 Divat. 22.10 Könnyű zene és folklorisztikai zene. STOCKHOLM-MOTALA: 17.45 Gramofon. 18.45 Angol óra. 19.50 Norvég hangver­seny. Heisingforsból. 20-50 Régi kamaraze­ne. 22.00—23.00 Svéd hangverseny. VARSÓ: 15.00 Gramofon. 16.20 Francia óra. 17.35 Szórakoztató zene. 19.35 Gramo­fon. 20.15 Tosca. 22.45 Élő újság. Kedd PRÁGA: 10.30 Német óra. 11.00 Gramo­fon. 12.35 Hírek az ipar világából. 12.45 Ze­nekar Brünnből. 15.30 Ének. 16.10 Hangver­seny. Pozsonyból. 17.10 Zágrábi vonósné­gyes. 18.05 Mezőgazdasági hirek. 18.15 Munkáselőadás. 18-25 -^Nómét sajtóhírek. 18.30 Német hirek. 19.05 Cseh művészek tegnap és ma. 19.20 M.-Ostrauból: Átvitel. 20.00 Tambuxica-hangversenyc. 20.45 A Rá­dió Journal zenekari hangversenye. 22.20— 23.00 Gramofon. POZSONY: 16.00 Gramofon. 16.10 A Rá­dió Journal zenekari hangversenye. 18.25 Gramofon. 20.00 Szórakoztató zene. 22.20— 23.00 Cigányzene a Baross-kávéházból. KASSA: 11.30 Gramofon. 12.30 A Rádió Journal zenekari hangversenye. 14.30— 15.30 Gramofon. 17.00 A Rádió Journal hangversenye. 18.00 Mesék. 18.50 Gramo­fon. 19.20 A 32. gyalogezred hangversenye. 22.20 Vidám dalok. BUDAPEST: 9.15 A rádió házikvartettjének hangverse­nye. 1. Fernandez-Arbos: Három spanyol tánc. 2. Ipolitov-Ivanow: Bölcsődal. 3. Booh- cherini: Menüett. 4. Dreyer: Kataloniai sze­relmi daL 5. Ewing: Papilette, miniatűr ba­lett. 6. Nádor Mihály: Könnyű portéka, szvit. 7. a) Kreisler: Syncopation; b) Kreis- ler: Kis bécsi induló. 8. Delibes: Passe­E ied. 9. Fauró. Siciliemne, gordonkaszóló. 10. ányi Viktor: Fox dá&bolique. Közben: 9.30 Hirek. 12.05 A Budapesti Koncert Szalónzenekar hangversenye. 1. Kéler Béla: Magyar víg­játék, nyitány. 2. Perényi Géza: a) Kerin­gő; b) Intermezzo. 8. Huszka Jenő: Részle­tek a „Lfli bárónő“ e. operettből. 4. Miitt- weg Hí: Száll, száll a bánat, tangó. 5. Bányai Aladár: Mért szeretem úgy, keringő. 6. Er- win Strauss: Dal és slowfox a „Dér ent- zückender Mensch“ c. zenés vígjátékból. Közben: 12.25 Hirek. 17.00 Bura Károly és cigányzenekarának hangversenye. 18.00 Francia nyelvoktatás (Garzó Miklós dr.) 18.30 A m. kór. Mária Terézia 1. honvéd- gyalogezred zenekarának hangversenye. Karnagy Fricsay Ridhárd. 19.45 „Sajtó és irodalom". Kállay Miklós előadása. 20.15 A LaurLsin testvérek hangversenye. Közreműködik R. Laurisin Irén (ének), Lau- risin Lajos (ének) és Laurisin Miklós (zongo­ra). 1. a) Bach: Praeludinm és Fuga C-dur; b) Badh: Praeludinm és Fuga E-dur (Laurá­éin Miklós). 2. Puccini: Bohémélet, Mimi áriája (Laurisin Irén). 8. Delibes: Lakmé, ária (Laurisin Lajos.) 4. a) Jensen: Lágysza- vn lenge illattár; b) Delibes: Suzon (Laurá­éin Irén). 5. a) Massenet: Manón, ária; b) Rimsky-Korsakov: Hindu dal a „Sadko" c. operából (Laurisin. Lajos). 6. Chopin: Két mazuxka (Laurisin Miklós). 7. Régi magyar dalok. Köveskuti Jenő átiratában; a) Bodor hajad simítsd...; b) Törött ágról... a) Magasan száll a felhő (Laurisin Irén). 8. a) PoLdini: Ária a „Csavargó és királyié ány“ c. operából^ b) Lavotta Rezső: Mea culpa (Lan- risdn Lajos). 9. Liszt: wBach“-fantázia (Lauri­sin Miklós). 21.30 Pontos időjelzés, hírek. 21.45 A Debreceni Trió hangversenye. 1. Radnai: Zongorahármas. I. Appasionato (Allegro); II. Grazio-so (Animato); 111. La- mentoso (Andante); IY. Amoroso (Allegret- to); Y. Espressivo (Allegro moderato). 2. Wolf-Ferrari: Zongorahármas op. 7. Fis-dur, I. Sostenuto, Agitato; H. Largo; III. Allegro moderato. Majd: 22.35 Sovánka Nándor és cigányze­nekarénak hangversenye a Baross- kávéház- ból. BUDAPEST II: 18.30 Azonos Budapest L műsorával. BÉCS: 11.30 Vonósnégyes. 12.20 Gramo­fon. 13.10 Gramofon. 15.20 Hangverseny* óra. 15.50 Osztrák fürdők. 16.50 Hangver­seny. 18.00 A bécsi ünnepi hetek program­ja. 19.00 Torna. 19.20 Bécsi dalok. 19.55 Elektra a bécsi operaházból. 22.05 Esti hangverseny. GENF-SOTTENS: 12.40—13.45 Gramofon. 17.01 Női óra. 17.30 Gramofon. 18.30 A Zep­pelin északsarki útja. 19.01 Uj gramofon* lemezek. 20.00 A rádió zenekari hangverse­nye. 21.00 Népszerű est. KATTOWITZ: 12.10—13,20 Gramofon. 16.05—16.40 Gramofon. 17.45 Szimfónikus hangverseny. 20.15 Népszerű hangverseny, 22.00 Zongorahangvenseny. 22.55 Tánczene. KÖNIGSWUSTERHAUSEN-BERLIN: 14.00 Berlini hangverseny. 15.45 Női óra. 16.30 Lipcsei hangverseny. 18.00 Előadás az in* strumentálás művészetéről. 18.30 Angol óra haladók számára. 19.00 Gondolatok korunk* ról. 20.50 Németország sorséve, előadás* 22.35—24.00 A Weintraub jazz hangverse­nye Hamburgból. LIPCSE: 12.00 Romantikus dalok. 13.00 Népszerű hangverseny. 16.30 Szimfónikus hangverseny. 18.05 Női óra. Francia, óra. 19.00 Előadás a képzőművészetről. 19.30 Zenekari hangverseny. 21.20 Orgonahang­verseny. LONDON-REGIONAL: 14.00 Hangver* seny. 16.40 Hangverseny. 18.35 Katonaze- neikar. 20.00 Varieté-program. 21.05 Ének- hangverseny. MÜHLACKER: 10.00 Dalok. 10.20 Rim- sky-Korsakov Seherezade. 11.15 Hangven seny Badenből. 12.00 Zenekari hangverseny. 13.00 Gramofon. 14.00 Frelburgi hangver­seny. 17.00 Müncheni hangverseny. 18.50 Amerika a viiágkrizisiben, 21.30 Dalok. STOCKHOLM-MOTALA: 17.00 Gyermok- óra. 17.45 Gramofon. 18.45 Irodalom. 20.00 Praktikus negyedóra. 22.00—23.00 Hang­verseny. TOULOUSE: 17.15 Operazene. 17.45 Hangverseny. 18.45 Operaáriák. 19.45 Kato­naié nekar. 20.30 Német óra. 20.35 Modem számfónikusok. 22.45 Élő újság. VARSÓ: 16.40 Gramofon. 17.35 A filhar­móniai zenekar hangversenye. 19.35 Gramo­fon. 20.15 Népszerű hangverseny. 22.50 Tánczene. Szerda PRÁGA: 11.00 Gramofon. 12.35 Ipar és kereskedelem. 12.45 Pozsonyi hangverseny. 15.30 Zongorahangverseny. 16.00 M.-Ostraui hangverseny. 18.00 Gramofon. 18.15 Az öta éves terv építői. 18.25 Német sajtóhírek. 18.30 Német óra. 19.05 Korunk technikai sikerei. 19.20 Bevezetés az operazenóbe* 19.30—22.15 Operaelőadás a német színház­ból: Kricska: „Spuk im S-chloss". POZSONY: 12.45 A Rádió Journal hang­versenye. 16.00 Gyermekmesék. 18.00 Ma­gyar óra: L Endreffy János előadása. 2. Feuer: Humoros riport. 8. Dénes Erzsébet hangversenye. Közreműködik: Bedlő Lídia, zongorán kíséri Macudzinski. 19.30 Opera- előadás a szlovák operaházból. 22.00 Gra­mofon. KASSA: 11.30 Gramofon. 14.30—15.30 Hangverseny. 17.00 Gyerekóra. 18.00 Gra­mofon. 18.30 Mezőgazdasági hirek 19.00 Szkeccs. 1932 május 21, szombat. BUDAPEST: 9.15 Hangverseny. Közreműködik Pecz- kóné Oserny Jolán (ének), Türkössy Antal (gordonka) és Faragó Ferenc (ének). Zon­gorán kisér Polgár Tibor. 1. a) Bach J. S.: Adagio; b) Popper: Polonaise de Concert (Türkössy. 2. Beretvás Hugó: Naphimnusz (Faragó). 3. a) Strauss János: Cigánybáró, Saffi belépője; b) Massenet: Elégia (Cserny). 4. a) Debussy: Leni)aju leány; b) Popper: Chanson villageoise (Türkössy). 5. a) Wag­ner: Tannháuser, ária; b) Löewe: Az óra (Faragó) 6. a) Kacsóh: Késő ősz van; b) Mo­zart: Bölcsődal (Cserny). 7. a) Albeniz: Ma- laguena; b) Davidoff: A szökőkutnál (Tür- kössy). 8. a) id. Lányi E.: Egy sir; b) La­votta: Elmondanám; c) Koudelá: Magyar Miatyánk (Faragó). 9. a) Tarnay: ősz utója; b) Balázs: Álmodtam a szerelemről (Oserny). 10. Popper: Magyar rapszódia (Türkössy). Közben: 9.30 Hirek. 12.05 Szalai Pepita Gyula és cigányzene- karának hangversenye. Közben: 12.25 Hírek. 13.15 Népiskolai testnevelő tanfolyam a Testnevelési Főiskoláról. Kmetykó János: „Szemelvény az elemi iskola I. és H. osztá lya anyagából". 16.00 Columbia gramofonhangverseny. A Lehner vonósnégyes lemezei. 17.00 „A légiforgalom". Tóbiás Frigyes felolvasása. 17.35 Kétzongorás jazz-átiratok. Előadja Kondor Leó és Polgár Tibor. 18.15 Olasz nyelvoktatás (Gallerani Bo- naventura). 18.40 Zenekari hangverseny. Karnagy Stephanides Sándor. 1. Fali: Elvált asszony, nyitány. 2. Strauss János: Ezeregyéjszaka, keringő. 3. Moréna: Egyveleg Millöcker mü­veiből 4. Lehár: Végre egyedül, egyveleg. 5. Kálmán: Cigányprímás, keringő. 20.00 „Kőszeg város 400 éves ostroma és az ezzel kapcsolatos jubileumi ünnepségek". Jambrits Lajos polgármester előadása. 20.20 Vigjátékelőadás a Stúdióból. „Sült S alamib". Vígjáték 4 képben. Irta Lengyel ózseí. Rendező Kiss Ferenc. Utána kb.: 22.30 Pontos időjelzés, idő já­rásjelentés, hirek, ügetőversenyeredmények. Majd: Megyeri Gyula jazz zenekarának hangversenye a Dunapalota-szállóból Var­sányi Rudolf énekszámaival. 1. Nichols: Foxtrott (Oh Juanita). 2. Nichols-Gottler: Foxtrott (Time alone will teli). 3. Malcsiner Béla: Nézze most már mindegy (Varsányi). 4. a) Vértes-Szécsén: Ne tudja meg senki, tangó; b) Szántó-Seress: Hiába bántott, tan gó (Varsányi). 5. a) Leeuona: Foxtrott (Ma­ria my own); b) Sullivan: Foxtrott (Mona Lisa). 6. Megyeri-Szécsén: Ha nem lennél boldog (Varsányi). 7. a) Vértes: Rumba (Ma- magua) b) Noble-Campbell: Slowfox (I found you). 8. a) Valerio-Jáger: Miért (Conchita, tangó; b) Erőss Béla, Jöjjön, aminek jönnie kell (Varsányi). 10. Con. Conrad: Foxtrott (Yes, yes). BUDAPEST II: 18.40 Azonos Budapest I. műsorával. • BÉCS: 11.30 A Brunner-kvartett hangver­senye. 12.40 Gramofon. 13.10 Gramofon (operettek). 15.20 Praktikus tanácsok a há­ziasszony számára. 17.10 Hangverseny. 19.20 Francia óra. 19.55 Karamazov bórái előtt. 22.40 Stravinsky saját müveit ve­zényli. 22.45 Esti hangverseny a Westmün- ster-kávéház bél. GENF-SOTTENS: 12.40—13.45 Zenekari hangverseny. 17.01 Vonós hangverseny. 19.01 Gramofon. 19.10 A leszerelési konfe­renciáról. 20.00 Kamarazene. 20.45 Irodalmi intermezzo. 20.55 Áriák. 20.30—28.00 Tánc­zene. KATTOWITZ: 12.10—13.20 Gramofon. 15.26 Gramofon. 16.40 Gramofon. 17.10 Előadás a folklorizmusról. 17.35 Könnyű zene. 20.00 Irodalmi óra. 22.45 Gramofon. KÖNIGSWUSTERHAUSEN-BERLIN: 12.00 Dalok és áriák. 14.00 Hangverseny 15.45 Női óra. 16.00 Pedagógiai előadás. 16.30 Hamburgi hangverseny. 18.00 Előadás a ze­nekar hangszereiről. T>RA<ZÜ-A\aCÓíAR- HI RLA£> ESv 'iHJm TiTitn r ---------­LIP CSE: 12.00 Hangverseny. 17.00 Gra­mofon. 18.10 Pedagógiai óra. 19.30 Alfréd Neumann felolvasása uj regényéből. 22.00 Táncóra. 22.10 Az Elba-folyó élete. 22.30 Kamarazene. LONDON-REGIONAL: 12.00—13.00 Hang­verseny. 14.00 Hangverseny. 15.30 Hangver­seny. 18.30 Énekkari hangversenyek . 19.45 Bécsi walcerek. 20.25 A Rajna kincse az operaházból. 22.55—24.00 Tánczene. MUHLACKER: 12.00 Müncheni hangver­seny. 13.00 Hangverseny. 15.00 Gyerekóra. 16.00 Hangverseny. 17.00 Frankfurti hang­verseny. 19.30 Frankfurti hangverseny. STOCKHOLM-MOTALA: 17.45 Gramofon. 18.45 Mezőgazdasági hirek. 19.30 Hangver­seny. 20.30 Dán hangverseny. 21.30 Ének- hangverseny. 22.00—23.00 Tánczene. VARSÓ: 15.50 Gramofon. 16.40 Gramofon. 16.55 Angol óra. 17.35 Könnyű zene. 19.35 Gramofon. 19.45 Élő újság. 20.15 Sanszonok. 21.00 Előadás Simanovsky kompozícióiról. 21.15 Simanovsky müvei (hangverseny). 23.00 Tánczene. Csütörtök PRÁGA: 7.00 Karlehadi reggeli hangver­seny. 8.30 Orgonahangverseny. 9.00 Templo­mi hangverseny. 10.20 Gramofon. 10.30 Iro­dalmi matiné. 11.00 Rádió Journal matinéja. 12.05 Katonazenekar. 16.00 Brünni hangver­seny. 17.30 Gramofon. 18.00 Német óra. 19.00 Támezene Máhrisdh-Oetrauiból. 2005 Oeddpus király. 22.20—28.00 Máhriscih-Ostrau hang­verseny. POZSONY: 16.00 Brünni hangverseny. 17.30 Szlovák népdalok. 18.20 Hegedühang- versenv. 19.00 Máhristíh-Ostrau tánczene. KASSA: 10.00 Hangverseny. 17.30 Seere­day vigtjátéka. BUDAPEST: 9.00 Hirek. 9.30 „Űrnap Magyarországon". Hévey Gyula dr. előadása. 10.00 Egyházi zene és szentbeszéd a Szent István Bazilikából. Prédikációt mond P. Böle Kornél, domokosrendi atya. Előadásra ke­rül: Demény Rezső: Szent László mise, G- dur, Offertorium után motett: Mozart: Ave verurn. 12.00 A Virány szalonzenekar hangverse­nye. 1. Massenet: Phaedra, nyitány. 2. Mosz- kövszki: Szerelmi keringő. 3. Urbach: Egy­veleg Meyerbeer müveiből. 4. Thomas: Mig­non, ábránd. 5. Mendelssohn: Fonódal. 6. Beethoven: Ecossaises. 7. Osajkovszky: Részletek a „Dicsérő" szvitből. 8. Lehár: Frasquita, egyveleg. 14.00 Rózsavölgyi gramofonhangverseny. 1. Wagner: Lohengrin, előjáték (Willem Mengelberg és koncertzenekara. 2. Wagner: Walkür-részlet (Ein Schwert verhiess mir dér Vater). (Lauritz Melchior). 3. Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok, versenydal (Her- mann Jadlowker). 4. Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok, kórus-részlet (Ekrt eure deutschen Meister). 5. Boccherini: Allegro az A-dur szonátából (Pablo Casals). 6. Bo­rodba: Igor herceg, ária (Saljapin). 7. Bizet: A gyöngyhalászok, ária (Pataky Kálmán). 8. Ponchielli: Gioconda, ária (Alessandro Bonci). 9. Mendelssohn: Sing without words (Miecha Elman). 10. Verdi: Aida, duett (Rosa Poncelle és Giovanni Martinéin). 11. Puccini: Bohémélet, ária (Maria Zamboni). 12. Nevin: Nighty lak’ a rose (Geraldine Far- rar). 13. Delibes: Dance of the (lowers (Lu- cerne Kursaal Orchestra). 14. Tosti: Ideale (Riccardo Stracciari). 15. Stolz: Servus Du (Richárd Tauber). 16. Hohnstone-Coslow: Foxtrott (Just one more chance). (Ambrose és zenekara.) 17.' Fónyes-Harmath: Maya c. operettből: Itt a luxusvonat, foxtrott (Vig Miklós). 18. Sándor-Szenes: Elhagylak száz­szor (Vig Miklós). 19. Majorossy-Szécsén: Minden ember egyszer bolond lesz. slowfox (Vig iklós). 20. Nádas-Kovács: Bevallom, szeretem, tangó (Vig Miklós). 15.30 Thury Mária mesél a gyermekeknek. 18.00 „A filmezés múltja és jelene". Lányi 3 Viktor előadása a Budapesti Koncert Sza­lonzenekar közreműködésével. 19.00 Molnár Jenő humoros előadása: 1, Helyettesítem a szerkesztő urat; 2. Ki irta a darabot? 19.30 A m. kir. Operaház előadásának közvetítése. 1. Székely fonó. Kodály Zoltán daljátéka. Vezényel Failoni Sergio. Rendez­te Márkus László. 2. Coppelia. Balett 3 kép­ben. Irta Nuitter Ch. és Saint Léon A. Ze­néjét szerezte Delibes. Vezényel Berg Ottó. Rendezte és koreográfiáját készítette Ciep- linszky János. A „Coppelia" előadása után: Toll Árpád és Toll Jancsi cigányzenekarának hangver­senye a Kovacsevics-étteremből. BUDAPEST II: 17.30-401 éjfélig: Azonos Budapest I. műsorával. 16.30 Az Országos Postászenekar hang­versenye. Karnagy ifj. Roubal Vilmos. 1. Strauss János: Denevér, nyitány. 2. Dohná- niy: Nászkeringő a „Pierette fátyoia" című pantonimből. 3. Bizet: Carmen, ábránd. BÉCS: 10.35 Orgona. 11.05 Korunk tudo­mánya. 11.30 Előadás George Washingtonról. 12.00 A bécsi szimfonikusok hangversenye. 14.00 Gramofon. 15.30 Kamarazene. 17.00 Énekhangvereeny. 19.15 Hangverseny két- zongorán. 20.35 Bruckner D-moll miséje. GENF-SOTTENS: 12,40—13.45 Gramofon. 17.01 Vonó6hangverseny. 17.45 Irodalmi in­termezzo. 20.00 Irodalmi óra. 20.30 A Rádió Joumál hangversenye. KATTOWITZ: 12.15 Varsói hangverseny. 16.56 Gramofon. 17.50 Délutáni hangverseny. 20.15 Könnyű zene. 22.50 Tánczene. KÖNIGSWUSTERHAUSEN-BERLIN: 12.00 Hangverseny. 14.00 Berlini hangverseny. 15.45 Női óra. 16.00 Pedagógiai óra. 16.30 Berlini hangverseny. 18.00 Modem fuvola zene. 18.30 Spanyol óra haladók számára. 19.00 Képek a mai Oroszországból. 19.20 Mezőgazdasági előadás. LIPCSE: 12.00 Gramofon. 13.00 Gramofon. 14.30 A hét íüimrjei. 16.00 Szórakoztató zene. 19.15 A szimfonikus zenekar szórakoztató hangversenye. 21.25 Görlök kerestetnek, víg­játék. LONDON-REGIONAL: 13.00—14.00 Hang­verseny. 16.05 Tánczene. 18.35 Hangverseny. 21.20 A londoni cigányzenekar hangversenye. 23.30—24.00 Tánczene. MÜHLACKER: 10.00 Orgonahangverseny, 12.00 Frankfurti hangverseny. 13.00 Gramo­fon. (Híres dirigensek.) 14.30 Spanyol óra kezdők számára. 15.00 Angol óra kezdők szá­mára. 16.30 Katonazenekar. 20.00 Operaelő­adás a würternbergi színházból, STOCKHOLM-MOTALA: 17.45 Gramofon. 18.45 Német óra. 19.30 Szonáták. 19.55 Ének. 22.00— 23.00 Szórakoztató zene. VARSÓ: 12.15 A filmharmóniai zenekar szimfonikus hangversenye. 14.20 Zene. 15.00 Zene. 16.20 Gramofon. 16.55 Gramofon. 17.50 Vilnai hangverseny. 1925 Gramofon. 20.15 Könnyű zene. 22.10 Duettek operákból. 23.00— 24.00 Tánczene. Péntek PRÁGA: 10.30 Átvitel Máhrisch-Ostrauból. 11.00 Gramofon. 12.20 Gramofon. 12.35 Ipar, kereskedelem (különböző adók). 12.45 Máhr.- ostraui hangverseny. 15.30 Gramofon. 16.00 Brünni hangverseny. 17.05 Kamara hangver­seny. IS.05 Mezőgazdaság. 1825 Német sajtó­hírek. 18.30 Német óra. 19.55 Hawai trió. POZSONY: 16-56 Gramofon. 18.05 Irodain* óra. 18.20 Gramofon. 18.40 Sport. 19.00 Gra­mofon. 19.30 Haydn-ünnepély a szlovák nem­zeti színházból. KASSA: 12.00 Gramofon. 12.30 A Rádió Journal hangversenye. 14.30—15.30 Gram. 17.00 Énekhangvereeny. 17.20 Gramofon. 17.35 Zongorahangverseny. 18.00 Német óra. 18.30 Magyar óra: Vámos Sári a szloven- e<zkói magyar irodalom legújabb termékeit adja elő. 19.20 Gramofon

Next

/
Oldalképek
Tartalom