Prágai Magyar Hirlap, 1930. június (9. évfolyam, 124-146 / 2345-2367. szám)

1930-06-11 / 131. (2352.) szám

SJfcTJKMWU'i * I 930 junius 11, szercLa.- S PORT­Magyarország nyerte az amatőr boxolás Európa bajnokságát A magyar válogatott legyőzte Hollandiát - Az Újpest kika­pott Belgrádban, mig a többi túrázó magyar csapatok min­denütt győztek — A Vasas az I, osztályba jutott — Nagy­sikerű nemzetközi atlétikai verseny Pozsonyban — Taris Páris- ban 200 méteren uj Európa rekorddal legyőzte Bárányt — Gaz­dag kvalitású volt a pünkösdi ünnepek futballsportja egész Európában Prága, június 10. A pünkösdi ünnepek sport­jának egész Európában kedvező időjárás ked­veskedett, úgyhogy az egész vonalon kvalitásos eredményeket kaptunk. A gazdag programból kiemelhetjük az alábbiakat: Magyarország válogatott futballcsapata újból kitett magáért, amennyiben Budapesten a hollan­dokat fölényesen legyőzte. A magyar csapatok nagyrésze külföldön szerepelt mindenütt sikerrel. Egyedül a középeurópai és az újdonsült magyar bajnok Újpest szenvedett Belgrádban vereséget. Budapesten a Vasas feltornászta magát az I. osz­tályba, míg a Sabária a Magyar Kupa középdöntő­jében kikapott a Bástyától. — Prágában a pün­kösd csak a Sparta győzelmét adta a Náchod ellen. — Élénk sportélet zajlott lo Szlovenszkón. Pozsonyban a Nemzeti újból legyőzte a Bratisla- vát, amely a drezdaiaktól is kikapott. A Ligeti gólözönnel megnyerte a tavalyról félbemaradt Douaustadt elleni meccsét és igy nagy lépéssel közelebb jutott a bajnoksághoz. Egyébként Po­zsonyban a PTE atlétikai versenye kitünően sikerült. Az egyéb sportokban Magyarország fölényes diadailt aratoltt a* Európa-boxbajnokságban, amennyiben a nemzetek diját és három egyéni bajnokságot nyert. — Párisban először találkozott Bárány és Taris. A 200 méteren a kitűnő francia úszó Európa rekorddal győzött a magyar bajnok ellen. — A Davis Cup középdöntője is készen áll már, mig a berlini tenniszversenyt Tildén és Aussem nyerték. — Londonban Niirrni világ­rekordot futott, uj világrekord esett Ameriká­ban is. A kettős ünnep sportjáról az alábbi részletes tudósításaink szólnak: ATLÉTIKA Nagy sikerreI folyt le a PTE nemzetközi atlétikai versenye Pozsony, juniu6 10. (Pozsonyi szerkesztőségünktől.) A PTE nagy nemzetközi pünkösdi atlétikai versenye sikeres lefolyású volt. A versenyen Pozsony és vidéke eAitsportközönsége jelent meg, többek között a <L omáciai karból a magyar és olasz konzul tit­kárával. Az egyes versenyszáimok eléggé gyorsan bonyo­lódtak le, de tekintettel arra, hogy a program rendkívül bó volt, a verseny már csak a sötétség beálltával nyert befejezést. A PTE-nek e verseny létrehozásáért a legtelje­sebb elismerés jár, hiszen sikerült neki a teljes magyar áilétagárdát Pozsonyba lehozni. Mint előre­látható volt, a legtöbb számiban a jele® magyar atléták kerültek ki győztesen, ami újra a magyar atlétika fejlettségére vall. De szlovenszkói szem­pontból is figyelemre méltó a mai verseny, hiszen sikerült jeles atlétánknak, az eperjesi Szantiszlay- nak a magasugrásban győzni A küzdelmekből kiemelendő Barsi és Szabó küz­delme. Szaibó a második fordulónál erősen előre­tört és a favorit Barsi csak röviden cél előtt nyerte meg a futamot. Fluck a 100-asban 10.9 idő ért, mig riválisa Hajdú (FTC) 11 alatt futotta meg a távot. A gerelyvetésiben Szepes szerepelt a leg­jobban. Majdnem 10 méterrel többet dobott a má­sodik helyezettnél. Becs reprezentánsai az 5000 méteres síkfutást és a rúdugrást nyerték meg. A VERSENY EREDMÉNYEI A KŐVETKEZŐK: 100 m,: 1. Fluck (BBTE) 10.9 mp. — 2. Hajdú (FTC) 11 mp. — 3. Bánóczy (MTK). 200 m.: 1. Gerő III. (MTK) 23 mp. — 2. Odry (BBTE) 23.4 mp. — 3. Sugár (MTK). Sulydobás; 1. Darányi (MAC) 14.76. m. — 2. Kiss (BSE) 14.03. — 3. Kohzer (WAF). 1500 m.: 1. Gyulay (MAC) 4.20.2 mp. — 2. Ferni- hegyi (MTK) 4.23. — 3. Maár (Főiskolás, Brümn). Magasugrás: 1. Sztani szláv (Eperjesi TVE) 185 cm. — 2. Késmárky (MAC) 185. — 3. Orbán (BBTE). 800 m.: 1. Barsi 1 -56.6 p. — 2. Szabó (M1AC) 1.57. — 3. Heugel (WAF). Távolugrás: 1. Somiay (MAC) 6.70^ m. — 2. Beök (WAF) 6.53. — 3. Bánóczy (MTK). Diszkoszdobás: 1. Donogán (BTC) 44.32 m. — 2 Janausch (WAF) 42.60. — 3. Darányi (MAC). 400 m.: 1. Sugár (MTK) 52 mp. — 2. Szent - györgyi (BTC) 53. — 3. Zsitvay (BBTE). Gerely vetés: 1. Szepes (MAC) 64.76 m. — 2. Takács (Pótás SE, Budapest) 56.6. — 3. Bez­woda (WAC). 200 m. gátfutás: 1. J5hn (MTK) 26.4 mp. — 2. Krista (Reichsbund, Wien) 26.8. — 3. Lang­rnaier (Reiohebund). 4X200 m. staféta: 1. BBTE 32.4. -- 2. MTK 88.8. — 3. Slarvia, Bratislava Hármasugrás: 1. Somiay (MAC) 13Ü8 mu — 2. Maár (Főiskolás, Rrünn) 13.18. — 8. Beck (WAF). 5000 m.: 1. Schindler (Reichsbund) 16.13 p. — 2. Fischler (Reichsbund) 16.23.6, — 3. Cser (MAC). Rúdugrás: 1. Beck (WAF) 3.55 m. — 2. Somiay (MAC) 3.40. — 3. Proikedh (WAC). Olimpiai staféta: 1. BBTE 2.07 p. — 2. MTK (Budapest). )( A Prága—Brünn válogatott atlétikai mérkőzés a prágai team 66.5:57.5 győzelmét hozta. A legjobb eredményt Korejs érte el rúdon 3.82 méterrel, azonban a 4 métert is csak kézzel ütötte le. )( Nurmi Londonban a hat angol mérföldes futásiban az angol Shrubbnak 1904 óta fennálló világrekordját 23.4 mp.-el 29:36-ra javította meg. A London—Berlin válogatott mérkőzés az angolok 42:34 pontarányu győzelmével végződött. A 120 yardos futásban Lord Burghley az angol rekordot 14.8-ról 14.5-re javította. Második az angol Harper 14.7 alatt, miig a német Trossbaob 14.9-el lett har­madik. A 100 yardon Rinikel 10 mp. alatt győzött, mig a 880 yardot Hampson 1:55.6 alatt nyerte meg. )( Uj világrekordot futott a csikágói atlétikai versenyen Frank Wykoff a 100 yardon 9.4 mp-el. Utána Simpson és Tolan értek oéliba. A 120 yardos gátfutásban Andersen Wennstrőm 14.4 mp-es világrekordjét beállította. TENNISZ Olaszország —Ausztrália és Japán — Csehszlovákia a Davis Cup európai zónájának középdöntőjében Prága, június 10. A Davis Cup harmadik forduló­ját tegnap befejezték. Ausztrália legyőzte Angliát, Olaszország megverte Ausztriát, Japán kiütötte Spanyolországot és igy a középdöntőben Cseh­szlovákiával játszik. Részletes eredmények: OLASZORSZÁG—AUSZRIA 3:2. Bécsben az olaszok szombaton megnyerték a párosmeccset, amennyiben Morpurgó—Gaslini a bécsi Matejka— Artens kettőst 9:11, 8:6, 6:1, 1 :6, 6:4 erős küzde­lem után legyőzték. Pünkösd vasárnapján Matejka az olasz Ga,sünit 6:2, 6:3, 6:3 arányban verte meg. A döntőmeccsét Morpurgp játszotta le Artens-szel. Az olasz bajnok háromszor 6:2 arányban győzve, biztosította Olaszországnak a középdöntőbe való előrejutását. AUSZTRÁLIA—ANGLIA 4:1. Szombaton dél­után az angolok győztek ^A Gregory—Collins pár az ausztráliai Hopmann—Williard kellőst 8:6, 10:8, 6:2 arányban késztette megadásra. Hétfőn Hoprnann Léét, Crawford pedig Gregory dr.-t verte meg négy-négy szélben és igy Ausztrália Olasz­országgal játszik a középdöntőben. JAPÁN—SPANYOLORSZÁG mérkőzése szomba­tom kezdődött meg Barcelonában, ügy Ohta, mint Harada megnyerték első singli'jüket. Az előbbi Juanicot, az utóbbi Maiért győzte le négy-négy szebben. Vasárnap a japán páros kikapott a Maier —Sindru kettőstől, azonban hétfőn Ohta megsze­rezte a szükséges harmadik pontot Maiertől és így Japán a középdöntőbe került. )( Svájc tenniszbajnokai: Férfié gyes: 1. Aeschlii- mann, 2. Ferrier. — Nőiegyes: 1. Payot, 2. Fchl- mann. )( Borotra legyőzte Cochet-t. Brüsszelből jelen­tik: Az itteni nemzetközi tennisz verseny döntőjé­ben Borotra 4:6, 6:3, 6:4, 4:6. 8:6 arányban le­győzte Goethei. Borotra egyébként Gerbault és Duplaix társaságában holnap Prágába érkezik. Tildén és Aussem győzlek Berlinben Berlin, junius 10. Rot-Weiss Club pünkösdi tesn- niszversenyét tegnap befejezték. A férfipáros baj­nokság már vasárnap eldőlt. A döntőben a Tildén —Worm kettős a Prenn—Kleinechrott párt 7:5, 6:3, 6:3 arányban legyőzve, a bajnokságot nyerte. Harmadikok a Rohrer—Menzel és a Glasser—Pren* kettősök lettek. A férfiegyes középdöntőjében Tildén a prágai Menzelt 6:3, 8:4, 6:0, a német Prenn Kehrling Bélát 6:4, 6:3, 6:4 arányban késztette megadásra. A női egyesben a középdöntőben a spanyol Alva- rez 0:6, 6:8 arányiban meglepő vereséget szenve­dett a hamburgi Krahwinkeltől, aki Aussemmel szemben a döntőbe kerítik Anssem Cilly a közép­döntőben Friedlébennét 6:1, 6:4 arányban verte meg. A hétfői döntőmeecsekct óriási érdeklődés előzte meg. A férfiegyesben Prenn dr. meglehetősen erős ellentállást tanúsított Tildennel szemben, aki végre is 7:5, 8:6, 1:6, 7:5 arányban győzött és nyerte a Kehrling által sokáig védett pünkösdi serleget. — Aussem Oilly a női egyesben Krah­winkelt könnyen legyőzve, nyerte a bajnokságot Aussem Tildennel együtt a vegyespárosban a Friedlébenné—Kehrling kettős ellen 6:3, 6:1 arányban győzött, mig a női párost Schomburgkné- val játszva, győzött a francia Adamoff—Nenfeld kettős ellen 6:4, 6:0 arányban. ÚSZÁS Tarris Párisban a 200 méteren legyőzte Bárányt Páris, junius 10. A pünkösdi nemzetközi úszó- verseny nagy szenzációja Enrópa két legjobb sprinterének, a magyar Bárány Istvánnak és a francia Taris-nak találkozása voH 200 méteren. Győzött Taris 2.14.4 alatt, megjavítva Bárány 2:16-os Európa-rekordját. Bárány ideje 2:16.4 volt. — Előzőleg Bárány a 100 méteren úszott és 60 mp. alatt győzött, mig Taris az 1000 métert 13:45.4 alatt úszta meg. )( A budapesti MAC vizipoléesapata München­ben az SV Göttingent 9:1 (4:1) arányban legyőzte. A gólok nagyrészét Keserű II. dobta. BOXOLAS Magyarország három Európa-boxbajnokságot szer zeit és a nemzetek diját nyerte Budapest, junius 10. (Budapesti szerkesztősé­günk jelentése.) Tegnap este befejezték a négy nap óta folyó amatőr Európa-boxbajnoksigokat, amelyek a magyaroknak nem várt sikert hoztak. 11 nemzet képviselői közül Magyarország három bajnokságot nyert és pontokban győzött. Részletes eredmények: Légsuly: Bajnok: Énekes (magyar), 2. Forlansky (lengyel). Bantamsuly: Széles (magyar), 2. Mariupleaeou (román). Pehelysúly: Szabó (magyar), 2. Saradhini (olasz). KönnyüsuJy: Bianehini (olasz), 2. Szobolevszky (magyar). WeStersulv: Bcsseímann (nemet), 2. Majohziczky (lengyel). Középeuly: Meroni (olasz), 2. Szigeti (magyar). Kisnehézsuly: Petersen (dán), 2. Leidmazm (német). Nehézsúly: Michelsen (dán), 2. Mollander (ac-éd). A nemzetek pontversenyében Magyarország 22 ponttal lett győztes. Második lett 20 ponttal (Tíasz- ország, 3. Németország 11, 4. Dánia 10, 5. Lengyel- ország 8, 6. Svédország 6, 7—8. Románia és Nor­végia 2—2, 9. Finnország 1 ponttal. A versenyt tegnap este 200 személyes bankett fejezte be a Gellért Szálló télikertjében. A vacso­rán a kormányzót fia, ifj. Horthy Miklós képviselte. A vendégeket Sigray gróf üdvözölte, aki a dijakat is kiosztotta az Eurépa-bajnokok és a második helyzetiek között. LABDARÚGÁS Prágai eredmények Slavia—Spielvereinigung Fürth 4:1 (2:1). Pün­kösd eiőestéjién a prágai bajnok könnyű győzelmet aratott a tavalyi német bajnokcsapat felett. A ven­dégek laza csatárjátékot produkáltak. Ennek dacá­ra az első gólt az 5. percben ők érik el Kiesling pompás komere révén. A Slavia ezután Pucs révén ki egyenlít és általa vezetéshez is jut. A második félidőben Junek és Jóska beállították a végered­ményt — A Slavia II. csapata a Cseehoslovan Kosirstól 2:5 arányban kikapott. Sparta—SK Náchod 5:0 (1:0). Pünkösd vasár­napján a Sparta ©Iső osztályozó mérkőzéséit a II. osztály bajnoka, az SK Náchod ellen minden nagyobb megerőltetés nélkül nyerte meg. A gólokon Silny, Kostálek, Hoyer és Moudry (2) osztozkodtak. Viktória Zsizskov—Union Zsizskov 3:1 (3:0). Zsizskovi derby a proficsapat könnyű győzelmével. II, osztály: Csechie VIII.—SK Rakovnik 3:2. )( Cseh- és morvaországi eredmények. Karié­ba d: Waeker Réce—KFK 3:2. — P i 1 s e n: Somogy Kaposvár—Pilseni komb. 1:1 (1:0). A gölt Steiner lőtte (vasárnap). — KI adu ó: SK— Somogy 3:2 (0:1). A vereség dacára a kaposváriak jobbak voltak. Dán a mezőny legjobb embere volt — Brünn: Guts Mute Drezda—SK Z&ideniioe 5:4, — Náchod: SK Náchod—SK Pardubioe 7:1. — Troppau: Hertha—Bewegung XX. Béos 5:3. — DSV Jügerndorf — SV Beuthee 6:1. — DFG Graelits—Waeker Béos 1:5 (hétfőn). —i Teplitzer FK—Meteor VIII. 2:1. Tumer SK— VFB Teplitz 2:2. — Budweis: DFC—SK ZlMwv 3:2. Veria Béos—AC Stadion 3:3. )( A prágai DFC a pünkösdöt Németországban töltötte. Vaeámap Mainzban a SK 05-el 4:4 arány­ban eldöntetlenül mérkőzött, mig hétfőn Frank­furtban a FSp. Vereint 4:3 arányban megverte. Magyarország — H Budapest, junius 10. (Budapesti szerkesztősé­günk távirati jelentése.) Magyarország válogatott csapatán alt első találkozása a hollandokká 1 a ma­gyarok fölényes győzelmiével végződött. A holland team gyönge játékerőt képviselt és csupán a meccs egy részében mutattak valamit, akkor is azonban durvasággal próbáltak érvényesülni. A magyar válogatott ezúttal ismét elemében volt. A félidő góljait a magyarok részére Túrái és Avar (2) sze­rezték. — Szünet után a hollandok Aknai hibájá­ból Vamderhayden révén gólt érnek el. A 52. perc­ben Toldy bombalövése jut a holland kapuba. Nemsokára rá a hollandok Túráit elvágják, a ma­gyar csatár a földről helyez pompás gólt az ellen­fél kapujába. A 7. percben Avar 11-esből góloz. 6:1. A hollandok most meglepően durván játszanak. A 90. percben 6:2-re szépítik az eredményt. A továbbiak folyamán a magyar csapat még négy gólt lő, amit azonban a kölni Bauwens dr. biró kü­lönböző címeken anullál. Egyéb magyarországi eredmények: BUDAPESTEN a Vasas és a miskolci Attila ját­szották le második osztályozó mérkőzésüket. A meccs 1:1 (0:0) arányban eldöntetlenül végződött, azonban elegendőnek bizonyult arra. hogy a Vasas az I. osztályba kerülhessen. SZOMBATHELYEN a Sabária a Bástyától 2:8 (1:0) arányban kikapott. A kupamérkőzés csak 2X15 perces meghosszabbítás után dőlt el a szege­diek javára. A Nemzeti ismét győzött Pozsonyban Pozsony, junius 10. (Szerkesztőségünk jelentése.) Pozsonyban a kettős ünnep három nemzetközi és egy bajnoki meccset hozott. A Bratislava mindkét nap kikapott. Első nap a drezdai Guts Muts, más­nap pedig a budapesti Nemzeti győzte le. — A Ligeti befejezte a Douaustadt elleni bajnoki meccsét rekord gólaránnyal. A Makkabea a Simmeringtől kikapott. Részletes jelentéseink: Ligeti—Donaustadt 10:1 (4:1). Bajnoki mérkő­zés. Báró: Förster. 68 perces utójáték, amelyet a Ligeti döntő fölénnyel nyert meg 2:l-es állással, ll-essel kezdődött az őszkor megszakított és most folytatott bajnoki mérkőzés. Müller büntetője nyi­totta meg a játékot, de hatalmas lövését a Donau­stadt kapusa fogta. A Donaustadt 10 játékossal kénytelen volt kiállni, mert a 11-ik embert, Prokst még annak idején a 22 perces játék alkal­mával durva játék miatt kiállították. Ligeti óriási túlsúlyban volt és pompás játékot nyújtott. Ezzel szemben Donaustadt. amely részére a meccs ki­menetele már közömbös lehetett, teljesen érthetet­lenül a lehető legkeményebben játszott, sőt Farba nevii játékosa minden ok nélkül a földön felevő Mayer Il-öt oly erősen fejberugla, hogy a szeren­csétlen játékost a mentők vitték el. Farbát erre a biró kiállította és az ügyeletes rendőrtisztviselő­nek adta át. A Ligetinél az egész csapat jól ját­szóit, mégis ki kell emelni Kocsis center játékát, aki valamennyi gólt, ezámszerint nyolcai lőtte. .Ez a rekord eddig a szlovenszkói magyar bajnokság történelmében még nem fordult elő. Nemzeti—SK Bratislava 2:0 (1:0). Nemzetközi mérkőzés. Biró: Ustohal. A Bratislavának a Nem­zetivel szemben hagyományos pechje van. A Nem­zeti most is rossz formában találta a Bratielavát és biztosan legyőzte. A budapesti csapat játéka sokkal egységesebb volt a Bratislavánál. Különö­sen a balfsorok között volt óriási a különbség. A Bratislava megint változott felállítással játszott, amely sehogysem vált be. Daucsik oenterhatfnafc sem való és most bebizonyosodott, hogy ez a játé­kos több mint gyenge és csak átigazolási ügyéből kifolyólag tette magát ismeretessé. Mindkét gólt Oldry rúgta. Guts Muts Drosden—SK Bratislava 3:2 (1:0). Biró: Feuer Benő. Játszották vasárnap. A drezdai csapat biztosan és megérdemelten győzött. Játékuk minden tekintetben jobb volt és kondícióban egy klasszissal felülmúltak a Bratislavát. A Guts Muts góljait Zankcnheimer (2) és Gerisch rúgták, mig Bratislava javára Priboj volt eredményes. A meccs­nek sajnálatos esete is volt. Suchánek a Bratislava fiatal jobbszélsője ok nélkül két drezdai játékost lerúgott, úgy, hogy ezek sérülten álltak ki. A meccsnek egyébként is sok szépséghibája volt. Bratislavánál ez alkalommal senki sem tudott let-

Next

/
Oldalképek
Tartalom