Prágai Magyar Hirlap, 1927. szeptember (6. évfolyam, 199-223 / 1533-1557. szám)

1927-09-27 / 221. (1555.) szám

8 ims^vvv&titos^HnaisB 1927 szeptember 27, keddL i S ix>iaer­Magyarorszság profi és amatőr nemzeti csapatai legyőzték Ausztria válogatottjait Becsben a városi csapatok eldöntetlenül mérkőztek — Zágrábban a harmadik magyar válogatott kikapott a jugoszlávoktól — Az SK Bratislava legyőzte a kassai Slaviáí — A magyar bajnok Rapid vereséget szenvedett Érsekujvárott — Peltzer dr. nagyszerű sze­replése Budapesten — Király Pál a magyar maraton-bajnokság győztese — Kosc3ák nyerte a „Prágán át” futást — Sportmanifesztáciák Csehországban és Szlovenszkón Prága, szeptember 26. Az Euirópa- serfegért folyó, egybetn negyedszázados jübi- láids osztrák—magyar mérkőzés végre meg­hozta a régen áhított magyar diadalt. Az iiijonnain szervezett csatázósor nagyszerű sze­replései révén a magyar profi-válogatott — ha inam is biztos — de reispektáhiilás győzel­met aratott Budapesten a megerősíte«tt osztrák profi XI. felett. A magyar csapatban főleg a csatársor és elsősorban a redivivus H i r - z e r tűnt ki. Ez utóbbii az egész mezőnyből messze kieimeükeidieff. Igen jól bevált a osatáir- sor tengelyében a szombathelyi II o 1 z - bauer is, aki mellett Takács II. is jól érvényesült. — A magyar amatőr válogatott is diadalt aratott az osztrákok felett. — Ezzel szemben Bécsben a városi csapatok csak el­döntetlent tudtak élérni. — Váratlanul súlyos vereséget szenvedett azonban a harmadik magyar profi-garnitúra Zágrábban a jugo- ra lévőktől, aki lelkes játékukkal felülmúlták a nem a legjobban összeállított magyar együttest. — Igen szépen szerepelt Jugo­szláviában a Vasas komplett csapata. Prágában csak serleg mérkőzések foly-1 iák, amelyek a favorit csapatok magas arányú J győzelmiét hozták. — Pozsonyban az országos bajnokság középdöntőjében az SK Brati- s 1 a v a legyőzte a kassai Sltaviát és a döntő­ben a magyar Rapáddal kerül szembe*, amely azonban tegnap Érsekujváiriott veresé­get szenvedett a reorganizáJlt ÉSE-tői. Angliában a Cár difi' City legyőzte a ve­zető Newcastlet és így már csak ő veretlen az első ligában. A Newcastle egyforma ponttal, de jobb gúla.ránnyal vezet a Oardiff és az Arsenal előtt. — Németországban a bajnok IFC Nümberg ismét csak eldöntetlenül mér­kőzött, Franciaországban és Olaszországban is megkezdődtek a bajnokságok. Az egyéb sportokat meglehetősen be­folyásolta az esős időjárás. A nap legnagyobb eseménye Peltzer szereplése volt Buda­pesten. A magyar m ara tan-bajnokságot Király Pál, a Prágán át futást pedig a kassai származásai K o s c s á k nyerte. A vasárnap egyébként a vidéki városok­ban a sport demonstráció napja is volt. Kassán és Pozsonyban imponáló töme­gek tüntettek a sportot elnyomó adók és terhek ellen. Magyarország—Ausztria 5:3 (2:2) Budapest, szeptember 26. (Budapesti szerkesz­tő-érnek távirati jelentése). A rossz idő dacára isi 38.000 néző előtt folyt le a Ferencváros pályá­ját a jubiláns osztrák—magyar futballmérkő­zés, amely végre a magyar szinek becsületes győ­zelmét hozta meg. Prince Cox angol bíró sípje­lére a két nemzeti csapat a következő felállítás­ban lépett a pályára: Magyarország: Weinhardt; Fogl II., Fogl III.; Vámos, Bukovy, Fuhnnann; Kölnit, Hirzer, Iíolz- bauer, Takács II., Ströck. Ausztria: Saft; Soldatics, Blum; Schneider, ’Hoffmann, Geyer; Siegl, Gschweidl, Jizda, Hor­váth, Wessely. A magyar csapat szél ellen játszik. A meccs heves iramban indul meg és az első percekben a7, osztrákok vannak frontban. Weinhardt meg­lehetős lámpalázzal dolgozik. A 11. percben Wes­sely szabadrúgása hálójába kerül, majd egy percre rá Siegl kitör és váratlan lövéssel megszerzi az osztrákok második gólját. — Ettől kezdve azon­ban a magyar csapat fokozatosan javul és csak­hamar átveszi a vezetést. — A 20. percben kor­aiért érnek el. Ströck rúgja a saroklabdát, ame­lyet Kohut fejel. Saft sikerrel" boxolja ki a fe­jest, de Takács II. résen áll és a labdát térddel bevágja. (1:2). — Ezután a magyarok szédületes tempót diktálnak. A 29. percben Kohut bombalö­véssel 2:2-re egalizálja az eredményt, amely a félidőben így is marad. Helycsere után a magyar csapat támadást támadásra indít. Most már a védelem is jól mű­ködik és Weinhardt számos osztrák kísérletet hiúsít meg. A hetedik percben Hirzer félpályáról lefut, ördöngősen kijátsza az osztrák védelmet és remek góllal megszerzi a vezetést (3:2). Most két komer esik az osztrákok ellen. Á 16. percben Hirzer beadásából Hdzbauer a negyedik gólt szerzi meg. Hirzer lövi a 23. percben az ötödik gólt. — A közönség lelkesedése páratlan. A koVzó közönsége a pályára -rohan As váUaiAa veszi Hir- zerl. A közben befutó mcsraton-gyöztets Királyt senki sem veszi észre. — A magyar csapat most óriási lendülettel fekszik a játékba, azonban már az osztrákok is veszélyesebben támadnak. A 40. percben Wessely szabadrúgása gólba jut. (5:3). A gól felvillanyozza az osztrákofcak, de a magya­rok küzdőereje sem lankad, de eredményt már egyik fél sem tud elérni. A mérkőzés igen szép és fair volt. Az angol bitó mintaszerűen látta el tisztjét. A magyar csa­patban a hátvédelem és a belső csatártrió, főleg azonban Hirzer pompás teljesítményt nyújtott. Magyarország—Ausztria amaioTválogatott 4:2 (3:1) A proficsapatok mérkőzése előtt Pressler bocsi biró vezetése mellett folyt le az amatőr vá­logatottak meccse, amelyen a magyar csapat re- perálta a Pozsonyban szerzett kudarcát. A gólo­kat Bobrik, Soponyai, Reinhardt és Ellbogen rúg­ták a magyarok részéről, míg az osztrákok két szabadrúgásból szereznek gólt. A magyar csapat mindvégig fölényben volt. Bécs — Budapest 2:2 (1:0) Becs, szeptember 26. 22.000 néző előtt talál­kozott a két váróid válogatott. Mindkét csapat gyönge játékot produkált. A magyar csapatban Szedlacsek tűnt ki. Jeuny a csatársorban, Volen- tik a halfsorban csődöt mondtak. A védelemben Takács 1. és Dénes kapus megállották helyüket. — A bécsi csapatban Gráf és Regnard hátvédek igen gyengék voltak. A csatársorban Pilhcein, Ju- ranics és Rappan tűntek ki. Feigl kapus jó volt. — Az első gólt Juranics a 9. percben éri el. Dé­nes bravúrosan véd. Szünet után a magyarok Vo- lentik 11-ese révén kiegyenlítenek. A 26. percben Pilhoein eltéveszt egy 11-est. Az osztrákok már sodik gólját Fröhm a 35. percben lövi, amit Kün- sztler közvetlen a befejezés előtt kiegyenlít. Bi­ró: Cejnár pártatlan. A mérkőzés előtt Bécs—Pozsony ifjúsági vár logatottjai játszottak. A bécsiek 4:1 aránylóin győztek. A vezetést a pozsonyiak szerzik meg Schwartz (Bratislava) révén, de több gólt elérni azután nem tudnak. Bécs—Alsóausztria 5:2. Játszották Linzben. Jugoszlávia—magyar profi­válogatott 5:1 (2:1) Zágráb, szeptember 26. A harmadik magyar válogatott csapat nem vált be. A jugoszlávok. lel­kes játékot produkáltak, amellyel megtörték a magyarok erejét. Biró: Retschury (Bécs). Pozsonyi eredmények Hakoah (Wien)—Maikkabea (Pozsony) 4:1 (1:1). Biró: Weinberger. 500 néző. (Nemzetközi mérkőzés). A testvéregyesületek találkozása a bécsi csapat megérdemelt győzelmével végződött, mert játékában több volt a koncepció. A Hakoah már nem a régi nagy ellenfél, de azért még min­dig respektábilis erővel rendelkezik. Mig az első félidőben nem tudtak magukra találni, addig szünet után szépen játszottak, ami leginkább a csatársorra vonatkozik. Minden dicséret jár azon­ban a Makkabeánalc, mely ar. első félidőben pom­pás játékot nyújtott. A győztes csapatban a csa­társor és a kapus volt a, legjobb. A Makkabeánál Béri, Nagel, Weisz és Gellei tűntek ki. De dicsé­retet érdemelnek a többi hali- és védőjátékosok is, akik becsülettel harcoltak. A gólokat Fuss (3) és Schönfeld, Makkabeáét Löwinger III. 11-esből rúgta. Utóbbi durva játék miatt a második félidő 30-ik percében ki lett állítva. SK Bratislam—Sírnia, Kassa 2:0 (0:0), Cseh­szlovákia amatőrbajnokságának elődöntőjében ta­lálkozott a kassai Slavia a pozsonyi Bratislavá- val. Bratislava két legjobb játékosa nélkül (Osa- belka és Holly) állt ki, de így is tervszerűbb és észszerűbb játékánál fogva biztosan győzött. Az első félidőben a kassai Slavia jól tartotta magát, nagyszerű kondícióról tett tanúságot. Helycsere után azonban fö’énybe került a Bratislava és két góllal, amelyeket Priboj és Pblacsek közeli tá­volságról értek el, bebiztosították a győzelmet. PTE—Cérnagyár 4:2 (2:1). Biró: Szokat Ár­pád. A PTE mindjárt a meccs elején két váratlan góllal előnyhöz jutóit. Földes már az 5-ilt perc­ben megszökik a labdával és a kirohanó kapust kikerülve, gólt rúg. Egy későbbi akció folyamán hendsz esik a 16-oson bellii, amiből Kropf egy V est értékesít. Cérnagyár erre többször veszélyesen támad és Fekete Ili. kapu előtti kavarodásból a 41-ik percben gólt rúg. Szünet után Földes újabb gólja, valamint egy öngól révén megpecsételi a győzelmet, amivel szemben Cérnagyár Siegl gól­jával szépít az eredményen. Kitűnő biró volt Szokol. Ligeti-Kábelgyár 4:0 (2:0). Biró: Feuer Gá­bor. A Ligeti könyen győzött ellenfelén. A bün­tetés alatt álló Molnár II. helyén Kropcsek ját­szott. Miiller mutatott ez alkalommal a győztes csapatban jobb játékot. 11-es révén Ligeti vezetés­hez jut, amit Müller gólja követ. Helycsere után Kropaosek lövi a harmadik gólt, majd ' Meidlin- ger hosszú távlövésből beállítja a végeredményt. Komárom: Komáromi FC—Vas Pozsony 2:2. Szlovesiszkói eredmények Kaszai bajnokságok: Törekvés—Húsos 1:0 1:0. Egyenrangú lellienfelliefc kiűzd ettime. A győztes gól 11-esből esett. — KMSE—KSC 4:0 (2:0). A KSC indüszponáiit csatársora miialtit vészit — Barát­ságos: Ungvári AC—RÁC 2:0 (2:0). Az UIAC két szép akcióiból megszeatai a vezetést és ügy a KAC további fölénye dacára is a győzelmet A KAC csatárai lusták és gólképtelenek volttak. Nyilraá AC—Nagy lap él csá n yi SK 4:1 (1:1). Serlegimérlcőzéls. Báró Firiltz Nagyszombat 1000 .............. 1 'Pi né ző. A jő fcondiicióbain levő nyibrai együttes aneg-i érdemelt győzelmet aratott a gyengén szereplő és durva nagytapolcsáuyi csapat felett mely csak első félidőben volt méltó ellenfele. Az első gólt a nyitrai védelem súlyos hibájából Nagrytapoicsány éri el. A 30. percben Velis védhetőtíen earoilty lövéssel egalizál. Újrakezdés után Nyitna diktálja az iramot. Már a 3. percben megszerzi a vezetést. Velis éles lövéséit a kapus kiejti, a résen átütő Schwandter pedig biztosan helyezi a hálóba. Nyílra fölényét megtartja a meccs végéig* Nagv- tapólcsány nagyritkán jut szóhoz és védelemre rendezkedik be. Veszélyes helyzetekben aubra iát* szik és faultéi. Sorozatos nyitrai támadások kövei1- keznek. A 7. percben Sehwandtner lapos lövést küld, amelyre a kapus későn veti magák Egy­másután több tkomer Nagytapolcsánv ellen, melyek egyike Takács ideális fejelésével a mérkő­zés legszebb góljával) végződik. Nagyíapolosány felvonul. Büntető területen belül történt szabály­talanságért a báró tol szigorúan 11-est itt él, melyet azonban a kapus bravúros rá vetéssel kormerre ment. Nyílra újra támad és góloz. Az Utolsó perc­ben Takács isméit.gólt lő, a biró azonban nem ítéli meg. Nyitránál Takács 'és Máceik játszottak fci jő formát. A biró szigorú eréllye'l vezette a aüér- közéfet. A lévai sportélet nagy napja A Lévai Torna Egylet díszközgyűlése — Sportpálya felavatása — Díszelőadás a Városi Színházban — Léva, szeptember 26. (Saját tudósitőnktől.) Az uj életre támadt lé­vai sportnak nagy napja volt tegnap. Ez a nap fényes tanúbizonysága volt annak, hogy a lévai sport fejlődésének nagyon szép lehetőségei nyíl­nak meg, csuk avatott irányítás és kellő társa­dalmi támogatás kell hozzá. Az egész nap ünnepségekkel telt el. A dél­előtt Lévára érkező Komáromi FC-t a Lévai TE hatalmas küldöttsége a vasúti állomáson ünne­pélyes fogadtatásban részesítette, ahol Boros Béla titkár mondott üdvözlő beszédet. A beérkezés után a LTE diszgyülése zajlott le a Városi Színházban, mely teljesen megtelt az érdeklődő közönséggel. A díszközgyűlésen képvi­seltették magukat az összes lévai sportegyesüle- tek, továbbá Léva város hatósága is. A díszközgyűlésen elsőnek Dörr László, . a LTE háznagya üdvözölte a megjelent vendégeket. Majd. mivel az elnöki tisztség jelenleg betöltet­len, Tass Jenő első alelnök állott szólásra, és a lévai sport történetét rajzolta meg. Tass Jenő alelnök rámutatot tarra az orszá­gos manifesztációra mely a spoít vigalmi adója ellen lezajlik, indítványozza a bekapcsolódást. El­ismerte, hogy Léván a vigalmi adó kérdését mél­tányosan kezelik a hatóságok, de ennek az adó­nak visszatérítését kérik a sport javára. Vojléss István tanácsnok Léva városa nevé­ben üdvözli a díszközgyűlést és nagy fejlődést kí­ván a LTE-nek. Britll Gyula dr. a szlovenszkói labdarugőszö- vetség főtitkára nagy figyelemmel hallgatott be­szédében azt fejtegette, hogy a mai nap forduló­pontot jelent Léva sportéletében, mert letargiájá­ból felébresztette a város minden sportolóját és a régi szép időket idézi fel. Kállay Endre dr. ügyvéd, a Komáromi FC el­nöke, költői lendületű beszédben mutat rá Ko­márom és Léva régi sportbarátságára és őszinte örömének ad kifejezést, hogy ezen a bensőséges sportünnepélyen résztve-.etnek. Schubert Tivadar bankigazgató, a Lévai Sport Egylet megbízásából üdvözli a díszközgyűlést. Bi- zik abban, hogy a LTE betölti ezt a hivatást és a város közszellemében is éreztetni fogja kellemes hatását. Beinmhr Dezső intéző hatalmas sportlelkese- déstől izzó beszédében plasztikusan emelte ki, hogy a sportoló ember számára a munka nem te­her többé, hanem edzett testének igazi élvezete. Léva sportjának most rakják le az alapját s min­den gámcsvetésre (mert ilyen is van) a sport- keretet szavával válaszolnak. Jánoss Jenő alelnök indítványára a díszköz­gyűlés egyhangú lelkesedéssel sport érdemeik elismeréséül tiszteletbeU tagokká választotta: Kállay Endre dr. és Hol óta János dr. (Komá­rom), Révay István (Tajna), Kmoskó Béla dr., Pető Imre dr. (Léva), Várnay Ernő (Kassa), Pártos Vilmos (Zseliz) és Zostyák András dr. lévai kerületi főnököt. A díszközgyűlés ezzel lelkes hangulatban véget ért. Délután a sportegyesületek lobogóik alatt, zeneszóval a város által adományozott uij sport­pályára vonultak fel. A délutáni programot sike­rült. atlétikai versenyek nyitották meg. Sulydjobás: í. Lollok Károly (SK Pozsony) 11.15, 2. Budaváry László (LTE) 11.15, 3. Chládek Ottokár (SK Pardubitz) 9.24. Diszkosz: 1. Lollok Károly 85.67, 2. Szakáll Máté (LTE) 34.22, 3. Chládek Ottokár 31.85. A gerelyvetés fényes eredménye: 1. Szakáll Máté 58.2&, 2. Bodó László (LTE) 44.30, 3. Chlá­dek Ottokár 41.26. Az első győztesek értékes bronz-sportszob- rokat kaptak, a második és harmadik díj pedig szép kivitelű érem volt. A dijakat Boros Béla, Barsinegyei Népbank és Adler László adomá­nyozták. K. K. * Az atlétikai veriseny utáu a labdarugó mér­kőzés folyt le a KFC kombinált és n LTE csapata j között., A mérkőzés előtt ünnepélyesen átadták a pályát rendeltetésének és kölcsönös zászlócsére uláu megindult a mérkőzés, amelytől egy vélet­len öngól után, de egyébként megérdemelten a KFC került ki győztesként, meglepően nagyszá­mú közönség előtt. Este a LTE kultuTszalcosztályának rendezé­sében fényes sikerű műkedvelői elöadús volt, melyen az egyesület műkedvelői János vitézt adták elő saját zenekaruk kíséretében. Az elő­adásról holnapi számunkban bővebben referá­lunk. A LTE elindulása impozáns keretek között történt s ez őszinte jele annak a komoly törek­vésnek, mely munkáját jellemzi. Érsekújvár —Rapid 3:2 (2:1) Érselmjvár, szeptember 26. A bajnoki sorso­lás szeszélye folytán az ÉSE-nek rögtön a legve­szedelmesebb ellenfeleivel kellett bajnoki mér­kőzést játszania. A Ligeti és a Makkabeával szemben szerencsétlen körülmények között elve­szített mérkőzések után az ÉSE-t, mely tavaly csak a finisben esett el a bajnokságtól, egysze­rűen elparentálták. De Érsekújvárod nem adták fel a reményt, hogy a kétségtelenül legyengült együttes visszanyeri régi formáját. S a bajnok Rapid ellen elért értékes és megérdemelt győzel­me után nem kétséges többé, hogv az ÉSE ismét igen respektábilis játékerőt képvisel s céltudatos, komoly munkával még a végküzdelembe is bele­szólhat. Vasárnap ismét játszott már Kompis, aki uj erőt és lemdületet adott a csatársornak s az egész csapat akciőkóp ess égéi javította. Ugyancsak ezen a mérkőzésen debütált a PMTK-tól átigazolt Keller centerhalf, aki a szerepléséhez fűzött Ter­ményeket teljesen beváltotta. Rajtuk kívül még főleg Nagy és a hátvédposzton először szerepelte­tett Néder II. voltak jók. Az ÉSE legjobb része a csatársor volt, melyben elsősorban Dvorák reme­kelt vakmerő s macskaügyességü játékával. A' hátvédek közül Szloboda volt a jobbik. A szorgal­masan dolgozó Nagy centerhalfon kívül főleg Zei- mann és Precs játéka emelkedett ki. — A vezető gólt az ÉSE lőtte meglehetősen fölényes játék után, amidőn Edlinger hibájából Zsamóczay jut­tatta gólhoz csapatát. Ugyancsak védelmi hibából esett a Rapid kiegyenlítő gólja. Czingel a kezei között engedte be. A vezető gólt egy hamisért megadott 11-esből Kompis lőtte. Félidő 2:1. Szü­net után már az 5. percben 3:l-re javította Kom­pis egy ideális lövésből az eredményt, amit 6 perccel később Szigethy gólja követett, amit azon­ban a bíró nem adott meg. A 12. percben sikerül Zeimannak az eredményt beállítania. Ezután meglehetősen izgalmassá válik a mérkőzés. De sajnos, a biró nem állt kellően a feladata magas­latán s az ő bizonytalanságának tulajdoníthat, hogy a játékosak s a közönség is idegessé vált. Különösen akkor tört ki zajos tüntetés, amidőn Danzig és Kompis szóharcát úgy hallgattatta el, hogy a veszekedők egyikét, Kompist, kiállította. Az ÉSE ezután 10 emberrel is derekasan küzdött, sőt frontban is tudott maradni. Azonban az ered­mény már nem változott, — Biró: Schwitzer (Po­zsony). — 200 néző. Belföldi eredmények )( Prággi serlegmérkőzések: SK Slavia— ViTBO'vdce 4:1 (1:0). A vereség eileulé/re is ia Vaisoadce a Slavia egyenrangú ellenfelének bizonyult. — Viktória Zsizskov—Slavoy Zsfeskov 10:1 (2:1). N yamaszjt'ó föl íny. — SK Liben—Union Zsizsiké v 3:2 (2:1). A báró az Union iklét gólját nem ismerte 'eil. — AiC Spanta—Rladno 6:1 (4:0). A Spartónál főleg ia hailfteOT jiá'tszoitt jód. - CöAFC—Viktória Nudlié 2:1. — Őse ölnie Kari in—Niutselsky SK 4:1 — Spatula Kladno—Meteor Vilii. 2:1. _ KrocBeMavy —O sechlie Vili. 3:1. _ Sparía Kosáré—Rapid 4:4. — Union VTI__Ceedlioslovan Kosire 2:4. )( Cseh- és morvaországi eredmények: SK Zsideniee—Moraveká Slávila 7:0 (,3:0). — SÍK Nacíbod—iAíFK Pardulbioe 3:3, DiSV Brüen—J>3K Ofaziiifz 2:1, Union. Ztslitnslkov—Viktória Pilisen 4:1, Cfiesky Lew—Spanta Bilisen 10:3, Viktória Ztsizs- ikov—iKolin 4:3, I>FiK Reichenberg—Waumsdorí 7:1, Teplitoer EK—Osecbie Smiohov 10:0. )( Csehszlovákia női hasma bajnokságát az SK Bata csapatai nyerte, amely a döntőben Z1 in­ben 1:3 arányban győzte le a Slavia csapatát. ■ %

Next

/
Oldalképek
Tartalom