Prágai Magyar Hirlap, 1925. július (4. évfolyam, 145-170 / 888-913. szám)

1925-07-28 / 167. (910.) szám

ftaflttg 28. TpRÁCfAlJkeiAKTfíRmP ­jK öt nemzet atlétikai viadala Bécsbeii 1. Németország 69 pont, 2. Magyarország 65.5 pont, 3. Csehszlovákia 38.5 pont, 4. Ausztria 15 pont, 5. Jugoszlávia 7 pont — Görög dr. (Pozsony) a d iszkoszdobásban első lett Bács, julius 27. Szombat és vasárnap folyt le Bécsben a WAC pályán az öt nemzet atlétikai viadala. A versenyt mindkét nap tízezer főnyi közönség nézte végig, amelynek igazán elsőrangú küzdel­mek látványában volt része. A viadal pontver­senygyőztese minimális különbséggel Németor­szág lett Magyarország, előtt. A magyar atléták fényesen szerepeltek és egyedül a sprintszámok­ban voltak kénytelenek meghajolni a németek tudása előtt. Meglehetősen váratlan Csehszlová­kia harmadik helyezése. A csehszlovák atléták közül a legszebb eredményt a magyar Görög dr. érte el, aki diszkoszdobásban legyőzte Somíayt és Egryt, de szépen szerepelt az eperjesi Szta- miszlay is. Jugoszláviának is magyar atléta szer­zett öt pontot: Ambrózy a sulydobásban nyert első dijat. A verseny részletes eredménye a kö­vetkező: 100 m síkfutás Büohner német 10.7, 2. Sohül- ler német 10.8, 3. Gerő magyar 10, 4. Vykoupil cseh 10.9, 5. Rózsahegyi magyar. Izgalmas küz­delem. 400 m síkfutás Peltzer német 48.8, 2. Gertz német 50, 3. Vykoupil cseh 50.4, 4. Barsy és 5. Juhász magyar. A cseh atléta harmadik helye meglepetés. 800 m síkfutás Peltzer német 1:55.7, 2. Barsy magyar 1:56.8 (magyar rekord), 3. Böcher német, 4. Mahr osztrák, 5. StrniSté cseh. Drozdát, aki a negyedik helyen végzett, pályakeresztezés miatt diszkvalifikálták. 1500 m távfutás Wollmer német 4:06.1, 2 Drozda cseh 4:07, 3. Jenewein német 4:07.4, 4. Belloni magyar, 5. Vohralik cseh. 5000 m távfutás Walpert német . 15.46, Bruihnen osztrák, 3. Dickmann német, 4. Kantor osztrák, 5. Gyulay magyar. Kososak és Nedobity a hatodik, illetőleg a hetedik helyen végeztek. 110 m gátfutás Trossbach német 15 mp, 2 Jandera cseh 15.3, 3. Muskátli magyar 16.4, Lipsik cseh, Paulus német. 100, 200, 300, 400 m svéd staféta Magyaror­szág (Gerő I és II, Rózsahegyi, Juhász) 1:57.2. Gerő Ferenc a stafétán belül világrekordot futott. 2. Németország 1:58.1, 3. Csehszlovákia 2:00.2, 4. Ausztria, 5. Jugoszlávia. Az első nap legszebb versenyszáma. 800, 400, 200, 100 fogyóstaféta Németország (Peltzer, Feist, Biichner, SchtUler) 3:18, 2. Ma­gyarország (Aczél, Gerő I és II, Fluck) 3:26.8, 3 Csehszlovákia, 4. Ausztria, 5. Jugoszlávia. Magasugrás Gáspár magyar 186 cm, 2. és 3. Machán cseh és Orbán magyar 180 cm, 4. és 5. Sztaniszlay Eperjes és Iiuhn német 175 cm. Távolugrás Somfay magyar 7.07 m, 2. Bakó magyar 6.89 m, 3. és 4. Machán cseh és Hoffmann német 6.85, 5. Rauch osztrák 6.73. Diszkoszdobás Görög dr. Pozsony 41.40, 2. Somfay magyar 40.35, 3. Hoífmeister német 39.45, 4. Egry magyar 38.88, 5. Klaumbauer osz­trák 38.61. Gerelyvetés Bácsy magyar 56.82, 2. Gyurkó magyar 54.67, 3. Turánszky cseh 54.35, 4. Zim- mermann német 53.93, 5. Kastner osztrák 53.39. Sulydobás Ambrózy jugoszláv 13.74, 2. Bedő magyar 13.61, 3. Darányi magyar 13.52, Kulzer német 13.33, 5. Zimmermann német 12.75 m. Pontversenyben győztes Németország 69, 2. Magyarország 65.5, 3. Csehszlovákia 38.5, 4. Ausztria 15 és 5. Jugoszlávia 7 pont. (Az első hely 5 pontot, minden további egy ponttal keve­sebbet számit.) A verseny kiemelkedő eredmé­nyei voltak: Büohner 100, Peltzer 400 m futása, Somfay távolugrása, a svéd staféta és Görög dr. eredménye. A versenyen kívül folyt le Magyar- ország és Ausztria 4szer 100 m országközti sta­fétája, amelyet a magyar csapat 43.5 mp alatt nyert meg. Szlovenszkói eredmények. SK Zsilina—Pre- sov 2:0 (1:0). Barátságos mérkőzés Zsolnán. — Turócszentmártoni SK—SK Zvolen 2:0 (1:0). Ba­rátságos mérkőzés Zólyomban. Belföldi futball: Pilsen: Sparta Prága— Viktória Pilsen 4:2 (2:1). — Nacliod: SK Slavia Prága—SK Nachod 7:0. — Sparta- Kosire—FK Kolin 1: 0. Lengyelország: A bécsi Simmering szombaton 3: 1 arányban vereséget szenve­dett, vasárnap 2: 0 győzött a Pogon fölött. — A Hakoah 4:2 arányban legyőzte a lem- oergi Hasmoneát. A Szombathelyi AC — mint budapesti szer­kesztőségünk jelenti — vasárnap 2:1 (1:0) arány­ban legyőzte a bécsi Admirát. Zágráb. A bécsi Amateurök tegnap a zágrábi Konkordiával mérkőztek és 2:0 (1:0) arányban győztek. A bécsiek lanyha játékot produkáltak. Európa leghíresebb automobilversonyzöje meghalt. Párisból jelentik: Végzetes szerencsét­lenség történt a tegnap Monteloryban lefolyó automobil Grand Prix versenyen. Ascari, a világ­hírű olasz versenyző Alfa Romeo gépén, mellyel mindvégig vezetett, egy fordulónál nekiment egy kőkerítésnek és a kocsi alá került. Súlyos sérü­lésekkel szállították egy párisi kórházba, ahol rövid idő múlva kiszenvedett. Ascari 37 éves volt és egy hónappal ezelőtt nyerte meg az európai nagydijat. A szerencsétlenség természe­tesen befolyásolta a verseny eredményét, amennyiben az Alfa Romeo kocsik gyászuk jeléüi kiváltak a versenyből és igy Benőit győzött De- lage kocsin 8 óra 54:41.2 alatt. Arne Borg Göteborgban az 500 m szabad- úszás világrekordját 6:19-re javította. Göteborg: Rapid (Bécs)—Gais 1:1 (0:1). 8000 néző előtt, óriási hőségben folyt le a Rapid utol­só meccse Göteborgban. A mérkőzés mindvégig nyílt volt és Weszely csak a második félidőben tudott kiegyenlíteni. A Rapid a göteborgi kör­mérkőzés győztese lett. Európa és Amerika stafétameccs. Stockholm­ból jelentik: A Stockholmban tartózkodó Padock a Newyorki AC szeptember 16-iki versenyére le­kötötte Martint, Paulent, Hoffot, Widét és a né­met Houbent. Az európai atléták résztvesznek az összes számokban, azonfelül egy európai váloga­tott stafétát is alkotnának, amelyben Hoff a 100, Houben a 200, Paulen a 400, Martin a 800 és Wi- de az 1500 m távot képviselné. A bécsi Hakoah Nagyszombatban. Nagy- szombati tudósítónk jelenti: Vasárnap a Lengyel- országban turnézó Hakoah első csapata sok si­keres mérkőzés után hazafelé vezető útjában ki­száll Nagyszombatban is, ahol az SK erős formá­ban levő csapatává fog mérkőzni. Franciaország győzött az angol-francia atlé­tikai mérkőzésen. A Párisban megtartott angol- francia atlétikai versenyen Franciaország győ­zött 59:53 pontarányban. Kimagasló eredmények a következők: 100 m síkfutás Rangeley angol 10.8 mp, 200 m Mourlon francia 21.6 mp, 400 n, Ripley 49.8 mp, 800 m Stallard 1:53.8, 5000 m Cotterell angol 15:28, magasugrás Nuttal 183 cm, távolugrás Childs 669 cm, diszkosz Courtejaire 40 m. Nemzetközi uszoversessy Budapesten Bárány uj országos rekordja — A magyar vizipolócsapat fölényes győzelme az olimpiai bajnok felett Budapesti szerkesztőségünk táviratozza: A Magyar Úszó Szövetség szombat és vasárnap rendezte meg a Császár-fürdőben az országos uszóbajnokságokat, amelyeken a világ legjobb vizipólócsapata és a legkitűnőbb francia úszók szerepeltek. A magyar úszók az egész vonalon fényes győzelmet arattak, bebizonyítván ezáltal, hogy Magyarország vizisportja egynivóju a nyu­gati nemzetekével. Az első nap eredményei: 200 m gyorsuszás Szigric Eger 2:26.4, 2. Bicskey, 3. Magyar, 4. Padou Franciaország. Franciaor­szág bajnoka 2:37 mp-et úszott. 100 m hölgy- gyorsuszás Sipos Manci NSC 1:30.2, 2. Kraszner Vilma MUE. 3szor 100 m vegyes staféta NSC (Jung, Bartha, Gáborfy) 3:40.8, 2. MTK. Az egri MOVE-t Bicskcy szabálytalan úszása miatt disz­kvalifikálták. A stafétán belül Bárány 1 perc alatt úszta a 100 métert. Ötvenes hölgy egyes staféta BEAC 3:14.4. Vasárnap a 100 méteres gyorsuszásban Bárány István uj rekordot állí­tott fel. Ideje 1:01.4 volt. 2. Gáborfy 1.12.4, 3. Szigric. 100 m mellúszás Jung NSC 1:20.2, 2. Bartha 1:23.4, 3. Hegedűs BEAC 1:27. 100 m hölgy hátuszás Melegh Ilonka. 100 m hátuszás Pozsonyi eredmények. Tudósítónk irja: Va­sárnap mindössze két mérkőzés került Pozsony­ban lejátszásra. A küzdelmek a cérnagyári ser­leg elődöntőjéért folytak le ezer néző előtt. — Rapid—Makkabea 3:1. Megszakított mérkőzés, melynek hátralévő 30 percét ma játszották le. Rapid 1:0 eredménnyel ment a küzdelembe s a játék folyamán az eredményesebb csapatnak mu­tatkozott be. Áll ez különösen a csatársorra. Az első gól a második percben Szloboda I egyéni akciójából eredt. Egy perccel rá Rapid hands ré­vén tizenegyest vét, amit Weisz Leó I Makkabea Javára értékesít. A 17. percben Hédit, a Makka­bea balhátvédje, a 16-oson belül Zeymannt, a Ra­pid jobbösszekötőjét megrugja. A megítélt tizen­egyest Precs góllá értékesíti. A hátralévő időt barátságos mérkőzésként játszották le, amelynek folyamán Makkabea öngól és Gubi révén a ba­rátságos meccset 3:3-ra tudja helyreállítani. — Bratislava—Cérnagyár 3:0 (2:0). Cérnagyár vá­ratlan jó játékot nyújtott favorit ellenfelével szemben s a mezőnyben egyenrangú ellenfélnek bizonyult. Belső triója szépen kombinált, de kapu előtt határozatlan volt, ami vereségét okozta. A gólokat Rehák (2) és Blazsek rúgták. Vacek biró igen gyenge volt. Kassai Törekvés—KSC 3:1 (1:0). Kas­sai tudósítónk táviratozza: Eleinte KSC fö­lény lendületes előretörésekkel. Katra szem­re való, agilis játéka önzővé válik és a Tö­rekvés mindjobban támadásba fog. KSC tar­talékolt védelme gyönge. Az első gólt Feuer- mann lövi, Albert későn veti magát. A játék hullámzóvá és kissé^ erőssé válik, de Lányi Bartha Károly NSC 1:15.8, 2. Bicskey 1:16.2, 3. Klusz MTK 1:30.4, 4. Zeibig francia bajnok az ötödik helyen végzett. 4szer 100 m gyorsuszó- stafétában első az NSC csapata 4:34.4, 2. III. ke­rület. Az egri MOVE nem indult. Műugrásban Weil Strassburg 77.5 pont, 2. Nagy Károly 75 pont. A nemzetek közti vizipólómérkőzés ered­ménye: Magyarország—Franciaország 7:2 (1:0) Delahaye belga biró vezetése alatt folyt le a két ország közötti meccs, amely a magyar csa­pat fölényes győzelmével végződött a párisi olimpiász győztese felett. A mindvégig fair mér­kőzés első félideje egyenrangú ellenfelek küzdel­me volt. A második félidőben azonban mind­inkább kidomborodik a magyar csapat technikai és taktikai fölénye az erősebb .fizikumú franciák felett. A mérkőzés előtt a zenekar a francia him­nuszt játszotta és a közönség nagy szimpátiával fogadta a franciákat és lelkesen ünnepelte a ma­gyar csapatot, amely a következő felállításban szerepelt: Barta III. kér.; Fazekas FTC, Ivándy MAC, Keserű Alajos, Wenk FTC; Keserű Ferenc FTC, Homonnay II. A bíró kifogástalan volt. — 170 millióval csökkent a bankiegyfor* galom. A Bankhivatal tegnap kiadott jelenté­se szerint a bankjegyforgalom julius harma­dik hetében 170 millióval 7035 millióra csök­kent. A csökkenés oka az, hogy a bank zsi* róhitel számlája 7 millióval 849 millióra növe­kedett- Az ércfedezet változatlan maradt, a devizakészlet 2 millióval 625-re emelkedett. A vagyonadóból ezen a héten csak 7 millió koronát fizettek be, igy a befizetések vég* összege 4777 millió koronát tesz ki- A fede­zetlen bankjegyadósság 5333 millióra csök­kent, míg a bankjegytartalék 1842 milliót tesz ki, ami 142 millió korona növekedésnek fe* lel meg. — Kedvezö a csehszlovák pénzpiac hely* zete. A pénzügyminisztérium bankbizottsága tegnap tartotta rendes havi ülését. A bizott­ság megállapította, hogy június 1—julius 15 között időszakban a pénzpiacon kedvező volt a szituáció és elegendő készpénz volt forga­lomban, aminek részben az volt az oka, hogy 400 millió kasszajegy került kifizetésre. A hi­teligények csökkentek és a devizakészlet emelkedett. A korona árfolyama stabil volt. A gazdasági helyzet is kedvező képet mutat, dacára, hogy egyes ipari ágak nehézségek* kel küzdenek. A jó aratás következtében a fizetési mérleg tetemes javulása várható- A hivatalos bankkamatláb emelésére — ellen­tétben minden ilyfajta híreszteléssel — sem* mi szükség sincs­— Ruszinszkó villamosítása. Ungvárról jelentik: Ruszinszkó villamosítása céljából egy közhasznú villamossági részvénytársa­ság alakul, melynek alapítói Ungvár, Mun­kács, Beregszász és Nagyszöllős városok lesznek. A részvénytőke 30 milliót tesz ki, a városok apportját 10 millió koronára becsű* lik, a maradékot Ungvár 40' százalék, Munkács 30 százalék, Beregszász 20 és Nagyszöllős 10 százalékban fogia garantálni. A részvénytársaság a jövő év áprilisában alakul meg. — Jól sikerült az oroszországi aratás. Moszkvából jelentik: Az idei aratás végered­ménye 4 milliárd 25 millió púdra tehető, ke­rek egymilliárddal többre, mint a múlt esz­tendőben. A belföldi igények kielégítésére 3 milliárd púd szükséges. — Nagy géprendelések Magyarorszá­gon. Budapesti szerkeszetöségiink jelenti te­lefonon: A magyar mezőgazdasági gépgyá­rak hatalmas megrendeléseket kaptak az elmúlt hetekben. A jó termés következtében a mezőgazdasági üzemek nagyobb arányú invesztíciókat tesznek. jSANYON FUGNER3 0 Landesprodukten en-gros und Kommission Q p PRAüA, Vinohrady, Krameriova 31. 5$ I Mindemiemü muzőguzdaságl termények vétele Q és eladása. Vétel, eladás és határidő üzletek gyors Ú és pontos lebonyolítása a ö prágai terménytőzsdén. T. C. Megbízóimnak a Wilson-pályaudvaron, 9 Prágában sa.iát raktáraim díjtalanul állanak rendelkezésre. x | Magyar levelezés* — Amerikai kölcsön Csehszlovákiának. Mint értesülünk az amerikában folyó csehszlo­vák tárgyalások egy 50 milliós dollárköl* csőn érdekében e héten sikerrel befejeződtek, A Bra'benec pénzügyminiszteri tanácsos ve­zetése alatt álló bizottság már utrakelt és a közeli napokban visszaérkezik Prágába. A kölcsön részletei még ismeretlenek, azonban a feltételek kedvezők Csehszlovákia számú* ra. A terv szerint a kölcsön felét, tehát 25 millió dollárt stabilizációs tartalékra, a másik 25 millió dollárt pedig beruházásokra fordít­ják. — Csehszlovákia vasutitariSa-íárgyalá* sai az utódállamokkal. A Badenben és Tcp- litzben megkezdett tárgyalásokat Csehor­szág, Ausztria, Lengyelország, Németország között az közvetlen vasúti tarifa érdekében augusztusban Bécsben fogják folytatni. Ezé* ken a tárgyalásokon már az olasz megbízot­tak is résztvesznek, hogy megbeszéljék az utódállamok képviselőivel az adriai tarifa kér­dését. — Mihelyt Magyarországgal megkö­tik a kereskedelmi szerződést, a direkt tarifa érdekében véle is megindulnak a tárgyald* sok. — Magyarország szabad utat kér az adriai tengerre. Budapestről jelenük: Fiúmé­ban egy magyar bizottság tárgyalásokat kez­dett az olaszokkal, hogy Magyarország szá­mára Fiúméban szabad kikötőt engedélyez­zenek, mivel az Adria az egyedüli természe­tes kiútja a magyar tengeri kereskedelemnek. A tárgyalások kedvező eredménnyel kecseg­tetnek. — Tízezerszeres lesz az uj magyar pénz szorzószáma. Budapestről jelentik: Megírtuk, hogy a magyar pénzügyi körök az angol shillinget akarják bevezetni magvar pénz- egységül. Az osztrák példa számos előnyének hatása alatt most már határozottan a 10 000- szeres szorzószámon alapuló uj valuta kon­cepciója foglalkoztatja a mértékadó köröket. Csaknem bizonyos tehát, hogy az uj magyar pénznek 10.000 papirkorona lesz az ellenértéke és csupán a név kerül folynak még csatáro­zások. %MezőG/iw/t0G0 = Az árpakivitel érdekében a prágai terménytőzsde képviselői a kereskedelmi és élelmezésügyi minisztérium referenseivel an- kétot tartottak. Az ankéton kifejezésre jutott a szakkörök ama kívánsága, hogy tekintettel az idei felette kedvezö árpatermésre, az ár­pakivitelt korlátozni nem szabad, ellenben az összes kiviteli kérelmeket teljesíteni kell. A minisztériumok referensei megígérték, hogy ebben a kérdésben sürgősen intézkedni fognak. = A lótenyésztés emelése érdekében a földlmiv elésügyi minisztérium pozsonyi ex- poziturája dijakat tűzött ki azon lótartó gaz­dák számára, akik a legközelebb Pozsonyban a Gazdasági Tanács által rendezendő lókiál- litáson a legszebb lóanyaggal állanak elő. = Sertése vész Ruszinszkóban. Akna- szlatináról írják: A csehszlovákiai sertéshús megdrágulását nagyban befolyásolja a Ru­szinszkóban fellépett sertésvész. A járvány meggátlására a hatóságok erélyes intézkedé­seket foganatosítottak, amik között első he­lyen áll a sertéskereskedés ideiglenes betil­tása. pozsonyi biró energikusan fogja. A második félidőben Törekvés a többet támadó fél. Al­bert kapus önfeláldozó védéseket produkál és a közvetlen védelem hibáit sokszor repa- rálja. Heidecker áttörései veszélyesek, de a kiegyenlitési törekvését a meg nem értés akadályozza. A meccs később eldurvul és a biró energiája is gyöngül. Katrát és Lebano- vitsot kiállítja. Schmidt maga áll ki. A Törek­vés igy 8 ember ellen küzdve, Feuermann két góljával biztosan győz. A KSC-ben a fegyelem okvetlen helyreállítandó. A mérkő­zést nagy közönség nézte végig. Nyiírai AC—Érsekújvárt SE 2:1 (l: l). Nyitrai tudósítónk táviratozza: A mérkőzés gyönge, léleknélküli sportot nyújtott. A nyit- raiak legjobb embere Hanak volt, aki azon­ban a NyAC ellen megítélt 11-es után kiállt. A győztes gólt Slapka gyönyörű egyéni ak­ciója eredményezte. Nuselsky SC— Vráovice 4: 3 (0: 3). Mi­után a Sparta nem állt ki bajnoki mérkőzésre a Vrsovice ellen, helyébe barátságos mérkő­zésre a Nuselsky ugrott be, amely dicsé- retreméltó finissel váratlan győzelmet ara­tott a hazai pályán bajnoki meccsre fölké­szült vrSoviciek fölött. A prágai CsAFC szombaton Krakkóban 3:0 arányban győzött a Jutrazenka fölött, vasárnap azonban a Crakóviától 5:0 (4:0) arányú súlyos vereséget szenvedett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom