Evangélikus liceum, Pozsony, 1920

14 IX. A tanulók névsora, vallása és születéshelye.*) A) Magyar osztályok. I. osztály. Adorján Péter izr., Ádám Ovular, k.. Bakay Melania r. k„ Budapest, Balogh Ferenc r. k., ^Balogh Géza, Bedecs Dénes, Horné Saliby, Berecz Dezső r. k., Biró Károly ref, Győr Braun Ede izr. Brolly Piroska r. k., Táloá, Csepy Dezső ref., Turiszakállas, Cservenits Ferenc r. k., Dedinszky Alice r. k.,^ Duáek Szaniszló, Eisenberg Ernő izr., Saly n. Vahom, Farkas Ottó r k., Zilina, Feitscher Erikr. k., Fekete Vince r. k, Győr, Fleischhacker Ottó, Gaffor Ernő r. k., Módra, Glaser Pál, Günther Hildegard, Halik Margit r. k.t Hantos László r k., V. Mad’ar, Harmath Ottó r. k., Madárbél, Har- math Tibor r. k., Mad’arbél, Heuffel Emil, Hodinka Ernő g. k , Nitra, Hor­váth Kálmán, Brezova, Huszák László r. k., Jankqvics Agát, Klatt Kornél ifj. r. k., Knüppel Ervin r. k , Kohn László izr., VeTky Meder, Körössy Éva r. k , Beszterce, Kraicz Béla, Kubovits józsef r. k , László Zsigmond ref , Limbacher Rezső,’ Lf^f MSfyás r. k, Marczell Artur r. k., Marczell Pál r. k., Fusty reaymés, Maschtena józs., Pusty Fedymes, Motyovszky Ilona' Drrerréany, Nagy Jenuy r. k. Patocs Géza Dőlné Saliby, Pákozdy Frigyes ref., Pfeifer Dániel, Pirtér Lajos ref. Neded, Pomichal József r. k. Poór Gyula r. Tc’7 Sénec, Rapos Attila, Rapp József r. k., Richter László r. k.. Schönborn János r. k., Segesváry GyörgjTfST. Erfurt, Szabó' Sándor ref., Szalay Róbert, Szifft Elek, Szirmay Károly ref., Terebessy Károly r. k. Nitra, Túrna Győző r. k., Uhrik Károly r. k Nagyvárad, Ulreich Ede, Végh Balint ref., Zemianska Oőa, Végh Gyula ref., Zemianska Oca, Vitéz Irma r. k , Jóka, Wildmoser Károly, Zechmeister Gyula r. k. Magántanuló: Balla Erna izr., Basilides Iván Levice, Biró Miklós r. k, Krompachy, Bosák János r. k. Takáon, Csikv Ferenc ref. Helpa, Csiky György ref. Helpa, Csimó Marcell r. k Piestány^ Czafik Mihály r. k Dernye! Béla r. k„ Eisenhut Dezső r. k. Pohorelskéf-Ma§^ Fekete János r. k. Medve, Földes András r. k., Franki Szeréna izr., Dunajska-Streda, Galambos Ferenc r. k., Velke- Kosmalovce, Ghillány István r. k.,'PreSov, Holetz István r. k., Horváth Lázsló r. k. Padány, Kochanovszky György r. k., Körpner Ernő izr., Zilina, Krausz Béla r. k. Kolozsvár; Kubovics István r. k, Stakcin, Kupkovics János r. k., Lázár Andor izr., Lechner Béla r. k., Dioseg, Ledvényi Gyula r. k., Alberti-Irsa, Lövy Jenő izr., Menczer Tgn.’ízr.', 'Mikulik Gvul^r Presov. Morvay László r k, Kralova, Petrovits Károly r k. Dunajska-Nova-Ves, Plank Károly r. k. Haímeá, Porzsolt Magda izr., Redl Isfván r. k. Fél, Ruiszl Ödön .r. k. Drazovce, Szabó Endre r. k. Takson, Szép Lajos r. k., Traeger Tivadar Fakó-Vozokany, Vagyon István r. k. Se'niéa, ValabékTFerenc r. k., Vermes László r. k., Vidor Katalin izr. Wejzler Endre izr., Dunajska-Streda • Évközben kimaradt: Binder Tibur, Elek István izr., Budapest, Osváth Zoltán ref. II. osztály. ífalffy Vilmos r. k.,/Asztalos_Árpád, Kisvárda, ’Báar Ferenc r. k., yfaéef'MlkJós izr., ^JBgi^cz Bjmnenthal OszIdfF ri.fr,"Hatvan, fiohusT^szló, Dunajska Streaa, íBroilv Imre r. k. Talp§, /Brolly Tivadar rl k . ^fcründeljnayer István r. k.,-VAixinger László r. k.,J Asztély SandőT'ref, Miskolc Tk-Lr ^ imre r. k., i aios, jproiiy i ?- tsqderjíános. SaflfeffflT Csa r k, UomeTOblokovce.jDécí Kosice, Gyula Ferenc, \Eisfer Erzsé lanos, / Fíeisc Feren muth_ \ Klein István ­Aurél, Lajos, ’ Neumamr z.o ■fiái Duna jóm, F^l *) Ahol a sader László, C^rtlOTOzcsütörtök, Décsy JBéla ref., Samorin,f Drechsle? el_Jstván r.'TT“ Vrbov’e, zvErnő r k„ Budapest,_ an r. k., Pozsonyeperjes' Kizm# István ref., Dunajska janos, )bert r. Bratislava értendő. afflW PáFizr, Módra,’ er Béla, /Haj ff ah dór, Úrföld,/L! arcell Mad’ardíoseg. lsepreg. (Palm. AlaJfctfG'IFammer Imre r. k., Biskupice Imre fzr7|Pnkkel László ref., Reca, í hlapos Gyula, vallás és a születéshely nincsen kitéve, e v a n g. és nisfy FedymeS j Márton ^)dön,I MeTWTer jMiklóss/ FTSfoly r. k., Nezsider.

Next

/
Oldalképek
Tartalom