Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve, 1996

Kisfaludi Júlia: Postatörténeti kronológia 1919-től 1938-ig

1920-1921 December 31. Kivonják a forgalomból azokat a postabélyegeket, melyek az elmúlt idő­szakban Köztársaság felülnyomással voltak használatban. Távbeszélővel egyesített postaügynökség: Balatonarács. Megnyílt távbeszélő-hivatalok: Abaújvár, Ajka, Beled, Bük, Csaroda, Drégelypalánk, Gyüre, Jánk, Kölese, Kőröshegy, Nagyecsed, Nagylaki-kendergyár, Nagylónya, Nyírábrány, Nyírbéltek, Nyírlugos, Porcsalma, Tiszabecs, Túristvándi, Záhony. Kinevezések: Battenberg Lajost a Budapest székesfővárosi, Salamon Istvánt a Budapest kerületi, Bállá Pált a Budapest távíró- és távbeszélő, Rákóczy Mihályt a Miskolci, Demkó Jenői a Debreceni, Kolbenheyer Bertalant a Szegedi, Kelényi Gézát a Soproni Posta- és Távírdaigazgatóság vezetésével bízzák meg (október 28.). Szakirodalom: Kézitarifa (március). A Siemens és Halske gyorstávíró című segédkönyv (június). Távbeszélő Tarifák és Távbeszélő Üzletszabályzat című segédkönyv (szeptember). 1921 Január 1. Felemelik a rövidített távirati cím, a különleges kézbesítés és a hitelezés címén járó díjakat. Január 1. A postamesterekre is kiterjesztik a köztisztviselői vasúti menetdíjkedvezményt. Január 1. Kísérletképp Debrecenben megnyílik a Posta és Távírda Alkalmazottak Ruhá­zati Központja első vidéki árudája. Január 1. Az Ausztriával való forgalomban korlátozzák a portómentességet. Január 1. A postai megbízási lap árát 2 koronára emelik. Január 1. Új rendelet szabályozza a hitelezett állami táviratok kezelését és a távírási díjak központi elszámolását. Január 1. Kölcsönösen megindul a levélposta-forgalom Csehszlovákiával. Január 1. Újból megindul a nemzetközi csomag-, értéklevél- és értékdoboz-forgalom Belgiummal. Január 1. További 6 évre meghosszabbítják a nem kincstári posta- és távírdahivataloknak és postaügynökségeknek betöréses lopásból származó károsodás elleni biztosítását. Január 5. Új rendelet szabályozza a ruhaneműek és lábbelik megrendelését a ruházati központtól. Január 5. Minisztertanácsi határozat értelmében minden héber nyelven írt levélpostai küldeményt kizárnak a postaszállításból. Január 12. Országházat ábrázoló, 2,50 korona értékjelzésű új postabélyegeket hoznak forgalomba, egyúttal kivonnak a forgalomból minden Magyar posta feliratú postabé­lyeget. Január 16. Valamennyi, a távíró- és távbeszélő-forgalmat korlátozó intézkedés hatályát veszti, felszabadul a belföldi távíró- és távbeszélő-forgalom. Január 20. A csendőrség részére berendezett távbeszélő-állomások után esedékes beren­dezési díjakat és a távolsági beszélgetések díjait a belügyi tárca terhére, könyvi átve­zetés útján, központilag számolják el. 196

Next

/
Oldalképek
Tartalom