Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve, 1995

Kisfaludi Júlia: Postatörténeti kronológia 1901-től 1918-ig

1908 1908 Január 1. Szerbiával utánvételes ajánlott levelek és postai megbízások válthatók. Január 1. Érvénybe lép az utasítás a posta, távírda és távbeszélő intézmények ingó és ingatlan vagyonának leltári nyilvántartásáról. Január 1-28. A kicserélő posta- és távírdahivataloknak az értéklevelek és értékdobozok díjairól statisztikai kimutatást kell készíteni. Január 26. A vasúti szabadjegyek és kedvezményes árú menetjegyek váltására jogosító igazolványok után ezentúl jegykiállítási illetéket posta útján, kizárólag postai frankó­jegyekkel leróva szednek be. Február 28. Megszűnik az a kedvezmény, hogy egyes magánvállalatok, kereskedők a fehér színű táviratlapokat saját használatukra maguk is előállíthatják. Március 20. Közzéteszik a Hont vármegyei községek, posta- és távírdahivatalok nevé­nek új helyesírási rendjét. Március 30. Közzéteszik a Szatmár vármegyei községek, posta- és távírdahivatalok ne­vének új helyesírási rendjét. Április 13. Rendelet jelenik meg, hogy ezentúl címváltoztatás kérhető a külfölddel vál­tott pénzes- és értékleveleknél, értékdobozoknál, csomagoknál, tekintet nélkül a kül­demény nyilvánított értékére. Április 24. Az Irgalomháza egyesület három évre engedélyt kapott jótékonysági bélyeg­jegyek kiadására és forgalomba hozatalára. Április 30. Értéklevelek értékhatárát 1500 frankra emelik több brit gyarmattal való for­galomban. Június 1. Érvénybe lép az a rendelet, mely szerint a kincstári hivataloktól a nem sürgős nyomtatvány-küldeményeket alkalmi zárlatokban kell indítani. Június 4. Levélpostai küldemények expressz kézbesítése kezdődik Costa-Ricával, Dán- Antillákkal, Brit-Guyanával, Koreával, az olasz és portugál gyarmatokkal. Megszű­nik azonban a Romániával való forgalomban. Június 11. Aláírják a szentpétervári nemzetközi távírda-egyezményhez tartozó Nemzet­közi Szolgálati Szabályzatnak lisszaboni értekezleten történt átvizsgálását és módosí­tását. A határozatok 1909. július l-ével lépnek életbe. Július 1. A hírlapjegyek, valamint a 10 fdléres postai és távírdái díjjegyek vízjele meg­változik: a szent korona képe keresztmetszetben látható. Július 14. Zárva feladandó pénzeslevelekhez kísérletképp két pecséttel lezárható boríté­kot bocsátanak forgalomba. Július 16. Az 1906. november 3-án Berlinben megkötött nemzetközi egyezmény értel­mében a tengeren lévő hajók ún. fedélzeti állomásai és a szárazföldi állomások között rádiótelegrammok válthatók. Július 17. Rendelet jelenik meg az állami hivataloknál alkalmazott napibéres szolgák (kisegítő szolgák) illetményeinek szabályozásáról, anyagi helyzetük javításáról. 216

Next

/
Oldalképek
Tartalom