Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve, 1994

Kisfaludi Júlia: Postatörténeti kronológia 1867–1900-ig

1896 1896 Január 1. Megtiltják a húszkrajcáros ezüst és négykrajcáros réz váltópénzek elfogadá­sát.. Január 1. Új utasítás jelenik meg a hírlap-statisztikai adatgyűjtésre. Január 1. A helyközi (interurbán) távbeszélő-berendezéseket a Budapest-kömyéki táv­beszélő-hálózatok előfizetői saját helyiségeikből, a nem előfizetők a nyilvános állo­másokból (3 percenként 1 forintért) használhatják. Január 13. Ércpénzt tartalmazó postai csomagok súlymaximumának 65 kg-ra való föl­emelése. Április 1. A M. kir. Államvasutak Igazgatósága - állami közegek részére - 50%-os me­netjeggyel való utazásra arcképes igazolványokat állít ki. Hivatalos küldetéskor hasz­nálatuk kötelező. Április 30. Az ezredéves országos kiállítás alkalmából 2, illetve 5 krajcáros levelezőla­pokat hoz forgalomba a posta, 32 féle képpel. Június 1. Létrejön a Posta- és Távírdavezérigazgatóság s átveszi a posta-, távírda- és távbeszélő-szolgálat központi vezetését. (I. Elnökigazgató, II. Vezérigazgatóság, III. Ügyosztály, Országos Posta- és Távírda Számvevőség, Országos Posta- és Távírda Gazdászati hivatal, Országos Posta- és Távírda Pénztár.) Május 15. Az ezredéves ünnepélyek alkalmára ,Az ezeréves Magyarország emlékére 1896” felirattal egykoronás érmék kerülnek forgalomba. Június 15-22. Budapesten ülésezik a nyolcadik Nemzetközi Távírókongresszus. Július 5. A Budapestre szóló levélpostai küldemények kézbesítésére alakított kézbesítési köröket a közigazgatási kerületekhez igazítják. A címzésben ezentúl fel kell tüntetni a kerületeket (I-X számot). A hivataloknak a Budapestre szóló küldeményeket kerüle­tek szerint kell kötegelni és újonnan nyomtatott kötegjelzőkkel ellátni. Augusztus 1. A posta- és távírdaigazgatósági pénztárakat bízzák meg a hivatalok kész­pénzellátmányának kiadásával. Szeptember 18. A kék, átnyomó papírra történő kettős íráshoz üvegtollak rendszeresítet­nek, főleg a mozgó- és kalauzpostai szolgálatban fehér, fekete csíkolt szárú, ezüstö- zött szárú, sárga szárú reklámtoliakat. December 2. Az országos posta- és távírdagazdászati hivatal a jövőben csak hazai gyár­tású tollakat, tollszárakat és érckapcsokat tarthat raktáron. December 21. Új szabályzat jelenik meg a m. kir. posta- és távírdaszemélyzet (tisztvise­lők, állami női kezelők, postamesterek és kiadók, altisztek és szolgák valamint tábori postai szolgálat) szolgálati ruházatáról. December 23. Megjelenik Báró Dániel kereskedelemügyi miniszter elismerése a m. kir. posta- és távírdaszemélyzetnek a millenáris esztendőben végzett munkájáért. Megnyílt postahivatalok: Abaujvár, Alsóhámor, Bács-Cséb, Báth-Monostor, Belényes- Újlak, Bethlenháza, Bélincz, Blacko-Iaksc pu., Borosznó fürdő (VI. l.-VIII. 31.), Budapest-Vámház körút, Budapest-Zugló, Budapest-Postatakarékpénztár, Csempesz­189

Next

/
Oldalképek
Tartalom