Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve, 1994

Rövid tartalmi összefoglaló angol nyelven

Tartalom Kurucz István: Előszó................................................................................................... 3 Kovács Gergelyné: Beszámoló a Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány 1994. évi munkájáról......................................................................................... 5 Papp Józsefrié: Revíziós leltár a Bélyegmúzeumban................................................ 11 Kisfaludi Júlia: História Domus - Postamúzeum, 1994 .......................................... 16 K rizsákné Farkas Piroska: A diósdi Rádió- és Televíziómúzeum........................... 22 Grünwald Éva: Postatörténeti kiállítás Tállyán.......................................................... 25 Dr. Tóthné Farkas Anna: Postás Konferencia Debrecenben.................................... 28 N ikodém Gabriella: Csak az alkotás igazolja a létet................................................. 32 Nikodém Gabriella: Ember és természet.................................................................... 39 Sipos Józsefrié: Az első magyar „repülőposta” bélyeg.............................................. 41 Beszédes Ernő: Morse rendszerű távírógépek a magyar távíróhálózatban............. 48 R ákóczi Margit: A Postamúzeum könyvtárának gyarapodása, a POTI könyvtár régi leltárkönyvének tanúságai........................................................................ 63 K ovács Gergelyné: Feljegyzések egy kiállítás margójára........................................ 68 K iss János - Kovács Gergelyné: Védett posta-, távközlés-, rádió- és televízió-történeti emlékek gyűjtése, postahivatalokban őrzött védett tárgyak törzskönyve.............................................................................. 76 Dérszegi Miklós: Vezetékhálózati műszerarchívumunk gyarapodása..................... 86 B artha Lajos: A Postamúzeum asztali napórájáról..................................................... 98 E ndrődi Benedek: A Csepeli Rádióállomás................................................................ 106 Dr. Sebestyén Kálmán: Kolozsvári posták a XVI. század végén............................. 111 Hajdú József: A Magyar Királyi Posta pavilonja a millenniumi kiállításon........... 120 K ovács Gergelyné: A Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány munkaterve...... 126 K isfaludi Júlia: Postatörténeti kronológia 1867—1900-ig........................................ 129 A Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány munkatársai...................................... 201 R övid tartalmi összefoglaló angol nyelven................................................................ 205 223

Next

/
Oldalképek
Tartalom