Politikai Kiadás 1910. december

1910-12-03

g b a r a o T , deo.3. Bárom tónyszermunKára itólt fogoly ma feszitfradaítkal megölt liót-iaXaj: felügyelőt,elvettet ezen revolvq xéJb ós a üulesot s kifutotta* az udvarra,attól egy nartnadiK. felügyelet U megéltettv^mldön a börtönfalon át tneaeicüiftí akartai, lel ették, étet. A tttíbí 95 fogoly csendesen viselkedett.fc rendet helyreállították. L o a d o n l deo.3. üfélsége I.i'eretioz József császár és . király frónralépésóneü évfordulója alkalmából az itteni osztrák-.."* < magyar kolónia KtiMWxKsgmzmámsBfc tanomulatságot rendezett melyen Me^sdor^Pouiliy gróf osztrák-magyar nagykcvet és a londoni lordmayor is rósztvett. Belföldi a i v e k Melléklet ez I.dóli kiadáshoz. 1910 december 3. • _ ' >**g?>Oí, .••190 • A-.ai.4il? 6 11 J S z 4 » t 6 r 6 1* Jelentik* Bárczay Gábor felsődobaltnai földbirtokos repülőgépe, meljyel ehhek idején foglalkoztak e lapok, a hangárral együtt leégett. A tüzet rövid zárlat okozta* A kár igen " s&s!lp*?.. jelentékeny,de egy réssé biztosítás utján megtérül. Luxuski rándul ás. Egyptomba és a Szent-, földre . Jövő évi Január *Ö-án külön hálókocsiban indul a Központi líenetjegyirode, kiránduló társasági Konstantinápoly, Smyma' ós Beirut érintóf­aével és megtekintésével Jeruzsálembe, ahol a kirándulók hat napot időznek, A Szent város és környékének megtekintésé után a társaság folytatja útját és oairöban *tölt nyolc napot, vagyis ezen ut progrommja eltér a tázsas kirándulások másfél-kéthónapos tartózkodásainak szókásától ás bősé­gesen nyújt módot az összes látványosságok kényelmes megtekintésére és a kellő pihenésekre is. A társaság február hó lS-én érkezik vissza fiúméba, és pedig olykóppen,hogy a különben hosi-szu "tengeri utat három nap alatt i teszi meg a cunard £0.000 tonnás óceánjáról luxusgözösén. A SS napig tartó ttt részvételi dija hajón, 1.osztályú utazás mellett 1850 korona. Prospektust díjtalanul, küld az érdeklődőknek a Központi Menetjegyiroda. Budapest IV. Vigadó-tór 1. . * I.Míttagsausgabe, 3.T>e z ember 1910. C tt a r k o w , S.Dozember, Drei Zwangsarbeítsstraflínge ersonlugen heute mit Bréonstangen zwei Aüfserier.raubten dahn dorea Revolver sowie den SoMtissol und liefea la dea Eof ttiaaus,wo síe emon dritten Aufsener tfcteten und weitere drei trtiioii verietzten. Als sie nierauf versuonten,die Mauer zu orBlettern,wurden sie erscnosson, Die übriRen 95 Stráfiinge der Anstalt naben sicn pesslv vetttalten. Die Ordnúng ist wiedomergesteilt. London, S.Dez. Aus Anlass des Jánrostages der Troabesteigung Sr. Majestát des Kalsors und Königs tranz Josepn I. veranstaltete die baterreioblsott-ungarisöne Kolonlé heute abend em grosses Ballfost zu dem unter andern Porsönllohtteiten au<m der Österreioiif^öff-' ungarlaone Botsottaftcr Seaf a&nUruir-Pouíliy und'der Lordmayor von London ersonlenen var.

Next

/
Oldalképek
Tartalom