Politikai Kiadás 1910. április

1910-04-01

*--.V 1 f ? ? ? ? apr ' i- Ö^ifloit Ojtották "sieg a Velence-Iriesat-' Bécs *«I*fwwanale*. Az osztrák kormányt Baum von Appel s^fen báró velencei ?ő 3*6««W^*y«s *W**$***4«^éS6i<. továbbá a különbőz! hatósáeok óT a HSM&Ű^* '1 y. ápr. 1. A kamara hadügyi ••vate B fctmánva Wjeate a legközelebb plénum alé kerülő védírőtörvónyl: A 2 indofcoló^ Jelentest, a mely obV^Mqpfrntt ^laB^rt»U«ö*Bt tartel maa ifi 1«?-SflSil | Jtalló^«t a IÍl!Sií klaaáshoV.T Í**f$V jársrftifeVMfcfc i**0.ápr.l:.-?.t ..Karosvásárhelyről Jelentik r M&gyer Távirati Irodán&kt imatepáí* Bsrnády György voftsámtaxiudt ajánlottríei.-r. ke^üietv. hfáós^'Wlc.ieláltfflefAÓ-t,, e kirr, azt ejjf<©ga£ta. ~• , ^^ftl^^vmó^ly varos pánzfcgyi te gaafeségi bizottsága ölhn*M?M­ta,&ögy p-rjegyülesnek javulni? fi borona felvételét • gázgyár* létesítéséire, >s/;.a>illaines- üzem i^kOTsfcrokoiQjára. H""a r o s v á s á - h e 1 afíj^fcí jelentiktttakkai Seigmond az ákös­falvi kerülően fel lépett párton kívüli progrrjznnal.es ma mond programmbe­sze et. Böthl , n István gróf képviselőjelölt á mezőségi kerületben inr­tóikodik. Eathlen István grófot a kerülőt községeiben mindenúU unnepiesen fogrdják. A Magyar Távirati Iroda Jelenti: Iíuitpolcl bajor regensherceg az őköritói katasztrófa alkalmából a következő táviratot In­tézte 6 felségéhoz: M ^ ' • n Schmerzlich bewegt durch die Nachricht von dem schrecklichen Brand ungifook ta ököritó bitte ich Dich den Ausdruck meinte .herzlichen und auf richtigsten Anteilnehm© entgegenzunehmen. üaitpold./Az ókoritól borzasztó szerencsétlenségtől mólyen megrendülve, fo«.^ „J^M * - >* vetem kifejezését, IiuitpoldT/ ' fogadd szivb 1 jőve, őszinte rész­: ^ S ökíri?6i LLszírófa ^^^^^S^^^^Í ÉAl \ király Jj szerej^o,COO koronát adományozott. Jártak hozzátartozói ró­AJMtól A r e ; a * * J táviratoznák: JTapok £ta téli hideg, idó uralkodik. Az ' a trtftáa 5B£2^* Äfe^ * kornyéken is erősen esik a hó. A Hegyalján a eyuadlcsdsöket eresen megrongálta a fagy. *y<^j«­V a j d a h u n y a d r ó 1 jelentik:' Az itteni vasgyárban Gscrbán Tffi­kola huss éves- munkás a gázmosó csövet tteteritotta, miközben a gáztól elszó dúlt és a gázmosó készülék alján lévr iszapba esett és ott megfuiadt. 2ár­'01 Bagi András ki akrrí;a menteni, de £ is elszédült, ezonban még idejeben megmentették A szerencsétlenül járt Csobán özvegy edes anyját és het test várót tartotta el. A vizsgálat megindult, hogy kit terhel a szerencsétlen­ségért £ felelősség, •»* Szatmárnémetibe 1 jelentik: Dr. Gaal Endre, a hrassói kerülőt kóssut-hpárti képviselőjelöltje most járja be kerületének községeit ós mindenütt lelkesen fogadják. Geálnek eddig nincsen komoly ellenjelöltje.

Next

/
Oldalképek
Tartalom