Petőfi gyüjtemény - C sorozat / 16-os doboz

(A Petői i-társaság) ma este 7 órakor gyűlést tartott az írói körben s a kilencz hiányzó ta­got megválasztotta. A kilencz tag a következő: Vám- béry Armin, Pulszky Ferencz, b. Kaas Ivor, Vajda János, Győry Vilmos, Toldy István, Kcrtbeny, László Mihály, és K. Papp Miklós. A társaság megnyitó ülése január 1-én tartatik, valószínűleg az akadémia dísztermében. Az ünnepély programmját legköze­lebb állapítja meg a társaság e czélra választott bi­zottsága. Z} J? -

Next

/
Oldalképek
Tartalom