Petőfi gyüjtemény - C sorozat / 14-es doboz

A kereszthegyi bányát sok idegen látogatja. A héten is az ország különböző vidékeinek tűzoltói tisztelték meg látogatásukkal. A különben is igen szép bányabejáratot kedves dolog volna egy Petőfi- emléktáblával ellátni. A nagy költő ugyanis 1847-ben járt a bányában s ekkor irta azt a remek költe­ményét, melynek cime a »Bányában«. Talán leg­megfelelőbb volna, ha az egész költeményt vagy annak legalább egy versszakát reá vésnék az emlék­táblára. Mint értesülünk, városunkban eziránt moz­galom indult meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom