Pest Megyei Hírlap, 1994. december (38. évfolyam, 282-307. szám)

1994-12-13 / 292. szám

$ PEST MEGYE1 HÍRLAP SZŰKEBB HAZÁNK 1994. DECEMBER 13., KEDD 5 Megyénk polgármesterei (Folytatás az I. oldalról) Ipolydamázsd: dr. Goszto- nyi Jenő (független), Ipolytöl- gyes: Nagy Nándor (függet­len), Isaszeg: dr. Tóthné Pacs Vera (független), Jászkaraje- n<5: Heimann Gyula (függet­len), Kakucs: Assenbrenner György (független), Kartal: Urbá Imre (független), Káva: Kálmán József (független), Ke­mence: Pongrácz János (füg­getlen), Kerepes: Tóth Lajos (MSZP), Kistarcsa: Rapavi Jó­zsef (FKGP—KDNP— MDF—MIÉP), Kiskunlachá- za: Kocsis Mihály (független), Kismaros: Orosz János (füg­getlen), Kisnémedi: Hegedűs András (független), Kisoroszi: Ujváry Pál (független), Ko- csér: Barabás Ferenc (MDF— FKGP—KDNP), Kösd: Boro- vits Ferenc (független), Kóka: Papp János (független), Kós- pallag: Csizmadia Vilmos (független), Kőröstetétlen: Fe­hér Pál (független), Leányfa­lu: Adorján Istvánná (függet­len), Letkés: Kovács István (független), Lórév: Alexov Lyubomir (független), Mag­lód: Bezzegh István (függet­len), Majosháza: László Jó­zsef (független), Makád: Vá­sárhelyi Nagy Antalné (függet­len), Márianosztra: Martos György Pál (független), Men- de: Tréfák Istvánná (függet­len), Mikebuda: Vass András- né (független), Mogyoród: Holló Miklós (független), Mo- nor: dr. Dudás Jenő (függet­len), Nagybörzsöny: Frey La­jos (független), Nagykáta: Bodrogi Györgyné (SZDSZ), Nagykovácsi: Pájer Árpád (független), Nagykőrös: Kosa István (MSZP—SZDSZ), Nagymaros: Zoltai Mihály (KDNP—MDF—SZDSZ), Nagytarcsa: Győri Péter (füg­getlen), Nyáregyháza: Lehocz- ki Pál (független), Nyársapát: Labancz Árpád (független), Ócsa: dr. Búza Attila (függet­len), Örkény: Kovács István (független), Őrbottyán: Nagy Gábor (független), Pánd: Kiss Sándor (független), Páty: dr. Korompai Péter (független), Penc: Petrik Lajos (független), Perbál: dr. Dudás Zoltán (füg­getlen), Perőcsény: Együd László (független), Pécel: Te­leki Gyula (SZDSZ), Péteri: dr. Szászik Károly (Szövetség Péteriért), Pilis: Pintér Mihály (független), Pilisborosjenő: Szegedi Róbert (független), Pi- liscsaba: Kasza Péter (FKGP—Fidesz—KDNP— MDF—PIFE), Pilisjászfalu: Gaál Áron (független), Pilis­szántó: Szőnyi József (függet­len), Pilisszentiván: Pénzes Gá­bor (független), Pilisszentke- reszt: Havelka József (szlo­vák), Pilisszentlászló: Franyó Rudolf (független), Pilisvörös- vár: Grószné Krupp Erzsébet (SZDSZ—LPSZ), Vállalko­zók Pártja), Pomáz: Kulin Imre (független), Pócsmegyer: Bertalan Béláné Lóska Anikó (független), Pusztavacs: Lacz- kó János (független), Pusztazá- mor: Tátrovics Benedek (füg­getlen), Püspökhatvan: Bátyi József (független), Püspökszi­lárd: Erdős Rudolf (függet­len), Ráckeve: dr. Kulcsár Ist­ván (független), Rád: Kosz- tyán Kálmán (MSZP), Soly­már: Enczmann László (füg­getlen), Sóskút: Kummer Já­nos Béla (FKGP—KDNP— MDF), Sülysáp: Benkó István (független), Szada: Nádaski László (független), Százhalom­batta: Vezér Mihály (SZDSZ—Fidesz), Szentend­re: Kállay Péter (FKGP— EKGP—MDF—MIÉP— KDNP), Szentlőrinckáta: Sza­bó Kálmánná (független), Szentmártonkáta: Karai István (LPSZ Vállalkozók Pártja), Szigetbecse: Magasitz Lajos (független), Szigetcsép: Kóta István (független), Szigetha­lom: Fáki László (SZDSZ), Szigetmonostor: Szilágyi La­jos (független), Szigetszent- márton: Lemer Henrik (függet­len), Szigetszentmiklós: Fodor Antalné dr. (MSZP), Szigetúj­falu: Varga József (független), Szob: Remitzky Zoltán (füg­getlen), Szokolya: Seres Ist­ván (független), Tahitótfalu: Budai Mihály (független), Tak­sony: Nyeste István (függet­len), Tatárszentgyörgy: Gaz­dik Lajosné (független), Tábor­falva: Laczkó János (függet­len), Tápióbicske: Láng Fe­renc (független), Tápiógyör- gye: Józsa László (független), Tápióság: dr. Samu János (MSZP), Tápiószecső: Lénárd László (független), Tápiósze- le: Majoros Tibor (Tápiószelei Gazdakör), Tápiószentmárton: Tóth János (független), Tápió- szőlős: Veres József (függet­len), Tárnok: Rozbora Andor (független), Telki: Kerese Já­nos (független), Tésa: Volen- tér Tibor (MSZP), Tinnye: dr Bak Ferenc (független), Tóal­más: Töröcsik József (MDF), Tök: Baksa László (függet­len), Tököl: Hofmann Pál (füg­getlen), Törökbálint: dr. Elek Sándor (Fidesz—FKGP— KDNP—MDF), Törtei: Tóth Ferenc (független), Túra: Tóth István Ödön (Vigyázó Kör), Ujhartyán: Magner Henrik (független), Újlengyel: Csema Ferenc (független), Újszilvás: Fehér Tibor (független), Úri: Nagy József (Űri Község Gaz­da Köre), Üllő: Manczal János (független), Üröm: Horváth Péter (Csókavár), Valkó: Szirá- ki Mihály (független), Vasad: Magda Gyula (független), Vác: Lábai László (MSZP), Vácduka: Perecsényi Sándor (független), Vácegres: Dudás János (független), Váchartyán: Juhász István (független), Vác- kisújfalu: Nagy Mihály (füg­getlen), Vácrátót: Horváth Fe­renc (KDNP), Vácszentlászló: Kovács Sándor (független), Vámosmikola: Durján Miklós (független), Vecsés: Molnár Imre (független), Veresegy­ház: Pásztor Béla (független), Verőce: Pöltz Ernő (MDF), Verseg: Valter Menyhért (füg­getlen), Visegrád: Hadházy Sándor (független), Zebegény: Krebsz Ferenc (független), Zsámbék: Zink Imre (függet­len), Zsámbok: Kókai Zoltán (Egyesület Zsámbokért). Kárteszi István a polgármester Győzött a választási szövetség jf meg Baldavári László­Cegléden •— tudtuk g Baldavári a választási bizott­ság elnökétől — tíz- ezer-kilencszáznyolcvanhat ér­vényes szavazatot találtak (a szavazásra jogosult polgárok száma huszonkilencezer-négy- százhét volt). A beérkezett ada­tok alapján számított, nem hiva­talos végeredmény szerint a pol­gármesterjelöltek közül Kárte­szi István (MDF—FKGP— KDNP—MIF.P—EKGP) 3982, Giba István (MSZP— SZDSZ) 3643, Sós János (füg­getlen) 3286 és Jakab János (független) 75 szavazatot kapott. Az egyéni képviselőjelöltek közül az I. vk.-ben Farkas Már­ta (MDF—FKGP—KDNP— MIEP—EKGP); 2. vk.-ben Vígh Ferenc (Városvédő és Szé­pítő Egyesület); 3. vk.-ben Koczka Kálmán (MDF— FKGP—KDNP—MIÉP— EKGP); 4. vk.-ben Orosz Mi­hály (FKGP—MDF— KDNP—MIÉP—EKGP); 5. vk.-ben Tóth Géza (SZDSZ— MSZP); 6. vk.-ben Giba István (MSZP—SZDSZ); 7. vk.-ben dr. Horváth Géza (MSZP); 8. vk.-ben Faragó Gyula (MSZP—SZDSZ); 9. vk.-ben Károly Tamás (SZDSZ— MSZP); 10. vk.-ben Kisgyörgy Csilla (MSZP), 11. vk.-ben Gór Mátyás (EKGP—MDF— FKGP—KDNP—MIÉP); 12. vk.-ben dr. Túri József (Város­védő és -Szépítő Egyesület); 13. vk.-ben Plangár Józsefié (MDF—FKGP—KDNP— MIÉP—EKGP); 14. vk.-ben Polónyi Ferenc (MSZP) kapta a legtöbb szavazatot. Baldavári László elmondta, a kampánycsendet nem zavarta meg semmi. Nem érkezett beje­lentés visszaélésről sem. A vá­lasztópolgárok fegyelmezetten, öntudatosan járultak az urnák elé. A szavazatszámláló bizott­ságokban zömében régi munka­társak tevékenykedtek, össze­hangoltan. Kárteszi Istvánt, a város új­donsült polgármesterét vasár­nap éjfél körül kértük egy rövid beszélgetésre. —Hány cigarettát szívott el a választás napján? — Körülbelül a harmadik do­boz utolsó darabjait szívom ezekben a percekben. Beval­lom, ez jóval meghaladja az át­lagos „teljesítményem”. — Ón szerint tisztességes volt-e ez a küzdelem? Gondol­ta-e, hogy ilyen szoros lesz az eredmény? — Úgy ítélem meg, hogy na­gyon tisztességesen verseng­tünk egymással. Valójában a kampány kezdetétől a progra­mok küzdelme volt ez. Az, hogy mégis a választási szövet­ség győzött, az alighanem azt jelzi, hogy az általunk megalko­tott és előteijesztett elképzelés reálisnak és megvalósíthatónak látszik. Nagyon fontos, hogy eny- nyi ceglédi polgár vállalta a fele­lősséget, és szavazatával hozzá­járult az eredményhez. Nem ért meglepetésként, hogy polgár­mesterjelölt társaim is jól szere­peltek. —Bár aligha gondolkozott ezen, mit tesz az első munkanap­ján? — Megköszönöm a polgá­rok bizalmát. Leülök a polgár- mesteri hivatal munkatársaival és megbeszéljük a következő időszak teendőit. Fontos, hogy ez egy folyamat, s egyben az új kezdete. Elsődleges, hogy mind­ez tisztességes legyen. S az, hogy meddig tart, a polgárok döntik el. —Gratulálok a győzelméhez. — Köszönöm szépen. F. F. Nem megszüntetni, fejleszteni kell Vasútvonalak végveszélyben Mint ismeretes, a kormány a Magyar Államvasutak Rt.-vei közösen nemrégi­ben elhatározta: hazánk je­lenleg mintegy 7800 kilo­méter hosszú vasúthálózatá­ból anyagi okok miatt 1995 folyamán körülbelül 900 ki­lométert kitevő mellékvona­lon megszűnik, vagy ahol ez lehetséges, az érintett ré­gió önkormányzatai és/ vagy gazdasági szervezetei hatáskörébe kerül a vonat­közlekedés biztosítása. Lé­vén, hogy ez a „racionalizá­lásnak” elkeresztelt lépés a tervek szerint többek között a Balassagyarmat—Galga- mácsa, Balassagyarmat— Ipolytamóc, Diósjenő— Romhány, valamint Vác— Balassagyarmat vonalakat is érinteni fogja, az ésszerű­sítés sok más régióval együtt szőkébb hazánkban is érezteti majd hatását. — A térség több polgár- mestere, Mayer Antal és Űr- bán Árpád országgyűlési képviselő, továbbá egyebek mellett a MÁV Rt. Budapes­ti Üzletigazgatósága és szá­mos környezetvédelmi szer­vezet — köztük a váci köz­pontú Göncöl Alapítvány — a tervezett lépés elleni tiltakozásul a közelmúltban megfogalmazott egy közös állásfoglalást. Ez egyfelől számba veszi, hogy milyen várható hatása lenne a vo­nalmegszüntetéseknek (a Vác—Balassagyarmat vo­nal esetében „csupán” kon­cesszióba adást tervez a kor­mány — a szerk.) a térség környezetvédelme terén, gazdasági életében, illetve ezzel összefüggésben szoci­ális helyzetében, másfelől alternatív megoldási javasla­tot, illetve javaslatokat is megfogalmaz — mondta la­punknak Kelemen Zoltán, a Göncöl Alapítvány munka­társa, aki egyben az Ipoly Unió ügyvivője is. — Ami a vonalmegszüntetések vár­ható hatását illeti, elmond­ható: a tervezett lépés ered­ményeként természetszerű­leg megnövekedne a térség közúti forgalma s ezzel pár­huzamosan jelentősen emel­kedne a környezetszennye­zés, illetve a balesetveszély is. Ugyanakkor a vasút nél­kül maradó területeken való­színűsíthetően nem jönné­nek létre új gazdasági beru­házásolt. Ennek következ­ményeként hosszú távon nemhogy csökkenne, ha­nem tovább nőne a régió­ban a munkanélküliek amúgy is magas, közel 22 százalékos aránya. — Milyen alternatív meg­oldási lehetőséget fogalmaz meg az állásfoglalás? — Az aláírók álláspontja szerint a kormány és a MÁV Rt. tervezett lépése helyett, mely hátrafelé me­nekülés volna a meglévő anyagi problémák elől, elő­remenekülést, vagyis vona­lak megszüntetése helyett fejlesztést kellene végrehaj­tani a régióban. —Az ország gazdasági helyzetét ismerve, nehezen képzelhető el, / hogy a kor­mány és a MÁV Rt. hajlan­dó lenne e lépés megtételé­re... — Pedig a fejlesztés hosz- szú távon minden bizony­nyal megtérülne, hiszen a térség óriási átmenő közúti forgalma egy részének vas­útra terelése jelentősen meg­növelné a MÁV Rt., illetve rajta keresztül az állam be­vételeit. — Mint mondta; az állás- foglalás aláírói között két országgyűlési képviselő is szerepel. Ez azt jelenti, hogy a benne foglalt problé­mák a parlament elé kerül­nek? — Tudomásom szerint Mayer Antal és Urbán Ár­pád valamilyen módon, in­terpelláció vagy kérdés for­májában, a közeli jövőben az Országgyűlés tudomásá­ra kívánja hozni a tiltakozó állásfoglalást, s a benne fog­lalt gondokat, illetve megol­dási javaslatokat. Amennyi­ben valóban így lesz, remé­nyeim szerint támogatásra találnak képviselőtársaik kö­rében. — Térjünk vissza az ál­lásfoglalásban javasolt fej­lesztésre. Mely vonalsza­kaszt, vagy szakaszokat kel­lene elsősorban korszerűsí­teni a térségben? — Nagyon sok ilyen sza­kasz van, így inkább arról szólnék, hogy mivel Észak- Pest megye, illetve Nógrád megye, valamint a szomszé­dos szlovák területek között csak kevés vasúti átkelő mű­ködik, újak nyitására lenne szükség. Volna is lehetőség erre, hiszen például Dré- gelypalánk és Ipolyság (Sahy) között csak helyreál­lítás szükségeltetne egy kö­rülbelül 6,3 kilométer hosz- szú pályaszakaszon, s máris megteremtődne, pontosab­ban újrateremtődne egy vas­úti kapcsolat a két ország között. Ribáry Zoltán Éjszakai üldözés Kampánycsend-háborítás Dabason A kampánycsendet az utólag kiragasztott plakátok és transzparensek törték meg Dabason, az éjszaka csendjét pedig autós üldözés zavarta meg pénteken. Horváth Ist­ván (azóta ismét megválasztott) polgármestert, testvére­it: Horváth Sándort és Lászlót, valamint Major Attila kép­viselőjelöltet december 9-én éjjel megtámadták a város­ban. A említett napon Major Attila megkereste Horváth Sándort, s elmondta neki: Dabason a keresztény koalí­ció plakátjait több helyen le­ragasztották. Megegyeztek, hogy este ellenőrzik a plakát­jaikat, s még a kampány­csend kezdete előtt a leszag- gatottakat, illetve leragasz- tottakat pótolják. Miközben a település útja­it járták, először követni, majd üldözni kezdte őket há­rom kocsi: egy fehér Merce­des, egy csontszínű Lada és egy Suzuki. Az üldözés egy­re vadabbá vált, végül Hor­váth Sándorékat a szántó­földre kényszerítették. Itt — a rossz útviszonyok miatt — már csak a Suzuki volt a nyomukban, amely végül Horváth Sándor édesapjá­nak kertjéig követte őket, sőt oda is behajtott. Horváth Sándor ekkor autójából ki­szállva valamilyen eszközt keresett, amivel megvédheti magát. A Suzuki erre hát­rébb tolatott, de a kert végé­ben megállt, s más autók is érkeztek mögé. Ebben az időben ért a ház elé Horváth István és öccse, László is. Ők hasonló eseményekről számoltak be. Míg a Keresz­tény Nemzeti Összefogás pla­kátjait helyezték el, három autó állt meg mellettük. Az azokból kiszálló három sze­mély távozásra szólította fel őket, majd tetlegességel is fenyegetőztek — erre Hor­váth Istvánék távoztak a helyszínről. Ä három autó követte őket, majd. ezek közül kettő Felső- és Alsódabas határán elállta az utat, majd körbe­zárták a Horváthtestvéreket. Végül hátramenetbe kapcsol­va mégis sikerült elmenekül­niük, ám a három kocsi mint­egy másfél kilométeren ke­resztül követte őket, miköz­ben fényszóróik villogtatásá- val életveszélyes helyzetet teremtettek számukra. Hor­váth Istvánék végül Majo­ros József sári alpolgármes­ter udvarára menekültek be. Később kiderült, hogy a sári kialíciós partnerek akti­vistái közül is néhányat atro­citások értek az egyik — a választásokon is induló — szervezet, a DAFI részéről. Péntekről szombatra virra­dóra több helyen a DAFI és az MSZP polgármesterjelölt­jeinek plakátjait ragasztot­ták fel nagy számban. Ezek jó részét ismeretlenek letép­ték, ám vasárnapra — a vá­lasztás napjára — pótolták azokat. A DAFI-sok szom­batról vasárnapra virradó éj­szaka a gyóni választási he­lyiségtől mintegy kétszáz méterre egy óriástranszpa­renst helyeztek el, ezzel sú­lyosan sértve a kampány­csendet. A sértettek az őket ért tá­madások ügyében tegnap fel­jelentést tettek. Támadóik közül egyébként több sze­mélyt is felismertek. Ezek közül néhányan maguk is in­dultak az önkormányzati vá­lasztáson. (nádai)

Next

/
Oldalképek
Tartalom