Pest Megyei Hírlap, 1994. március (38. évfolyam, 50-75. szám)

1994-03-08 / 56. szám

i PEST MEGYEI HÍRLAP SZOLGÁLTATÁS 1994. MÁRCIUS 8., KEDD A Rádió és a Televízió műsorából KOSSUTH RÁDIÓ: 4.3Q: Reggeli krónika. 8.10: Törvénykönyv. 8.40: Napközben (ÉLŐ). 11.00: Hírek. 11.05: Társalgó. 12.00: Déli krónika. 12.30: Ki nyer ma? (ÉLŐ). 12.40: Falurádió (ism.). 13.00: Hí­rek. 13.15: Lajtha László: Két Mária-himnusz. 13.30: Tanúim lesztek. 14.00: Hírek. 14.05: Klasszikusok mindenkinek. 15.00: Enciklopédia. 16.00: Délutáni krónika. 16.20: Népzenei híradó. 17.00: Hírek. 17.05: Történelmi tükör. 17.25: Szabó család. 18.00: Esti krónika. 18.30: Rá­adás. 19.00: Hírek. 19.05: Sportvilág. 19.40: Összeállította: Erős Lász­ló. 20.00: Hírek. 20.05: Népi táncmuzsika. 20.30: Határok nélkül. 21.00: Hírek. 21.05: Riportműsor. 22.00: Késő esti krónika. 22.30: Ri­portműsor. 23.00: Hírek. PETŐFI RÁDIÓ: 4.32: Hajnali kalendárium. 6.03: Reggeli csúcs. 7.40: Sportreggel. 8.00: Hírek. 8.10: Popslágerek itthonról. 9.00: Hírek. 9.10: Zene-szó. 11.00: Hírek. 11.05: Családi persely. 11.15: Művészbejá­ró. 12.00: „Ujjé a Ligetben...”. 13.00: Húpercek. 13.15: Fűtől—fáig. 14.00: Szabadidőmben. 15.00: Hírek. 15.03: Csúcsforgalom. 17.00: Hí­rek. 17.05: Premier. 18.00: Ami a szívedet nyomja. 18.30: Helykereső. 19.00: Hírek. 19.10: Lecke után lazítás. 20.20: Iránytű. 21.00: Hírper­cek. 21.10: Filmzenei kaleidoszkóp. 22.30: Érintés. 23.00: Hírek. BARTÓK RÁDIÓ: 6.00: Muzsikáló reggel. 9.05: Pódium. 10.00: Hí­rek. 10.05: Ezredforduló. 10.59: Bellini operáiból. 11.40: Országok, tá­jak zenéje. 12.00: Hírek. 12.05: Hangverseny délidőben. 13.10: Szim­fonikus táncok. 13.25: Maurice André trombitán játszik. 14.00: Hírek. 14.05: Deutsch — warum nicht? (ism.). 14.20: A nyugati hadtest. 15.00: Zenekari muzsika. 16.00: Hírek. 16.05: Versenygyőztesek. 16.35: Fúvós kamarazene. 17.00: Kilátó (ism.). 18.00: Hírek. 18.05: Mascagni: Parasztbecsület. Egyfelvonásos opera. 19.19: A kölni Musi- ca Antiqua együttes felvételeiből. 20.13: Az Északnémet Rádió Szim­fonikus Zenekarának hangversenye. 22.00: Hírek. 22.05: A hét zene­műve (ism.). 22.30: Esti fúvószene. 22.54: Zenei panoráma. TELEVÍZIÓ 1. MŰSORA: 6.05: Falutévé — adótippel. 6.25: Határ­tól—határig. 6.35: Üzlet. 6.45: Híradó. 7.00: Nap-kelte. 9.00: Napkö­zi. 12.00: Hírek. 12.07: Deutschland Spiegel. 12.22: Képújság. 15.40: Falutévé — adótippel (ism.). 16.00: Híradó. 16.11: Telis-televideo. 16.17: Jelenségek az állatvilágban. 16.45: Folyt. köv. Külügyi ügyek. Filmsorozat. 17.15: UTE—Posillipo Napoli. 18.15: Álljunk meg egy szóra! 18.25: Reklám. 18.30: Zsákbamacska. 18.55: Katolikus króni­ka. 19.12: Esti mese. 19.30: Híradó. 20.00: Columbo. Am. bűnügyi té- véfilmsorozat. 21.24: Mini-klip-mix. 21.37: Hitel, Világ, Stádium. 22.17: A bikafejű szörnyeteg. Tévéjáték. 23.15: TS-Sportvarázs. 00.25: BBC-híradó. 00.45: Képújság. 00.50: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ 2. MŰSORA: 10.00: Parlamenti Napló. 16.05: Mit ér az ember, ha vidéki...?! 16.20: A kölcsönkapott Föld. 16.40: Gyere­keknek. 17.05: Tessék hívni. 17.20: Vendégvárók. 17.50: Privatizáci­ós történetek. 17.56: Zöldpont — hószolgálat. 18.00: Nagylátószög. 18.45: Csengetett Mylord? Angol komédiasorozat. 19.40: Zöldpont. 20.05: Stúdió ’94. 21.00: Híradó. 21.28: Mindent vagy semmit. 22.00: Mondolat. 22.35: írók 1956 után. 23.15: Üzlet — éjfél körül. A Duna Tv kínálata Százhalombattai Tv 15.30: Business f —az biznisz Hogyan fogjunk új üzleti vállal­kozásba VII. A marketingterv 16.00: Hírmondó 16.25: A Tisza XII/4. rész: A víz és az ember 17.00: Könyvjelző Felvidéki gyerekkönyvek 17.10: The Four Seasons New York Kövi Pál és vendéglője. Magyar riportfilm. „The Fours Seasons New York” — Észak-Amerika legelőkelőbb, legdrágább vendég­lője. A vendéglő társtulajdonosa és igazgatója Kövi Pál, a keleti, az amerikai és az erdélyi szakács­művészet nagymestere, az ele­gáns vendéglátás titkainak tudója. 17.40: Mese Tip és Tap: Az elszökött kiskacsa 17.50: JózseTAttila: Óda 18.00: Híradó 18.10: Kalandorok .Színes francia kalandfilm. A három „kalandor” mindent ki­próbál, amit egy fiatal kihívás­nak érezhet. Átrepülnek egy motoros géppel a Diadalív alatt, szédítő sebességgel szá­guldó versenyautókat építenek, és kincseket keresnek az óceán mélyén. Sugárzó életkedvük el­lenséges indulatokat vált ki kör­nyezetükből, ami már-már ba­rátságukat is veszélyezteti. 19.55: Bach: Korái előjáték Máté János orgonái 20.00: Gazdakör Magazinműsor gazdálkodók­nak. Vetik a borsót — A falu­gazdász — Külpiaci kilátások — Privatizáció — Számol­junk! — Agrárhírek — Kerti patika — Kalendárium 21.00: Híradó 21.20: Eduard és lányai Francia—olasz—belga tévé­filmsorozat. VI/3. rész (ism.) 22.10: Vers Reggel a Falutévében Holnap reggel ismét kukoré­kol a KAKAS 6.05-kor, a Tv 1-en. A műsorból: Népi csíziók, időjárás, úthelyzet, lapszem­le, faluhírek, falusport, agrár- újdonságok vállalkozó gaz­dáknak, iparosoknak, kereske­dőknek, orvosoknak, pedagó­gusoknak, civileknek és egyenruhásoknak — a vidéki Magyarország polgárainak. A tervezett témák: — Munkaügyi tipp: a nyugdíj kiszámításáról — Géptipp: Szlovén kínálat — Állás-pont liga a munka- nélküliekért — Pótkárpótlás — tanácsok — Kerti bajok — javallatok. Szerkesztő': Sándor Zoltán Műsorvezető': Nagy Gábor Falutévé Sajtóiroda, tel.: 112-5475, 153-3000/13-21 Hangversenynaptár A Magyar Nemzeti Galériá­ban ma délben Händel-műve­ket ad elő a Purcell' Kórus és az Orfeo Zenekar. Vezényel: Vashegyi György. A Zeneakadémián este 7-kor Király Csaba, Oravecz György, Hegedűs Endre és Morzsa Oszkár (zongora), a Magyar Állami Énekkar és az Amadinda Ütó'együttes előadá­sában felcsendül George Crumb: Makrokozmosz III és Orff: Catulli Carmina című mű­ve. Vezényel: Antal Mátyás, művészeti vezető: Rácz Zoltán. Traffipax és video Ma ismét villanhat a traffipaxos autó, megörökítve azokat a gépjárműveket, amelyeknek a vezetői nem tartották be a közlekedési szabályokat. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányságtól kapott tájé­koztatás szerint ma reggel hét órától este hét óráig a nagykőrösi kapitányság területén lesz traffipaxos el­lenőrzés. A videós autó ma nincs szolgálatban. K, A Százhalombat­tai Televízió mai műsora: 17 óra: Heti Sport Tartalom: Stúdióbeszélge­tés a Százhalombattai Városi Sportegyesület költségvetésé­nek megszavazásáról. Vendé­gek: Kovács Gábor, az SZVSE elnöke, valamint a labdarúgó- és a kézilabdacsa­pat képviselője. Közvetítés felvételről a Za­laegerszeg—Százhalombattai FC NB Il-es labdarúgó-mér­kőzésről. Várjuk önöket a képernyő elé. Ismétlés szombaton 17 órakor. Nőnapi teadélután A tápiószecsó'i Damjanich Mű­velődési Ház nyugdíjasklubja ma délután fél 3-kor, a csalá­dok nemzetközi éve keretében műsoros nó'napi teadélutánt rendez a Páva Klubban, ame­lyen Farkas Gábor országgyű­lési képviselő tart megemléke­zést. A klubtagság asszonyainak a részvétel ingyenes, vendégeik ré­szére önköltséges, de az ellátás érdekében a részvételi jegy előre váltása mindenkinek kötelező. Izgalmas pillanatok Holnap délután fél Äk 3-kor a ceglédi Kos- suth-gimnáziumban ' ■ Peterdi Pál tart elő­adást Izgalmas pillanatok az olimpiák történetéből cím­mel. Tűzzománcok Március 27-én, 14— 17 óráig tűzzománc - ajándék-készítő dél­utánra várják az ér­deklődőket a gödöllői műve­lődési központban. A belépő­díj felnőtteknek 120, 10 éves korig 60 forint plusz anyag- költség. Színházi előadások Arany János Színház: este 7-kor Lear király — tragé­dia. Kamaraterem: délután 3-kor . Szélkötő Kalamona — mesekomédia. Budapesti Kamaraszín­ház a Józsefvárosban: este 7-kor Vértestvérek — musi­cal. Erkel Színház: este 7-kor Aida — opera. Fővárosi Operett Szín­ház: este 7-kor A muzsika hangja — musical. Játékszín: este 7-kor Uta- -gas a koponyám körül — monodráma. József Attila Színház: este 7-kor Diákszerelem — zenés játék. Katona József Színház: este 7-kor Az új lakás — ko­média. Stúdiószínház: este 7-kor Müller táncosai — já­ték. Madách Kamara: este 7-kor Riviera — játék. Madách Színház: este 7-kor Macskák — musical. Magyar Állami Opera­ház: este 7-kor Mario és a varázsló. Merlin Színház: este 7-kor Pétervár meséi. Mikroszkóp Színpad: este fél 8-kor Zsarukabaré. Művész Színház: este 7-kor Koldusopera. Nemzeti Színház: este 7-kor Az ugató madár. Pesti Színház: este 7-kor A néma barát — szerelmi misztérium. Radnóti Színház: este 7- kor Mária naplói. Szkéné Színház: este 8- kor A mese bó'völete. Térszínház: este 7-kor Változatok Ödipuszra. Vígszínház — Sátor: este 7-kor A domb — színmű. Váci Madách Imre Mű­velődési Központ Színház- terme: este 7-kor Egerek és emberek — színmű. Telefon-lelkigondozás Lelki válság esetén, emberi, családi, lelkiismereti, hitbeli kérdések megbeszélésére hívja a 201-0011-es telefonszámot. A vonal végén mindennap délután öt órától kilencig várják a hívásokat. A múzeumok nyitva tartása DÖMSÖD, Petőfi Emlék­ház: Petőfi Dömsödön című állandó kiállítás meg­tekinthető hétfő kivételével naponta délelőtt 10 órától este 6 óráig. GALGAMÁCSA, Van- kóné Dudás Juli Emlék­ház: kedden, csütörtökön pénteken és szombaton dél­után 2 és 4, vasárnap dél­előtt 10 és 12 óra között vár­ja a látogató közönséget. SZIGETBECSE, André Kertész Fotómúzeum: André Kertész műveiből való állandó kiállítás hétfő kivételével naponta délelőtt 10 órától este 6 óráig tekint­hető meg. SZOB, Börzsöny Múze­um: Az Ipoly mente régésze­ti, történeti, néprajzi emlé­kei című állandó kiállítás hétfő kivételével naponta délelőtt 10 és este 6 óra kö­zött áll az érdeklődök ren­delkezésére. TÁPIÓSZELE, Blasko- vich Múzeum: a Nemesi kú­ria a 19. században, a Blas- kovich-gyűjtemény, és a Pi­pagyűjtemény című állandó kiállítás naponta délelőtt 10 órától este 6 óráig látogatha­tó. Szünnap a hétfő. • VERŐCEMAROS, Gor- ka Kerámiamúzeum: Gor- ka Géza keramikusművész ál­landó kiállítása hétfő kivételé­vel naponta délelőtt 10 és este 6 óra között várja az ér­deklődőket. ZEBEGÉNY, Szőnyi Ist­ván emlékmúzeum: Szőnyi István festőművész állandó ki­állítása nyitva hétfő kivételé­vel naponta reggel 9-től dél­után 5 óráig várja a látogató­kat. ZSÁMBOK, Tájház: Egy módos zsámboki parasztgazda berendezett háza a 19. század első félévéből című állandó ki­állítás hétfő és szerda kivételé­vel naponta délelőtt 10 és 12, illetve délután 2 és 4 óra kö­zött várja a látogatókat. * A Petőfi Irodalmi Múzeum értesíti a látogatókat, hogy az Ady Emlékmúzeum (V. kerü­let, Veres Pálné utca 4—6.) tatarozás miatt zárva tart és májusban nyit ki újra. A mozik ajánlata Ceglédi Városi Filmszínház: este 6-kor és 8-kor A szere­lem tiltott ösvényei — olasz erotikus film. Érdi Városi Művelődési Központ: este negyed 6-kor és 7-kor Dave — amerikai filmvígjáték. Gödöllői Városi Filmszín­ház: este 6-kor és 8-kor A pusztító — amerikai akció­film. Nagykőrösi Arany János Filmszínház: este 6-kor és 8-kor Addams Family 2. — amerikai film vígjáték. Százhalombattai Művelő­dési Ház: este 8-kör Gótika — a szerelem éjszakája — angol film. Szigetszentmiklósi Ná­dasdy Filmszínház: este 6-kor Hátulgombolós hekus — amerikai filmvígjáték. ELŐFIZETÉSI SZELVÉNY MEGRENDELŐLAP Megrendelem a Pest Megyei Hírlapot....... példányban, és kérem, hogy az alábbi címre kézbesítsék. A megrendelő neve: .......................................................... C íme (város, község): ....................................................... ( utca, tér): ................................................................. ( emelet, ajtó): .................................................... (irányítószám): ....................................................... A z előfizetés díja: egy hónapra 343 Ft negyedévre 1029 Ft fél évre 2058 Ft egy évre 4116 Ft Az előfizetési díjat a fenti címen nyugtával jelentkező kézbesítőnek fizetem, illetve kérem, hogy a..........szá­m ú OTP-átutalási betétszámláról hívják le az összeget. aláírás A megrendelőlapot borítékban, bérmentesítés nélkül, az alábbi címre adja fel: Vidéken: postahivatal, helyben. Budapesten: Budapesti Postaigazgatóság hírlaposztály, Bp., Pf.: 4. 1360. Kérjük, hogy az előfizetés időtartamát húzza alá. HÍRLAPI

Next

/
Oldalképek
Tartalom