Pest Megyei Hírlap, 1994. január (38. évfolyam, 1-25. szám)

1994-01-19 / 15. szám

8 PEST MEGYE1 HÍRLAP HIRDETÉS 1994. JANUÁR 19.. SZERDA ^ föáiefáfcuti fetfatáb * •• Erd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felvesz egy közoktatási főmunkatársat, három főrevizort (államigazgatási gyakorlattal), egy államigazgatási gyakorlatot szerzett jogászt, egy államigazgatási főiskolát végzett munkatársat, egy felsőfokú műszaki végzettségű munkatársat (az államigazgatási gyakorlat előny). Pályázati feltétel: felsőfokú szakirányú végzettség. Bérezés: a köztisztviselői törvény, illetve megegyezés szerint. Jelentkezni lehet írásban, részletes önéletrajzzal, Harmat Béla polgármesternél [Érd, Alsó u. 1. 2030, fax: (23)-365-340j. A DEMASZ Rt. Nagykőrösi Üzletigazgatósága felvesz kereskedelmi vezetőt, a ceglédi kirendeltségére A kereskedelni vezető a kirendeltség villamosenergia-értékesítési és behajtási tevékenységének szakmai irányítását látja el, besorolása termelésirányító. A munkakör azonnal betölthető. Feltétel: közgazdaság-tudományi egyetemi vagy pénzügyi és számviteli főiskolai végzettség. Fizetés: az üzletigazgatóságnál irányadó bértételek alapján, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen vagy levélben- a szakképzettséget igazoló okmány másolatával, szakmai önéletrajzzal és erkölcsi bizonyítvánnyal - a DÉMÁSZ Rt. Nagykőrösi Üzletigazgatóságának személyzeti és munkaügyi osztályán, cím: Nagykőrös, Szabadság tér 4. 2750. A jelentkezőknek bővebb felvilágosítást adnak a kirendeltségen is, cím: Cegléd, Kossuth Ferenc u. 63. az Állami Vagyonügynökség előzetes hozzájárulásával, nyilvános pályázatot hirdet az állami tulajdonban levő, 13 000 m1 alapterületű raktárbázisára Helyrajzi száma: Dunavarsány, 034/5., 034/6. Terület: 88 945 m2 Pályázati irányár: a felépítmény 50 000 E Ft, a telek 200 Ft/m'. A felépítmény irányára az áfát nem tartalmazza. A raktárbázis az MO-ás körgyűrű leágazásánál, az51-es út 25-ös km-jelzésénél található. A jelen­leg is üzemelő raktárbázis, bő parkolási lehetőséggel, áruforgalmi feladatok teljes körű megol­dására, szállítmányok gyűjtőraktári kezelésére, kamionok fogadására alkalmas. A működő nemzetközi szállítmányozás tovább bővíthető, vámszabad terület kialakítására kiválóan alkal­mas. A raktárbázis fontosabb jellemzői:- 6000 m2-es, több teremből álló, 5 m rakodómagasságú, szigetelt raktárcsarnok- 1600 m '-es, 4 m rakodómagasságú, könnyűszerkezetes tárolók- 400 nT-es, szigetelt falú, 3 m rakodómagasságú diszkontáruház, számítógépes adatfeldolgozással, gépi számlázással- 5000 in-cs, betonos szabadtéri tároló- hídmérleg- irodák és szociális létesítmények, telelőn, telex, telefax- az.egész raktárbázis megfelel a szakszerű raktározás követelményeinek- a muúttnl összekötött raktárbázis területét szilárd útburkolat veszi körül- a raktárbázis területén van még egy idegen tulajdon, 1800 m -es, acélvázas, 4 m rakodómagasságú raktárcsarnok, amely szintén eladó. A pályázat tartalmi követelményei:- az ajánlattevő neve és címe- ajánlattétel az ingatlan teljes megvásárlására (az ajánlati kötöttség 60 nap)- azajánlati vételár összegének megjelölése, a fizetés mórija, ütemezése (kárpótlási jegyet és egzisztenciahitelt nem fogadunk el)- a vételi fedezet igazolása, a fizetési garanciák csatolása- igazolás a bánatpénz befizetéséről- további hasznosítás, az ott dolgozók foglalkoztatására vonatkozó elképzelések. A pályázaton való részvétel feltételei: a pályázati irányár 5%-ának megfelelő bánatpénz befizetése a gazdaság központi pénztárába, a vételi szándék bizonyítására a pályázónak vállalnia kell, hogy a teljes vételárat a szerződés AVÜ által való jóváhagyását követő 15 napon Délül kifizeti. t magyar nyelvű pályázatot három példányban, cégjelzés nélküli, zárt borítékban, ajánlott lé­éiként, „Pályázat" jeligére, 1944. február 20-áig lehet benyújtani a Kertészeti Egyetemi Tan- ;azdaság levélcímére: Budapest, Péteri major, Pf.: 5.1734. ■lőnyben részesül az a pályázó, aki a gazdaság dolgozója vagy a dolgozókból álló gazdasági ársaság. V pályázatok felbontására 1994. február 25-éig kerül sor, a kiíró képviselői és közjegyző jelenlé­ében. A legkedvezőbb ajánlat tevőit a gazdaság versenytárgyalásra hívhatja meg, vevőkiválasz- ás céljából. Vz AVÜ fenntartja a jogot, hogy eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot, k kiíró a tenderbontás után szóbeli vagy írásbeli kiegészítés,t kérhet. \ pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az AVÜ versenyeztetési szabályzatának endelkezései az irányadók. A pályázat eredményéről értesítik a pályázókat, óvábbi részletes felvilágosítást adnak a Kertészeti Egyetemi Tangazdaságnál, személyesen 'agya 286-í)393-as telefonon, munkaidőben (8-tól 15 óráig). \ meghirdetett vagyonrészek munkaidőben, időpont-egyeztetés után, megtekinthetők. Változatlan áron kapható az újságárusoknál. Az újság előfizetői még mindig 58 Ft-ért juthatnak a kézimunkalaphoz. FÜRGE UJJAK - A LAPOZHATÓ SOKOLDALÚSÁG, AZ ALKOTÓ KEDVŰ NŐKNEK A KERTÉSZETI EGYETEMI TANGAZDASÁG, az Állami Vagyonügynökség előzetes hozzájárulásával, NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET az állami tulajdonban levő ingatlanainak megvásárlására Megnevezés: Hrsz.: Terület, m2: Felépítmény, E Ft: Telek, Ft/m: 1. Központi irodaház, lakottan, parkkal 196109. 45 000 6 000 800 2. Festékesraktár, bontásra 340 Dunavarsány, Erőspuszta (külterületi ingatlanok) 3. Ipari célra alkalmas terület 071/1. 105 916 ' 800 4. Ipari célra szánt terület 032-töl 071-28-ig összesen: 2 600 000 800 5. Beépítetlen majorterület Szigetcsép (külterületi ingatlanok) 034/3.a. 12 493 400 6. Munkásszálló l„ telekkel 059/30. 1 000 1 102 200 7. Munkásszálló II., telekkel 085/35. 4 093 3 690 200 8. Raktár, telekkel 085/37. 7 703 1630 200 9. Gépműhely + gépszín + szerviz 085/40. 8 090 4 224 200 Szigetbecse (külterületi ingatlanok) 10. üzemi konyha + étterem + raktár, telekkel 056/7. 4 671 2 646 70 11. Érdért típusú faház, telekkel 12. Háromhelyiséges iroda + négy lakas, 056/8 1 517 300 70 üresen, telekkel 056/11 2 920 1 600 70 13. Méregraktár, telekkel 056/5. 2 152 312 70 14 Beépítetlen majorterület 056/6. 3 378 70 15. Beépítetlen majorterulet 056/14. 11 055 70 16. Beépítetlen majorterulet 056/10. 1 739 70 17. Tároló, telekkel 023/4. 21 852 1 400 70 Budakeszi (külterületi ingatlanok) 18. Beépítetlen majorterület 089/24. 7 152 1800 19. Beépítetlen mc'orterület 089/26. 4 387­1800 20. Beépítetlen maprterület 056. 4 104 1300 Halásztelek, Rákóczi u. 17. (belterű leti ingatlanok) 21. Üzemi konyha + étterem ♦ irodák, telekkel 22. Raktárcsarnok (200 nr), telekkel 1217/7. 6 332 13 500 500 1217/9. 6 783 12 190 500 A felépítmények irányára az áfát nem tartalmazza. A pályázat tartalmi követelményei:- az ajánlattevő neve és címe- ajánlattétel az ingatlan teljes megvásárlására (azajánlati kötöttség 60 nap)- az ajánlati vételár összegének megjelölése, a fizetés módja, ütemezése (a kiíró kárpótlási jegyet és egzisztenciahitelt nem fogad el)- a vételi fedezet igazolása, a fizetési garanciák csatolása- igazolás a bánatpénz befizetéséről- további hasznosítás, az ott dolgozók foglalkoztatására vonatkozó elképzelések. A pályázaton való részvétel feltételei:- a pályázati irányár 5%-ának megfelelő bánatpénz befizetése a gazdaság központi pénztarába, a vételi szándék bizonyítására- a pályázónak vállalnia kell, hogy a teljes vételárat, a szerződés ÁVÜ által való jóváhagyását követő 15 napon Délül kifizeti. A magyar nyelvű pályázatot három példányban, cégjelzés nélküli, zárt borítékban, ajánlott levélként, ..Pályá­zat" jeligére, 1994. Ícbruár20-áig lehet benyújtani a Kertészeti Egyetemi Tangazdaság levélcímére: Budapest, Péteri major, Pf.: 5. 1734. Előnyben részesül az a pályázó, aki a gazdaság dolgozója vagy a dolgozókból álló gazdasági társaság. A pályázatok felbontására 1994. február 25-éig kerül sor, a kiíró képviselői és közjegyző jelenlétében. A leg­kedvezőbb ajánlat tevőit a gazdaság versenytárgyalásra hívhatja meg, vevőkiválasztás céljából. Az ÁVÜ fenn­tartja a jogot, hogy eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot. A kiíró a tenderbontás után szóbeli vagy írásbeli kiegészítést kérhet. A pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ÁVÜ versenyeztetési szabályzatának rendelkezései az irányadók. A pályázat eredményéről értesítik a pályázókat. További részletes felvilágosítást adnak a Kertészeti Egyetemi Tangazdaságnál, személyesen vagy a 283-0492- es telefonon, munkaidőben (8-tól 15 óráig). A meghirdetett vagyonrészek munkaidőben, időpont-egyeztetés után, megtekinthetők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom