Pest Megyei Hírlap, 1990. október (34. évfolyam, 230-255. szám)

1990-10-02 / 231. szám

K ttt 'eil > 2 1999. OKTÓBER 2., KEDD Ácsa Czeba Pál Független Alsónémedi Dr. György Balázs Független Apaj Ilubay Ádám MDF Áporka Bcrényi János Független Aszód Bagyih József Független Bag Jamrik László Független Bénye Racskó Károly Agrárszövetség Bernecebaráti Kertész László Független Biatorbágy Palovics Lajos KDNP Budajenő Juhász Ágostonné Független Budakalász Dr. Vámos Attila Független Bugyi Il'j. Szatmári Benő FKgP—MDF Ctglédbercel Líir László Független Csévharaszt Mocsáry Balázs Független Csőbánka Kajtor János Független Cs: mád Eszlényi László Független Csömör Bátovszki György FKgP Csővár Koren Mihájy FKgP —Faluvédő Kör Lány Gódor András Független Délegyháza Bulyáki Antal Független Diósd Hermann Ferenc Független Domony Kopjás Györgyné Független Dömsöd Dr. Sitnikiewicz László Független Dunabogdány Horváth Imre Független Dunavarsány Pálfi Márton Független Ecser Harazin István Független Erdőkertes Cserepka András Független Farmos Dr. Bencze ^József Független Felsőpakony Sztancs János Független Galgagyörk Matejcsok János Független Galgahévíz Dr. Basa Antal Független Galgamáesa Tóth András Független Gomba Kis József Független Halásztelek Stoffán Antal Független Herceghalom Schnaider László Független Hernád Zsadányi Lászlóné Független Hévízgyörk Tóth Tibor Független Iklad Madarász István Független Inárcs Dr. Krenkó József Független Ipolydamásd Dr. Gosztonyi Jenő MDF Ipolytölgyes Nagy Sándor Független Isaszeg Dr. Táthné Pacs Veronika Független Kakucs Assenbrenner György Független Ivartal Urbán Imre FKgP Káva Kálmán József Független Kemence Pongrácz János Független Kiskunlacháza Kocsis Mihály Független Kismaros Orosz János Független Kisnémedi Hegedűs András Független Kisoroszi Üjváry Pál Független Kocsér Barabás Ferenc Magyar Néppárt— SZDSZ Kóka Papp János Független Kösd Borovils Ferenc FKgP KI LETT A POLGÁRMESTER? Kóspallag Kőröstetétlen Leányfalu Letkés Lórév Maglód Majosháza Makád Márianosztra Mikebuda Mogyoród Mende Nagybörzsöny Nagykovácsi Nagymaros Nyáregyháza Nagytarcsa Ócsa Örbottyán Örkény Pánd Páty Perbál Penc Perőcsény Péteri Pilisborosjenö Piliscsaba Pilisszántó Pilisszentlászló Pilisszentiván Pilisszentkereszt Pócsinegyer Pusztavacs Pusztazámor Püspökszilágy Püspökhatvan Ráckeve Rád Sóskút Solymár Csizmadia Vilmos Független Fehér Pál Független Adorján Istvánnc Független Kovács István Független Alexov Lyubomir Független Bezzegh István Független Kucsera Benő Független Vásárhelyi Nagy Antalné Független Martos György Márianosztra! Szent Korona Társaság Vass Andrásné Független Holló Miklós Független Tréfák Istvánné Független Kempf Gyula Független Dr. Schmidt Imre MDF—SZDSZ— KDNP Ormándy József MDF^SZDSZ Lehoczki Pál SZDSZ—MDF Győri Péter Független Dr. Búza Attila Független Nagy Gábor SZDSZ Kovács István Független Kiss Sándor FKgP Kuthy Ákos Független Pregitzer György Független Petrik Lajos Független Fgyüd László Független Dr. Szászik Károly Szövetség Péteriért Selmeczi László Független Kasza Péter MDF—FKgP Szonyi József Független Franyó Rudolf Független Pénzes Gábor Független Telek Pál Független Bertalan Béláné Független Laczkó János SZDSZ Csigi Pál Független Mezei Imre Független Pálházi János KDNP Dr. Kulcsár István Független Máté István KDNP Kummer János FKgP—KDNP— MDF Dcrcsényi Péter SZDSZ Sülysáp Kecser István FKgP—SZDSZ Szeutlőrinckáta Szabó Kálmánná Független Szigetesén Kóta István Független Szigetbecse Magasitz Lajos Független Szád a Nádaski László Független Szigetmonostor Mócsai János FKgP Szigetszentmárton Sehreiner Mihály helyi Független Baráti Kör Szigetújfalu Varga József Független Szab Romitzky Zoltán Független Szokolya Seres István Független Sződ Sándor István Független Sződliget Schröck István Független Tahitótfalu Budai Mihály FKgP Taksony Nyeste István Független Tatárszentgyörgy Gazdik Lajosné Független Táborfalva Laczkó János Független Tápióbicske Láng Ferenc Független Tápiógyörgye Józsa László FKgP Tápióság Dr. Samu János Független Tápiószecsö Lénárd László Független Tápiószele Molnár János Független Tápiószentmárton Tóth János Független Tápiószőlős Veres Mihály Független Tárnok Rozbora Andor MDF Telki Kercse János Független Tésa Bérei Albert Független Tinnye Dr. Bak Ferenc Független Tóalmás Kovács Magdolna Független Tök Hermán István FKgP Tököl Hoffman Pál Független Törökbálint Dr. Elek Sándor FKgP—SZDSZ— Faluszépítő Egyesület Túra Tóth István Túrái Vigyázó Kör Üjhartyán Sashegyi Mihály Független Újlengyel Cserna Ferenc Független Újszilvás Fehér Tibor Független Űri Nagy József Független Üröm Horváth Péter Csókavár Egyesület Valkó Sziráki Mihály Független Vasad Magda Gyula Független Váeduka Sikentancz Ferenc Független Vácegres Dudás János Független Váchartyán Juhász István Független Váckisújfalu Nagy Mihály Független V ácrátót Papp István Független Vámosmikola Dr. Vass István Független Vácszentlászló Kovács Sándor Független Veresegyház Pásztor Béla Független Verőce Alpári György Független Verseg Csibi József Független Visegrád Hadházy Sándor Független Zebegény Kemenezik István Független Zsámbék Zink Imre Független Zsámbok Holló Ilona Független Egyenrangúak, hívők és ateisták Vellésoka Szovjetunióban MINDEN HARMADIK TANÁCSELNÖK VOLT Falun: választottak A szovjet parlament két há­za hétfői együttes ülésén el­fogadta az új lelkiismereti tör­vényt. „A lelkiismereti szabad­ságról és az egyházi szerveze­tekről” elnevezést, viselő jogi okmány megszünteti a vallá­sok. a hívők és az ateisták közötti megkülönböztetést, szavatolja a vallási szertartá­sok szabadságát, s erre az alaptörvényre épülnek majd az alacsonyabb szintű rendel­kezések is. Az új szovjet törvény — amelynek vitájában a külön­böző vallási vezetők is részt vettek, s számos módosítást fogadtak eh indítványaik nyo­mán — biztosítja az állampol­gárok egyenjogúságát az élet George Bush elnök, hétfőn méltatta az amerikai—szovjet együttműködés jelentőségét, egyúttal támadta Irákot, az ENSZ-közgyűíés ülésszakán elmondott beszédében. Az amerikai elnök azonban nem vetette fel az Irak elleni ka­tonai lépések lehetőségét. „A szovjetunióbeli változások meghatározóak voltak ahhoz, hogy megerősödjék az ENSZ. Az amerikai—szovjet viszony végre túl van a szembenállá­son, s arra törekszünk, hogy valóra váltsuk az egyetértés­ben rejlő reményeket” — je­lentette ki George Bush. — „A hosszú harc, amely negyvenöt éven át megosztotta Európát és a világ nagy részét, véget ért. Sok minden megváltozóit az utóbbi két évben. A Szov­jetunió sok fontos, drámai lé­pést tett, hogy maradéktalanul részt vegyen a nemzetek kö­zösségében. Amikor a Szov­jetunió. sokunkkal együtt, el­ítélte Irak agresszióját, nem volt kétséges, hogy az elmúlt négy évtized immár történe­lem.” Az elnök megismételte azt a követelést, hogy Irak mara­déktalanul, feltétel nélkül vo­minden területén, függetlenül a valláshoz való viszonyuktól. E törvény egyértelműen vá­lasztóvonalat húz az állam,, az állami oktatási rendszer és az egyházak, vallási szervezetek között, biztosítja a különböző vallások törvény előtti egyen­lőségét. Az államnak tilos pén­zelnie egyházi tevékenységet, akárcsak finanszíroznia ateis­ta propagandát. A korábbi előírásokhoz ké­pest újdonság, hogy a katonai szolgálatukat teljesítő fiatalo­kat parancsnokuk nem akadá­lyozhatja meg abban. hogy szabadidejükben istentisztele­teken vegyenek részt, s eleget tegyenek szertartásbeli kötele­zettségeiknek. nuljon ki Kuvaitból. Hozzá­tette azonban, hogy az Egye­sült Államok támogatja az Iraknak szóló humanitárius gyógyszer- és élelmiszer-szál­lításokat, ha azokat megfele­lően ellenőrzik. Ismét aláhúzta, hogy min­den amerikai katonát haza­hoznak Szaúd-Arábiából, ha mar nem lesz rájuk szükség. „Valamennyien reméljük, 'hogy a katonai erők alkalma­zására soha nem kerül sor. Bé­kés, diplomáciai megoldást ke­resünk. Irak kivonulása után lehetőség nyílik arra, hogy lrak és Kuvait rendezze nézet- eltéréseit. hogy új biztonsági rendszer alakuljon ki az öböl térségében, s rendezzék az ara­bok és Izrael konfliktusát” — mondotta az amerikai elnök. Miközben a Fehér Ház a nö­vekvő katonai előkészületek­ről szivárogtat ki értesülése­két, George Bush érezhetően mérsékelt hangot ütött meg, nyilván csillapítandó a kedé­lyeket. — Az öbölválság is meg­mutatta, hogy mennyire sür­gős a vegyi fegyverek világ­méretű betiltása — közölte. Antall József Strasbourgban Harminc európai ország parlamentjeinek képviselői előtt indokolja meg kedden Strasbourgban Antall József miniszterelnök Magyarország­nak az Európa Tanácsba szóló felvételi kérelmét. A magyar 'kormányfő kedd reggel érkezik az elzászi vá­rosba. az Európa Tanács palo­tájában találkozik a szervezel több vezetőjével, köztük Cat­herine Lalumiere főtitkár asszonnyal, Anders Björck-kel, a parlamenti közgyűlés elnö­kével. Ezután kerül sor felszó­lalására a parlamenti közgyű­lésben. Délután a miniszterel­nök nemzetközi sajtóértekezle­tet tart, majd mielőtt hazain­dulna, a.strasbourgi városhá­zán tesz rövid látogatást. (Irak az Irán elleni háborúban már bevetette e fegyvert.) — Ugyancsak növelni kell az erő­feszítéseket a nukleáris és a biológiai fegyverek elterjedé­se ellen. Az amerikai elnök végül ja­vasolta, hogy az ENSZ állít­son fel egy szakértőkből álló bizottságot, amely segítséget nyújt szabad választások meg­rendezéséhez a világban. (Folytatás az 1. oldalról.) Ami a 10 ezernél népesebb 26 Pest megyei települést il­leti, ezeken a 369 ezer vá­lasztásra jogosult szavazólap­jainak összeszámlálásakor mindössze 117 ezer 732 akadt, ■s ezek közül is 2 ezer 965 ér­vénytelen volt. A voksolás ku­darcát tükrözi, hogy eleve ér­vénytelen volt, mert a 40 szá­zalékos arányt nem érte el a részvétel 232 választókerület­ben. az összesnek 81,69 száza­lékában. S bár 52 választó­kerületben elérték a 40 szá­zalékos határt, közülük meg ötben egy jelölt sem kapta meg az összes szavazatni; 25 százalékát, így ott eredmény­telen volt a voksolás Az egyéni választókerüle­tekben az MDF 13 megválasz­tott •képviselővel első helyen áll, majd 10 ■ független, 5-5 KÇNP- és SZDSZ-, 4 FKgP- jelölt következik a sorban. Ám az iménti sorrend a gyér rész- . vétel miatt aligha árul el sokat arról, mi lesz várható a második választási fordu­lóban. Ami pedig a listás válasz­tást illeti, a 26-ból mindössze 2 településen. Budakeszin és Pilisvörösváron hozott ered­ményt, a többin ugyancsak az alacsony részvételi arány miatt nem. A listákra leadott összesen 117 ezer 70 szavazat 15,8 százalékát MDF-, 14.73 százalékát SZDSZ- s 8,52 szá­zalékát FKgP-jelöltek kap­ták, majd az MSZP követke­zik 7,82 százalékkal. (Itt ugyancsak nem vettük figye­lembe a közös jelölteket.) A városokban, a népesebb nagyközségekben tehát a választókerületek zömében lesz második választási for­duló. Annyi bizonyos: ahol most nem sikerült képviselő­testületet, képviselőt válasz­tani, ott ismét tiszta lappal indulhatnak a jelöltek. A most kapott szavazatokat ugyanis nem viszik magukkal a következő fordulóra. S azt is jó tudni : ekkor már nem lesz előírás a 40 százalékos részvételi arány, a leadott szavazatok közül, a legtöbbét kapó jelölt lesz tagja a kép­viselő-testületnek. Az Országos Választási Bi­zottság összesített adataiból ki­tűnik, hogy a polgármester­választás 94 százalékban, a kis- listás 93 százalékban, az egyé­ni v'álasztókerüleli 19 százalék­ban és a listás 8 százalékban volt eredményes. A 7 millió 852 ezer 267 ma­gyar választópolgár 40.16 szá­zaléka ment el szavazni, a kis- listás településeken ez a szám­arány 50,95 százalék, míg a 10 ezer lakos felettiekben 33.09 százalék. A megválasztott 2 ezer 758 polgármester közül 2 ezer 308 független jelölt volt, A kislis- tás településeken megválasz­tott 19 ezer 264 önkormány­zati képviselő közül 13 ezer 767 ugyancsak független. A nagyobb települések 2 ezer 112 egyéni választókerületéből csupán 403-ban volt eredmé­nyes a választás, s a 162 ilyen település közül csupán 13-ban volt eredményes a listák sze­rinti voksolás. Tizenhat párt, koalíció, társadalmi szervezet osztozik eddig 168 mandátu­mon, a következő sorrendben: SZDSZ 41, MDF 31, Fidesz 28, kormánypártok koalíciója 16, KDNP 16, MSZP 11. a maradé­kon osztoznak a többiek. Az Országos Választási Bi­zottság döntése szerint október 14-én kerül sor a második vá­lasztási fordulóra, az ország nagy részében, mintegy 1 ezer 700 választókerületben. Néhány vélemény a iválasz- tások kapcsán a parlamenti pártoktól: MDF: A részvételi arány az európai átlagnak megfelel az első fordulóban, de a szü­lető demokrácia lendületétől többet várt Lezsák Sándor, az-MDF ügyvezető alelnöke. SZDSZ: A tendenciák azt mutatják — Pető Iván sze­rint —..hogy a választók je­lentős része elégedetlen a kormányzat politikájával. Az SZDSZ szavazótábora stabil, tudatos. MSZP: A lakosság ilyen fo­kú távolmaradása a szava­zástól, arra kell intse első­sorban az Országgyűlésben he­lyet foglaló pártok Képvise­lőit, hogy elsősorban a .gazda­sági, a szociális helyzettel, az infláció megfékezésének lehe­tőségével foglalkozzanak — mondotta Horn Gyula. ' FKgP: Oláh Sándor helyet­tes parlamenti frakcióvezető szerint a 10 ezer lakosnál ki­sebb településeken, amely a párt legfontosabb működési területe, a kisgazdák a füg­getlen jelöltek után a legjobb eredményt érték el. Fidesz: Az ország közvéle­ményének java része a libe­rális ellenzéket támogatja. Deutsch Tamás nem lát okot az első forduló után eddigi stratégiájuk megváltoztatásá­ra. Fair, tisztességes önkor­mányzati választásokat tar­tottak Magyarországon. A ki­tűnő szervezésnek köszönhe­tően mindenütt sikeresen zaj­lott le a voksolás — erre a rendkívül kedvező következ­tetésre jutott magyarországi tapasztalatait összegezve az Európa Tanács küldöttsége, amely az ország több telepü­lését meglátogatva kísérte fi­gyelemmel a helyhatósági vá­lasztásokat A hírügynökségek a magyar helyhatósági választásokról szóló jelentéseikben az ala­csony részvétellel foglalkoz­nak. Szinte egyöntetű a kö­vetkeztetésük. hogy a magya­rok kiábrándultságát tükrözi a választópolgárok többségének távolmaradása. KüSföMi események — egy mondatba» , ___ A z amerikai és szovjet álláspont közeledése után nem látszik akadálya annak, hogy hamarosan megszülessen a megállapo­dás az európai haderők csökkentéséről — hangoztatta Je­szenszky Géza külügyminiszter vasárnap, a VSZ-országok minisztereinek New York-i találkozója után. A miniszter be­számolt arról is, hogy nem hoztak haladást megbeszélései Ad­rian Nastase román külügyminiszterrel. A George Bush ame­rikai elnök vasárnap tájékoztatta Václav Havel csehszlovák el­nököt, hogy az amerikai kormányzat feloldja a csehszlovák diplomatákkal szemben érvényben lévő utazási szigorításokat. A Ausztria alkotmányának átdolgozását, újrafogalmazását ja­vasolta hétfőn Franz Vranitzky. Az osztrák kancellár a kor­mány ünnepi ülésén beszélt, amelyet abból az alkalomból tar­tottak, hogy most hetven éve, 1928. október 1-jén szavazta meg a Parlament az ország mindmáig érvényben lévő alaptör­vényét. George Bash követelése változatlan A hosszú harc véget 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom