Pest Megyei Hírlap, 1990. április (34. évfolyam, 77-100. szám)

1990-04-03 / 78. szám

1990. ÁPRILIS 3. A 13. héten Sok a nyerő A Sportfogadási és Lottóigazga­tóság tájékoztatása szerint a totó 13. játékhetére 8 483 047 darab szel­vény érkezeti be. A nyeremények : 13 plusz egy találatos szelvény 21 darab, nyereményük egyenként 436 895 forint, 13 találatos szelvény 12 darab, nyereményük egyenként 299 837 forint, 12 találatos szelvény 1391 darab, nyereményük egyen­ként 4742 forint, 11 találatos szel­vény 17 309 darab, nyereményük egyenként 381 forint, 10 találatos szelvény 118 324 darab, nyeremé­nyük egyenként 84 forint. Megyei 1, x, 2 Dön tetlenhiány 1. Siófok—Váci Izzó 1 2. Dömsöd—Sárisáp 1 3. D. Kőolaj—Tatai Honvéd 1 4. Gödöllő—Jászberény 1 5. Dabas—Mezőkovácsháza 1 6. Szentendre—Göd 2 7. Nagykőrös—Főt 2 8. P.-vörösvár—Dány 1 Sportszerű nagykőrösiek Szigetújfalu az új első § A labdarúgó NB III ta­^ vaszi 4. fordulójában csak 7 ^ csapatunk szerepelt, a Bem ^ SE találkozóját ugyanis ké- $ sőbbre halasztották. A négy ^ otthon játszó győzelemmel ^ vette az akadályt. A Döm- ^ scd például tavaszi rekord- S győzelemmel, 5-I-es ered- 5; ménnyel rukkolt ki a Sári- ^ sáp ellenében. Az utazók közül az Érd egy ponttal tért haza, másik két együttesünk alulmaradt. Fi­gyelemre méltó, hogy az ősz­szel kitűnően helytállt Bag ta­vasszal eddig csak egy döntet­lent ért el. Részletek a még le nem kö­zölt mérkőzésekről: Duna csoport. Pénzügyőr— Dunakeszi VSE 4-2 (2-0). Pasa­réti út, 200 néző. V.: Krona- vetter. Gól : Tóth Zs., Szőke. A dunakeszi Szabó A. a kiállítás sorsára jutott. Magyar Kábel—Érdi VSE 0-0. Hengermalom u., 300 né­ző. V.: Tóth J. Mátra csoport: Törökszent- miklós—Bagi SE 3-0 (0-0). Tö- rökszentmiklós, 800 néző. V.: Tackó. A megyei bajnokságban az egyik meglepetést a fóti lila-fe­hérek szolgáltatták nagykőrösi győzelmükkel. Richter János fóti tudósítónk elmondta, hogy veszélyben volt a találkozó, hi­szen autóbuszuk kétszer is el­romlott, s az előzetes 20 per­Féíiitk végveszélyben Csak asért is győzelem Vegyes érzelmekkel lépett pá­lyára a működési feltételeiben alapvetően lenyomott fóti NB I/B-s kézilabdacsapat. Dunai Kőolaj—Fóti TFSE 21-26 (12-11). Dunai Kőolaj: Bárány (kapus), Gáspár (2), Oroszi (4). Gólya (6), Eisrich (1), Keresztes (4), Mile (2). Csere: Szabó (2), Berger, Horváth, Narancsik, Barinov (kapus). Fót: Halmai (kapus), Járdi (5), Szokoli (5), Vankó, Boskó (3), Szi­lágyi (3), Anhalt (4). Csere: Du- day, Raniák (1), Kolya (4), dr. Bu­dai, Lukácsi (1). A fóti játékosok a súlyos egzisz­tenciális gondjaikon felülemelked­ve — a bázisvállalat gazdasági ne­A Népligetben ' Gyeplabdaruha GYEPLABDA. NB I. A csoport. Budai Pedagógus Vidiphon SE— Gödöllői SC 3-1 (2-0). Népliget, Építők-pálya. V.: Lo- sonczi II. Gy., Puskás, Gy. Az A csoportba visszakerült gödöllőiek veresége megérdemelt, mert a job­ban játszó pedagógusok ellen csa­táraik nemigen tudtak kibontakoz­ni. G.: Prutek János. Jó: Bankó I. S., Prutek I., Prutek János. hézségei miatt felmondta a kézi­labdázóinak állását — bravúros idegenbeli sikert értek el a me­gyei rangadón. Már a mérkőzés elején kiderült, hogy sok baja lesz a Dunai Kőolaj legénységének az egységesen, jól küzdő fótiakkal. A végig szoros eredményt hozó el­ső félidőt a hazaiak csak minimá­lis előnnyel zárták (12-11). A má­sodik játékrészben érett, taktikus és lendületes csapatjátékával fel­őrölte ellenfele erejét és ellenállá­sát a Fót, amely taktikai fegye­lemből, küzdeni tudásból, sport­emberi helyljáilásból kitűnőre vizs­gázott. - xsmM „Ez a nagyszerű siker is mutat­ja: jobb sorsra érdemes ez a csa­pat, minthogy egyszerűen szét­küld jék! Csak a csoda segíthet rajtuk, hogy három-négy napon belül a Fótépker támogatása mel­lé megtaláljuk a szponzorokat. Az utóbbi időben magas tudásszintű játékosokból kitűnő csapat formá­lódott Fóton, és ez olyan érték, melynek elvesztése veszteség a nagyközségnek, sportbarátaink­nak és a kézilabdázásnak is. Ta­lán megszólal Fóton a gazdasági, illetve tanácsi vezetők sportszerető lelkiismerete, és segítségük folytán tovább dolgozhatunk? !” — mondta keserűen a mérkőzés után Székely István, a fóti csapat vezető edző­je. Béres István Kolumbia lesz a vendégünk Az ügyvéd sem segít A Magyar Labdarúgó Szövetség tartja magát azon elhatáro­zásához, hogy rendszeresen ismétlődő, úgynevezett baráti ta­lálkozókon igyekszik javítani kapcsolatait a sportsajtóval. (Hogy e kapcsolatok kiindulópontja gyakorlatilag a nullánál keresendő, arra bizonyíték: hétfő délutánra mindössze két (!) újságíró fogadta el a szövetség meghívását — a szerk.) Pedig elképzelésekről, érdekességekről, eseményekről volt szó szép számmal, a Berzi Sándor főtitkár által közölt hírek élére kívánkozik: június 2-ára a vb-döntős Kolumbia „bejelent­kezett”! A dél-amerikai válogatott szívesen játszana barátságos találkozót a Népstadionban a magyarokkal. Hát Ide Jutott az évtizedek óta a legnépszerűbbnek tartott magyar csapatsportág, a labda­rúgás! Már az újságírók sem mozognak, nem voltak hajlan­dók megrohamozni az MLSZ székházát, pedig úgymond, ba­ráti találkozóra invitálták őket. Teszik ezt abban a reményben, hogy a nélkülözhetetlen part­nerek, a toliforgatók és az MLSZ között csak-csak megja­vul a kapcsolat. Jómagam, aki az utóbbi években egyre tisztesebb tá­volságból figyelem a magyar labdarúgás történéseit, s külö­nös érdeklődést tanúsítok az MLSZ tisztségviselőinek ködö­sítő magatartása iránt, csak azt tudom mondani : az újságírók az utóbbi húsz évben — amióta folyamatosan zuhan a magyar labdarúgás átlagszínvonala — messze túlteljesítettek minden elképzelhető normát, amit tő­lük várhattak, kérhettek vagy éDpen kikövetelhettek a legkü­lönbözőbb szintről diktálni igyekvő MLSZ-vozetők. Elég csak a mexikói nagy bukást felemlíteni : előtte kriti­kus szavak is csak véletlen lát­hattak naovilágot, utána pedig az akkori kapitány, Mezey György úgy mehetett külföldre, hogy az MLSZ-ben Mexikó után vagv hat héttel megrende­zett értékelő sajtótálékoztatón (amelven jómagam is ott szó­rakozhattam, s így nyugodtan nevezhetem bohózatnak) egyetlen érdemi mondat nem hangzott el a mexikói csú­fos kudarccal kapcsolatosan. Az MLSZ-ben azóta sem sok minden változott: a mindenkori elnökök gőzerővel igyekeznek bizonyítani, hogy tulajdonkép­pen nincs nagy gond, meg egyébként is, majd ők megold­ják a gordiuszi csomókat. Az­után persze marad minden a régiben; évről évre reálérték­ben is egyre több pénzt oszta­nak ki (szórnak szét?), az eredmények pedig nemhogy nem jönnek, de egyre szeré­nyebbek. Az eredmény mind látványo­sabb, természetesen negatívu­mokban mérve. A korábban fenntartás nélkül dicsérő toll- forgatók közül is mind keve­sebben írnak felsőfokon, s mind többen lazítanak a koráb­bi elkötelezettségük fokán. Er­re a tüntető távolmaradásra azonban csak nagyon kevesen számítottak. Ügy tűnik, a legújabb kapi­tány kérése — adjanak az új­ságírók egy másfél éves kifu­tást a mai legjobbaknak, a vá­logatottaknak •— süket fülekre talált. Mindenesetre szerencsé­sebb lenne, ha inkább elfogad­nák a tisztességes kritikát, s azon fáradoznának, hogy mi­nél kevesebb korholó szó ér­hesse a házuk elejét. A hallgatástól ugyanis még sehol nem kezdtek el jobban focizni. A szép játék, a látvá­nyos gólok után viszont előbb- utóbb a kritikusok is megeny­hülnek. Talán a sajtótájékozta­tókra is szívesebben mennének, mint esetünkben. Jocha Károly A tehetetlen érdi csatárokon múlott, hogy nem született gól a Kábel elleni NB III-as találkozón. Képünkön a fővárosi ka­pus könnyedén üti el a labdát a nem nagy ambícióval felugró érdi csatárok elöl (Hancsovszki János felvétele) ces várakozási időn túl, mint­egy fél óra késéssel érkeztek. A helyiek sportszerűen hozzá­járultak a találkozó lejátszásá­hoz, s mivel hosszúak a na­pok, nem zavarta sötétedés a 90 percet. ősszel a körösiek 1-0-ra nyertek Fóton, s a lila-fehérek most visszavágtak. Az Aszód tizedik hazai mérkőzésén el­szenvedte első otthoni veresé­gét a Bugyi ellenében. A Pilis- vörösvár, s a Göd most aratta első tavaszi győzelmét, rá­adásul a gödiek először nyer­tek idegenben. A szenvedő alany, a Szentendre nem na­gyon jeleskedik hazai pályán, hiszen idei három találkozóján kétszer 1-0-ra kikapott, egy­szer pedig döntetlent játszott. Példátlanul kevés gól esett, a 16 találat negatív rekordot jelent. Ezt megelőzően a csú­csot a 17 gól jelentette — két fordulóban. A mostani átlag mérkőzésenként két gól. Az el­oszlás azonban nem ilyen ked­vező. öt találkozón nem vette be a kaput a vesztes csapat, ehhez járul a gól nélkül végző­dött Szigetszentmiklós—Süly­sáp meccs, öt együttes egy gólt szerzett. A legeredményesebb a Bugyi csapata volt, 4 talá­lattal. — Reitter — Megyei bajnokság 1. Szigetújfalu 19 11 4 4 33-17 26 2. Dány 19 12 2 5 23-15 26 3. Aszód 19 9 6 4 32-23 24 4. Fót 19 9 6 4 34-26 24 5. Nagykőrös 19 10 3 6 30-20 23 6. Dunavarsány 19 7 9 3 32-23 23 7. Hernád 19 7 '7 5 32-25 21 8. Szentendre 19 6 7 6 28-20 19 9. Bugyi 19 6 6 7 21-23 18 10. P.-vörösvár 19 6 6 7 20-24 18 11. Pilis 19 6 4 9 21-33 16 12. Göd 19 6 3 10 24-28 15 13. GEAC 19 4 6 9 17-23 14 14. SZTK 19 4 6 9 19-30 14 15. T.-márton 19 4 6 9 19-32 14 16. Sülysáp 19 2 5 12 23-46 9 Mai párosítások A labdarúgó megyei serdülő- és ifjúságii kupaviadalon ma újabb 32 serdülő- és ugyanennyi ifjúsági csapat lép pályára. A párosítás (15 órakor a serdülök, 16.30-kor az ifjúságiak ját­szanak) : Perbál—Törökbálint, Leányfalu—Pomáz, Zsámibék—Dunai Kőolaj, Gyál—Péteri, Alsónémedi—Tápiószecső, Dunaharaszti —Üllő, Délegyháza—Dömsöd, Isaszeg—.Vácszentlászló, Túra— Bag, Kerepestarcsa—Dunakeszi, Sóskút—Érd, Vecsés—Buda­örs, Gyömrő—Nagykáta, Kakucs—Dabas, Hévízgyörk—Gödöl­lői SC, Nagymaros—Vác. Hengerelt a Cegléd A férfi asztalitenisz NB I hétvégi fordulójában Kaposvá­ron játszott és biztosan nyert a Ceglédi VSE együttese. Az asztalitenisz NB III hét­végi fordulójában asztalhoz álltak a vecsési férfiverseny­zők is, akik ezúttal is fölényes győzelmet arattak. Vecsés—KÉV Metró 14-2. Ceglédi VSE—Kaposplaszt 18-7 A hazaiak nem tudták két­ségessé tenni a Vasutas sike­rét, akik végig vezettek, s vé­gül fölényesen nyertek. Harczi és Berta úgy nyerte meg vala­mennyi találkozóját, hogy még játszmát sem vesztett. Érde­kesség, hogy Halmai és Szap­panos Frank Bélával szemben egyaránt diadalmaskodott, de ugyanakkor nem bírtak Szitá­val, illetve Haydennel. Győz­tek: Harczi, Berta (5-5), Hal­mai, Szappanos (4-4), Plutzer nyeretlen maradt, illetve Szita, Hayden (2-2), Frank, Szabados, Báli (1-1), U. L. Győz: Samu G., Pergel, Fűtő Molnár (4-4), Samu Z. (2). Kü­lön öröm a már 47 éves örök­ifjú, Futó Molnár Ferenc sze­replése, aki a KÉV Metró ellen is csapata vezéregyéniségének bizonyult ★ NB II. Férfiak Budaörs—Bp. Postás II. 10-6. Gy.: Nagy L., Romhányi, Me- lay Z. (3-3), ifj. Dohnál, Az ITV COPY-SET Irodagéptechnikai Kft. bérbe adja Nagykőrösön, a Rákóczi út 48. szám alatt levő, 279 négyzetméter területű üzemi épületét, a hozzá tartozó szociális helyiségekkel, 266 m2-es udvarterülettel és 72 m2-es alumínium barakképülettel. Érdeklődni lehet Nagykőrösön, az Örkényi út 72. szám alatt, Kiss Lászlóné ügyvezető igazgatónál (fel.: 50-655) vagy dr. Mocsai Sándornál (tel.: 50-244). Most vizsgázott, kitű­nő állapotban lévő 1200-as Lada. sürgősen eladó. Érdeklődni: Nagy Béla, Üröm, Fő u. 129. Egész nap. Jó állapotban lévő IFA terepes szerel­vény és egy MÁZ da­rumunkagép eladó. Érdeklődni: Monor, Bocskai u. 44., Gulyás 800 négyszögöl puszta- föld, szélén 14 db cse­resznyefával eladó, köves út, buszmegálló mellett. Érdeklődni: Cegléd, Körösi út 7i. Vác-Máriaudvaron ezer négyszögöles zártkert (nagyrészben málnás) eladó. Veze­tékes vízzel, jó közle­kedéssel! Érdeklődni: Göd felső, Szabadság tér 6. (Horváth). Használt szőnyegek adás-vétele. Bp. VI., Andrássy út 84. Eladó Star 200 L típu­sú tgk. 2 éves -f 6 tonnás új utánfutó 58 köbméteres vámzárol­ható ponyvával. Ér­deklődni: 06- (26) -45­414.____________________ Opel kadett 1,3-as, 3 éves, nagy csomagtar­tós, fehér színű, reális áron eladó. Cím: Bog­nár László, Cegléd, Fürst S. u. 11/A. IV. em. 9, Érdeklődni le­het : KITTI divatáru­boliban. ____________. N ulla Kilométeres Polski 126-os eladó. — Érdeklődni: (27)-12­290-es telefonszámon, este. __________________ P olski Fiat 5 éves el­adó. Gödöllő, Korvin krt. 6. I. 6. Percsics. Telefon: 20-468,______ B udapest XIII. kerület Róbert Károly krt.— Lehel u. sarok épülő négyemeletes, liftes házakban 44 nm-től 139 nm-ig alapterületű összkomfortos laká­sok, különböző méretű és elosztású Irodahe­lyiségek és gépkocsi­tárolók tulajdonjoggal eladók. Birtokbavétel: 1990. dec. 20-tól. Ér­deklődni munkanapo­kon de. 9 és du. 15 óra között lehet. Tele­fon: 158-2985. Cím: Er­zsébet Lakszöv. Buda­pest XX. kér. Helsinki út 1. sz._______________ Eladó Gödöllő. Adám u. 9.. kétszintes. 4 szo­bás családi ház, 230 n.-öl telekkel. Érdek- lődnl lehet egész nap. Biohumusz és szerző­déses biogiliszta kap­ható. Sós Attila, Bag. Dózsa György út 55. Eladó 2 szoba, össz­komfortos OTP örök­lakás. Érdeklődni: Szécsényl József, Gö­döllő, Mosolygó A. krt. 28. III. em. 10, Üzletsoron üzlethelyi­ség eladó vagy bérel­hető, Gödöllő, János utca 38. Telefon: 28-10­257. _______________ G ödöllőn kétszobás, összkomfortos lakás eladó. Mosolygó krt. 7. m. 12. 18—19 óráig. Telefon: 28-10-257, Tanya eladó. Nagykő­rös, Homolytája dűlő 46. szám alatt. Gazda­sági épületekkel, fú­róit kúttal. Érdeklőd­ni : Márton Albert. Nagykőrös, Csíkvár dűlő 35. szám alatt. Léghűtéses munkagép eladó. Nagykőrös, Jázmin u. 20._______ G yorsan szaporodó humuszgiliszta eladó. (8—10—30 fillér.) Szer­ződéssel vagy anélkül, kis és nagy tételben. Trágyát biztosítunk! Kocsis, Vác, Vágó Bé­la Mtpa 8/§._______> E ladó főútvonalon, több család részére al­kalmas ház 4- üzlethe­lyiség. Kisebb házat Dél-Pesten beszámít tunk. Megtekinthető egész nap. a pestlőrin­ci Béke térnél. Bp. XVIII., Vörös Hadse­reg út1a 438.__________ E ladó vagy bérbe adó Pilis, Hunyadi út 11. alatt 800 négyszögöl belterület. Kertészke­désre. jószágtartásra. Víz. villany van. — Irányár: 200 ezer Ft. Érdeklődni: Nagykő­rös, Attféch y. V?. Monoron, a Malomhe­gyen eladó 120 négy­zetméteres, félkész családi ház, alápincéz­ve, tetőtér-beépftéses. 600 négyszögöles telek­kel. Irányár: t.7 millió forint. Érdeklődni: Schönmann u. 4/IV, Darabos Attila. aÜg—3—F—v. gázégő- fej eladó, Monor, Ba­lassi B. u. 10. Érdek­lődni lehet minden­nap.___________________ EÍladó 2 db Csepel gép- kocsi. Nagykőrös, Gal- góczi út 4. Érdeklődni egész nap. _____ E ladó új zárt koffert) UAZ 452—D. Nagykő­rös. Ady E. u. 12.__ E ladom kétszobás. 48 nm-es öröklakásomat Gödöllő, János u. 22. IV. em. 13. Érdeklődni 16 órától. Fejesné. KÖZLEMÉNYEK Engedményes vas-vásár! Zártszelvények és különböző profilvasak 30 Ft/kg egység­áron, Pilis, Kossuth L. u. t/A. Tüzelő- és Építőanyag Kereskedés Karkó András. Ilyen olcsón nem üdülhet mégegyszer Olaszországban! Korlátozott számban foga­dunk el Jelentkezéseket autóbuszos utazta­tással szervezett üdülésünkre. 1990. VI. 15— 24. között.. Elhelyezés : 4—6 fős, teljes kom­forttal felszerelt apartmanokban. Étkezés: önellátással (főzési lehetőség biztosított). Program: velencei kirándulás, városnézés idegenvezetéssel (fakultatív programlehetősé­gek, legalább 20 fő igénye esetén). Részvéte­li díj: 11 990 Ft/fő (autóbuszos közlekedéssel együtt) + 4000 Ft/fő értékben költőpénz. Je- ' lentkezés az Omnibusz Utazási Iroda Kft. nagykőrösi irodájában (Nagykőrös, autóbusz- állomás. Tel.: (20)-51-335 vagy bármely más fiókirodánkban. Az Utazás ’90 kiállítás bezárta kapuit, de a vásár csak most kezdődik! Figyelmébe ajánljuk olasz és görög tengerparti apartman­jainkat. Elő- és utószezonban egyes üdülő­helyeken egyet fizet kettőt kap akció, de fő­szezonban is jelentős kedvezményeket nyúj­tunk. Az április 30-áig jelentkezők külön ajándékot kapnak. Szeptemberi sorsolásun­kon pedig keresse fel irodáinkat Budapesten: V, kér. Engels téri autóbusz-állomás (te!.: 117-2369) ; XIII. kér. Arpád-hfdi autóbusz- állomás (tel.: 149-7159): III. kér. Szentendrei út 105., Aquincum penzió (tel.: 180-9930 104. m.). Vidéken: Cegléd, Szabadság tér 5. (tel.: (20) -11-672) ; Nagykőrös, autóbuszállomás (tel.: (201-51-335. Kedves váci, sződligetl, gödi választópolgá­rok! Köszönöm, hogy az első szabad választás első menetében győzelemre segítették a Ma­gyar Demokrata Fórumot, Kérem, hogy a második menetben ts támogassanak, segítse­nek, hogy együtt, megalkothassuk álmaink Magyarországát, amelyben elevenen élnek történelmünk szabadelvű hagyományai, Szé­chenyi, Kossuth, Deák, Eötvös szelleme ; amelyben érvényesülnek az európai keresz­tény értékek; amelyben valósággá válik min­den kisember szociális biztonsága; amelyben nemcsak az emberek lesznek újra tiszták, hanem a környezetük is! Ellenfeleimnek is köszönöm az eddigi lo­vaglás választási küzdelmet, Vác, 1990. március 26. köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetét mind­azoknak, akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, VERES MIHÁLY temetésén meg­jelentek, táviratot küldtek, s ezzel mély gyá­szunkban osztoztak. Megköszönünk minden koszorút és minden szál virágot, melyet sír­jára helyeztek. Külön megköszönjük az OPÄL Kér. Váll. vezetőségének és dolgozói­nak és a Partner Vállalatok vezetőinek a küldött koszorúkat. GYÁSZOLÓ FELESÉ­GE, FIA és UNOKÁI. Eladó 15 hónapos, 4x4- es platós ARO. Szent­király (Lászlőfalva), Saljai u. 47. _________ J ó állapotban lévő PO-s forgalmi rend­számú piros Lada 1200- as eladó. Kerepestar- csa, Rákóczi krt. 2/A, Balogh._______________ Eladó váci. deákvári, 60 négyzetméteres, te­hermentes öröklakás, garázzsal. Érdeklődni 18-tól 20-lg: (27)-10­105-ös telefonszámon. Beruházók, viszontel­adók figyelem ! Idom­acél, köracél, betom- vas, csövek, lemez­áruk értékesítése 8-tól 12 óráig. Telefon : (26) -45-264. 8-tól 12 óráig.__________________ Pvc-csónak, gyermek­pancsolók, gumimat, rac-javítás megvárha­tó. Székesfehérvár, Kadocsa 44.__________ 1 0 hetes németjuhász kölyökkutyák eladók. Cím: Szabó István, Kóka, Kossuth u. 67. 2243. Telefon : Kőka 156.___________________ B iogUiszta és -humusz szerződésre, éladó. Cím : Csemő, Urbán Pál u. 16., Fakan. Tetőkhöz mindennemű faanyag, deszka, léc, fűrészelt gerenda, cse­rép kapható. Közie­teknek Is. Isaszeg, Felszabadulás út 3. Építőanyag-keres­ked^_________________ A nyagbeszerzéssel Is vállalok parkettás- munkákat, pvc-sző- nyeg-ragasztást 142­9668.___________________ Előnevelt rántani való, sütni való húshibrid csirke kapható, Ceg- léd, Körösi út 71. sz. Lottócsoda! 15 szám számítógépes variáció­ja 99 szelvényen, 5 ki­húzott számra, mini­mum egy négyest, 13 hármast, 34 kettest biztosít. Megrendelhe­tő rózsaszín postai csekken (380 Ft) — Így gyorsabb —, vagy le­vélben utánvéttel (410 Ft). Cím: Lottócsoda, Budapest, Szitakötő u 14. 1146._______________ Rubakölcsönzó! Meny­asszonyi. vőlegényt és koszorúslányi ruhák nagy választékban, Monor, Kinizsi u. 43.. központtól Péteri lrá* nyában. ______________ P rémcsincsilla 50 szü­lő 1 éves ötezer forint/ db, ketreccel utódok­kal eladom. OTP szerződés biztosított Csepel-sziget, Halász­telek, Rákóczi u. 90 Külterület, Garas. Terepes IFA 8,5 ton­nás pótkocsival eladó Érdeklődni: az esti órákban, Tóth Zoltán Nagykőrös, Bárány u, 9/A. 1/4. Tel.s (20)-SO- HS. Gödöllő központjában 9 és egy 36 nm-es igé­nyes berendezésű Ü2- let átadó, 186-6407. Leinformálható bejá­rónőt keresek gépesí­tett háztartásomba he­ti 5 napra Érdligeti há­zamba főmunkaidőben SZTK-bej el entéssel. 118-5410, 115-8012, nap­közbem______________ K orszerűen felszerelt asztalosműhelyem­ben egyedi nyflászá- rók gyártását nagyobb mennyiségben, közüle- teknek is vállalom. Cím : Orbottyán, Arany J. u. 8, 2162, Ferenc körúti metró­nál lévő másfél szoba komfortos, gázfűtéses lakásomat kertes ház­ra cserélném Budapest —Gödöllő körzetben. Felújítandó ház Is ér­dekel. Esetleg lakás Gödöllőn. Érdeklődni: Gödöllő. Rigó u. 84., Krieger Róbert. Napi 20 köbméter tel- lesítményű keretfű. részt (gattert) kere­sünk megvételre. — Cfm: Városi Tanács V. B. Építőipari Költ­ségvetési Üzem. Dabas m. Biksza M. út 473/A. Telefon: Dabas 137. ____________________ E skü vőiruha-köl- csönzés. menyecske- és koszorúslány-ru­hák, szmokingok és egyéb kellékek. Gö­döllő. Gábor Áron úti 0zlethá7 udvarában. Azonnali belépéssel felveszek lakatos szakmában jártas dol­gozót. Dunakeszi, Fel- szabadulás Út 60. 120­0888. _______________ H umuszgiliszta! Elő­nyös szerződéssel, törzsállomány olcsón telepítéssel + ingyenes szállítással, trágyabiz­tosítással humuszvisz. szavásárlással. OTP- httell Tel.: 160-7377, Jövedelmező juhága­zatunk bővítéséhez vállalkozók jelentke­zését várjuk. Szerző, dés, hitel, Juh biztosí­tott. Tel.} 133-3380A46, 113-9018._______________ F igyelem! Megnyitot­tam ajándék, és la­kásfelszerelés! nagy- kereskedésemet. Nyit. va: hétfő—kedd—szer­da, 9—15 őrálg. Kecs- kemét. Taifál köz 41, Burkoló kisiparos se­gédmunkást felvesz, valamint burkoló­munkát vállal, lakos­ságnak és közületnek egyaránt. Göd, Szamos utca 24. 2131. (Gödi tsz mögött) - 17 órától, hétvégén egész nap.' Akció ! Hurnusz. és giliszta-visszavásár­lással biogiliszta el­adó. Galgóczy Károly, Pestimre, Saláta u. I. Tel.i T21-591G. ________ R EDŐNYÖS! Göd al­só, Kodály Zoltán ut­ca 18. (Strand közelé­ben.) Telefonszám (27)-45-181, Bordás Gé­za.

Next

/
Oldalképek
Tartalom