Pest Megyei Hírlap, 1989. június (33. évfolyam, 127-152. szám)

1989-06-09 / 134. szám

10 MVf * .»/ft ret 1989. JŰNIUS 9., PÉNTEK TV-FI GY ELŐ TV 1. 9.10: Alberto Moravia. Angol dokumentumfilm 10.00: Delta 10.25: A Hét 16.00: Déli videoújság 16.10: Stíri 16.15: Kuckó 17.05: Villanypásztor. A Vízöntő együttes műsora 17.40: Szám-adás 17.55: Három nap tévéműsora 18.00: Egy szó mint száz 18.50: Esti mese 19.00: Üj cim-cim 19.30: Híradó 20.05: A verseny. Tévéfilm 21.00: Panoráma 21.50: Megengedett sebesség 23.00: Híradó 3. 2. MŰSOR Tv 2 Endrei Judittal és Aigner Szilárddal 16.00: Illyés Gyula: Malom a Séden. Tévéjáték 17.00: Képújság 17.45: Kérdezz! Felelek! 18.00: Hétfőn hatkor 18.25: Gyerekeknek! Nils Holgersson . . . 19.00: A chateauvalloni polgárok 20.00: Körzpti stúdiók műsora 21.00: Híradó 2. 21.30: Telesport 23.00: Napzárta AZ ÉN MÜTÄRGYAM. Az elmúlt jó néhány esztendő alatt számtalanszor meglepett már bennünket abszolút egyéni gondolkodásmódjával Melocco Miklós Kossuth-díjas szob­rászművész. A héten Osskó Judit szerkesztő-riporter kér­dezte meg tőle, melyik a ked­venc műtárgya. A Zsámbékon élő szobrász egy-két másod- percnyi gondolkodás után rá­vágta, hogy a zsámbéki temp­lom, és a willendorfi Vénusz. S hogy miért? „Ez a nagyon öreg templom nevetségesen fiatal, mert ez a kicsi szob­rocska kétezerszer öregebb, mint a templom. A willendorfi Vénusz a termékenység, az anyaság — és a csúnyaság. Nagy tögyű kicsi béka. Világ­életemben ezt a szobrot sze­rettem volna megcsinálni, de úgy, hogy én találom ki.. Melocco Miklós egyébként köztudottan Zsámbék szerel­mese. A véletlen hozta ide és — mint mondta — itt maradt. Ha a romra néz, büszkeség fogja el, és alatta néhány perc­re boldognak érzi. magát. Mert a valódi boldogság nemigen tart tovább. A szép rom tövében Európában van. No, és az ösz- szehasonlítás: számtalan góti­kus katedrálist látott szerte a világon, ám ennél a mienknél egyik sem szebb. Szó került arról is. ami vala­mennyiünknek gyakran eszébe jut: nem kellene-e rendbehoz­ni a zsámbéki templomot? A valódi lokálpatriótává lett mű­vész fejtegetése valóban meg­győző: ez a templom rekonst­ruálható. Az építészek megte­hetik rajzban, s különféle könyvekben, tanulmányokban közre is adhatják. Ám magá­hoz az épülethez nem szabad hozzányúlni. Ez ugyanis egy szerencsés rom. Nem dülede- zik és még így, töredékesen is lenyűgöző, sőt; az egész, az ép illúzióját kelti. Olyannyira, hogy „ha akarom, még grego­rián éneket is hallok onnan”. Régebben volt olyan tévé­műsor, amelyben művészet- történészek beszéltek hossza­san különféle műalkotásokról. A televízió helyében úgy újí­tanám föl ezt, hogy minél több Melocco Miklóshoz hasonló művészt kérnék föl ilyen sze­repre. Akkor talán gyakrabban hallhatnánk olyan csodálatos, röviden megfogalmazott elem­zést, mint amilyen Meloccóé volt a willendorfi Vénuszról: „Olyan, mint egy nagyon szép vers legszebb sora.” ŰJ REFLEKTOR MAGAZIN. Ilke-i Csaba szerkesztő-műsor­vezetőnek megint sikerült olyan riportokat bemutatni, amelyek méltán tarthatnak közérdeklődésre számot. Szivesen eltekintettünk vol­na a két Pest megyei témá­tól, ami az adásban most sze­repelt. Csurgay Judit a tíz- esztendős tápiószelei kisfiút, Karcsikat kereste meg. Mint olvasóink bizonyára emlékez­nek rá. ő volt az a gyerek, aki elhunyt édesapját a saját ve­teményeskertjükben, egymaga temette el. Az iszonyatos tör­ténetről annak idején mi is írtunk. Most megszólalt Kar- csika és az ügyet vizsgáló nyo­mozótiszt. A kisfiú a világ leg­természetesebb hangján be­szélt a tragédiáról s arról, hogy muszáj volt az édesap­ját eltemetnie, mert félt, hogy különben fog rajta a beígért átok. Egy falubeli család vál­lalta a gyermek továböi ne­velését. Reméljük, sikerűi ve­le elfeledtetni az eseménye­ket, s talán a koraérett kis felnőttből lehet még gyerek! Az ember mindig tanul va­lamit. Most például azt ta­június 13. TV 1. 9.10: Brahms—Bernsteln-clklu« 10.10: Panoráma 15.25: Pannon krónika 15.35: Nachrichten 15.40: Női kosárlabda Európa­bajnokság. Magyarország— Jugoszlávia 17.15: Műsorajánlat 17.20: Szám-adás 17.35: Nasa obrazovka 18.05: RTV-közönségszolgálat 18.15: „Fordul a világ . . .*• Koncz Zsuzsa műsora 19.10: Esti mese 19.25: Közlemények. Műsorajánlat 19.30: Híradó 20.05: A klinika 20.55: Stúdió *89 21.40: Az animáció mesterei. Magyarország 22.20: Híradó 3. KEDP . 2. MŰSOR Tv 2 Kudlik Júliával és Déri Jánossal 16.00: Gyárfás Miklós: Kastély csillagfényben. Tévéjáték 17.15: Tv 2. Reklám. Riportok. Időjárás. Tévétorna. Zene. Teledok- tor. A gyógynövényekről 17.45: Kérdezz! Felelek! 18.00: Telesport 18.25: Gyerekeknek! Alvin és a mókusok. Ame­rikai rajzfilmsorozat 19.00: Bölcsődal férfiaknak. Szovjet film (ff) 20.15: Szemtől szemben Yve* Monland-nal. Montand tegnap és ma 21.00: Híradó 2. 21.30: Paraszti bűn. Csehszlovák tévéjáték 22.00: Gondolkodó június 14. TV 1. 9.10: Szünidei matiné. Patty postája. Angol kisjátékftlm-sorozat 9.35: Változatosság és alkalmaz­kodás az állatvilágban 10.00: A történet hőse. Zoltán és Dani 10.40: Hármas csatorna. Sport 11.35: Stúdió ’99 16.45: Déli videoújság 16.55: Správy 17.00: A kegyelmes úr szárny­segédje. Szovjet filmsorozat (ff) 18.35: 30 éves a Nyílik a rózsa. Baráti találkozó 19.10: Esti mese 19.30: Híradó 20.05 : Muzsikál a mozi 20.50: Nevezzük szerelemnek. Tévéjáték június 15. 21.30: Külpolitikai képe« krónika 22.20: Híradó 3. 2. MŰSOR Tv 2 Sugár Ágnessel é« Antal Imrével 16.00: Garaczi László—Payer Róbert: Mami Blue. Tévéfilm 17.25: Telcsport. Női kosárlabda Európa- bajnokság. Magyarország- Bulgária. A szünetben: Gyerekeknek! 19.00: Marosi Gyula: Vakvilágban. Tévéfilm 21.00: Híradó 2. ^ 21.30: Nana. Francia filmsorozat (16 éven felülieknek!) 22.30: Napzárta CSÜTÖRTÖK. TV I. Szünidei matiné. 9.10: Hogy működik, hogy ké­szítik? NS£K filmsorozat 9.20: Nyári élmények a Zéta bolygóról. Szovjet játékfilm 10.25: Az emberi test. Az éltető víz 10.50: A bábu. Lengyel filmsorozat 15.40: Női kosárlabda Európa­bajnokság. Magyarország— Franciaország 17.25: Pannon krónika 17.35: Vijesti 17.45: Az elektronika százada. Az elektronikus zene. Bolgár rövidfilm 18.00: Négy nap tévéműsora 18.05: Hármas csatorna. Láto­gatás Hollandiában 18.55: Esti mese 19.15: Lottósorsoláa 19.30: Híradó 20.05: Szomszédok 20.40: Hírháttér 21.25: A Képes nóták kívánság- műsora 21.55: Fehér éjszakák. Kisjáték­film 22.35: Híradó 3. 2. MŰSOR Tv 2 Radványi Dorottyával és Déri Jánossal 16.00: A varázsló álma. Tévéfilm 17.15: Kérdezz! Felelekl 18.00: Télesport 18.25: Gyerekeknek! 19.00: Végtelen szerelem. Amerikai film 21.00: Híradó 2. 21.30: Meghökkentő mesék. Bűnmásolás 22.00: Nézőpont 22.15: Napzárta június 16. TV 1. 9.55: Végtisztesség. Helyszíni közvetítés Nagy Imre és sorstársainak búcsúztatásáról és temetéséről 17.00: Péntek délután 19.00: Esti mese 19.10: Debussy: Preludes No. 10—12. 19.30: Híradó 20.05: Nagy Imre. Dokumentumfilm 20.55: Liszt: h-moll szonáta 21.25: A nyugodt Nap éve. Lengyel—amerikai—N5ZK- film 23.10: Híradó 3. 2. MŰSOR Tv 2 Berkes Zsuzsával és Rózsa Péterrel 17.00: Képújság 18.00: Telesport 18.25: Gyerekeknek! Kockásfülű nyúl. Frakk. Vizipók — csodapók. Magyar népmesék 19.00: Shakespeare drámái a BBC feldolgozásában. Téli rege, l. rész 21.00: Híradó 2. 21.30: Téli rege, II. rész 22.30: Napzárta június 17. SZÓM BAT TV 1. 9.10: Hangvilla 9.40: Lovak és lovasok 10.30: A klinika 11.15: Nas ekran 14.30: Az emberi test. Gyermek születik 14.55: Csengetés 15.40: Van benne valami 16.30: „Mama, kérlek . . .»* Anyák napi szórakoztató műsor 17.45: Műsorajánlat 17.35: Tájkép 18.40: Szomszédok 19.10: Esti mese. Mesék Mátyás királyról. A három bakkecske 19.25: Közlemények. Műsorajánlat 20.05 : Derrick. Tiszta téboly 21.05: Roxínpadon. V. Kelet—Nyugat rock­randevú Női kosárlabda Európa- bajnokság 23.30: Híradó 3. 2. MŰSOR Tv 2 Endrei Judittal és Dömsödi Gáborral 14.00: Képújság 14.15: Tv 2. A Nagykátai Építőipari Kisszövetkezet felvesz anyagbeszerzői munkakör betöltésére legalább ötévi anyagbeszerzői gyakorlatot szerzett dolgozót. Jelentkezni lehet a szövetkezet elnökénél vagy műszaki vezetőjénél, előzetes telefonértesítés alapján. Cím: Nagykáta, Perczel Mór út 5., telefon: Nagykáta 136. Fizetés: közös megegyezés alapján. Riportok. Időjárás. Zene. Movi-krónika 15.00: Tamási Áron: Gyökér és Vadvirág. Tévéfilm 16.03: Tv 2. Házi-barát. Tűzkereső. Tévétorna. Időjárás 16.25: Ivölyökidő 16.50: Kérdezz! Felelek! 17.00: Törődj velem! Költői sanzonok június 18. TV 1. 9.00: Kéménymesék 9.25: Szafari. , Csehszlovák filmsorozat. A hasonmás 9.50: Kerek világ. Rokon, ismerős, idegen 10.05: Veszélyes díj. Szovjet kisjátékfiira 10.25: Breklék 30 évesek. Amerikai film 15.30: RTV-közönségszolgálat 15.40: Női, férfi mesterfokú tornászbajnokság. Szcrenkénti döntők 17.05: Delta 17.30: Egy kedves, kedves ember . . . Derűs emlékezés Bilicsi Tivadarra 18.40: 6-os lottósorsolás 18.50: Esti mese 19.00: A Hét 20.00: Híradó 20.15: Costa diva. Olasz—francia film 21.45: Mestersége színész: Békés Itala 212.40: Női kosárlabda Európa- bajnokság. Döntők „A” kategóriájú vállalatunk felvesz portást tel.: 637-800/171. Fizetés megállapodás szerint. Jelentkezni lehet személyesen vagy a 637-800-as telefonon 171-es melléken Agroker Budapest XV., Cservenka Miklós u. 107. A munkaügyi osztály telefonszáma: 634-855. nulhattuk meg, hogyan lehet egyszerűen, munka nélkül pénzhez jutni. A gyanútlan gyerekek beviszik a MÉH-be az összegyűjtött rezet. Kap­nak kilójáért 25 forintot — de számlát nem. Akkor jön a maszek kereskedő, aki a MÉH-átvevőnek már 60 fo- rihtot fizet. A rezet aztán ő továbbviszi a Metalloglobus- hoz, amelyik ugyanezért _ a mennyiségért már a dupláját — vagy még többet — adja. Nos, ez már így is gyönyörű. Hát még, ha azzal cifrázódik, hogy az élelmesebbje nem vár a diákok által összeszedett színesfémre, hanem maga sze­di össze. Innen-onnan, mond­juk — mint a földolgozott esetben — a gödöllői HÉV vo­naláról. A hiányzó 25 tonna rézkábelt meg is találták a gödöllői MÉH-telepen. A ve­zetőnek nem tűnt föl a .rneny- nyiség vagy nem találta az ügyet rendkívülinek, mert mint mondta, nem jelezte az átvételt sehol. Miért is tenné, hisz akkor, ha nem veszi meg, megteszi más és az keres a bolton. íme, egy újabb kiska­pu, amelyen átlépve^ akár milliomos is lehet valaki. Csak az a baj, hogy ez a kis­kapu olyan nagy, hogy iga­zán a szemébe tűnhetne már egy erre illetékesnek! Körmendi Zsuzsa 17.30: Női. férfi atlétikai verseny 18.30: Gyerekeknek! Hupikék törplkék 19.00: T. J. Hooker. A lánykcreskedők 20.10: Rockstúdió 31.09: Híradó 3. 21.30: A barátság veszélyei. Francia film 23.05 : Napzárta VASÁRNAP 2. MŰSOR 9.00: XIX. veszprémi tévétalálkozó 9.03: Prospero. Balettfiira 9.33: Pygmalion. Balettfilm 9.56: Hullámhosszak utasa. Balettfilm 10.36: Jézus, az ember fia?—* Táncoratórium 11.48: Liszt: Elfelejtett keringők. Balett. Tv 2 Kudlik Júliával é« Dombóvári Gáborral 14.00: Képújság 15.00: A chateauvalloni polgárok 16.00: Müller Péter: Hungarian Dracula. Tévéiilm 17.08: Álljunk meg egy szóra! 17.18: Tv 2. Szép volt... Rocktörténeti sorozat 17.50: Kérdezz! Felelek 18.25: Gyerekeknek! 19.00: Hajnali háztetők« Tévé fi lm 20.40: Délszláv népzene a Vujicsics együttes második nagylemezéről 21.50: Liliomfi. Magyar film 23.40: Napzárta A Sphero-EVIG Kft. felvesz női dolgozói betanított munkakörbe, volomint megbízható, leinformálható férfi munkaerőt, anyagmozgató és csomagoló munkakörije lelentkezni lehet: 3o!ogh Sándor üzemvezetőnél. Cim: Cegléd, Külső Törteli út 12. telefon: 11-922, 26-as mellék. Mesés úlicclok — a Volánbusszal! Miért éppen a Volánbusszal? Mert mát nyolc országba közlekednek nemzetközi járatai: Ausztriába, az NSZK-ba, Olaszországba, Jugoszláviába, Csehszlovákiába, Lengyeloiszágba, Törökországba és Görögországba. Mert a menetjegyét az oda-vissza útra forintért Is kedvezménnyel válthatja meg, 60 napos elővételben. Mert az előre megváltott jegy egyben díjmentes ülőhely-biztosítást is jelent. Mert megbízható műszaki színvonalú autóbuszokkal és tapasztalt, rutinos gépjárművezetőkkel indulhat útnak. Részletes tájékoztatási adnak a Volánbusz Engels téri autóbusz-állomásán, a nemzetközi pénztárban, telefon: 172-562, Ha útra kel, tudnia kell: útra kellünk

Next

/
Oldalképek
Tartalom