Pest Megyei Hírlap, 1988. június (32. évfolyam, 130-155. szám)

1988-06-23 / 149. szám

6 "40€úIctp 1988. JÜNIUS 23., CSÜTÖRTÖK Apróhirdetések ADÁSVÉTEL Eladó örbottyánban 400 n.-öles hétvégi telek. Építésre is al­kalmas. Villany és ve­zetékes víz van. Ér­deklődni: Cser, Bp., Bajcsy-Zs. út 31. fszt. 1. 1041, vagy munká­ra p o kon1_teL^_^93-29k 13 éves Lada Combi + 3 éves 5 q utánfutó eladó. Irányár: 85 000 Ft. Cím: Dunavarsány, Iskola u. 78. Kocsis Mihály. _______ ____ G yömrőn Budapest mellett 1 -f- 2 fél szoba, összkomfortos, tető- tér-beépítéses, alá­pincézett kertes ház, olcsón eladó. Busz­megálló 2 percre, jó közlekedési lehetőség. Érdeklődni. Gyömrő, Liszt Ferenc utca 7/A. Háromszögre vizsgáz­tatott dízel Robur kétoldalt bilinős. el­adó. Kcskemét. Kas­sai u. 7. Rendőrfalu. 5Ö-es DUTRA, három­szöges bukócsövei, 5 tonnás billenőkocsi­val ; K/25-ös rászerclt körfűrésszel, üzemké­pes, sürgősen eladók! Érdeklődni: Vámos­mikola, József Attila utca 44. sz, (2635). Eladó: Diósjenő. Ady Endre u. 1. sz. alatti ház, 400 négyszögöles kerttel. Érdeklődni: ugyanott. ____________ F riss műszakival, jó állapotú terepesbil- lencs IFA eladó. Bótz László, Nagymaros, Babits Mihály utca 1. 3 szobás ház eladó, 500 négyszögöles te­lekkel. Érdeklődni: Legénd. Kossuth La­jos u. 58. Tahiban 220 négyszög- öles. panorámás, bel­területi, családi ház építésre is alkalmas telek — ÉRDÉRT fa­házzal — eladó. Ér­deklődni: dr. Klensz- ky Miklós, Budapest XII., Alkotás utca 11. (1123). Telefonszám: 553-276. _______________ S ANYO videomagnó eladó. Ara: 50 ezer fo­rint. Verőcemaros, Ohegyi üt 1.__________ S ürgősen eladó törött, ZP forgalmi rendszá­mú Wartburg Combi, jutányos áron. 1988. augusztus végéig ér­vényes , műszakival. Érdeklődni: Kuklis­né, Vác. Gombási út 28.,__II. 7.______________ Jó állapotban lévő 6 kW-os, hőtárolós kályhát vennék. Tele­fonszám, (Vác): (27)- 12-771. A Pest Megyei Munkaügyi Szolgáltató Iroda (Budapest XI., Karinthy Frigyes út 3.) felhívja a munkát keresők figyelmét, hogy a Vörösmarty Mgtsz Főt, Szabadság u. 44.) azonnal felvesz Budapest XV., rákospalotai munkahelyre: idegen nyelvi levelezőt (német-angol), külkereskedelmi lebonyolítót, hajtatótelep-vezetőt, fóti munkahelyre: közép- és felsőfokú végzettségű mezőgazdasági üzemgazdászt, számítógépes adatrögzítőt, gyors- és gépírót, bérszámfejtőt, mérlegképes vagy főiskolai végzettségű bolti elszámoltatót és ellenőrt, autószerelőt, karosszéria-lakatost. Jelentkezni lehet a munkaügyi szolgáltató irodán személyesen vagy a 852-411-es telefon 191-es és 149-es mellékén Szabó István és Váry Tiborné ügyintézőknél, illetve a munkáltatónál a fenti címen, valamint a (27)-58-045-ös telefon 36-os mellékén. Háromszobás, 72 nin­es. összokmfortos csa­ládi házat nagyobbra cserélnék, megegye­zéssel. Telefonszám: (27)-12-6U (szombat, vasárnap 10-től 12 óráig). ________________ E ladó egy 850-es Mini Moris személygépko­csi. Érdeklődni lehet: Katalinpúsztán, Vác- tól hét kilométerre, a Katalin Csárdában (őri Gábor).__________ 2 50- es MZ motor, ol­dalkocsival és 1 db 6 voltos akkumulátor eladó. Juhász István, Abony, Beloiannisz u. 6. szám.______________ E ladnám egy telken kétszobás régi és há­romszobás új, befe­jezetlen házamat (vízzel, gázzal) vagy elcserélném Pest kör­nyéki színvonalas kétszobásra, Monor, Kossuth u. 150. _______ E ladó Budapesttől 40 km-re, 4 szoba össz­komfortos. 100 nm-es garázs, pince + 180 nm-es melléképület. (Raktár, ól), gmk, kisszövetkezet is je­lentkezhet. Két család részére is alkalmas. Tel.: 278-970._________ E xrudálók figyelem! Eladom 2 db 5 1-es szabvány (szörpös) flakon szerszámo­mat, továbbá 1 db 5 1- es szabvány (vegyi) flakon szerszámomat. Zárókupak szerszám nincs hozzá. Irányár: 45 000 Ft/db. Érdek­lődni: Szada, Ady E. u. 12. Székács. Levél: Gödöllő. Pf.: 127. Aszód, Bocskai u. 5/A alatt 240 n.-öles gyü­mölcsöstelken közpon­ti fűtéses családi ház eladó. Érdeklődni: mindennap 17—20 órá­ig:_____________________ Eladó: Gödön, 193 négyszögöles telken, 100 négyzetméter alapterületű, kétszo­bás, összkomfortos családi ház plusz szoba, konylj^. Ipari áram, gázvezetés fo­lyamatban. Megte­kinthető: Göd. Dózsa György út 43. — Ér­deklődni a helyszí­nen, illetve este 895­251- es telefonszámon. P—10-cs oldalkocsis Pannónia motorkerék' pár, jó állapotban és egy Trabant kombi, 3 éves műszakival, kifo­gástalan állapotban el­adó. Csévharaszt, Arany J. u. 10. Dodó Gyula. Aszód, Bocskai u. 7. alatt 650 n.-öles telken, két család részére al­kalmas. külön bejára­tú, telefonos családi ház, alápincézve, 2 garázzsal •gyümölcs­fákkal, szőlőssel el­adó. Érdeklődni min­dennap 17—20 óráig. Áron alul eladó 2 db új r ex asztal, villany­tűzhely, pénztárgép és egykaros kávégép. — Érdeklődni: Cegléd, Árok u. 23. ______ 4 00 négyszögöles telek eladó Törtei, Karinthy u. 1. Érdeklődni lehet 16 óra után. Kőröste- tétlen, Kocséri út 25- Fehér Ferencnél. Könyvkötők, prése- lők. Eladom 20 t ka­ros présgépemet. Irányár: 25 000 Ft. Ér­deklődni: Szada. Ady E. 12. Székács. Levél: Gödöllő, Pf.: 127. Eladó EU 215/1000 esz­terga és FO 32 oszlo­pos fúrógép. Cegléd. Fürst Sándor u. 29. Építkezési felvonó el­adó. Érdeklődni: Ró­zsahegyi László, tele­fonszám: (27)-11-845. Jászkarajenőn építési telek eladó. Érdeklőd­ni lehet Jászkarajenő, Akácfa u. 20. Tóth Kálmán. _______________ G ázfűtéses nagy ház sok helyiséggel eladó. Cegléd, Pesti út 64. szám. Érdeklődni 17 óra után.______________ Sürgősen eladó egy családi ház Zsámbé- kon. 4 szoba, összkom­fort. különálló garázs és gazdasági épület, nagy udvar és kert, azonnal beköltözhető. Érdeklődni lehet: Lu- dányi Béláné, Zsám­bék. Diófa u. 6._____ P ilisen 400 négyszögöl építési telek, megoszt­va is, eladó. Villany, víz van. Érdeklődni lehet Pilis, Bercsényi u. 5. 2721.___________ E ladó Móron, Kecske- hegy dűlőben 1544 nm gyümölcsfákkal és szőlővel, bekerítet te­lek. Érd.: Tatabánya, 15-172 telefonon. Sürgősen eladó új, kétszintes, alápincé­zett családi ház. Rác­keve, Újtelep, Bem u. 32. szám. A Gödöllő Városi Tanács V. B. hatósági osztálya családvédelmi­csoport-vezetőt keres (gyámügy, szociálpolitika). Állam- és jogtudományi egyetemi vagy államigazgatási főiskolai végzettség szükséges. Gyakorlottak előnyben. Jelentkezni lehet személyesen vagy a 20-446-os telefonon az osztályvezetőnél. KÖZLEMÉNY KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondunk az MSZMP Budaörs Városi Bizottságának, Budaörs Város Taná­csának és mindazoknak a rokonoknak, ba­rátoknak, ismerősöknek, akik dr. Kárpáti Ervin elhunyta alkalmából bármily módon részvétnyilvánitásukkal mély gyászunkban osztoztak. Felesége és gyermekéi. Uszkár, öt hónapos fekete szuka eladó. Kösd, Apafi út 12. ' VEGYES Árverésre kerül 1988. június 28-án. 8.30 óra­kor a Szigetszentmik- lós, Legelősor u. 51. címen fekvő ingatlan, 1 900 000 Ft becsérték­ben. Az ingatlan ada­tait. jellemzőit, az ár­verés helyét, az árve­rési feltételeket tar­talmazó hirdetmény a szigetszentmiklósi vá­rosi tanács és a Rác­kevei Bíróság hirdető- tábláján van kifüg­gesztve. Érdeklődni lehet minden hétfőn a 835-140 telefonszá­mon. ________________ D éva kisszövetkezet felvesz monori iskola építéséhez kőművese­ket. ácsokat, vasbe­tonszerelőket és se­gédmunkásokat. Bé­rezés: alapfizetés -f teljesítmény. Jelent­kezni lehet: Monor. Jászai Mari tér. Dom­bos László építésveze­tőnél. Eladó a Dunától 500 m-re, közművesített 1 szoba, konyhás lakás, 180 n.-öles telekkel. Érdeklődni lehet: Czunyi Benő, Rácke­ve, Ady E. u. 66. Eladnám Biatorbá­f yon lévő telkemet, 000 n.-öles felosztha­tó. Érdeklődni hely­ben a cipész KTSZ- nél. ______ A Kommunális Költ­ségvetési Üzem felvé­telt hirdet autószerelő és karosszérialakatos munkakörökbe. Je­lentkezés: Vác, Deák­vári fasor 2., munka­ügyi csoport. Telefon­szám : 12-200, 17-es mellék. Égetett darabos mész kapható: Bagyánszki Istvánnál, Kösd, Er­zsébet út 9. (2612). Induló édesipari üze­münkbe csokoládé és cukorka gyártásához felvételre keresünk édesipari üzemveze­tőt. Feltétel: szakirá­nyú főiskolai, de leg­alább technikumi vég­zettség, továbbá édes­ipari gyakorlat. Fize­tés megegyezés sze­rint. Felvétel esetén szolgálati lakást biz­tosítunk. Jelentkezni lehet: Tápiómente Mgtsz, Farmos, Jász­berényi út 45. 2765. Bozoki Attila ipari fő- ágazatvezetőnél. A Vetőmag Vállalat Pest vidéki központja (B kategóriájú vállalat) pályázatot hirdet marketing-előadói munkakor betöltésére Feltétel: szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség, kereskedelmi gyakorlat. Fizetés: a gyakorlattól függően, a kollektív szerződés szerint. A pályázatokat július 15-éig küldjék el a vállalat telephelyére: Monor, Ady u. 61. A Pest Megyei iparcikk Kereskedelmi Vállalat a közgazdasági főosztályára felvesz gyakorlott gépíró adminisztrátort Kereset: 7200-7700 Ft. Különmunkára is lehetőség van. Jelentkezni lehet a vállalat központjában: Budapest V., Deák Ferenc u. 23. 1052, telefon: 172-801. A Szentendre és Vidéke Áíész a 38/1980. (IX. 30.) MT. számú rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi egységek szerződéses üzemeltetésére: S53. sz. építőanyag-telep és -üzlet, Dömös, Kossuth Lajos u. 48. 500. sz. Vöröskő borozó, Tahi, Szentendrei út 5. Az üzletekről kapcsolatos adatokról, a versenytárgyalás idejéről és helyéről az áfész közgazdasági osztályának vezetője ad tájékoztatást, a pályázó személy jogszabályban előírt megfelelésének feltételeit pedig az áfész személyzeti és munkaügyi osztályának osztályvezetője ismerteti. A versenytárgyalásra írásban kell jelentkezni, legalább tíz nappal a versenytárgyalás időpontját megelőzően. Pontos cím: Szentendre és Vidéke ÁFÉSZ Szentendre, Római sánc u. 3. 2000 Telefon: (26)-11 -438. (26J-10-582. Bútorvásár és kiállítás Nagykátán a művelődési házban június 8-ától 26-áig. Nyitva: 8.30-tól 17.30 óráig. A zalai, a kanizsai és a mátészalkai bútorgyár termékei 10-30 százalékos árengedménnyel. Bébibútorok, szekrénysorok, kárpitozott garnitúrák. Bútorok elemenként is. Konyhagarnitúrák nagy választékban. Egyes bútorokra előjegyzést felveszünk. Pest megyeieknek gyorsított OTP-ügyintézés. A Ganz Árammérőgyár felvesz bérelszámolót. Fizetés: megegyezés szerint. Jelentkezni lehet a személyzeti és oktatási önálló osztályon, cím: Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2. 2101. A nehéznek látszó probléma egyszerű megoldását nevezik így. Ha egy busz gyengélkedik, esetleg mozgásképtelenné válik, az gond.. És gond is marad mindaddig, míg hozzáértő, javító kezekbe nem kerül. A megoldás egyszerű. A VOLÁNBUSZ Ipari és Anyagellátó Üzemigazgatósága - több mint 60 éves szakmai tapasztalatával - az ország legnagyobb autóbuszjavitó üzeme.- Az Ikarus 200-as családhoz tartozó autóbuszok javításával foglalkozunk. Vállalunk teljes felújítást, a karosszéria-és a mechanikus szerkezeti reszek javítását, újjáépítését, fényezését, kárpitozását, futójavításokat, műszaki szemlék és szervizmunkák elvégzését.- Egyedi igények szerint különleges rendeltetésű buszokat épitürk, pl.: egészségügyi, étkeztető, könyvtár, kiállítási, kereskedelmi vagy egyéb célokra. A hatósági engedelyeztetés is a mi dolgunk.- Elvégezzük az időszakos műszaki vizsgáztatást.- Felújított fődarab-es kisfödarab-cserelehetőséget kínálunk,használt ellenében.- Karambolosjavitás után a biztosítási ügyintézéshez igazodó számiát adunk- Nagyméretű gumiabroncsokat újítunk fel. Mindenre számítunk, ami csak egy autóbusszal előfordulhat. VOLÁNBUSZ Ipari és Anyagellátó Üzemigazgatósága, Budapest XIII., Béke tér 11. Tel. 490-702 Tx: 22-7778 Útra kellünk. ¥

Next

/
Oldalképek
Tartalom