Pest Megyei Hírlap, 1988. április (32. évfolyam, 78-102. szám)

1988-04-14 / 88. szám

Asztalitenisz-csapatbajnokság után A legjobb Égszöv-év Néhány elmaradt mérkőzéstől eltekintve befejeződött az asztalitenisz NB I. A Ceglédi Vasutas férficsapata, amelyre még egy találkozó vár, huszáros hajrával vívta ki a vidék legjobbja címet, s a másik Pest megyei együttesre, az Égszöv Medoszra sem lehet panasz. Sőt! A finálén a megerősített Űt-Vasút vendégeskedett Kis- kunlacházán. A helyiek szo­ros küzdelemben 14-11-re győzlek. Először 4-1-re elhúz­tak a helyiek, majd 5-5-re fel­jött a bennmaradásért küzdő fővárosi együttes, amely ké­sőbb 8-7-re vezetett is. A haj­rát az Égszöv bírta jobban. Kocsis Ödön nagyszerű tel­jesítménnyel 5 találkozót nyert, Jancsa négyet. Az ínhüvely­gyulladással bajlódó Marosffy három győzelemmel járult hoz­zá a sikerhez, Romhdnyi pe­dig kettővel. Az ifista Illyés Gyula a Lakatos elleni mér­kőzés döntő játszmájában már 20-17-re vezetett, végül alul­maradt. Lacházi pontok A találkozó után bajnoki év­záró összejövetel következett, amelyre meghívták Horváth Tibort, az országos szövetség főtitkárát, aki a „sportág fej­lesztéséért” emlékplakettel ju­talmazta Nagy Ferencet, az Égszöv Medosz szakosztályve­zetőjét. A kitüntetett sportvezető örömmel említette meg, hogy az eddigi legsikeresebb NB I-es évet zárták, most először gyűj­töttek 20 pontot. Nagy Ferenc 1979 óta tevékenykedik, s a kezdetektől kíséri a csapatot. — Megyei bajnokság, az NB III, s az NB II után a legfel­sőbb osztály következett, ahol egy év megszakítással immár öt esztendeje szerepelnek. A jó közösségi szellem a sikerek egyik záloiga, s a sportág mű­ködtetéséhez jelentős segítsé­get biztosított a vállalat veze­tése. Fiatalítás A lacháziak nem állnak meg az elért eredményeknél. Egyik fő feladatnak a fiatalítást te­kintik. Mintegy negyvenen forgatják az ütőt az utánpót­lás képviseletében, s ősztől számítanak a leszerelő Pig- niczky László, valamint a Szondi SE-ben játszó Samu Gábor bekapcsolódására. Az ifjúsági csapat a Buda- pest-bajnokság erős mezőnyé­ben a negyedik helyen áll, s ez dicséretes teljesítmény. A szakosztály a tervek szerint az eddiginél több megyei verse­nyen képviselteti magát, s el­sősorban a fiatalokat indítja. A legfelsőbb osztályban, va­lamint az NB II-ben A és B csoportban zajlik a küzdelem. A lacháziak a bőseknél a har­madik helyen végeztek. Telje­sítményük azért is dicséretes, mert egy évvel korábban ki­eső helyen zártak, majd osztá- lyőzót játszottak a bennmara­dásért, s ez sikerült. Szentemlrei zárás Az NB II-ben a Szentend­rei Petőfi mindkét együttese ugyancsak befejezte szereplé­Uolland kosarasok vendégjátéka Pontzáporos győzelem A sportág eseményeit gazda­gította Vácott a megyei peda­gógusnap kosárlabda-viadala. Képünk a világos mezben ját­szó Dunakeszi, valamint a Szentendre csatáját idézi A közelmúltban holland serdülő kosárlabdázók vendégszerepeltek Pest megyében. A Cady Basket Rotterdam fiú együttese Nagykő­rösön a Petőfi SE általános iskolai csarnokában 82-38 (21-18) arány­ban nyert a Kinizsi serdülő csa­pata ellen. Még ugyanazon a na­pon Cegléden „ponizáporos” győ­zelmet arattak, 151-39 arányban diadalmaskodtak a Kossuth Gim­názium fiú gárdája felett. A következő napon már szoro­sabb találkozót vívtak. Budaörsön a 2. sz. általános iskola csarnoká­ban lejátszott találkozón 101-93 volt az eredmény a javukra, a Budaörsi DSE megerősített úttörő* «sapata • etten. . M-osfc szervezi k a Gödöllői ÉAC ifi-serdülő együtte­sét, ; velük vívták a harmadik na­pon a befejező meccset a GEAC csarnokában. Ezúttal is fölényes, 104-^0-as győzelmet arattak a hol­landok. Egyébként a két fővárosi ser­dülő csapattól egyaránt kikaptak a külföldiek, a Bp. Honvédtől 68-55-re, a Tungsram SC-től 75-62- re. A holland fiatalok saját költsé­gükön tartózkodtak hazánkban. Szereplésüket Bokody Károly, a Pest Megyei Kosárlabda-szövetség főtitkára szervezte. A helyi prog­ramok sikerét Mocsai László (Nagykőrös), Süli Aladár (Cegléd). Stifft Nándor (Budaörs),- valamint Vágó György (Gödöllő) testne­velő tanárok, illetve edzők bizto­sították. R. L. sét. Nemes Tibor szakosztály­vezető elmondta: rosszul si­került a finálé. Női együttesük 10-6-ra ki­kapott Szekszárdon. Söpkéz 3, Németh Magdolna 2, Horváth Andrea egy győzelmet szer­zett. A Váczi Ilonát helyette­sítő 11 éves Lakatos Judit éle­te első NB Il-es meccsén nye­retlen maradt. Kiütközött raj­ta a tapasztalathiány. A Ben- kő csoport A mezőnyében vég­eredményben hetedik lett a Petőfi. A férfi NB II Barna cso­portjában: Pécsi Kinizsi— Szentendrei Petőfi 15-10. Győz­tesek: Verebes (5), Nagy R. (2), Volly, Nagy B., Kuts. So­káig a B csoport élén állt az újonc Pest megyei csapat, vé­gül is csupán második lett, s ez a pozíció nem jogosít az elő­relépésre. Reitter László Bonington mán üungaroring Superbike vetélkedő A hónap végén, április 28— 30. között újabb világbajnoki viadalt rendeznek a Hungaro- i'ingen — ezúttal az idén elő­ször kiírt Superbike motoros vb (400—750 kem hengerűr­tartalmú három- vagy négyhen­geres, valamint az 550—1000 kem-es kéthengeres, négyüte­mű közúti gépek) második futamát. A verseny szervezői április elején a Donington parkban (Anglia) megtekintették a so­rozat rajtját, s noha a neve­zési határidő március 30-án lejárt, még fogadtak el je­lentkezéseket. — Rugalmasak vagyunk, mindenkinek igyekszünk bizo­nyítási lehetőséget biztosítani — jelentette ki Bulcsu Rezső, a Magyar Autó- és Motor­sport Szövetség motoros tit­kára, aki a vb-futamon a sportszakmai bizottság veze­tőjeként működik közre. — Éppen ezért a napokban sem Pilisszentkcrcszti megoldás Tornaóra a zsibongóban Tornaterem hiányában a zsibongóban tartják a testnevelés­órákat a pilisszentkereszti általános iskolában. Felvételünk a hetedikesek óráján készült. (Csecsei Zoltán felvétele) A megyei II. osztályban Szökik á Dunavarsány A Törökbálint, a Kakucs és a Halásztelek gondoskodott a megyei II. osztály 18. forduló­jában a gólparádéról. A Duna­varsány visszavágott az őszi vereségért a Veresegyház ott­honában, és így már hét pont előnnyel vezeti az élbolyt. A Verőcemaros kezd magára ta­lálni. A Déli csoportban meg­lepetést okozott az Örkény, a Dabas SE és az Abony gárdá­ja, az idegenbeli bátor táma­dójátékkal. A Tápiógyörgye és a Pécel már-már kritikus helyzetbe került. A Tököl csa­A Cs. Autó és az Úbuda Tsz SE A pécsi szárítóban Pécsett három napon át folytak a Mecsek Kupa ökölvívóküzdel­mei. A PVSK szorítójában Pest megyei versenyzők is számot ad­tak tudásukról. Az Óbuda Tsz SE és a Cs. Autó ökölvívói is fellép­hettek a döntők befejezésével a dobogóra. A serdülőknél a 48 kg­A Csepeli Papírgyár a szervezési és számítástechnikai osztályára felvesz gyakorlott rendszerszervezőt, IBM- és TPA-gyakorlatot szerzett programozót, operátort. Jelentkezni lehet dr. Bernáth József osztályvezetőnél, a 279-620-as telefon 212-es mellékén. Ugyancsak felvesz: a számviteli osztályára közgazdasági szakközépiskolát végzett munkatársat, a kereskedelmi osztályára Külkereskedelmi Főiskolát, valamint közgazdasági középiskolát végzett, németül tudó munkatársat. Jelentkezni lehet a Csepeli Papírgyár személyzeti osztályán, cím: Budapest XXI., Duna u. 42., telefon: 279-620, 301-es és 535-ös mellék. osok súlycsoportjában Kreisz Zsolt, az 51 kg-osoknál pedig Papa László (mindkettő Cs. Autó) a dobogó tetején vehették át a di­jakat. Az ifjúságiak között az Óbuda Tsz SE versenyzői tettek ki magukért: Németh Péter (57 kg) első lett. Dudás Ottó (57 ks), Tóth A. (71 kg) a második, Hor­váth J. (48 kg) és Tóth J. (67 kg) a harmadik helyen kötött ki. A serdülő csapatversenyben 1. Sze­gedi Dózsa. Az Ifjúságiaknál PVSK, Paksi SE és Óbuda Tsz SE volt a sorrend. Nagy László, az Óbuda Tsz SF edzője igen derűlátóan nyilatko­zott a versenyről: — A rendezés jó vojt. Sok szín­vonalas összecsapást láthattunk. A jól felkészített versenylók ök- lqzését sokszor kísérte taps. Ilyen versenysorozatokra volna szükség a továbbiak során is, mert csak így fejlődhetnek fiatal öklözőink. (óváry) Poetisch, Sas Két remi Brüsszeliben a sakkozók Világ Kupa-viadalán Sax Gyula és Por­tiseb Lajos egyaránt döntetlent ért el a 10. fordulóban. Mindket­ten világossal játszottak, Sax a jugoszláv Nikoliccsal, Portisch pe­dig a szovjet Beljavszkíjjal re­mizett. ­Az állás: Karpov 7 pont (10 mér­kőzésből), Beljavszkij 6 (9), Sza- lov 6 (10), Portisch 5,5 (9), Speel- man, Ljubojevics, Nunn 5—5 (9— 9). Andersson 5 (10). Nikolics. Tál 4,5—4,5 (1—1 függő. 9—9), Seirawan 4.5 (1 függő, 10). Korcsnoj, Szoko- lov 4—4 (9—9), Nogueiras 4 (10), Timman 3,5 (1‘ függő, 9), Sax 3 (10), Winants 1,5 (10). pata nehezen adta meg magát a rosszul játszó hazaiakkal szemben. A vendégek kapusa nagy bravúrral hárította a második félidő elején a Szi­getújfalu javára ítélt büntetőt. Eredmények; Északi csoport: Aszód—SZTK 2-1 (ifi: 6-1), Soly­már-Halásztelek 0-6 (5-1), Veres­egyház—Dunavarsány 0-1 (2-0), Törökbálint—Márianosztra 9-1 (0-0), Pomáz—Szokolya 2-1 (8-0), Verőcemaros—Hévizgyörk 2-1 (0-6), Piliscsaba—Budaörs 0-3 (2-1). Az élboly: 1. Dunavarsány 32, 2. Ve­resegyház 25, 3. Halásztelek 23 ponttal. Déli csoport: Tápiószecső—Ör­kény 0-1 (4-1), Üllő—Dabas SE 1-1 (2-1), Hernád—Tápiógyörgye 3-1 (0-0), Szigetújfalu—Tököl 2-0 (3-0). Sülysáp—Abony 1-1 (1-0). Kakucs —Pécel 7-3 (2-1), Nagykőrös—Mo- nor 1-0 (6-1). Az élcsoport: 1. Szi­getújfalu 27, 2. Nagykőrös 26, 3. Tápiószecső 25 ponttal. A hét rangadói: Halásztelek- Verőcemaros, Nagykőrös—Kakucs. Szacsky Zoltán Budakeszi bravúr Oostkampban A belgiumi Oostkampban minifocitornára került sor. A 14 évesek korosztályában a dr. Orbán László Általános Is­kola csapata 3., a 18 évesek között a budakeszi gimnázium legénysége első helyet szer­zett. Utóbbiak a holland színe­ket képviselő csapatot 17-0 (!) arányban győzték le, a belga „B” együttest 1-0, a belga „A” válogatottat pedig 3-2 arány­ban fektették két vállra. Drbrrrrni döntés Előny Kissnél Üjabb fordulatot vett a Kiss László kontra DMVSC-ügy. Az előzményekről csak annyit, Kiss Tibor, a DMVSC ügyve­zető elnöke március 4-én fe­gyelmi úton leváltotta Kiss Lászlót, a labdarúgócsapat ve­zető edzőjét s áthelyezte a tar­talékegyütteshez. Kiss László nem nyugodott bele a döntés­be s az egyesület munkaügyi döntőbizottságához fordult. A testület nyolcórás tanács­kozás után határozott, a fe­gyelmit jogtalannak ítélte, vagyis Kiss Lászlónak adott igazat. utasítottuk el a brit Roger Marshall nevezését. Eddig egyébként 18 ország 90 ver­senyzője jelentkezett, de el­képzelhető, hogy ez a szám még tovább növekszik. A tervekkel ellentétben a magyar színeket csak ketten képviselik: Harmati Árpád (Rapid Motoros Klub) és Ju­hos Árpád (Rapid Motoros Klub) egyaránt Yamaha FZR 750r típusú géppel veszi fel a küzdelmet. Ahhoz, hogy a szombati vb-futamon is in­dulhassanak, a legjobb 40 közé kell kerülniük az idő­mérő edzéseken. — Nagy fegyvertény lenne, ha mindketten helyet biztosí­tanának maguknak a kétszer 100 kilométeres vb-futamon. Valamivel több esélyt adok a fiatal Harmatinak, de a visz- szavonulás előtt álló Juhos is szerencsével járhat. A jelentkezők névsorában négy világbajnok is szerepel: az olasz Virginio Ferrari (1-es rajtszámmal), a Tourist Tro­phy (ezen a sorozaton is négyütemű közúti motorok versenghetne^ de a műszaki előírások különböznek a Su- perbike-étól) tavalyi világbaj­noka, az északír Joey Dunlop (3) ötszörös TT-világbajnok, az olasz Marco Lucchinelli (15), ő 1981-ben az 500 kem-es Grand Prix pontversenyt nyerte meg és a francia Jean-Louis Tournadre (20), aki a 250 kem-esek között volt világbajnok 1982-ben. jPest 31egyei Hírláp SPORT 1988. ÁPRILIS 14. Megyei tot« Két hetes Megyei sportrejtvénypályS- zatunk 20. fogadási hetére 1164 darab szelvény érkezett szer­kesztőségünkbe. Nyolctalálatog nem volt, a maximumot a he­tes jelentette, amelyet két pá­lyázó ért el. Kovács Imre (2700 Cegléd, Damjanich u. 17—19), Zajácz János (2015 Szigetmonostor, Bem u. 1/A). Az 50—50 darab jutalomszelvényt postán küld­jük majd el. A sportosztályon Számvá Hozás Felújítják a Pest Megyei Tanács ifjúsági és sportosztályának több helyiségét. Emiatt átmenetileg megváltozott néhány telefonszám. Az ifjúsági és szabadidő csoport a 115-486, 326-162, a sportszakmai és diákcsoport a 118-821, a szerve­zési és oktatási csoport a 128-892-es telefonszámon hívható. A felújítás előreláthatólag más­fél hónapig tart a Steindl Imre utcában. A Szovjetunióban is A dopping ellen A moszkvai doppingellenes központ, amelyet nemrég új­ból elismert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, mindent elkö­vet azért, hogy teljesen száműzze a sportból a tiltott ajzósze­reket. Erről a tiszteletre méltó, ám egyáltalán nem könnyű vállalkozásról beszélt a Szportyivnaja Moszkva című hetilap­nak nyilatkozva a laboratórium vezetője. Viktor Szemjonov, aki tagja a NOB orvosi bizottságának is, kijelentette, hogy a moszkvai tudományos központ felszerelt­ségével, szakembergárdájával megfelel a követelményeknek, amelyeket az olimpiai mozgalom csúcsszerve támaszt az akkre­ditált laboratóriumokkal szemben. Ez a megjelölés azt jelenti, hogy a NOB kizárólag az ilyen laboratóriumokban elvégzett doppingvizsgálatok eredményeit fogadja el. A moszkvai nem először kapta meg ezt a státust, már 1980-tól ott van a világ különböző országaiban működő kiemelt orvosi centrumok kö­zött, amelyek száma a húszat sem éri él. Szemjonov az akkre­ditáló megújítása után elmondta, hogy az elmúlt nyolc évben folyamatosan és rendszeresen részt vettek a doppingellenőrző vizsgálatokban nemcsak a Szovjetunióban, hanem más orszá­gokban rendezett nemzetközi verseny alkalmával is. A közel­múltban a Szovjetunióban — a világon elsőként — olyan moz­gó doppinglabort hoztak létre, amely teljesen önálló, a leg­korszerűbb felszereléssel ellátott, és képes „kiszolgálni’* bár­milyen versenyt. A moszkvai NOB-labor vezetője szólt a szovjet sportolók doppingolásáról is. Mint mondta, sajnálatos módon vannak, akik tiltott teljesítménynövelő szerekkel élnek. Hozzátette, hogy a tudatosan doppingolok vannak kevesebben, a többséget olyanok alkotják, akik tévedésből vagy tudatlanságuk miatt használnak serkentő készítményeket. Éppen ezért a doppinglaboratórium mostani legfőbb feladatának azt tartja, hogy megismertesse az edzőkkel, az orvosokkal, és persze magukkal a sportolókkal is évente a tilalmi listára került újabb szereket. A Szovjetunióban — hangsúlyozta Szemjonov — három éve végeznek doppingvizsgálatokat az élsportolók edzésein is, s ezzel úttörő szerepet vállaltak, örömteli, hogy azóta már több sportág nemzetközi szövetsége is hasonlóan jár el, mások pedig tervezik, a nagy nemzetközi versenyek mellett már a sportolók felkészülése idején is ellenőrzéseket végeztetnek. Ez is azt a célt szolgálja, hogy elejét vegyék a világszerte tapasztalható, és például a vérdoppinggal még új, veszélyesebb irányt is vett doppingolásnak. A kézilabda olcsóbb, mint a foci AzETO osztrák szponzora Az egyik legkedveltebb szí­nes osztrák hetilap, a „Die ganze Woche” egyik utóbbi számában részletes írás foglal­kozik egy érdekes osztrák— magyar szponzorálási ügylet­tel. A több fényképpel illuszt­rált cikk lényege: egy osztrák úr, Wilhelm Zeltner, a ma­gyar minőségi sport egyik rep­rezentatív együttesét támogat­ja abban a reményben, hogy a befektetett pénz újabb, az eddigieknél még jobb ered­ményekhez segíti a kiválasz­tottakat, neki pedig előbb- utóbb — az eredményes rek­lám következményeként — nő­ni fog a forgalma. Az említett együttes a Rá­ba ETO magyar bajnok és ku­pagyőztes férfi kézilabdacsa­pata, Zeltner úr pedig egy osztrák—magyar közös válla­lat főrészvényese. Egy tele­fon Jakab Lajoshoz, a győriek szakosztályvezetőjéhez, aki pontos információkkal szolgál. Az is kiderül, hogy a COM- PELK-cég társtulajdonosa a győri illetőségű Prisztóka Ti­bor. Innen már csak egy ug­rás a helyszín, Becs. — A hetvenes évek elején evezésben ifjúsági válogatott is voltam — így Prisztóka Ti­bor, aki a győri Révai gimná­zium tanulójaként a kézilab­dát is megszerette egy életre. — Korábban a COMPELK magyarországi leányvállalatá­nak, az ECONORG-nak a győ­ri kirendeltségén dolgoztam, az éu elejétől pedig itt, az osztrák fővárosban. Szeren­csére Zeltner úrral teljes az érzelmi azonosulásom: mind­ketten nagyon szeretjük ezt a dinamikus sportágat, a kézi­labdát. A közben fel-alá rohan­gáló főnök is bekapcsolódik néhány mondat erejéig a tár­salgásba. — Nagyon egyszerű a dolog — így a Commodore ausztriai vezérszervize, a COMPELK igazgatója. — Szívesen áldo­zok a sportra, persze egy nem akármilyen csapatra gondol­tam. A győri kézilabdázók a vonal felettiek közé tartoznak; úgy gondolom, Európa első 5— 6 csapatába besorolhatók. Az üzletember általában jó véleménnyel van a magyar sportról, miként választottjai­ról, a győri fiúkról is baráti hangon szól. Amint teheti, át­ugrik egy-egy bajnoki, vagy kupameccsre; még most is saj­nálja, hogy az Atletico Mad­rid ellen nyolc gól előnyről sem sikerült a továbbjutást kiharcolni. — Az igazsághoz az is hoz­zátartozik, hogy először egy magyar labdarúgó-együttest — ugyancsak a Rába ETO-t — akartam szponzorálni, de az sokkal többe került volna. így a 200 ezer schillinget a kézi­labdázókra áldozom. Legalább nem csak eladunk Magyaror­szágra, hanem áldozunk is a magyar élsportra. Jocha Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom