Pest Megyei Hírlap, 1988. április (32. évfolyam, 78-102. szám)

1988-04-29 / 101. szám

6 ^á'wian 1988. ÁPRILIS 29., PÉNTEK J ____ Sz abad lóő- Hobby E heti összeállításunk­ban tudósítunk a Divatfó- rum Idei bemutatójának két témájáról: az arc- és a hajápolásról, a forgalom­ba kerülő új segédanyagok közül is megemlítve néhá­nyat. Folytatjuk házikerti tanácsadó sorozatunkat, to­vábbá közreadjuk egy könnyen megvarrható kö­tény szabásrajzát, és írunk a leggyakrabban előfordu­ló háztartási baleset; az égési sérülés ellátásáról. BMvatfórum '88 • • Ötletek, újdonságok, túlzások „Megőrizni, amit a termé­szet adott, pótolni, amit meg­tagadott, s még szebbé tenni, ami már megadatott”. Ez volt a mottója a Divatfórum ’88 kétnapos bemutatónak, amit a Stella szövetkezet és az Ez a divat szerkesztősége rende­zett a Kongresszusi Központ­ban. S hogy mit láthattunk ezen a bemutatón? Törekvést arra, hogy összehangolják az öltözködés, a frizura és az arcápolás divatját. Foglalkoz­zunk most a két utóbbival. Bárki megvarrhatja pn _ _ n * * h * B ebugos kötény r A praktikus, bebújós kötények elkészítéséhez nagyon ke­vés varrni tudás is elégséges. Mindegyik kényelmes, egysze­rű. Aanyaguk karton, zefír és más jól mosható, vasalható kel­me legyen. A szabásminták felnagyításához 5X5 cm-es négy­zethálós beosztást készítsünk csomagolópapírra, ezen könnyen megrajzolhatjuk. A kötény anyagszükséglete: 70 cm széles anyagból 190 cm szükséges, a megkötőhöz készen vesszük a pántot. B kötény anyagszükséglete: 70 cm széles kelméből 180 cm-t vegyünk. Még csinosabbak, ha elütő színű vagy mintájú anyaggal paszpólozzuk a zsebeket vagy körbe a széleket. u 'i Mara •fr Eleje "GO Háxikerfi tanácsadó Vetjük a fűmagokat Az új füvesítéssel nem kés­tünk még el. A terület előké­szítését a talajlazítással, -for­gatással kezdjük: ásással, szántással. Célszerű nagyobb felületek esetén Basudin 5 G-vel előzetesen talajt fertőt­leníteni, majd egy- másfél he­tes szellőztetés (és a talaj meg- ülepedése) után a felszínt el­egyengetjük gereblyével, bo­ronával, simítóval. Erre a fel­színre vetjük el a fűmagot, négyzetméterenként 5 dgk-ot. A fűvetés során kössünk a talpunkra egy lagalább 20x20 cm-es deszkalapot, ezzel és a gereblye fejével beleverjük- tapossuk a magot a talajba. Ezt egy permetező, de alapos beöntözés kövesse. Azért per­metező, hogy a víz a felszí­nen ne folyjon szét, mert a könnyű magokat könnyen ösz- szemossa. A fű kb. két hét múlva kikel, az első nyírás 15 cm magasság elérése után aktuális. Tápanyagellátása ha­sonló a már régi gyepekéhez, az indító műtrágyát vagy szer­ves trágyát a talaj lazítással egy időben kell bedolgozni a talajba. Többféle fűmagot le­het kapni, de ezek közül ket­tő az igazán elterjedt: a sport­pályakeverék és a pázsitfű. Olyan helyen, ahol várhatóan nagy az igénybevétel, pl. la­kótelepeken, pihenőkertekben a játszófelület vagy éppen sportpályákon a sportkeveré­ket érdemes vetni, ez tűri, sőt igényli a taposást. A pázsit­fűkeverék nagyon igényes, igen sok öntözést és rendsze­resebb nyírást igényel, mint az előző. A szála is finomabb, kifejezetten díszpázsitok léte­sítésére alkalmas, ami nincs kitéve különösebb igénybe­vételnek. Korábban Franciaországból importáltuk, most már Szarva­son is állítanak elő olyan fű­fajtát, amit egy évben csak egyszer, esetleg egyszer sem kell nyírni. Ennek viszony lag magas az ára, de az el maradó fenntartási költségek tulajdonképpen „visszafizetik ezt. A felületeket megtörhetjük virágágyásokkal, fa- és cser­jecsoporttal vagy ágyás nél­küli virágfoltokkal (tulipános gyep). A telepítéskor legyünk min­dig arra tekintettel, hogy a füvet kaszálni is kell, és nincs nagyobb méreg, mint amikor a kaszával nem férünk be a fák közé. A tulipános gyep, ha a tulipánhagymákat a gyepbe süllyesztjük bele, ka száláskor nagy körültekintést igényel. Célszerű ilyen helye ken először kéziollóval, sarló val óvatosan körülnyírni a tu­lipánt (nárciszt, jácintot) leg­alább akkora felületen, hogy az a nagy felület nyírásakor jól észrevehető és feltűnő le gyen. A tulipánokra elvirág­zás után is vigyázni kell; mindaddig, amíg magától be nem húzódik, nem célszerű a levelétől megszabadítani. Na gyón tetszetősek a nyírt gyep ben az ilyen virágfoltok, sok kai mutatósabbak, mint a ko­pasz földű virágágyások. Fenn­tartásuk viszont valamivel bonyolultabb — talán megéri. A megerősödött facsemeték körül készített tálakat betölt- hetjük fokozatosan trágyás földdel, különösen akkor, ha a gyepet folyamatosan és rendszeresen öntözzük. Az esetleges nyesedéket a követ­kező kaszálás akadálytalan le­bonyolítása érdekében azon­nal hordjuk el. Az olyan nye­sedéket, amit dugványnak fel­használhatunk, dugványozzuk, hogy tudjunk esetleg új növé­nyeket ültetni, netán cserél­ni a szomszéddal. Fenyvesi Gábor Ami a sminkelést illeti, sok túlzással találkoztunk, de a modern, bioaktív hatóanyagú arcápoló szerek egyikét-mási- kát érdemes kipróbálni (Erdősi Ágnes felvételei) S hogy hol tart a frizura­divat? Kétségtelen: anyagi okok miatt kevesebbet járunk fodrászhoz, mint azelőtt, s így még fontosabb, hogy a haj vonala több mosás után is őrizze eredeti formáját. A szakemberek tanácsai dió­héjban: a rövid haj előnye a könnyen kezelhetőség és a sportos viselet. Nagyon precí­zen vágva könnyű rendben tartani. Persze a hosszan omló für­tök romantikusabb hatásúak, és bedauerolva, berakás nél­kül, otthon mosva, szárítva, esetleg az arc karakterének megfelelően feltűzve, nagyon mutatósak. A bemutatón teret kaptak a hajápolószerek is, és biztató­nak tűnik, hogy kooperáció keretében ezentúl Magyaror­szágon készül (a szegedi Uni- verzal szövetkezetnél) az ed­dig csak nehezen megszerez­A jó fodrász nagyon precízen vágja a rövid hajat, mert ak­kor több mosás után is meg­őrzi a vonalát hető Wella hajlakk és Wella- zid balzsam. Kapható lesz francia licenc alapján gyár­tott dauervíz és Stella Lux néven egy újabb gyógy sam­ponváltozat. Újdonságként megjelennek második félévben műanyagból készült dauercsa- varók, polietilén alapanyagú, hajlítható habcsavarok és gyermekhajvágó székek gyár­tásához is sikerült vállalko­zót találni. Ami a sminkelést illeti, há­rom változatot ajánlanak a számunkra, de ezeket csak módjával kövessük, még a fia­talok is, mert ha nem jól si­kerül, bizony nevetségessé vál­hatunk. Az édeskés kikészítés pasztell színű, de a szem­öldökvonal megerősítésével hangsúlyt adnak a tekintet­nek. A kesernyés változatnál minden hangsúlyos, de áttet­sző hatást kelt. Élénk, nagyon színes, meglepő színösszeállí­tások. Például káposztazöld és türkizkék a szemtájéknál. Végül pedig a dinamikus szép­ség, ami az életörömöt hiva­tott kifejezni. Rózsaszín a szem és vörös a száj — ez valóban antikonformista, de a legveszélyesebb kikészítési forma. Egy ecsetvonással több, illetve erősebb, és máris fur­csa küllemmel lépünk ember­társaink elé. Felhívják a figyelmünket néhány új arcápoló szerre is, mint például a Fáma alga­ampulla és maszk, amely bio­aktiv anyagokat tartalmaz. A Hélia Társaság is újabb ter­mékcsaládot ajánl a szépülni vágyó lányoknak és asszo­nyoknak. A meggykozmetiku­mok között (alapanyaga a spanyolmeggy) vásárolhatunk bőrfrissítő zselét, maszkot, masszázskrémet és tonikot. Ga. J. Balesetek otthon Megégettem a kezem! A háztartási égési sérülések, forrázások, gőzkicsapódások nagy része szerencsére nem igényel orvosi ellátást, de az orvosilag bevált tanácsot ér­demes megszívlelni, és leg­alább annyira az agyunkba vésni, mint az ősidőkben ke­letkezett hiedelmeket. Ez pedig a mentőorvos sze­rint a sérülés hideg vizes hű­tése. A sérült testrészt tart­suk csap alá, folyassuk rá a vizet. Ha nincs vezetékes víz, akkor a kannából lassan csurgatott artézi víz is meg­teszi. Ügyelve arra, hogy az ivásra alkalmatlan vizet erre a célra sem szabad használni, mert a sérülés elfertőződhet. Az azonnali hideg vizes hűtés megőrzi a bőrfelület életké­pességét, s ez lehetővé teszi a seb begyógyulását. A hideg vizes hűtés a fájdalmat is csillapítja. A hideg vizes ke­zelés legalább 20 percig tart­son. Ha azonban a forrázás vagy égés olyan nagy terület­re terjed, amely ily módon kezelhetetlen, akkor ajánlatos minél előbb megmutatni or­vosnak, hogy az a maga esz­közeivel vegye kezelésbe az égett vagy leforrázott testrészt, esetleg orvossággal vegye elejét az elfertőződésnek. Hatásosak az égési, forrá- zási sérülések gyors gyógyu­lását elősegítő permetek is. Minél hamarabb kerülnek a megégett felületre, annál in­kább segítenek. Azt azonban tudni kell, hogy fájdalomcsil lapításuk nem ér föl a hideg vízével. Sokan úgy akarnak ezen segíteni, hogy előbb be­fújják a szerrel — például —, a kézfejüket, majd pár perc múlva, türelmetlenségükben a víz alá tartják. Aztán csodál­koznak, hogy egyik kezelésnek sine meg a várt hatása. Nem is lehet, mert a szert a víz lemossa, de a befúvás folytán a víz már nem a friss sebet éri. A vízzel kezelt sebet sem­milyen krémmel nem kell nem is szabad bekenni, mert ez — ha még olyan finom is — fertőzhet. Ha a bőrön hó­lyag keletkezett, akkor ajánla­tos a bekötést is mellőzni, mert a levegőztetés gyorsítja a gyógyulást. Ha viszont a bőr hólyagossá vált és van ott­hon felbontatlan steril sebkö­töző, akkor ajánlatos az égett felületet abba begöngyölni Ny. A. EGYÜTT AZ UTAKON AZ ÜTINFGRM JELENTI Pénteken és szombaton a Hungaroringen rendezendő Superblke gyorsasági motorverseny miatt erős forgalomra kell számítani aa M3-as autópályán és a 30-as főúton. A május 1-jei ünnepségek miatt Vácott a 2-es főút és a Duna által határolt városrész utcáin 1-jén 6 óra és 12 óra között csak a megkülönböztetett jármüvek és a külön engedéllyel rendelkező jár­művek közlekedhetnek. Szintén lezárják május 1-jén Nagymaroson a 12 es főutat a sport­teleptől a főtérig, 9—10 óra között csak a Szarvas cukrászdáig köz­lekedhetnek. A váci rév 1-jén 8—12 óra között a teherforgalmat szünetelteti. ALUMÍNIUM keréktárcsa Megkezdték az alumínium gépkocsi-keréktárcsa kísérleti gyártását az Ajkai Timföldgyár és Alumíniumkohó formaön­tödéjében. A prototípust a Lada személyautóhoz készítették és az első példányokat már elküldték az NSZK-ba, hogy a speciális, európai szabványoknak megfelelő vizsgálatoknak alávessék. Az új termék iránt igen nagy az érdeklődés. A Főtaxi Vállalat például már felajánlotta, hogy kipróbálja a tetszetős alumíniumtárcsát, amelynek alkalmazásával a gép­kocsi jobban fekszi az utat; az újdonság kíméli a féket, vé­dettebb a korrózióval szemben. A gyárban az Ikarusszal együttműködve most az autóbusz-keréktárcsa gyártásának előkészítésén dolgoznak. KRASZNAI JÁNOS ÍGY VEZET Közeledik az utazás, a kempingezés ideje. Egyre több lakókocsi tűnik fel az utakon. Eddig főleg külföldi rendszámmal láttunk ilye­neket, de mind több honfitársunk indul neki a nyaralásnak maga után húzva guruló házát. Magától értetődik, hogy az eredendően nem vontatásra épített személyautó tulajdonságai lényegesen meg­változnak az utána akasztott lakókocsitól. Egy kamionvezetőnek van tapasztalata arról, hogyan viselkedik egy gépkocsi, ha vontatványt visz. Mit tanácsol Krasznai János a lakókocsival utazóknak? — Ezeknek az egytengelyes pótkocsiknak a vontatásában óriási veszély rejlik, milliószor láttam én is, hogy behimbál­nak, fölborulnak. Pusztán azért, mert sokan nem veszik fi­gyelembe, hogy ez a terhelés lenyomja a kocsi hátulját, kö­vetkezésképpen megemeli az elejét, s így könnyen válik kor- mányozhatatlanná az autó. Ráadásul, ha behimbál a lakóko­csi, sokan ijedtükben beletaposnak a fékbe. Ebben az esetben csak a szerencse menthet meg a borulástól. Egyetlen védeke­zés van: levenni a gázt, így hozni nyugalmi helyzetbe az autót. Ha ez sem segít, akkor egy kis gázt próbáljunk adni, s ezzel kihúzni az autót a himbálásból. Mindezt tanácsos előre be­gyakorolni, mielőtt elindul valaki mondjuk Olaszországba egy jól megtömött lakókocsival. E heti kérdéseink. IGAZ vagy HAMIS az állítás: 1. Autópályán a lakókocsit vontató személyautó megengedett leg­nagyobb sebessége 100 km/óra. 2. Lakókocsiban csak altkor szállíthatunk személyeket, ha az ülé­sek jól rögzítettek. 3. A vontatvánnyal haladó személygépkocsi gyorsulási képessége legalább felére csökken. Múlt heti tesztünk helyes válaszai: 1. hamis, 2. igaz, 3. Igaz. A megfejtéseket szerdáig várjuk szerkesztőségünkbe: Pest Me­gyei Hírlap, 1416 Budapest. PL: 311. Együtt az utakon. IMÓ10CS1K LS1VTIBŐ?! II;» már tutijuk, hogyan kell lakókocsival autózni, akkor elkezdhetünk gondolkodni, honnan és milyen „guruló házat” szerezzünk be. Lentiben a Fém- cs Faipari Szövetkezetben eddig 12 la­kókocsit készítettek, de még ebben az évben további 150 korszerű, tetszetős kivitelű Pannónia 350-cs cs Pannónia 410 márkanevű lakókocsi gyártását tervezik. Az első példányokat dán cs NSZK-bcli megrendelőknek szállították, de egy min­tapéldányt Görögországba is elküldték. Balesetmentes közlekedht, jó utat kíván: M. Nagy Péter

Next

/
Oldalképek
Tartalom