Pest Megyei Hírlap, 1987. május (31. évfolyam, 102-126. szám)

1987-05-16 / 114. szám

10 1987. MÄJUS 16., SZOMBAT *&£Man nn Idősek Gondozási Központja (Dunake­szi, Kincsem köz 1.) felvételt hirdet gon­dozónői állásra. Bé­rezés iskolai végzett­ség szerint. Jelentke­zés a központ veze­tőjénél. Budapesti fiatalem­ber többévi anyagbe­szerzői gyakorlattól, nyomdai retusőr szak­mával, fotós gyakor­lattal fő- vagy mel­lékállást vállal fővá­rosi, vidéki, vállala­toknál, szövetkeze­teknél, magánvállal­kozásoknál. „Széles körű kapcsolatok PMH 68 732” jeligére, a ki­adóba. Kőművesek, ácsok, vasbetonszerelők je­lentkezését várjuk a váci Cementmü épí­tési munkáihoz. Ki­emelt kereseti lehető­ség. Váciak, Vác kör­nyékiek előnyben. Cím: Duna menti Mgtsz. Budapest, XIV. kér. Nagy Lajos kir. útja 124. sz. Telefon: 840-635, Göbel Ervin fő-ép£tésvez élőnél. A Fűrész-, Lemez- és Hordóipari Vállalat tavaszi ajánlata: lakkozott akácfa virágedények, galvanizált fülekkel. A 35 cm átmérőjű 747 Ft, a 45 cm átmérőjű 810 Ft, az 55 cm átmérőjű 1105 Ft Vásárolhat garnitúrát is, így a három virágedény ára mindössze 2530 Ft. Megvásárolható: a mechanikai hordóüzemben (Budapest X., Szállás u. 26., telefon: 570-044) 7 órától 13.30 óráig és a ceglédi gyáregységben (Cegléd, Kosárhegy u. 22., telefon: 20-10-220, 10-554) 8 órától 13.30 óráig. A háztól házig szállítás megrendelése: a virágedények értékének befizetésével az OKHB 216-13906 sz. pénzforgalmi jelzőszámra, postán. Szállítás: MÁV-darabáruként, védőcsomagolás nélkül, a megrendelő költségére. Telephelyeinken nagy választékban kaphatók akácfából készült kis boroshordók. Értesítjük vevőinket, hogy az alábbi teljesítményű ólai- és gázégők jelenleg raktárról kaphatók: PGG 5G gázégő, 12 900—38 700 kg/kal/ó PGG-10-es gázégő, 50 000—120 000 kg/kal/ó PGG-20-as gázégő, 80 000-200 000 kg/kal/ó PGG-40-es gázégő, 200 000-400 000 kg/kal/ó PGN-15DM olajégő, 20 000-60 000 kg/kal/ó PGN-30/121-es olajégő, 80 000-300 000 kg/kal/ó PGN-280-as olajégő, 1 200 000-2 800 000 kg/kal/ó PGN-380-as olajégő, 2 000 000-3 800 000 kg/kal/ó Még idei szállításra megrendelést elfogadunk: 12 990 kcal-3 800 000 kcal teljesítménytartományú gázégőkre, 20 000 kcal—3 800 000 kcal teljesítménytartományú olajégőkre, 750-9000 köbméter fűthető légtérre hőlégfúvókra, MGD-65-ös mágnesszelepre, MGD-80-as mágnesszelepre és MGD-100-as mógnesszelepre. Érdeklődni lehet: a-5 Pestvidéki Gépgyár értékesítési osztályán Szigethalom, 2315. Telefon: (26)-66-166. Telex: 22-5614. Versenytárgyalások és mérlegbeszámolók közzététele A vállalkozások és a szállítási szerződések versenytárgyalásáról szóló, 60/1986. (XII. 17.) MT számú rendelet értelmében a nyilvános versenytárgyalásokat országos napilapban fizetett hirdetésként kell közzétenni. Ehhez tisztelt ügyfeleink szíves figyelmébe ajánljuk a Hírlapkiadó Vállalat gondozásában megjelenő Népszabadságot és Esti Hírlapot. A Hírlapkiadó Vállalat Reklámszolgálata készségesen nyújt felvilágosítást, címe: Budapest Vili., Blaha Lujza tér 3., telefonszáma: 142-654. A mérlegbeszámolók közzétételére- a 24/1986. (Vili. 10.) PM számú rendelet értelmében ­a Figyelőt kínáljuk tisztelt ügyfeleinknek. Munkatherápiáj In­tézet felvételle keres esztergályos. autó­szerelő, mezőgazdasá­gi gépszerelő és autó­villamossági szerelői munkakörbe dolgozó­kat, valamint gépal­katrész-raktárost és mezőgazdasági gépész- technikusi végzettsé­gű anyagbeszerzőt. Jelentkezni 'tehet: Füzesséry György üzemvezetőnél. Po- máz—Kiskovácsi. Te­lefon: (361-23-075. A nyársapáti Haladás Mgtsz, felvesz eszter­gályos szak- és beta­nított munkást, 2 mű­szakos foglalkozta­tásban. Bérezés: tel— (esitmeny szerint. F elvesz továbbá 1 fő tmk-lakátorst,' 1 fő tmk-esztergályost. Bé­rezés: megállapodás szerint. .Jelentkezés: a szövetkezet ipari ágazat vezetőjénél. Nyársapát, József A, u. 2. szám. 2,5 tonnás AVIA gép­kocsihoz gépkocsive­zetőket keresünk. Bérezés megegyezés szerint. Tsz Tej Egye­sülés, Törökbálint Ügyintéző: Borhegyd György. Telefon: 667- 559 6—13-ig. Műn Itatherápiás ii> tézet keres felvételre érettségivel rendel­kező. tárgyalóképes munkatársat kavics­bányájába, termelés- irányítói munkakör­be. Jelentkezni lehet: Fazekas András fő­mérnöknél, Pomáz, Mártírok útja 22. Te­lefon : (23) -25-022. I-Iungarokork-Amorim Kft. felvételre keres villanyszerelőt, ffi. segédmunkást, könnyű női munkára betanított munkást, valamint anyagtér- kezelőt. Budapesti telepünkre asztalos szakmunkást, illetve betanított asztalost. Jelentkezés: Veres­egyház, Sport u. 2. Telefon: 62. A Dél-Pest Megyei Tanács Építőipari Vál­lalat (Cegléd, Iparte­lep, Kosárhegyi út 3.) jó kereseti lehetőség­gel kőműves asztalos szakmunkásokat vesz fel. Jelentkezni lehet: szombat, vasár­nap kivételével min­dennap fél 8-tól 16 óráig a munkaügyi csoportnál. Apróhirdetések A nagykőrösi Város­gazdálkodási Vállalat felvételre keres mun­kavállalókat az alábbi munkakörökbe: 5 fő kőműves szakmun­kást, 1 fő épületaszta­los szakmunkást, 2 fő gépkocsirakodót, 1 fő F kategóriával, 1 fő C kategóriával rendelke­ző gépkocsivezetőt. Je­lentkezni lehet a mun­kaügyi osztályon Nagykőrös, Mentovich u. 12. szám. A Dunakanyar Elektromos Javító és Karbantartó Kisvállalat pályázatot hirdet igazgatói munkakör betöltésére. Pályázati feltételek: szakirányú egyetemi, főiskolai végzettség, középfokú politikai végzettség, és legalább 5 éves vezetői gyakorlat vagy legalább 20 év szakmai gyakorlat, középfokú politikai végzettség és 5 éves vezetői gyakorlat. A kisvállalat fogyasztói szolgáltatást végez. A pályázatnak tartalmaznia kell kis és középtávú szolgáltatás­fejlesztési elképzeléseket is. A pályázatot a vállalat vezetősége bírálja el és dönt. A kinevezés választás útján történik 5 évre. Beküldési határidő: 1987. június 8. Cím: DEKAV. Szentendre, Vörös Hadsereg 15, 2000. Keresünk pilisvörös- vári telephelyünkre műszaki vezetőt, gya­korlott pénzügyi elő­adót, raktárost, vala­mint SZTK-vizsgá­val rendelkező admi­nisztrátort, üzletkö­tőt. Sláger Kisszövet­kezet. Pilis vörös vár, Pf.: 23. 2085. Az Igazságügyi Minisztérium házinyomdája felvételt hirdet kisofszet­lemezkészítő, valamint nyomdai gépmester beosztásokba. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen vagy írásban az alábbi címen: Vác, Köztársaság út 62—64. 2600. Bivimpex Bőrgyárak Kér. Közös V. (Bp. IV., Táncsics M. u. 1—3.) felvesz asztalosműhelybe férfi segédmunkást. Jelentkezés: 699-113 telefonszámon. Lánczos István ovh.-nél. Az Értelmi Fogyatéko­sok Országos Szociá­lis Foglalkoztató In­tézete Dunakeszi, Fel- szabadulás u. 55. 2120. felvételre keres festő- és villanyszerelő szak­munkásokat. Szövetkezeti felveszünk: technikust, sokat. Magas ti lehetőség, kezés: Bp. VI. nyi D. u. 12. 7—9 között. tagnak faipari asztalo- kerese- Jelent- , Boká- reggel Eladó falu széli nagy porta családi házzal, melléképületekkel. Pihenésre. gazdálko­dásra egyaránt alkal­mas. Víz, villany van, 1600 négyszögöl, meg­osztva is a terület el­adható. Cím: Rózsa Áron, Tápiószőlős, Bogaras 19. 2769. 360 négyszögöles épí­tési telek eladó Val- kó, Kossuth L. utca 83. sz. alatt. Érdek­lődni lehet: Kossuth L. utca 77-ben. Bemutatjuk a jól ismert TOTYA kazáncsalád legújabb tagját, a TOTYA VA meleg vizes kazánunkat Alkalmas: családi és társasházak, irodák és műhelyek, üvegházak stb. központi fűtésére. Fűthető: szilárd tüzelőanyagokkal, fával, szénnel, koksszal, barnaszénnel ás brikettel. Az optimális (80%-os) hatásfok vegyes széntüzeléssel érhető el. A használati meleg víz előállítására csatlakozási lehetőség van. Kazánjainkra előjegyzést felveszünk: az É GSZŐ V-rnárkaboltban Budapest XIX., Vörös Hadsereg útja S6. Telefon: 276-284 ÉGSZŰV Építő- és Gépipari Szövetkezeti Közös Vállalat Kiskunlacháza A Nagykáta és Vidéke Áfész szerződéses vállalkozásba adja 1987. június 1-jétől 1990. május 31-éig, 3 évre: 37. sz. büfé (III. oszt.), Tápiószecső, Pesti u. 1987. június 25-étől 1990. június 24-éig, 3 évre: 13, sz. Aranykerék vendéglő (111. oszt.), Káka, Szőlő sor 1987. július 15-étől 1990. július 14-éig, 3 évre: 52. sz, büfé (III. oszt.), Káka, Dózsa György u. 60. sz. Hordó vendéglő (III. oszt.), Szentmártonkáta, Rákóczi u. Az egységekkel kapcsolatban részletes tájékoztatást ad Kiss Ferenc, a közgazdasági főosztály vezetőhelyettese, cim: Nagykáta, Gyóni Géza u., telefon: Nagykáta, 199. A 37. sz. büfé versenytárgyalása május 22-én 9 órakor, a 13., az 52. és a 60. sz. egységé június 16-án 9 órakor lesz az áfész Ifjúsági klubjában, Nagykátán, a benzinkúttaf szemben. A pályázatukat a versenytárgyalás előtt 8 nappal adják le. Három szoba komfor­tos családi ház 1983 négyzetméteres kert­tel, garázzsal és gaz­dasági épületekkel sürgősen eladó. Ér­deklődni mindennap a helyszínen, Csemő, Oncsa d. 3. Hornyik Mizsei úton a 8-as ki­lométernél . Gödöllőn eladó üdülő­övezetben az öreg-he­gyen (Perczel Mór u. 2224. hrsz.) panorá­más, rendezett, 200 négyszögöles, köz­művesített telek sző­lővel, termő gyümölcs­fákkal, saját építésű. 3 szoba, összkomfor­tos, vörösfenyő faház­zal, teljes berendezés­sel. Telefon: Buda­pest 839-525. Jó állapotban lévő 5 éves 126. P. Fiat és Viktória mintás he­rendi komplett eladó. Gödöllő, Április 4. út 64. 2100. Mester. Óriás Krizantém sok­féle újdonság válasz­bélyegért árjegyzé­ket küld Tőkés Ker- tészet, Salgótarján. Cegléden, a Vett úton a termenybolt mel­lett, 2 szoba, komfor­tos tanya 8 férőhelyes istállóval és sok mel­léképülettel eladó. (Fúrott kút és ipari áram van.) Érdeklőd­ni lehet egész nap a helyszínen Solti Lászlóé knál. Eladó Gödöllőn 3 szobás, 76 négyzetmé­teres szövetkezeti la­kás. Tóth Lajos, Gö­döllő, Szabadság tér 17. 4/8. ______________ Ü j írsz. Zsiguli kombi felújított, jó állapot­ban eladó. Gödöllő, Kállai fiva u. 7. Albertirsan, sürgősen, eladó 2 szoba, össz­komfortos családi ház, 80 nm. Központi fűtés, garázs, ipari áram van, új épület. A telek 180 négyszögöl. Érdek­lődni lehet mindennap Albertirsa, Szövetség m 3UA.____________ k étszobás családi ház, beköltözhetően eladő, 240 négyszög- öles telken, szőlővel betelepítve. Cím: Al­bertirsa, Pesti út 147. Ház eladó. Nagykőrös. Botond u. 10._________ C egléden, a Pesti út 53. sz. alatti családi ház reális áron azon­nal beköltözhetően eladő. Érdeklődni: Cegléd, Csokonai u. 8. VEGYES r Hedőny-reluxakészí- tés, rövid határidőre. Tel.: 297-340._________ a ntennaszekeles, egyedi és központi antennák szerelése, javítása, bővítése, vi- deoprogrammal is. Lelkiismeretes, gyors, precíz munkavégzés, garancia. TV-ANTEN- NA MÉRNÖKI IRO­DA GM. Levélcím: Budapest, Toborzó u. 11. 1138. Telefon: 200­054. 638-627.___________ 1 700 férőhelyes, Delta típusú tojóketrecsOT kompletten (lehúzó- etetőszerkezet, szele­pes itató stb.) tartalék alkatrészekkel eladó. Tiszai Zoltán, Gödöl­lő, Méhészet, 2101. 64 éves egyedülálló nyugdíjas férfi életi társat keres. Kertes­házam van. Megkere­ső levelet ,,Szép az élet 192 895” jeligére kérem a Hírlapkiadó Váll. kir. Cegléd, Tér leki u. 30. szám. Megismerkednék há­zasság céljából 30-35 éves korig független, gyermektelen hölgy- gyei. 180 cm. magas* 75 kg. fekete hajú, át­lagos külsejű, egye­dülálló elvált szak­munkás férfi vagyok. Rendezett jó körülmé­nyek között élek, csak egy társ hiányzik az életemből. „Bizalom 193 561” jeligére várom a bemutatkozó leve­let a Hírlapkiadó Váll. kir. Cegléd, Teleki u. 30. szám.___________ F ekete német dog kölyökkutyák eladók. Gödöllő, Esze Tamás u. 29. 2100. Túrái. Műhelynek alkalmas helyiséget keresünk ipari árammal. 664- 610, kedden 10—14 óra. A Texta Ipart Szövetkezet a pilisvörösvári telepére felvesz lakatost vagy esztergályost (férfit), udvar! és kerfs munkára férfit^ valamint a bőrdiszműrészlegbe varrónőket Jelentkezni lehet személyesen a tapétarészleg vezetőjénél: Pilisvörösvár, Sallai Imre u. 129. A Vác és Vidéke Áfész vállalkozásba adja a következő üzleteit, július 1-jétől öt évre: 9. sz. italbolt, Ácsa, Kossuth u. 56. sz. Fáy-présház, Főt, öreghegy 63. sz. élelmiszerbolt, Vácduka, Kossuth u. 93. sz. élelmiszerbolt, Dunakeszi alsó 7. sz. húsbolt, Vác-Deákvár, Piac tér 33. sz. húsbolt, Ácsa, Kossuth u. 52. sz. húsbolt, Örbottyán, Dózsa György u. 53. sz. húsbolt, Örbottyán, Fő út 65. sz. húsbolt, Vácduka, Kossuth u. 80. sz. ruházati bolt, Főt, Vörösmarty u. 89. sz. ruházati bolt, Dunakeszi, Fillér u. augusztus 1-jétől: 5. sz. italbolt és eszpresszó, Penc, Erzsébet tér október 1-jétől: 24. sz. eszpresszó, Rád, Váci út Felvilágosítást adnak a szövetkezet kereskedelmi főosztályán. A versenytárgyalás június 18-án 14 órakor lesz az áfész központjában: Vác, Erzsébet u. 22. A ceglédi Lenin Mgtsz pályázatot hirdet szerződéses üzemeltetésre a Ceglédi piactéren levő langes-, sülttészte­kenyéreldrusíté üzemeltetésére A vállalkozók az üzlettel kapcsolatos adatokról, valamint a versenytárgyalás idejéről tájékoztatást kaphatnak minden csütörtök délelőtt, a kereskedelmi és háztáji ágazat irodájában, címe: Cegléd, Béke tér 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom