Pest Megyei Hírlap, 1985. október (29. évfolyam, 230-256. szám)

1985-10-08 / 236. szám

8 Lilian 1985. OKTOBER 8., KEDD Hírek MR. 1985. október 8. Ilin . Kedd. Koppány, Etel napja. A Nap kél 5.52 — nyugszik 17.10 órakor. A Hold kél 23.17—nyugszik 14.56 órakor. Folytatódik az évszakhoz képest meleg idő. Északon időnként megnövekszik a fel­hőzet, az ország legnagyobb részén derült lesz az ég, eső sehol sem várható. A gyenge légmozgást megélénkülő és fokozatosan északnyugatira forduló szél váltja fel. Az éj­szakai óráktól kedd délelőttig ismét többfelé lesz köd. Vár­ható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6, 11, legmaga­sabb nappali hőmérséklet ked­den 22, 27 fok között lesz. Tabi László kitüntetése Az Elnöki Tanács Tabt László kétszeres József At- tila-díjas írónak, irodalmi munkássága elismeréseként, 75, születésnapja alkalmából a Magyar Népköztársaság aranykoszorúval díszített ■Csililagrendjét adományozta. A kitüntetést hétfőn Köpeczi Béla művelődési miniszter adta át. ELHUNYT SZABÓ SÍPOS TAMAS Hosszú betegség után, 48 éves korában elhunyt Szabó Sípos Tamás, a Pannónia Filmstúdió rajzfilmrendezője. A Balázs Béla-díjas művész nevéhez fűződik számos al­kotás mellett a Magyarázom a mechanizmust című első magyar animációs publiciszti­kai televíziós sorozat. , *»• . . . ii; V . ' • ; í — Hajóforgalom. A Pest me­gyei Révhajózási Vállalat ér­tesíti az. utazóközönséget, hogy Szigetmonostor és Ha­tárcsárda között a teherforga­lom az alacsony vízállás miatt bizonytalan ideig szünetel. — Kiegészítés. A lapunk szeptember 24-i számában megjelent Szabálytalanul ke­rült című baleseti hírt a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság a következőkkel egészíti ki: A balesetért hibáztatható Papp László személygépkocsivezető is, mert az éles útkanyarban gépjárműjével nem a látási, forgalmi és útviszonyoknak megfelelő sebességgel közle­kedett. GUS HALL HETVENÖT ÉVE, 1910. október 8-án született Gus Hall amerikai munkás, kommunista harcos, a nem­zetközi munkásmozgalom ki­emelkedő alakja s ismert teo­retikusa. 1926-tól néhány évig erdei munkásként, bányászként majd vasúti munkásként dolgozott. 1927-ben lett a Kommunista Ifjúmunkás Szövetség, 1929- ben pedig az Egyesült Álla­mok Kommunista Pártjának a tagja. Csakhamar bekapcsoló­dott az Acélipari Munkások Szövetségének tevékenységé­be, s annak egyik legkiválóbb szervezője lett. Több ízben is letartóztatták, s bíróság elé állították. 1949-ben például — a második világháborút köve­tő hidegháborús időszakban — a párt tizenkét vezetője elle­ni perben ötévi börtönbünte­tésre ítélték, majd 1951-ben ezt további három évvel toldották meg. Végül 1957-ben feltétele­sen szabadlábra helyezték. 1959-ben ő lett az Egyesült Ál­lamok Kommunista Pártjának főtitkára. Néhány esztendővel később ismét letartóztatták, de óvadék ellenében újból sza­badlábra helyezték. William Fosterrel közösen nagy hatású könyvet írt Az Amerikai Kommunista Párt harca a békéért címmel. 1973- ban látott napvilágot Környe­zeti ártalmak és a kapitaliz­mus, majd 1974-ben Az ame­rikai imperializmus ma című munkája. * II. Gyáliak keze nyomán > Vajdahunyad vára megújul Az idő vasfoga megviselte a főváros egyik legszebb mű­emléki épületcsoportját, a Vajdahunyad várát. Időszerű volt tehát a teljes felújítása. A most befejezés előtt álló munka a gyáli Szabadság Tsz építőipari részlegének tevé­kenységét dicséri. A Műemlé­ki Felügyelőség folyamatos el­lenőrzésével végzett felújítás különleges feladatokat rótt az építőkre. A műemléki védel­met élvező belső faldíszek eredeti állapotú restaurálására — egy tapasztalt szakember irányításával — önálló dísz­festő részleget hoztak létre; s ez megoldotta a kényes ara­nyozási és gipszszobrászati feladatokat is. Gondot jelentett, hogy a téli időszakban sokszor zárva kel­lett tartani a bemutatóterme: két. Most a téli nyitva tartást is folyamatossá tették az új központifűtés-berendezés fel­szerelésével. Az építők munkáját dicséri az is, hogy a múzeum jövő évi, 9Q esztendős fennállása alkalmából rendezendő ünnep­ségekre tekintettel a munkák befejezésének határidejét csaknem egy évvel előre hoz­ták. Az idén november 7-én megtörténhet a megújult épü­let ünnepélyes átadása. K. Z. Hőszigetelő kohósalak-blokk Családi házak építésére Korszerű, hőszigetelő fala­zóelemeket készít kohóhabsa- Lakból a Dunai Vasmű és a Vízügyi Építő Vállalat duna­újvárosi főépítésvezetősége. A technológiát és a gyártáshoz szükséges berendezéseket Ausztriából vásárolták. Az új Társadalmi összefogással Rutinpálya Cegléden A ceglédi városgazdálkodási, valamint a Pest Megyei Híd- és Útépítő Vállalat közremű­ködésével az Autóközlekedési Tanintézet — ATI — és az MHSZ közösen rutinpályát létesített Cegléden, amelynek ünnepélyes átadására az el múlt hét végén került sor. Pozsony—Moszkva Szomszédaink téréiből POZSONYI TV 16.25: Ernest Che Guevara. Doku­mentumfilm 17.20: Nyugat-szlovákiai maga­zin 17.45; ! 1 A zöldségtermesztéséről közis­mert Boldog községben régi hagyománya van a fűszerpap­rika termesztésének. Az idén jó volt a termés: több száz ház tornácán szárítják a ma­gyaros ételek fűszerét. )Í.15: Teiespört 19.30: Tv-hír adó 21.00: Marlowe, a detektív. Angol tévéfilmsorozat 22.15: Josef Suk zeneműveiből 2. MŰSOR 17.45: A leghatalmasabb fegyver. Mesefilm 20.00: Fiatalok tévéklubja 22.10: Egy férfi sólyommal. NSZK .tévéfilm A MOSZKVAI TELEVÍZIÓ MŰSORÁBÓL Moszkvai idő szerint! 8.00: Híradó 8.35: Fordított kapcsolat 10.05: Koncertfilm 10.35: Dokumentumfilmek 11.10: Hírek 14.30: Hírek 14.50: Dokumentumfilmek 15.40: Koncert 16.15: Hírek 16.20: Anyák iskolája 16.50: Koncert 17.20: Szóljatok, harsonák! 17.50: Népdalok 18.05: Koncertfilm 18.45: Ma a világban 19.00: Sakk-világbajnokság 19.05: Népszerű-tudományos film 19.15: Élet és tudomány 19.45: Hírek 19.50: Ha egészséges akarsz lenni 20.05: Az utolsó pillanatban 21.00: Híradó 21.35: David OJsztrah 22.50: Ma a világban 23.05: Labdarúgó szemle 23.30: Sakk-világbajnokság 23.45: Az eljövendő századnak« II. rész 0.55: Hírek 1.00: Sportműsor 1.30: A Rosszija népi együttes műsora [A KÁDIÓ1ÉS TV MŰSOHÁBÓTT KOSSUTH BADIO 4.30: Jó reggelt! 8.00: Hírek. Időjárás 8.15: Mai kulturális programok 8.20: Társalgó 9.44: Mondókák, gyermekjáté­kok Hajósról 10.00: Hírek. Időjárás 10.05: Diákfélóra 10.35: Éneklő if júság 10.51: Nagy mesterek — világ­hírű előadóművészek 11.39: A kelletlen leány 12.00: Déli krónika 12.30: Ki nyer ma? 12.45: Gesualdo-madrigálok 13.00: A Rádió Dalszínháza 14.00: Hírek. Időjárás 14.10: Magyarán szólva 14.25: Orvosi tanácsok 14.30: Dzsesszmelódiák 15.00: Élő világirodalom 15.20: Régi híres orosz-szovjet énekesek 16.05: Látogatóban 17.00: Társadalom és iskola 17.30: Cscnki Imre: Cigány táncok 17.45: A Szabó család 18.15: Hol volt, hol nem volt. •. 18.25: Mai könyvajánlatunk 18.30: Esti magazin 19.15: örmény vázlatok 20.14: Évfordulók nyomában 20.54: Házv Erzsébet operettfel­vételeiből 21.30: Kutatások Berlinben és Potsdamban. I, rész 22.00: Hírek. Időjárás. Snort . 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: A St. Martin-in-the-Fields kamarazenekar játszik 22.55: Munkásutdnpótlás 23.05: Bach: Anrrol szvitek 24.00: Hírek. Időjárás PETŐFI RÁDIÓ 4.30: Reggeli zenés műsor 8.00: Hírek. Időjárás 8.03: Slágermúzeum 8.50: Tíz perc külpolitika 9.00: Hírek. Időjárás. Űtközben 9.05: Napközben Közben: Sportvilág Fülszöveg Láttuk, hallottuk Hírek. Időjárás. Űtközben Világújság 12*00: Hírek németül, oroszul és angolul 12.10: Szerelmi kettősök operet­tekből 12.30: Népi muzsika 13.00: Hírek. Időjárás. Űtközben 13.05: Popzene sztereóban '■13.45: Időjárás- és vízállásjelentés 14.00: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót 14.15: Fúvószenekari hangverseny a 6-os stúdióban 14.40: Fiatalok muzsikálnak 15.00: Hírek. Időjárás. Űtközben 15.03: Miskolci Balogh János né­pi zenekara játszik 15.20: Könyvről —- könyvért 15.30: Csúcsforgalom 17.30: Disputa — a hűségről 18.10: Gramofon sztárok 19.00: Hírek. Időjárás. Űtközben 19.05: Csak fiataloknak! 20.00: Népdalok 20.30: Komolytalan könnyűzene 21.00: Hírek. Időjárás. Űtközben 21.05: Közkívánatra! 23.00: Hírek. Időjárás. Sport 23.20: Nótacsokor 3. MŰSOR 9.00: Hírek. Időjárás -9.08: Zenekari muzsika 10.00: Operarészletek 10.41: A Shadows együttes felvé­telei 12.00: Henryk Szeryng és Ingrid Haebler szonátafelvételeiből 13.00: Hírek. Időjárás 13.05: Világhírlap 13.20: Szimfonikus zene 13.58: Schoeck: Penthesilea 15.20: Labirintus 15.35: A Szovjet Rádió moszkvai gyermekkórusa 15.50: Barokk zene 17.00: Iskolarádió 17.30: Heine és a muzsika 18.25: Muzsikáló természet 18.30: Na maternjem jeziku 19.00: Hírek. Időjárás 19.03: Műsorismertetés 19.05: In der Muttersprache 19.35 r Kapcsoljuk a Zeneakadé­mia nagytermét 21.30: Operakettősök 21.53: Talált pénz 22.38: Dzsessz 23.30: Hírek. Időjárás TELEVÍZIÓ 8,55: Tévétorna 9.00: iskolatévé 10.00: Hungária Kávéház 15.50: Iskolatévé 16.10: Élő múzeum 16.40: Orosz nyelv kicsiknek 16.55: Hírek 17.05: A velünk élő történelem 18.10: Sportmúzeum 18.30: Három nap tévéműsora 18.35: Alekszander Vegyernyikov énekel 19.05: Mini-Stúdió »85 19.10: Tévétorna 19.15: Esti niese 19.30: Tv-liíradó 20.00: Szerelem és barátság tör­ténete 21.00: Stúdió »83 22.00: Felkínálom 22.40: Tv-híradó 3. 2. MŰSOR 16.50: Aprók tánca 17.15: Kuckó 17.45: Sakk-matt 18.05: „Kiilönválok önmagámtól” 18.30: Körzeti adások — Buda­pest, Pécs, Szeged 19.10: A szovjet kultúra napjai 21.39: Befejezetlen játszma Az átadáskor Ambrus Fe­renc, a Pest Megyei ATI igaz­gatója mint házigazda kö­szöntötte a jelenlevőket, majd Valkai György, a Pest Megyei Tanács közlekedési osztályve­zetője mondott rövid beszé­det. A társadalmi összefogás­sal készült több mint 1600 négyzetméteres autós-motoros tanpálya megoldja Cegléd vonzáskörzetében a gépjármű­vek gyakorlati oktatásának és vizsgáztatásának gondjait. Hosszú évek óta végre nyu­godt körülmények között tör­ténhet a tanulók felkészítése, amit a közlekedés biztonsága megkíván. Végezetül, miután Ambrus Ferenc köszönetét mondott a társadalmi munkában részt vevő szervezetek, vállalatok képviselőinek a segítségért, Rigó István oktató gépkocsi­ján elsőként Klementin Fe­renc tanuló gyakorolhatott a felavatott új pályán. kohósalak-blokk megfelel az 1986. január elején életbe lé­pő hőszigetelési szabványnak is. Alkalmas ipari és közössé­gi épületek kialakítására, de mindenek előtt a családiház­építőknek szánják. Már ebben az évben 1 millió kisméretű téglának megfelelő mennyisé­gűt készítenek belőle, a kö­vetkező esztendőkben pedig ennek a tizenötszörösét. Ez körülbelül 500 átlagos méretű családi házhoz lesz elegendő. Kiszolgáló robottal Esztergagépek A SZIM budapesti szer­számgépgyárának Soroksári úti üzemében elkészült a szá­mítógép-vezérlésű (CNC) esz­tergagép második generáció­jának mintapéldánya. A be­rendezés úgynevezett kiszolgá­ló robottal összekapcsolva — egyelőre emberi felügyelettel — dolgozik. A SZIM-ben ki­fejlesztett új típusú eszterga­géppel együttműködő robotot a csepeli egyedi gépgyárban gyártották japán licenc alap­ján. A kiszolgáló robottal közös vezérlésű esztergagép automa­tikusan forgácsolja a munka­darabokat. A berendezés ab­ban különbözik a hagyomá­nyos CNC-esztergáktól. hogy a megmunkálandó fémet em­ber helyett robot adagolja, amely gondoskodik a készter­mék tárolásáról is. Így lénye­gesen könnyebbé válik az esz­tergapadok mellett dolgozók munkája, nem kell a nehéz fémdarabokat kézzel emelget­ni. Az első ilyen hazai gyárt­mányú, robottal egybeépített automatikus esztergapadot most próbálják ki a szerszám, gépgyárban. Ittasan az utakon Elgázolta a gyalogost Jogosítvány nélkül. Csömö­rön Tóth László 33 éves se­gédmunkás személygépkocsi­jával halálra gázolta az út­test szélén vele azonos irány­ban gyalogló Kiss Sándor 69 éves nyugdíjas, helyi lakost. A vizsgálat eddigi adatai szerint Tóth László, akinek nincs ve­zetői engedélye, nem a látási viszonyoknak megfelelő se­bességgel vezetett. Szabálytalan balkanyar. Bil- gyi község külterületén a só­derbánya bejáratánál Hrumó János 22 éves segédmunkás pótkocsis tehergépkocsival bal­ra kanyarodás közben össze­ütközött az őt előző Farkas Béla 29 éves traktoros, motor- kerékpárossal, aki megsérült. A baleset azért történt, mert Átalakuló gyártás Több lesz a iérakerékpár A Csepel Kerékpár- és Kon­fekcióipari Gépgyárban a megváltozott igényekhez iga­zítják a kerékpárok választé­kát, ennek megfelelően mó­dosítják a gyártási programot is. A vállalatnál az idén ösz- szesen 250 ezer kétkerekűt ké­szítenek, s adnak át a keres­kedelemnek, ezen belül azon­ban számottevően csökken a kempingbiciklik aránya, s nő a túra- és a különleges igé­nyek kielégítésére készülő ke­rékpároké. A gyár konstruktőrei már a múlt évben felfigyeltek arra. hogy rohamosan csökken az érdeklődés a néhány éve niég oly népszerű, keresett és gyakran hiánycikknek számí­tott kempingbiciklik iránt. Tavaly nyolcvanezerét ké­szítettek, az idén várha­tóan már 70 ezer is elegen­dőnek bizonyul ezekből a tí­pusokból, s a felmérések sze­rint jövőre legfeljebb 60 ez­ret tudnak majd eladni. A vállalat időben felkészült a szükséges váltásra, és több új. fajta kerékpár sorozatgyártá­sát kezdte, vagy kezdi meg, Egyre népszerűbbek a túra­típusok, s a különleges, ötse­bességű kétkerekűek. Utób­biakból az év végéig 10 ezer készül el. de előreláthatólag kevésnek bizonyul. Hamaro­san megjelennek a Maratón nevű tíz- és a Mecsek nevű háromsebességű női és férfi­biciklik. Máris sikert arattak a külföldön már ismert, erő­sített vázú, terepjáró gumik­kal felszerelt BMX-kerékpá- rok: ezekből egyelőre csak né­hány százat szállítottak a gyár márkaüzletébe és egy-két má­sik szakboltba. A tapasztala­tok szerint sokan keresik eze­ket a nem is olcsó kerékpáro­kat, ezért a vállalat jövőre sokkal többet állít majd elő belőlük. Érvényes: okt. 8—14-ig Valutaárfolyamok Pénznem Vételi Eladási árf 100 egységre forintban Angol font 6 651,61 7 063,05 Ausztrál dollár 3 309,20 3 513,90 Belga frank 87,25 92,65 Dán korona 488,49 518,71 Finn márka 824,47 875,47 Francia frank 581,01 616,95 Görög drachma a) 34,15 36,27 Hollandi forint 1 571,47 1 668,67 Japán yen (1000) 217,33 230,77 Jugoszláv dinár 15,20 16,14 Kanadai dollár 3 442,30 3 655,22 Kuvaiti dinár 15 935,48 16 921,18 Norvég korona 594,36 631,12 NSZK márka 1 771,68 1 881,26 Olasz líra (1000) 26,25 27,87 Osztrák schilling 252,06 267,66 Portugál escudo 28,70 30,48 Spanyol peseta 28,97 30,77 Svájci frank 2 1G2,80 2 2.96,58 Svéd korona 587,72 624,08 USA dollár 4 707,34 4 998,52 ECU (Közös Piac) 3 919,19 4 161,Cl a) Vásárolható legmagasabb bank jegvcímlet: 500 as. Pi­Ist­a tehergépkocsi vezetője bálytalanul kanyarodott. Nem adott elsőbbséget, lis községben Szendrei vénné 43 éves segédmunkás, kerékpáros a jelzőtáblát fi­gyelmen kívül hagyva, nem adta meg az elsőbbséget Koz­ma Sándorné 50 éves nyug­díjas személygépkocsijának. A balesetnél Kozmáné megsérült. Gyorsan hajtott. Diósdon Ari István 39>éves művezető személygépkocsiját nem az útviszonyoknak megfelelő se­bességgel vezette. Elütötte Zanka Ferenc 86 éves nyug­díjast, aki súlyosan megsé­rült. Bevonták a jogosítványát. Dunakeszin, a 2-es számú fő­úton Navarra Béla 33 éves segédmunkás szeszes italtól befolyásolt állapotban vezette személygépkocsiját. Sávváltás közben nekiütközött a sza­bálytalanul várakozó, Esch Ferencné tulajdonában lévő személygépkocsinak. Navarra Béla könnyebben megsérült és a jogosítványát bevonták. Sávváltás közben. Gödöllőn, az M3-ason Horváth János 43 éves raktárvezető személy- gépkocsiját nem az útviszo­nyoknak megfelelően vezetve, áttért a jobb oldali forgalmi sávba. Ott nekiütközött egy motorkerékpárosnak, majd a Pálfi Attila által vezetett sze­mélygépkocsinak. A balesetnél Pálfi Attila messérült. Rendszám nélkül. Űri köz­ségben Pintér János 43 éves betanított munkás rendszám nélküli motorkerékpárral, nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezetett, és felbo­rult. Utasa: idősebb Pintér Jánosné 64 éves nyugdíjas könnyebben megsérült. A mo­torkerékpáros ittas volt. Figyelmetlenül. Ráckevén Nagy Lajosné 78 éves nyug­díjas kerékpárjával kanyaro­dás közben személygépkocsi­nak ütközött. Nagy Lajosné, aki figyelmetlen volt, köny- nyebben megsérült. Felborult. Gödön Krisztics Attila 20 éves gépkocsivezető ittasan, nem az útviszonyok­nak megfelelően vezette sze­mélygépkocsiját, amellyel fel­borult. Utasa: Osár László 17 éves betanított munkás sú­lyos sérüléseket szenvedett. A rendőrség tovább vizs­gálja a balesetek körülmé­nyeit. / A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a pest megyei Tanács ’apja. Megjelenik — vasárnap kivételével — naponta. — Főszerkesztő- Sági Agnes — nrCT ISrPVCI UIT5E A U Főszerkesztő-helyettes: Arkus István és Mészáros János. — Szerkesztőség: Budapest Vili., Somogyi Béla u. 6. Postacím: ‘Budapest, pf. alt. Irányítószám • 1446 — Kiadja a ILul íllLU I Ll lilnLHl Hírlapkiadó Vállalat, Budapest, Blaha Lujza tér 3. 1959. Felelős kiadó: Till Imre vezérigazgató. — A szerkesztőség és a kiadóhivatal központi telefonja: 313-100 és 336-130 •­Szerkesztőségi titkárság: 142-228. ..................... ' -■ ~ nOKSZERKESZTÖSÉGBKVK: Ceglédi Hírlap, Cegléd, Kossuth tér 1., Pf. 19. 2701. Telelőn: 11-400. — Érdi Hírlap, Érd, Lenin út 33 . 2030. Telefon: 45-352. (Gödöllői Hírlap, Gödöl!*. Sz abadság út 2. Pf; Mi BUM. Telefon: 20-79«. Monorl Hírlap, Monor.. Kossuth u. 71; Pf. Síi. 2201. Telefon: 357. — Nagykőrösi Hírlap, Nagykőrös. Hősök tere 7. 2750. Telefon: 398. — Váci Hírlap, Vác Lenin út 43 Pf 32 2601. Telefon: 10-095.— A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: (Csöndes Zoltán vezérigazgató. — Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap irodánál (postacím: Budapest V., József nádor tér 1. 1900), személyesen vagy postautalványon, valamint átutalással a KIH Blö—06/102 .pénzforgalmi jelzőszámra. A lap ára: 8 oldal 180 Ft, 12 oldal 2,20 Ft. Előfizetési díj: egy hónapra 43.— Ft, egy negyedévre 129,— Ft, (félévre 258,— Ft, egyéni előfizetőknek éves előfizetés: 616,— Ft. — ISSN 0133—0650 Pest megyei Hírlap (Index: •25 064 HÚ), ISSN 0133-2600 (Ceglédi Hírlap), ISSN 0209-5467 (Érdi Hírlap), ISSN 0133—19« (Gödöllői Hírlap), ISSN 0133-2651 (Monori Hírlap), ISSN «133—270* {Nagykőrösi Hírlap), ISSN 0133-2750 {Váci Hírlap). VT-; .\jxí -• ’ ' ' ''.V'y ‘ ■' ' >'■ ”• \- i

Next

/
Oldalképek
Tartalom