Pest Megyei Hírlap, 1985. július (29. évfolyam, 152-178. szám)

1985-07-12 / 162. szám

A PEST MEGYEI HÍRLAP MELLÉKLETE KOSSUTH RÁDIÓ 4.30: Jó reggelt! 8.25: Családi tükör 9.00: Színes népi muzsi­ka 10.05: Ismét — a javából! 12.30: Déli zeneparádé 13.20: Népzenei példatár 13.30: Ü.i érdekeltségi rend­szer Vaján 14.10: A hét embere 14.20: Mindennapi irodal­munk 14.50: Operaáriák 15.10: Üi zenei újság 16.00: 168 ó-a . . . 17.30: A szülőföld muzsl- ká ia 18.45: „Az ár ellen — az árban” 19.45: Diszkotéka 20.45: örökzöld dallamok 21.45: Kolumbiai népi dal­lamok 22.15: Fúró na hangver­senytermeiből 23.45: Lantmuzsika 0.10: Kórusmuzsika PETŐFI RÁDIÓ 4.30: Reggeli zenés műsor 8.11: Népszerű muzsika — világhírű előadók 8.50: Tíz perc külpolitika 9.05: „Tövisek és virágok” 10.00: Szombat délelőtt . . * 12.10: Jó ebédhez szól a nóta 13.05: Miska bácsi leveles­ládája 14.00: Magunkat ajánljuk! 17.05: Törőcsik Mari iij sanzonlemezéről 17.30: Mozaik iillitis 18.30: Umberto Tozzl éne­kel 19.05: Vívó világbajnokság 19.15: Magnóról — magnóra 19.55: Vívó világbajnokság 20.14: Elvis Presiey fel­vételei 21.05: Vívó világbajnokság 21.20: Szivárvány 22.45: Kovács Andor gitá­rozik 23.15: Kellemes pihenést! 24.00: Éjféltől — hajnalig 3. MŰSOR 7.00: In limba raaterna 7.30: V íYiaterinskom ja- zyku 8.17: Orgonamuzsika 9.20: Baritonáriák 9.50: A kamarazene ked­velőinek 10.30: Slágerlista 11.00: Hangfelvételek — felsőfokon 12.30: Iskoiarádió 13.05: Kívánságműsor — szombaton 14.05: Lemezbörze helyett 15.00: Kádiószínliáz 16.05: Aranyalbum 17.15: Kritikusok fóruma 17.25: Zenekari muzsika 18.31: Életem muzsikája 19.03: Opera-művészlcme- zek 20.05: Szimfonikus zene Közben: 20.50: Értékek és fölfede­zések 21.05: Verseit elmondja: Nagy László 21.50: Defaye-átiratok 22.12: Lou Reed felvételei­ből 22.42: Ingázók TELEVÍZIÓ 8.25: Tévétorna 8.30: Nasa Obrazovka 8.50: Don Quijote 9.15: Egyszer volt . .. 9.55: Nemcsak nőknek! 10.10: A fekete álarc 11.03: Képújság 14.40: Hírek 14.45: Az élet kalandja 15.40: Utazz velünk! 16.20: Marco Polo 17.20: Reklám 17.25: Képújság 17.30: „Tariménes utazása” 18.00: Forradalom és emig­ráció 18.55: Reklám 19.10: Tévétorna 19.15: Esti mese 19.30: Tv-híradó 20.00: Vers —■ mindenki­nek 20.03: Derrick 21.03: Ez csak színjáték 21.35: Jerzy Kawa’ero­ívitss-sorozat: A há­ború igazi vége 23.00: Tv-híradó 3. 23.10: Himnusz 2. MŰSOR 18.25: Képújság 18.30: MAFILM-magazin 18.40: Gólyavári esték 19.30: .,Öb, szerencse, ne hagyj el” 29.00: Mexikói passiójáték 2L.15: Tv-híradó 2. 21.35: Vívó világbajnokság 22.2S: Képújság POZSONYI TV 15.20: Cirkuszműsor 16.00: Csehszlovák úszó­bajnokság. Döntő 17.35: Kremnicai meghívó. Zenés szórakoztató műsor 19.30: Tv-híradó 20.00: A nagy zsákmány. Bűnügyi tévéfilm 21.05: Gólok, pontok, má­sodpercek 21.20: Marie Rottrova és vendégei. Könnyű­zenei műsor 22.05: A milliós bankjegy. Angol filmkomédia 23.45: Lengyel dzsesszpó- diuia 2. MŰSOR: 17.35: Gilly Hopkins. Gyer­mekfilm 20.00: ... és itt a szom­bat! 21.70: Az idősebb fiú. Szín­házi előadás, felvé­telről Televízió DERRICK NSZK bűnügyi tévéfilm­sorozat Halott az Isarban Irta: Herbert Reinecker. Fényképezte: Rolf Kästel és Michael George. Rendező: Alfred Weidenmann. A folyóból kihúzott ha­lott lányt hamarosan azonosítja a rendőrség. Az eset egyértelműen ön­gyilkosságnak látszik, erre azonban semmiféle ok nem mutat. A lány fülig szerelmes volt, föl- döntúlian boldog. Nagy­apja megadja a címét annak a jóképű fiúnak, akivel Ursula szabad ide­jét töltötte. Derrickéket a helyszínen megdöbben­tő eset várja ... Adás: 1985. július 20. szombat, 1 műsor, 20.05. Rádió CSALÁDI TÜKÖR Szerkesztő: Juhász Judit A tartalomból: „Miért adtam vissza az ipart? ...” — Játszótér helyett OTP, avagy a lakók nem tehetnek sem­mit? 2. rész — „VITA” város várja önt! Adás: 1985. július 20., szombat, Kossuth rádió, 8.25 KOSSUTH RÁDIÓ 5.10: Dallamkoktél — haj­nalban 6.00: Jó reggelt! 7.30: Baráti kör 8.10: öt kontinens hét napja 8.25: Énekszóval, muzsi­kával 9.00: „Szavak, jöjjetek köré . 10.05: Édes anyanyelvűnk 10.10: Filharmonikus zene 11.00: Gondolat-jel 12.15: Harminc perc alatt a Föld körül 12.45: Rázós úton 12.55: Néndalkörök pódiu­ma 13.20: Mit üzen a rádió? 14.10: Müvészlemezek 14.48: A zsidó háború 16.08: Solomon zongorázik 17.00: A tudomány lelkiis­merete 17.30: Komolyzenei „le­rn ez io vas” 18.40: „Az ár ellen — az árban” 19.40: Arturo Toscanini vezényel 20.51: Suppé: Boccaccio 22.10: Sporthíradó 22.25: Az operaközvetítés folytatása 23.42: Kamarazene 0.10: Zenekari operarész­letek PETŐFI RÁDIÓ 6.00: Népszerű muzsika — koránkelőknek 7.05: A római katolikus egvház félórája 7.35: Vasárnapi orgona- muzsika 7.52: Torna 8.03: Ki kopog? 8.46: A Bojtorján együttes fgiii&is 21. 9.03: Mese, zene gyere­keknek 9.35: Kórusművek 9.50: Nevessen velünk 10.41: „ . . zongorán köz­reműködött: Tainás- sy Zdenkó” 11.10: Vasárnapi koktél 12.03: Jé ebédhez szól a nóta 13.05: Mit hallunk? 13.:»0: Nagy László versel 14.00: Két hónap és ti­zenhárom perc 14.37: Régi magyar dalok és táncok 15.05: Táskarádió 16.00: Poptarisznya 20.00: Slágermúzeum 21.05: Társalgó 22.30: Wolf Péier szerze­ményeiből 23.10: Francia sanzonok 24.00: Éjféltől — hajnalig 3 MŰSOR 7.00: Reggeli hangverseny 8.11: Operaáriák 8.29: A Tokió vonósnégyes 10.00: Üj zenei újság 10.45: öt kontinens hét napja 11.00: Szimfonikus zene 12.45: Iskolarádió 13.05: Eszperantó híradó 13.10: Kis magyar néprajz 13.15: Operai elvételek 14.00: Bevezetés az Énekek éneke sorozat nyolc fejezetéhez 15.00: A zeneirodalom re­mekműveiből 16.00: Victor Hugo és a muzsika 16.59: XJX. századi operák­ból 18.00: A Nemzetközi Rádió- egyetem műsorából 18.30: Na maternjern jeziku 19.05: ln der Muttersprache 19.35: Kodály: Mátrai ké­pek 19.47: A világszínház hu­mora 20.51: Üj lemezeinkből 21.30: Debreceni dzsessz- napok 22.30: A Beaux Ártó trió felvételeiből TELEVÍZIÓ 8.25: Tévétorna 8.30: Óvodások filmműso­ra 8.50: Drágalátosok 9.00: Boomer, a csodaku­tya 9.25: Gyorsan, ügyesen, bátran 10.25: Hírek 10.30: Három obsitos 15.35: Képújság 15.40: A Közönségszolgálat tájékoztatója 15.45: Reklám 15.50: Műsorainkat ajánl­juk! 16.15: Reklám 16.20: Vasárnapi muzsika 17.15: Váratlan látogató 18.23: Hírek 18.30: Delta 18.55: Reklám 19.10: Tévétorna 19.15: Esti mese 19.30: A Hét 20.30: Hírek 20.35: Én, Nathalie 22.20: Áruházak ajánlata 22.25: Johnny Holliday ven­dége: Steve Wonder 22.50: Hírek 22.53: Himnusz 2. MŰSOR 18.15: Képújság 18.20: Forma I autóverseny 19.30: Móricz Zsigmondi Nem élhetek muzsi­kaszó nélkül 21.25: Régi lengyel könyv­kötészet 21.40: Telesport 22.40: Képújság POZSONYI TV 14.00: Telesport. Motocross- verseny. Csehszlo­vák—japán női röp­labdamérkőzés 16.35: Szárnyas repülés* Természeti ilra 17.06: Dana Medricka-so­rozat: A csúnya kis­asszony. Cseh film­dráma 18.30: Énekszóval, muzsi­kával 19.30: Tv-híradó Rádió BARÁTI KÖR Aratók közt a Hortobágyon Szerkesztő-riporter: Kispista István Azokon a földeken, ahol azelőtt nem is vethettek búzát, a korszerű tudományos alapokon működő Hortobágyi Állami Gazdaságban kiváló termést takarítanak be. Természetesen az egész gabona- termesztés gépesítve van. Az aratók — gépészek. Vajon hogyan dolgoznak és miképpen élnek a hortobágyi gabonatermesztő gépészek 1985-ben? Adás: 1985. július 21., vasárnap, Kossuth rádió, 7.30 20.05: Dr. Coppelius. Spa­nyol baiettfflm 21.35: Gólok, pontok, má­sodpercek 21.50: Skoda Rallye ’85. Autóverseny 2. műsor: 16.25: Csehszlovák üszó- bajnokság. Döntő 20.03: Az Idős hölgy bosz- szúja. Tcvéfilm 21.03: Időszerű események 21.20: A nagy bazár. Fran­cia filmkomédia Televízió A HÁROM OBSITOS Csehszlovák film (1983) Jan Werich azonos című meséje nyomán írta Zdenek Sverák és Old- rich Lipsky. Zene: Jaroslaw Uhlir. Fényképezte: Jiri Madák. Rendező: Oldrich Lipsky. Három kiszolgált katona az erdőben találkozik há­rom jó manóval, akik bűvös ajándékokat ad­nak nekik. Vajon tud­nak-e majd bánni a cso­datevő szerszámokkal? Hatalomvágyóvá és erő­szakossá válnak-e? Meg- n . adnak-e egymást tá- qiogató. segítő bajtárs­nak, vagy egymás ellen fordulnak? Örömet, vi­dámságot hoznak-e az embereknek csodatevő erejükkel, vagy nem? | Adás: 1985. július 21. { Vasárnap, 1. műsor 10.30. HII ÉTTÉ íi I K ALAljZ PROGRAMOK A CSALÁDNAK Dunakeszin szombaton az NDK-beli Bautzen amatőr művészegyüttesének zene­kara a József Attila Művelődési Központban, este 20 órától ad hangversenyt. Szentendrén, az Arany János Művelődési Házban, délután 6 órakor a győri Alfa ama­tőr színház együttese mutatja be Örkény István Babik című színművét. A szentend­rei barcsay-gyűjtemény udvarán szombaton este 7 órai kezdettel a Jazz- és folkestek programja keretében a Vujicsics együttes koncertezik. A Szentendrei Teátrumban szombaton és vasárnap este fél 9 órai kez­dettel Donizetti: Szerelmi bájital című víg­operája szerepel a műsorban. E hét végén megismétlik a Templom téri sokadalom cí­mű programot, itt nép- és iparművészeti be­mutatót, valamint vásárt tartanak. A Galé­ria Színpadon, július 13-án este 8 órakor az Én nosztalgiám címmel Éliás Tibor ad mű­sort. A Nosztalgia kávéház udvarán Németh Marika, és Marik Péter szórakoztatja a kö­zönséget. Szentendre látogatóinak ezen a hé­ten is. alkalmuk nyílik a zenés városnézésre,' amelynek útvonala a Ferenczy-múzeumot, a Fő teret és a Templom teret érinti. Az egyes állomásokon a Makám, a Kolinda, a Zsarát­nok a Martenyica és a Vujicsics együttes zenekara fogadja a vendégeket. A városné­zést Endrei Judit tv-bemondó vezeti. Zsámbékon, a hagyományos zsámbéki szombatok keretében délelőtt 11 órakor a művelődési házban virágkötészeti és kerá­miabemutatót rendeznek. Az érdekes bemutatón a Zvámbékkal szom­szédos Tökön és Perbálon élő négy alkotó — Végh Ferencné. Végh Annamária, Bangó Aliz és KIglics József — munkái láthatók. Az ügyes kezű virágkötők és keramikusok azt szeret­nék igazolni, hogy a virág és kerámia együtt milyen magas fokú esztétikai értéket teremt. A bemutatónak külön érdekessége, hogy a megnyitó napján odalátogató gyermekeket megtanítják a szárazvirág-kötészet'fogásaira. A Zsámbéki szombatok e heti programja keretében a KISZ Központi Művészegyüttes színjátszói — délután 3 órai kezdettel — a művelődési házban bemutatják a kicsinyek­nek Kiss Anna: Dömötör-napi búcsú című mesejátékát. A romtemplomnál este 9 óra­kor a Parasztdekameron szerepel műsoron. Közreműködik: Kóka Rozália, a népművé­szet mestere, Balázs Eszter, Bezdán József és Rékay Nándor előadóművészek, a Zalka táncegyüttes tagjai és a Viola népzenei együttes. . A KIÁLLÍTÓTERMEKBEN Szentendrén, a képtárban Onódi Béla fes­tőművész tárlata várja a közönséget. Nagykörösön, az Arany János Múzeum­ban a kar'ági, ifjabb Szabó Mihály fazekas népművész munkái tekinthetők meg. Tápiószeién, a Blaskovich Múzeumban Miklosovics László grafikusművész, Erdőn, mezőn, vadászok közt című kiállítása látha­tó. Miklósa* í, ; László, az Albertirsán élő grafi­kusművész, a Szocialista Kultúráért kitünte­tettje bel- és külföldön számos kiállításon adott már számot munkásságáról, különleges — az erdők, mezők világát bemutató — alko­tásaival. Szigetszentmiklóson, a Csepel Autógyár művelődési központjában Pirk János festő­művész munkáit mutatják be. Vácott, a Madách Imre Művelődési Köz­pontban Németh János keramikus szobrász- művész alkotásaiból rendeztek tárlatot. TÚRÁK A SZABADBAN Az Óbudai Petőfi SE szombaton reggel a Nyugati pályaudvarról 8 órakor indul túrá­ra. Útvonaluk: Dömösi átkelés—Rám-szaka- dék—Dobogókő. A Fővárosi Gázművek vasárnap a gödöl­lői dombvidékre vezet fürdőtúrát. Találko­zó az Örs vezér téren reggel háromnegyed KOSSUTH RÁDIÓ 4.36: Jó reggelt! 8.29: Hogy tetszik lenni? 9.09: A hét zeneműve 9.30: Nagy László versei 9.4ö: Ki kopog? 10 05: Nyitr.íkék 10.35: Nóták li.O.i: A szív jelzései 11.23: Bende Zsolt énekel 11.38: Isten egyetlen igazi pénze 12.30: Ki nyer ma? 12.45: Régen találkoz­tunk . . . 13.05: Magyar előadómű­vészek albuma 14.10: \erbunkos muzsika 14.30* Rex judacorum 14.53: Édes anyanyelvűnk I ..00: Világabiak 13.30: Kóruspódium 18.05: Az arany ember j&iii&as IS. 16.45: Régi híres éneke­sek műsorából 17.00: Eco-mix 17.30: Beethoven-művek 19.15: Rádiónapló 20.45 : Zenekari muzsika 21.14: „Tanár úr” 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Bevezetés az Éne­kek éneke sorozat nyolc fejezetéhez 23.30: Schumann: Esz-dúr zongoranégyes 0.10: A Modern Rézfúvós együttes játszik PETŐFI RÁDIÓ 4.30: Reggeli zenés műsor 8.03: A2 Állami Népi Együttes 8.50: Délelőtti torna 9.03: Napközben — Ze­nés délelőtt 12.10: Fúvószene 12.25: Kis magyar néprajz 12.30: Népi zene 13.05: Slágermúzeum 14.00: Kettőtől — ötig ., • 17.05: Újdonságainkból 17.30: ötödik sebesség 18.30: Tip-top parádé 19.05: Felvételeiből válo­gat: Kersics Anka 19.30: Sporlvilág 20.03: Rockújság 21.03: P. Szabó József ri­portműsora 21.35: Vívó világbajnokság 22.00: Ismeretlen ismerő­sök 23*20: Fali operettjeiből 24.00: Éjféltől — hajnalig 3 MŰSOR 9.03: Hangverseny 13.39: Kamarazene 11.10: Sosztakovies: Az orr 13.05: Sorsfordító pillana­tok 13.36: Ismerjük meg! 14.37: Szimfonikus zene 16.43: A hét zenemüve 17.13: A Rádió Dalszínháza 19.05: Egészségünkért! 13.13: Operaest 20.03: Mi újság a régi ze* ne világában? 20.40: Zsebrádiószínház 21.00: A Kick Axe együttes 21.30: Nagy siker volt! POZSONYI TV 17.50: Képek a baráti né­pek életéből 18.35: Tclcsport 18.40: A világűr és az em­beriséé 19.30: Tv-híradó 20.00: A potsdami konfe­rencia. 1945-ben. Do­kument urajáték 22.05: Galea Kupa. Nem­zetközi tenisztorna. Elődöntők 2 MŰSOR: 18.30: A hét eseményei magyar nyelven 20.09: Pavo! Heinz hege- dükoncertje 20.30: Sportvisszhangok 21.30: Időszerű események 22.00: Ez történt 24 óra alatt Rádió HOGY TETSZIK LENNI? Nyugdíjasok műsora Műsorvezető: László György Riporter: B. Király Györgyi, Várnagy Andrea és Kertész Gábor Zenei szerkesztő: Tóth Ibolya Szerkesztő: Tóth Gabriella A tartalomból: „Doktor néni,> nyugdíjban. Beszélgetés dr. Bér- czy Zelmával — Találkozás egy asszonnyal a me­séidből — „Várj reám”. Riport a zeneszerzővel, akinek nem tanultuk meg a nevét; Negrelli Hen­riknek hívják. Adás: 1985. július 15., hétfő, Kossuth rádió, 8.20 A rádió állandó műsorszámai r'lA',A- E30—7.S9: Jó reggelt! (henne: félóránként hírek, 5.40: Falu. rvuMum i.iuio. rádjőj 5 55 ís 6 55. Közlekedési tudnivalók, 7.25: Körzeti idő­járásjelentés) — 8.05: Műsorismertetés és a nap kulturális programja — 12.00: Dé­li krónika — 12.30: Ki nyer ma? (péntekig) — 18.15: Esti mese — 18.30: Esti ma­gazin (péntekig). ÍWAf: - 1; - . 4.30—7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora (benne: fél» l CCOII r.lCIIO. „r4nként hírek, 6.45: Könyvajánlat — 7.35: Körzeti időjárás- jelentés) — 9.05—12.00: Napközben, zenés délelőtt (péntekig, benne 10.45: Láttuk, hallottuk). rií.-,-l Kossuth: 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00. 18.30, 22.0*. Hírek, idoj.irasjck.ntcs. 24(H) petgfi. s.oo, 9.00, u.oo, 13.00, 15.00, u.oo, 19.00. 21.00, 23.00, 1.00, 3.00 (vasárnap 5.00. 7.00 is). 3. műsor: hétfőtől pénteki*! 9.00, 13.00, 19.00, 23.30j szombaton és vasárnap: 8.00, 13.00, 19.00, 23.30.

Next

/
Oldalképek
Tartalom