Pest Megyei Hírlap, 1985. július (29. évfolyam, 152-178. szám)

1985-07-06 / 157. szám

mvr • mk>. »:/ 1985. JÚLIUS 6. SZOMBAT Balázs Gézáné, a Pest Me­gyei Tanács elnökhelyettese (Budaörs), Joósz József, a BOS- COOP főosztályvezetője (Buda­örs), Bruckner Tiborné óvónő (Biatorbágy, Herceghalom, Páty), Kovács Gyula, a PEMÜ személyzeti osztályvezetője (Budajenő, Telki,' Zsámbék, Tök), Gallina József nyug­díjas (Budakeszi), Varga Jenő határőrtiszt (Nagyko­vácsi, Pilisszentiván), Gás­pár Ferenc tanácselnök (Per­bál, Piliscsaba, Tinnye), Man- hertz János, az Április 4. Gép­ipari Művek vszb-tifckára.. (Pi- lisvörösvár), Németh Attila építésztechnikus, a pilisvörös- vári költségvetési üzem műsza­ki vezetője (Solymár, Üröm, PUisborosjenő), Petőfi Sándor- né, a BKV bérelszámolási cso­portvezetője (Törökbálint), Csonka Tibor, a Pest Megyei Tanács elnökhelyettese, Palin­ké Károly honvédtiszt (Ceg­léd), Fekete Antal tanácselnök (Cegléd), Béna László a Me­chanikai Művek függetlenített aiapszervezeti párttitkára (Abony), dr. Gyovai Pál, a TE- SZÖV titkórhelyettese (Albert- irsa, Dánszentmiklós), Adori Károlyné tsz belső ellenőr (Ceglédbercel, Csemő, Mike- buda), dr. Knolmár Mihály, a Pest Megyei Bíróság elnökhe­lyettese (Jászkarajenő, Kőrös- tetétlen. Törtei), Domonics Sándor tsz-főmagtáros (Tápió- szőlcs, Újszilvás), Vörös Ferenc üzemvezető (Dabas, Tatár- szentgyörgy), Szatmári Gyula tsz-elnök (Alsónémedi, Bugyi), Záboji Attila tsz-rugókészítő (Gyál) Sípos Imre, a PEFÉM gyáregység igazgatója (Felső- pakony); Szőke András, a Pest megyei Hadkiegészítő és Terü­letvédelmi Parancsnokság pa­rancsnoka (Hernád, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva), Varró Tiborné tsz-anyaggazdálkodási vezető (Inárcs, Kakucs, Űj- hartyán, Újlengyel), Bartos Sándor, a Felsőbabáéi Állami Gazdaság igazgatója (Öcsa). dr. Arató András, az MSZMP Pest Megyei Bizott­ságának titkára (Dunakeszi), Szentléleki Katalin tanár (Du­nakeszi), Tóth Sándor tanács­elnök (Fót), Kökény József, a Pest Megyei Víz- és Csatorna­mű Vállalat osztályvezetője (Göd), Balogh László, a Pest Megyed Tanács elnöke (Érd), dr. Zalka Károly nyugdíjas (Érd), dr. Opitz Viktória kör­zeti orvos (Érd), Rozbora Jó­zsef, a Mechanikai Művek szer­számkészítője (Diósd, Sóskút, Pusiztazámor), Lepsényi Kata­lin művelcdésiház-igazgató (Tárnok), Gleichner Gézáné dr., a gödöllői ügyészség vezető ügyésze (Gödöllő), dr. Husii István, a GÁTÉ docense (Gö­döllő), Vágvölgyi József, a Pest Megyei Tanács általános elnök- helyettese (Aszód, Domony, Iklad), Péter János, a Csőszere- löipari Vállalat művezetője (Bag, Hévizgyörk), Fábián Fe­renc, a Szilasmenti Tsz elnök­helyettese (Csömör, Nagy tár­csa), dr. Oláh Lajos vb-titkár (Dány), Pintér István erdészet­vezető (Erdőkertes, Galgamá- csa, Vácegres, Váckisújfalu), Lévai Ferenc, a Gaigamenti Tsz elnöke (Galgahéviz, Túra), Varga János, a MÁV Tervező Intézetének főmérnöke (Isa- szeg), Császár Ferenc, a Pest Megyei NEB elnöke (Kartal, Verseg), Pécsy Pálné nyugdíjas (Kerepestarcsa), Almássi Sán­dor, az Olajterv vállalkozási főmérnöke (Mogyoród, Szada, Veresegyház), dr. Bemáíh Ti­bor, a Pest Megyei KISZÖV el­nöke (Pécel). Pap Mihály, a Zöldmező Tsz főágazatvezetője (Valkó, Vácszentlászló, Zsám- bok), Bakonyi György, az MSZMP KB politikai munka­társa (Monor), dr. Szászik Károly, az MSZMP Monor Vá­rosi Jogú Nagyközségi Bizott­ságának első titkára (Péteri), Tóth Lászióné könyvtárvezető (Maglód, Ecser), Vcreszki Já­nos, a Pest Megyei Hírlap munkatársa (Gomba, Bénye, Káva), Kovács Györgyné, az MSZMP Pest Megyei Bizott­sága Oktatási Igazgatóságának tanára (Gyömrő), László Tibor tsz-üzemvezető (Mende, Süly­sáp, Úri), Malik Jánosné vezető óvónő (Pilis, Nyáregyháza), Ko­vács Gyula, az OTP Pest me­gyei igazgatóságának igazgató­ja (Üllő, Vasad, Csévharaszt), llgovits Mária tanítónő (Ve- csés), Sárosi Istvánná, a MA­LÉV anyaggazdálkodója (Ve- csés), Farsang István, az MSZMP Nagykátai Városi Jogú Nagyközségi Bizottságának tit­kára (Nagykáta), Varró István tanácselnök (Farmos, Tápió- györgye), Uhereczky Pálné is­kolaigazgató (Káka, Tápiósze- cső), Lengyel János tsz-elnök (Pánd, Tápióbicske, Tápióság), Kelemen Erzsébet védőnő (Szentlőrinekáta, Szentmárton- káta. Tóalmás), Macháty Bélá- né, a tápiószelei nagyközségi pártbizottság titkára (Tápiósze- le), dr. Szabolcsi János, a Pest megyei Rendőrfőkapitányság főkapitány-helyettese (Tápió- szentmárton). Jámbor Miklós, az SZMT vezető titkára (Nagy­kőrös), Ladár Lajos, a Nagy­kőrösi Erdő- és Fagazdaság főmérnöke (Nagykőrös), Ko­vács Dénes tsz-villanyszerelő (Kocsér, Nyársapát), Maczkó József, az MSZMP Ráckeve Városi Jogú Nagyközségi Bi­zottságának első titkára (Ráckeve, Lórév, Makád, Szi­getbecse), dr. Tóth István kör­zeti orvos (Dömsöd, Apaj), Szi- kora Ferencné, a FORCON gyáregység meósa (Dunavar- sány, Délegyháza, Majosháza), Málnámé Orbán Zsuzsa, a 222. sz. Szakmunkásképző Intézet igazgatóhelyettese (Kiskunlac- háza, Áporka), Kóta István, a ráckevei tsz üzemvezetője (Szigetszentmárton, Szigetcsép, Szigetújfalu), Szekeres József tanácselnök (Százhalombatta), Móré Károlyné, a DKV válla­lati szakszervezeti bizottság szervező titkára (Százhalom­batta), Kisfalusi Márta kera­mikus (Szentendre), Nemesné dr. Killár Gyöngyi, a szentend­rei KISZ-bizottság titkára (Szentendre), Berkics Jenőné, a Lenfonó- és Szövőipari Vál­lalat adminisztátora (Buda­kalász), Pallagi Ferenc, az Igazságügyi Minisztérium oktatási központjának pa­rancsnoka (Csobánka, Pilis­szántó, Pilisszentkereszt), Fe­hérvári Anna, a Lenfonó- és Szövőipari Vállalat művezetője (Dunabogdány, Leányfalu, Visegrád), U. Budai János szakszövetkezeti részlegvezető (Kisoroszi, Pócsmegyer, Szi­getmonostor, Tahitótfalu), Me­zei István, a Hazai Fésűsfonó- és Szövőgyár villanyszerelője (Pilisszenitlászló, Párnáz), Ra- bóczi László, a HNF Pest Me­gyei Bizottságának titled ra (Szigetszentmiklós), Szelíner Dezsőné, az OTP fiókvezetője (Szigetszentmiklós), Csáki Illés iskolaigazgató (Dunaharaszti), Jáger István, a Csepel Vas- és Fémművek esztergályosa (Ha­lásztelek), Varga István, a Cse­peli Szerszámgépgyár üzem­vezetője (Szigethalom), Wág- ner Mihály, a Budapest IX. ke­rületi Tanács csoportvezetője (Taksony), Sovány András, a Duna Tsz szállítási szakcso­portjának elnöke (Tököl), Weisz György tanácselnök (Vác), Toldi Sándor, a Város­gazdálkodási Vállalat ágazat­vezetője (Vác), dr. Kollár Ág­nes, a Szőnyi István Kórház alorvosa (Vác), Komáromi Gyula vb-titkár (Ácsa, Csővár, Gadgagyörk, Püspökhatvan), Pásztor Imre, a Vörös Csillag Tsz elnöke (Kemence, Berne- cebaráti, Vámosmikola, Perő- csény, Tésa), Mészáros Gyula, a fóti tsz ágazatvezetője (Kösd, Rád, Penc, Váchartyán, Kisné- medi, Püspökszilágy), Csorba Jánosné tsz-raktáros (Letkés, Ipolytölgyes, Nagybörzsöny, Szob, Ipolydamásd, Mária- nosztra), Kurucz János la­katos (Nagymaros, Zebegény), Halasi Márton, a KISZ Pest Megyei Bizottságának első tit­kára (Őrfcottyán, Csornád, Vácrátót), Bujtás Károly, a Dunakeszi Járműjavító gyár­egységvezetője (Szód, Vácduka, Sződliget), Poldauf Medárd nyugdíjas (Verőcemaros, Kós- pallag, Szokolya). A tanács végrehajtó bizottságának tagjai ’ ' ' --- • • ■ jpyyijy Ba logh László Vágvölgyi József Dr. Barta Miklós .....""fék Balázs Gézáné Csonka Tibor ..A.-**: Dr. Arató András Kovács Gyula 5~-i Lengyel János Móré Károlyné Ja,:: Kabőczi László Dr. Szabolcsi János Dr. Tóth István Tóth Jánosné Varga János Weisz György A munkabizottságok vezetői és tagjai ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁG: Elnöke: dr. Knolmár Mihály, a P. M. Bíróság elnökhelyette­se (Jászkarajenő, Törtei). Tagjai (tanácstagok): Bene László, Gleichner Gézáné dr., Komáromi Gyula, Mezei Ist­ván, Nemesné dr. Killár Gyöngyi, Varró István. (Nem tanácstagok): Arany István: nyugdíjas megyei vb- titkár, dr. Ágoston Zoltán nyugdíjas osztályvezető, Bodor Zoltán, HNF-munkatárs, dr. Gulyás Ilona nyugalmazott pb-titkár, dr. Kiss György osz­tályvezető-helyettes, dr. Toldi Ferenc egyetemi tanár. SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG: Elnöke: Joósz József osztály- vezető (Budaörs). Tagjai: Farsang István, Já­ger István, Kovács Gyula, La­dár Lajos, dr. Oláh Lajos, Pe­tőfi Sándorné, Szeltner Dezső­né, Szikora Ferencné, Varró Tiborné. TERVGAZDASÁGI BIZOTTSÁG: Elnöke: Vágvölgyi József, a Pest Megyei Tanács elnökhe­lyettese (Aszód). Tagjai (tanácstagok): Al­mássi Sándor, Bujtás Károly, Gallina József, dr. Gyovai Pál, Maczkó József, Szekeres Jó­zsef, Wagner Mihály. (Nem ta­nácstagok): dr. Bánfalvy Bar­nabás tervosztályvezető, Czap Miklós, megyei főépítész, Hor­váth Tiborné SZMT-munka- társ, Kerekes Jánosné dr., a KSH Pest megyei igazgatója, dr. Kocsis Péter, az MSZMP Pest Megyei Bizottságának osztályvezetője, Török Zoltán pénzügyi osztályvezető, Zá- vodszky István, a megyei Ter­vező Vállalat igazgatója. MŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁG: Elnöke: Balázs Gézáné, a Pest Megyei Tanács elnökhe­lyettese (Budaörs). Tagjai (tanácstagok): Csáki Illés, Halasi Márton, Kisfalusi Márta, Kovács Györgyné, Lep­sényi Katalin, Malik Jánosné, Manhertz János, Molnárné Orbán Zsuzsa, Szentléleki Ka­talin. (Nem tanácstagok): Bár­dos Istvánná, a HNF Pest Me­gyei Bizottságának munkatár­sa, Haness László, a Pedagó­gus Szakszervezet megyei bi­zottságának titkára, Jakab Bé­la művelődési osztályvezető­helyettes, Jónás Zoltán, a TIT Pest Megyei Szervezetének titkára, Nagy B. István festő­művész, dr. Szabó József, az MSZMP Pest Megyei Bizottsá­ga PMO vezetőhelyettes, Var­ga Józsefné dr., a MÉSZÖV általános titkára. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLPOLITIKÁI BIZOTTSÁG: Elnöke: Balázs Gézáné ta­nácselnök-helyettes (Budaörs). Tagjai (tanácstagok): Ber­kics Jenőné, Jugovits Mária, Kelemen Erzsébet, dr. Kollár Ágnes, dr. Opitz Viktória, Szőke András, Uhereczky Pál­né. (Nem tanácstagok): Ara­nyosi László, a Vöröskereszt Pest Megyei Vezetőségének titkára, dr. Götzinger István, a Pest Megyei Társadalombizto­sítási Tanács elnöke, dr. Kár­páti Ervin, rendelőintézeti igazgató 'főorvos, dr. Madár János, a Pest Megyei KÖJÁL igazgató főorvosa, dr. S za b ad - falvy András, kórházigazgató főorvos, Szabó Katalin, az Egészségügyi Szakszervezet Esküt tesznek az új megyei végrehajtó bizottság tagjai. Pest Megyei Bizottságának titkára, dr. Verdes Margit kör­zeti orvos. TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG: Elnöke: Gáspár Ferenc ta-' nácselnök (Perbál, Piliscsaba). Tagjai (tanácstagok): id. Fá­bián Ferenc, Kurucz János, Pallagi Ferenc, Pap Mihály, Rozbora József, Vereszki Já­nos. (Nem tanácstagok): Benti Jenőné iskolaigazgató, dr. Fogd Mihály, a HNF Pest Me­gyei Bizottságának titkárhe­lyettese, Jant László, az MHSZ Pest Megyei Vezetőségének titkára, Oberczán József mű­velődési osztályvezető-helyet­tes, Turóczi Béla, a megyei TSH elnöke, Várad! Gábor SZMT-munkatárs. TERMELÉSI, ELLÁTÁSI BIZOTTSÁG: Elnöke: Csonka Tibor ta­nácselnök-helyettes (Cegléd). Tagjai (tanácstagok): Bartos Sándor, dr. Bernáth Tibor, Kó­ta István, Mészáros Gyula, Sí­pos Imre, Szatmári Gyula. (Nem tamácstagok: Beke And­rás, az MSZMP Pest Megyei Bizottságának munkatársa, Horváth Ferenc, a PEMÜ ve­zérigazgatója, Kántor Sándor, a Pest Megyei Vendéglátóipari Vállalat igazgatója, Magyar­óvári Pál, a gödöllői Afész el­nöke, Soltész Lajos, az SZMT munkatársa, Szél Károly, a Szolgáltató és Csomagoló Vál­lalat igazgatója. KÖRNYEZET- ÉS TERMÉ­SZETVÉDELMI BIZOTTSÁG: Elnöke: Vágvölgyi József általános tanácselnök-helyet­tes (Aszód). Tagjai: (tanácstagok): Adbri Károlyné, Csorba Jánosné, Fekete Antal, Kökény József, Pintér István, U. Budai János. Tóth Sándor, Varga Jenő. (Nem tanácstagok): dr. Akácz Béla, az MSZMP Pest Megyei Bizottságának munkatársa, Balogh József, a Pest Megyei RFK osztályvezetője, Csatári Miháiyné, az CMVF Pest Me­gyei Munkavédelmi Felügye­lőség főmunkatársa, Cseh István, a KDIB munkatársa, Földi Sándor, a HNF Pest Me­gyei Bizottságának munkatár­sa, dr. Kovács Margit egye­temi tanár, dr. S. Nagy Lász­ló, az OKTH Bp-i Felügyelő­ségének igazgatója, Vasad! János, a BUVIZIG igazgató; ­A testiét tagjai

Next

/
Oldalképek
Tartalom