Pest Megyei Hírlap, 1984. október (28. évfolyam, 231-256. szám)

1984-10-24 / 250. szám

8 mr . .Wf.tJf.J 1081. OKTÓBER 24., SZERDA fi 111 E K M/i , 1934. október 24. Szerda. Salamon KOSZORÚZÁS Pulsalron Vácrúl Gyégyítá«* kis frekvencián váci gyár új készülékeinek el­napja. A Nap kél 6.16 — nyugszik 16.40 órakor. A Hold kél 5.51 — nyugszik 16.51 órakor. 1 VvliTi vl w"» »<>jaiTas■ Napközben már egyre hosz- szabb Időszakokra süt ki a nap. A délies szél megélénkül. A legmagasabb nappali hő­mérséklet 14 cs 19 fok között várható. — Munkahelyi környezet. A Magyar Gördülőcsapágy Művek diósdi gyárában kör­nyezetvédelmi versenybizott­ságot alakítottak. Ez mozgó­sítja a kollektívákat a környe­zetvédelmi akciókra, ajánlá­sokat dolgoz ki a vállalások­hoz, képviselője részt vesz a munkavédelmi és tűzrendé­szet! szemléken, javaslatokat tesz a jutalmazásra, illetve a felelősségre vonásra. Az elmúlt hét közepén hazánk­ban napsütéses, száraz idő voii, mivel Közép-Euröpa fölött anti­ciklon alakult ki. Bár a hét köze­pén 8—10 órát sütött a nap, a Hő­mérséklet csúcsértéke mégis 15 fok alatt maradt. Vasárnapra az or­szágot elérte egy felhőzóna, több- felé kialakult kisebb eső, szitajás, de jelentős mennyiségű csapadék sehol sem hullott. A nappali fel­melegedés gyengült. Az elkövetkező időszakban vál­tozóan felhős időre lehet számíta­ni. Kisebb csők, gyenge záporok kialakulhatnak, de nagy mennyi­ségű csapadék sehol sem lesz. A legtöbb napsütés a hét közepén va­lószínű. A maximum-hőmérséklet kevéssel meghaladja a sokéves át­lagot, a kora délutáni órákban 13, 18 foltra emelkedhet a hőmérő hi­ganyszála. Hajnalban -[-2, +7' fok közötti minimum hőmérsékleti ér­tékekre számíthatunk. A derült éj­szakákon a szélcsendes helyeken taSajmenti fagyok is kialakulhat­nak. PROGNÓZIS A MEZŐ­GAZDASÁGNAK Október 13-én az ország észak­keleti részén megnövekedett a fel­hőzet és egyre több helyen meg­erősödött az északi, északnyugati szél. Számottevő eső viszont nem esett, csupán Borsod és Szabolcs- Szatmár megyékben hullott csapa­déknyom és 3 mm közötti csapa­dék. A hét közepén a Kárpát-meden­cébe beáramló hideg levegő hatá­sára hidegebbre fordult az idő. Szombaton a késő esti óráktól át­menetileg megnövekedett a felhő­zet, de a lehullott csapadék meny- nyiségc sehol sem haladta meg a 3 mm-t. Az időszak folyamán változóan felhős lesz az ég. Tartós, nagyobb mennyiségű csapadék nem való­színű, de záporokra lehet számíta­ni. A nappali legmagasabb hőmér­séklet az időszak folyamán 13 és 18 fok között alakul. A hajnali mini­miunok általában 2 és 7 fok között várhatók, de a hét közenén a szél­csendes helyeken talajmenti fa­AUTŐSORSZÁMOK A FŐVÁROSBAN Trabant Limousin Hycomat 983 Trabant Hycomat Combi 102 Trabant Limousin 27 180 Trabant Combi 8 573 Wartburg Limousin 13 528 Wartburg de Luxe 19 C94 Wartburg de Luxe tolótetős 4 €01 Wartburg Tourist 7 135 Skoda 105 S 8 653 Skoda 120 L 15 957 Skoda 120 GLS 991 Lada 1200 31 669 Lada 1300 S 12 3S2 Lada 1500 12 226 Lada Combi 5 748 Moszkvics 13 439 Polski Fiat 126 P 20 170 Polski Fiat 1500 4 699 L>acia 22 256 Zasztava 6 413 Születásének 80. évforduló­ja alkalmából kedden a Far­kasréti temetőben megkoszo­rúzták Szalatnai Rezső író, műfordító, irodalomtörténész emléktábláját. A Magyar Írók Szövetsége nevében Sándor László író méltatta az 1977- ben elhunyt Szalatnai Rezső munkásságát. A megemlékezés virágait a Művelődési Minisz­térium, a Magyar Írók Szö­vetsége, a Petőfi Irodalmi Mú­zeum. az Irodalomtörténeti Társaság képviselői, valamint az író családtagjai és egykori tanítványok helyezték el Sza­latnai Rezső emléktábláján. — Buszfalak műanyagból. A fóti Műanyag- és Faipari Kis­szövetkezet készíti az Ikarus buszok vezetőfülkéinek a mű­anyag falait. Évente több ez­ret szállítanak ezekből az Ika­rus megrendelésére. gyök kialakulására kell számítani, sőt, egy-egy fagyzugos helyen gyenge légtéri fagyok is előfordul­hatnak. A talajnedvesség átlagos értékei a szántóföldi vízkapacitás százaléká­ban október 22-én a környező és Pest megyében. Megye 0—50 cm 50—100 cm mélységben Sács-Kiskun 40—50 35—45 Fejér 50—60 30—40 Heves 80—90 35—45 Komárom 65—75 50—60 Nógrád 70—80 40—50 Pest 65—75 45—55 Szolnok 55—65 40—53 KOSSUTH RADIO 4.30: Zenés műsor 8.00: Hírek. Időjárás 8.05: Műsorismertetés 8.15: Mai kulturális programok 8.20: A napenergia hasznosítá­sa 8.50: Világhírű előadóművészek 9.39: Köznapi ügyeink 9.49: Mutatványosok a nagyré­ten 10.00: Hírek. Időjárás 10.05: Veres Péter indulása 10.40: Mi ez a gyönyörű? 10.51: KatoriadaJok 11.13: Európa újra csendes .. • 12.00: Déli krónika 12.30: Ki nyer ma? 12.40: Reklám 12.45: Törvénykönyv: lakásügyek 13.00: Bronislaw Iluberman he­gedül 14.00: Hírek. Időjárás 14.05: Műsorismertetés 14.09: A magyar széppróza szá­zadai 14.25: Opcraslágerek 15.00: Népzene 16.00: Hírek. Időjárás 16.05: MR 10—14 17.00: Vizsgálatok nyomában 17.23: Szimfonikus zene IS.02: Kritikusok fóruma tt.12: Reklám .8.15: Hol volt, hol nem volt... 18.25: Mai könyvajánlatunk 18.28: Műsorismertetés 18.30: Esti magazin 19.15: Gyöngyvirág. Katajcv szín­műve 20.14: Balettzene 20.33: Török Erzsébet hangfel­vételeiből 21.30: A postás csenget 21.54: Hanglemez—MK 22.00: Hírek. Időjárás. Sport 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Hófehérke és a hét törpe 22.45: Manipulálható-e a közíz­lés? 23.00: A Tátrai vonósnégyes fel­vételeiből 24.00: Hírek. Időjárás 0.10: Varga Tamás táncdalaiból PETŐFI RÁDIÓ 4.30: Zenés műsor 8.00: Hírek. Időjárás 8.05: Idősebbek hullámhosszán WILHELM EDUARD WEDER SZÁZNYOLCVAN ÉVE, 1301. október 24-én született, és 87 eves korában, 1891-ben hunyt cl Wilhelm Eduard Weber né­met fizikus, az elektronika egyik jelentős úttörője. Egész fiatalon megnyilvánult érdeklődése a fizikai problé­mák iránt. Gauss-szal együtt számos elektromos és mágne­ses műszert szerkesztett. Fő müve az első elektromos mér­tékrendszer összeállítása, amely később az abszolút mértékegy- ségrendszer alapja leit; ez vo­natkozott a mágneses, az elekt­rosztatikai é3 az elektrodinami­kái mérésekre is. (Az elektro­mosság felhalmozódott megfi­gyeléseit és törvényeit egyéb­ként 1820-ban elsőként Ampére kísérelte meg egységes elmé­letbe tömöríteni.) Weber 1816- ban dolgozta ki azt az említett elméletét, amely álfogta az ak­kor ismert elektromos jelensé­geket. Szerinte az áram az elektromos töltések mozgása, és két mozgó töltés kölcsönhatá­sát — a távolságukon kívül — befolyásolja sebességük, vala­mint gyorsulásuk is. Elméletének, amely jobb hí­ján fél évszázadig magyarázta az elektromos folyamatokat, az volt a fő hibája, hogy a tölté­sek között, a newtoni gravitá­ciós erő mintájára, közvetlen távolhatást tételezett fel. A műszaki hónap keretében a Beton- és Vasbetonipari Művek szentendrei gyárában az Építéstudományi Egyesület BVM központi és szentendrei területi csoportjának szerve­zésében, tegnap előadássorozat hangzott el, amelynek kereté­ben bemutatták a kislakásépí­tésben kitűnően használható födémrendszert, a francia li- cenc alapján készített BPP-t. Az előadók között hallgat­tuk Diószegi Miklóst, a BVM tervezési főmérnökét, dr■ Szé­ki János statikust és Papa- nsk Zsolt műszakfejlesztési főmérnököt. Az eszmecserére 140 szakember gyűlt össze az ország minden részéből. Kép­viseltették magukat a terve­zőközpontok és a vidéki épí­téstudományi egyesületek is. A rendezvény célja az volt, hogy széles körben ismertes­sék az új födémrendszer épí­tését, statikáját és bemutas­sák a gyártás technológiáját, lehetőségeit. A szakemberek gyárlátogatáson is részt vet­tek. 8.50: Tíz perc külpolitika 9.00: Hírek. Útközben 9.05: Zenés délelőtt 10.!5: Láttuk, hallottuk 11.30: Útikalauz üdülőknek 12.00: Hírek németül, oroszul és angolul 12.10: Operett- és filmdalok 12.30: Nóták 12.58: Műsorismertetés 13.00: Hírek. Útközben 13.05: Reklám 13.10: Pophullám 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés 14.00: Uralkodók és komédiások 14.45: Ugyanaz többször 15.00: Hírek. Útközben 15.05: Látogatóban a Dévai Nagy Kamilla—Pelsöczy László házaspárnál 15.58: Irodalmi magazin 16.58: Műsorismertetés 17.00: Hírek. Útközben 17.05: Könnyűzenei újdonságok 17.20: Diákfoci 17.30: ötödik sebesség 18.30: A Korái együttes felvételei 19.00: Hírek. Útközben 19.05: Operettrészletek 20.00: Huey Lewis and the News felvételeiből 20.50: Ozondús szmogveszély.., 21.0«: Hírek. Útközben 21.05: Tomsits Rudolf szerzemé­nyeiből 21.20: Az élő népdal 21.30: Paris St. Oermain—Video­ton labdarúgó-mérkőzés 22.20: Opcrettrészletek 22.00: Hírek. Időjárás. Sport 23.20: Steve Lacy felvéle eiböl 24.00: Hajnali zenés műsor 3. MŰSOR 9.03: Műsorismertetés 9.05: A kiállítótermek program­jából 9.08: Dzsesszegyüttesek játsza­nak 9.40: Mozart: Figaró házassága 10.11.: Kamarazene 11,05: Pillanatkép 11.10: Opcrarészletck 11.0«: Szimfonikus zene 13.00: Hírek. Időjárás 13.03: Műsorismertetés 13.05: Tudományos magazin 13.35: Az Állami Népi Együttes felvételeiből Pulsatron F—2A — fantázia­nevű, magnetoterápiás készü­lék' forgalmazására kapott en­gedélyt a váci Híradástechni­kai Anyagok Gyára. A készü­lék olyan alacsony frekvenciá­jú, ritmikusan váltakozó mágneses mezőt hoz létre, amely jó hatásfokkal hasz­nálható lábszárfekély, érelzá­ródás, érelmeszesedés, tenisz­könyök, törés, csontritkulás, ízületi bántalom kezelésére. A készülék által létrehozott mág­neses erővonalak behatolnak a sejtekbe, aztán kettős ha­tást fejtenek ki. Egyrészt elő­segítik a sejtekben és szöve­tekben az ásványi anyagok cseréjét, másrészt a sejtek és a szövetek oxigénhasznosítását javítják. A készülék kezelése rendkí­vül egyszerű, ezért nemcsak kórházakban és rendelőintéze­tekben, hanem üzemorvosi rendelőkben is használható. A Szlava Tamás, a BVM szentendrei gyárának műsza­ki osztályvezetője elmondta azt remélik, hogy mire teljes kapacitással megindult BPP rendszer gyártása az egész országban megismerik ezt az új és kitűnő építőelemet. Elbúcsúzott a hazai látoga­tóktól a budapesti Állatkert egyik büszkesége, az egy éve született nőstény jegesmedve- bocs és Japánba érkezett új családot alapítani. A fővárosi Állatkertben ez volt az első. olyan jegssraedve- bocs, melyét anyja nevelt fel. Ezt az Európa-szerte ritkaság- számba menő családi kapcso­latot az állóikért orvosai, gon­dozói videorendszeren kísér­ték végig a születéstől az el­válásig. Így először nyerhet­tek közelebbi bepillantást egy jegesmedvecsalád életébe, hi­14.13: Dzsesszhangverseny 15.12: Részletek a belgrádi nem­zetközi Jeunesses verseny­ről 16.21: Operaáriáik 17.00: Iskolarádió 17.30: Zenés játékokból 17.55: Fúvósötös-felvételek 18.30: Szlovák nemzetiségi mű­sor 19.00: Hírek. Időjárás 19.03: Műsorismertetés 19 05: Iskolarádió 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadé­mia nagytermét 20.15: Éjszakai látogatás 21.30: Operaest 22.21: Könnyűzene 22.43: Orgonamuzsika 23.30: Hírek. Időiérás TELEVÍZIÓ 8.15: Tévctorna 8.20: Iskolatévé 9.45: Delta 10.10: Parasztok 11.00: Képújság 14.50: Iskolatévé 16.05: Hírek 13.10: Hogyan ismerjük meg a papát? 17.40: A gazdaságirányi. ás töké­letesítése 18.05: Képújság 18.10: Hosszú az út előttem 18.50: A Közönségszolgálat tájé­koztatója 18.55: Reklám 19.10: Tévétorna 19.15: Esti mese 19.30: Tv-híradó 20.00: Diszkóvarázs 20.25: A Paris Saint-Germain— Videoton labdarúgó-mér­kőzés közvetítése 22.20: Szemtől szembe ... 22.55: Tv-híradó 3. 2. MŰSOR 17.55: Képújság 18.00: NSZK bábműsor 13.30: Az Unser Bildschirm külön­kiadása 19 00: Isaac Stern hegedül 20.00: Periszkóo . . . 20.30: öngyilkosok klubja 21.55: Tv-bíradó 2. 22.15: Kínai tájak és emberek 23.00: Képújság ső darabjait a helybeli Forte gyár üzemorvosi rendelőjében, a városgazdálkodási vállalat­nál, valamint a Szőnyi Tibor Kórházban használják. Ebben az évben még további húsz készülékre van már megrende­lés, s fel vannak készülve a jövőben nagyobb mennyiségek A fokozottabb tűzmegelőzés érdekében a Pest-Nógrád me­gyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat egységeinél (Balassa­gyarmaton, Cegléden, Pilisen és Vácott) tűzoltórajok mű­ködnek. Az I. fokú tűzvé­delmi hatóságok által jóváha­gyott kiképzési terv alapján gyakorlatoznak és tartják a továbbképzéseket. A gyakorla­ti és elméleti felkészültség bizonyítására immár hagyo­mánnyá vált az egységeink közötti tűzoltóverseny, mely kismotorfecskendőszerelésből, váltóstafétából és elméleti (teszt) kérdésekből áll. Első ízben 1982-ben Balas­sagyarmaton, az elmúlt évben Vácott, ez évben pedig Pili­sen rendeztünk házi tűzoltó- versenyt a vállalat igazgatója és a tűzvédelmi műszaki ta­nács által alapított vándor­serleg elnyerésére. A jövő év­szen ezek az állatok nagyon vadak, senkinek sem ajánlatos a felségterületükre • lépni. A videofelvételek segítségével nyomon követhették, hogy az anya miképpen tanítja meg kicsinyét enni, s megfigyelhet­ték azt is, miképpen mutatja meg a mama bocsának, hogyan kell a vízben lubickolni. A kis jegesmedve — amely már nem is olyan kicsi, csaknem 90 kilós és két hátsó lábára állva másfél, métor magas — azonban megfelelő pár híján a fővárosi állatkertben. nem tudott volna önálló családot alapítani, így hát útrakelt Ja­pánba, ahol már várta jöven­dőbelije. Sajátos dolog, hogy valaki éppen az elrettentésnek szánt példából merítsen ötletet a sikkasztáshoz, de sajnos ilyes­mi is megesik. Böthe Ferenc, a budapesti ÉPFU Vállalat büntetett elő­életű gépkocsivezetője a fali­újságon olvasta, hogy Tomsits András fegyelmit és próba­időre felfüggesztett börtön- büntetést kapott, mert a váci cementműből tartálygépkocsi­val elvitt 120 mázsa cementet. Saját zsebére akarta értékesí­teni az árut, de lebukott egy közúti ellenőrzésen. Bőthe, miután értesült a történtekről, faggatni kezdte társát, hogy hol lehet jól el­adni a szajrét? Tomsits, aki úgy látszik, nem okult, kötél­nek állt és megígérte, hogy saját kocsiján elvezeti őt az orgazdához. Szeptember 4-én este talál­koztak az Alsónómedi után levő sóderbányánál, majd to­vábbhajtottak az E5-ös úton az orgazdához, ám egy rend­őrjárőr rövidesen igazoltatta őket. Bőthe Ferenc tehergép­kocsijának tárolójába állítása szerint tévedésből került 142 mázsa cement, ám ezt a vé­dekezését nem fogadták el. A dabasi bíróság súlyosbí­tó körülményként értékelte, hogy nagyon elszaporodtak a társadalmi tulajdont károsító Megkéseli vizigabona Rizslicíakarilúk A Hevesi Állami Gazdaság kiskörei üzemében — az or- ság, sőt Európa legészakibb rizsültetvényén — aratják a vízigabonát. A gazdaság 196 hektáros ültetvényén az idén a szokásosnál mintegy két héttel később kezdődött meg a betakarítás. A gazdaság határában kombájnok vágják a vízigabonát és várhatóan három hét alatt végeznek a betakarítással. ben Cegléden tervezzük a ver­seny megrendezését. Az első helyzést mindhárom évben a balassagyarmati gyár raja nyerte el — Pilis, Cegléd és Vác 'előtt —, így a vándor­serleg véglegesen a tulajdo­nukba került. A részt vevő csapatok okle­velet kaptak, az erkölcsi elis­merés mellett — az első há­rom helyezést elért csapat tagjai pedig — anyagi elis­merésben is részesültek. A versenyek lelkesek és sportszerűek voltak, vala­mennyi induló becsülettel helytállt. Csapataink a megyei tűzol­tóversenyeken is eredménye­sen szerepeltek, jó gyakorlati felkészültségről tettek tanúbi­zonyságot. JÓ kapcsolatok alakultak ki a megyei I. fokú tűzvédelmi hatóságokkal, amelyek a ver­senyek lebonyolításában, szer­vezésében igen nagy segítsé­get nyújtottak. Reméljük, hogy a verseny­ző rajoknak minél ritkábban kell bizonyítaniuk képességei­ket a nem kívánt tűzzel szem­ben. Kuti Györgyné Tapasz a mellkason Légzésíiszíááó Légzéstisztító tapasz gyártá­sát kezdték meg a görbeházi Béke Tsz nyíregyházi üzemé­ben. A mellkasra ragasztandó, köhögéscsillapító légzéstisztító magyar találmány. Jélenleg havi tízezer — Ötdarabos — egységcsomagot készítenék belőle, később azonban leg­alább harmincezer csomagot kívánnak gyártani havonta. bűncselekmények, és a vád­lottak1 nem első alkalommal kerültek összeütközésbe a törvénnyel. Mindezeket figye­lembe véve, végrehajtandó szabadságvesztést tartottak szükségesnek. Bőthe Ferencet sikkasztás bűntette és hűtlen kezelés vétsége miatt tíz hónap sza­badságvesztésre ítélték. Toin- sits András büntetése nyolc hónap börtön, és a bíróság el­rendelte a korábbi — próba­időre felfüggesztett — sza­badságvesztés végrehajtását is. Ga. J, A Gödöllői Agrártudománvi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Kara felvételi vizsgára előkészítő tanfolyamot indít matematika, kémia és biológia tárgyakból. A tanfolyamra azok jelentkezhetnek, akik középiskolát végeztek vagv megfelelnek az egyetem nappali tagozatára való jelentkezés fel­tételeinek. Az oktatás 1984. no­vember 26-án kezdődik. Részvételi díj: 650 Ft. A tanfolyam helye: Agrártudományi Egyetem. Gö­döllő. Részletes felvilágosítást és a jelentkezéshez szükséges nyom, tatványt a Kar Dékáni Hivatala ad. A jelentkezés határideje: 1984. november 10. KöszönetünKet fejezzük ki mind. azoknak, akik Cselre Józ.sef teme­tésén megjelentek és fájda’munk- ban együttéreztek. A gyászoló csa­lád. bIIi:ti i- i, ö B81: .1 Hajüf&H fagyok vádiatok leibot­napot tipor eto futóért äQ'. napoo SEfA IIÁDIÓ'ÉS TV MÍÍSOHÁBÓLHHi Szentendrei bemulató szakembereknek ÍJ fiMéiiti-eiatlszei* A budapesti AFatkert szülötte Japáaika utazott a bocs gyártására is. Felkészülés a pusztító lűz ellen Vetélkedtek a serlegért Másodszor sem volt szerencséjük Eles fia sztak a cementen PEST MEGYE! HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja Megjelenik - hétfő kivételével - naponta. - Főszerkesztő: Sági Agnes. — Föszerkesztö-helyeites: Arkus István és Mészáros János. - Szerkesztő segBudapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Postacím: Budapest. Pí. 311 Irány kószám: 1446. - Kiadja « Hírlapkiadó vállalat, Budapest, Blaha Lujza tér 3. 1959. Felelős kiadó: TiU Imre vezérigazgató. — A szerkesztőség és a klaJóhlvata! központi telefonja: 343-too és 330—130. — ■■■—— --------------------------------Szerkesztőségi titkárság: 142—228 ■ ----------------------------------• FIOKSZERKESZTÖSCGFINK: ceglédi Hírlap, Cegléd. Kossuth tér l Pf. 19 2701. Telefon: 11—400. - Érdi Hírlap, Érd. Lenin út 33. 2030 Telefon: 45-352. Gödöllői Hírlap, Gö döllő Szabadság út 2 Pf 14 2100. Telefon: 20-726. — MonoriHírlap Monor, Kossuth u. 71. Pt 51. 2301. Telefon: 157. - Nagykőrösi Hírlap. Nagykoros. Hősök lere 7. 2750. Telefon: 398 - váci Hírlap, Vác. Lenin út 45 Pf 32 2601 Telefon- 10-095 - A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: csöndes Zoltán vezérigazgató. - Terjeszti a Magyar Posta. - Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodánál (postacím: Budapest V. József nádor tér 1. 1900). személyesen vagy postautalványon, valamim átutalással a KH1 215-96 152 pénzforgalmi jelzőszámra, A lan ára- 8 oldal 140 Ft 12 oldal 1,60 Ft. Előfizetési díj: egy hónapra 34,- Ft. egy negyedévre 102,— Ft. félévre 204,- Ft, egyéni előfizetőknek éves előfizetés: MO,— Ft. - ISSN 0133-0659 Pest megyei Hírlap (index- 25 064 HU), ’iSSN '0133-2600 (Ceglédi Hírlap), ISSN 0209-5467 (Érdi Hírlap), ISSN «133—1957 (Gödöllői Hírlap), iSSfl 0133-2651 IMunori Hírlap), ISSN 0133—2708 (Nagykőrösi Hírlap), ISSN 0133-275» (Váci Hírlap). i

Next

/
Oldalképek
Tartalom