Pest Megyei Hírlap, 1984. október (28. évfolyam, 231-256. szám)

1984-10-30 / 255. szám

8 FITST , HK, > K 'jr 1984. OKTÓBER 39., KEDD 1 IREK SZABÓ ISTVÁN KÖSZÖNTÉSE Ifjú sági rendezvények a 40. évfordulóra Minden réteget érint M . 1984. október 30. • Kedd. Alfonz napja. A Nap kél 6.25 — nyugszik 16.30 órakor. A Hold kél 13.00 —nyugszik 21.15 órakor. IV All II A TÓ j IMI .lAlllSB Keleten is fokozatosan csökken a felhőzet, eső már nem várható. Az éjszaka má­sodik felétől többfelé köd kép­ződik. A köd a déli órákra az ország nagy részén feloszlik. Mérsékelt légmozgás lesz. A legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet mínusz 1, plusz 4 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden a tartósan felhős, ködös helye­ken 10, máshol 15 fok körül valószínű. Öntvénykészítők Kis sorozatban készülő öntvé­nyeivel jelentős hiányt pótol a Sasad Termelőszövetkezet sós­kúti üzeme. Az évi 20 millió forintos értéket produkáló egy­ségben mintegy négyszázféle öntvény készül. Felvét elünkön Harmati Lászlóné a kerti traktorok alkatrészeit tisztítja. A KÖJÁL felhívása Veszeti rá&a Október 26-án, pénteken Kiskunlacháza és Ráckeve kö­zött, a kukoricásban találtak egy rókatetemet. Mint a Pest megyei KÖJÁL közölte, az elpusztult állat veszett volt. Többen látták, hogy egy trabantos foglalatoskodott az elhullott, róka tetemével. Ezért a Pest megyei KÖJÁL kéri az ismeretlent, saját érdekében haladéktalanul jelentkezzék körzeti orvosánál, vagy a Pest megyei KÖJÁL ráckevei ki- . rendeltségén, illetve járvány­ügyi osztályán (Budapest, III. kerület, Váradi utca 35—41. Telefon: 682-810.) ' 0' Érvényben: október 30-tól Vahiíaáríohamsk k Vételi Eladási Pénznem árf. 100 cgys. Ft­ban Angol font 5 957,4? 6 320.62 Ausztrál dollár 4 107,C2 4 292,92 Del^ a frank 79,57 84,49 Dán korona 41?,S3 470,39 rinn márka 768,33 816,49 Francia frank £31,15 653,39 Görög drachma a) 39,26 41,C8 Holland forint 1 417,84 1 505,54 Japán yen (1GO0) 199,52 211,86 Jugoszláv dinár b) 23,73 25,21 Kanadai dollár 3 716,88 3 946,78 Kuvaiti dinár 16 370,49 17 383,C9 Norvég korona 55?,30 387,52 NSZK márka 1 626,76 1 736,14 Olasz líra <1000) 25,87 27,47 Osztrák schilling 228,77 242,93 Portugál escudo 30,14 32,00 Spanyol peseta 23,63 30,41 Svájci frank 1 9’5,48 2 0455.82 Svéd korona 565,14 600,10 US A dollár 4 913,13 5 217,03 a) vásárolható legmagasabb bankjegycímlet: 5C0-as. b) vásárolható legmagasabb bankjegycímlet: 100-as. Szvbó Istvánt, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának tagját, a Termelőszövetkezetek Orszá­gos Tanácsa és a nádudvari Vörös Csillag Termelőszövet­kezet elnökét 60. születésnap­ja alkalmából az MSZMP Központi Bizottsága nevében Hat' :sí Ferenc, a Politikai Bizottság tagja, a- KB titkára köszöntötte. Jelen volt Ballai László, az MSZMP KB gazda­ságpolitikai osztályának veze­tője. — Exportra. A vecsési Fe­rihegy Termelőszövetkezet új. zöldségfeldolgozó üzemében augusztusban kezdték meg a karalábé szárítását. A 20—25 vagonnyi áru döntő hányadát exportálják. Répából 600 va­gon az új. zöldségüzem igé­nye; Ebből 400 vagonnyit még az idén feldolgoznak, a többit jövőre. — Képesítő tanfolyamok. Jó eredményeket könyvelhet el a felnőttoktatásban a Belvá­rosi Vendéglátóipari Vállalat. Saját szervezésében képeznek szakácsokat, cukrászokat, fel­szolgálókat és üzletvezetőket. Különösen ez utóbbi népszerű, mivel a szerződéses üzletek vezetésének feltétele a szakké­pesítés megléte. — A család. Ezzel a címmel hirdettek irodalmi, zenei for­gatókönyv-, illetve fotópályá­zatot. Az ünnepélyes ered­ményhirdetésre november he­tedikén kerül sor a nagykő­rösi rendezőirodában. 0 Árverés előtt, tárlaton F oí órikk-rcgíscgek Az OFOTÉRT József Attila utcai szaküzletében, Budapes­ten, kiállítás nyílt azokból a régiségekből, amelyeket no­vember 12-én ép 13-án a Ke­reskedelmi Kamara nagyter­mében árverésen értékesíte­nek majd. A kollekcióban 160 régiség látható, köztük az egyik legértékesebb egy 1941- ben készült Leica fényképező­gép; ritkaságnak számít továb­bá a kolozsvári Veress Ferenc fényképész porcelán fotója 1881-ből, valamint egy fotóal­bum, híres emberek portréi­val. KOSSUTH RADIO 4.SO: Jó reggelt! Zenés műsor 8.00: Hírek. Időjárás 8.C5: Műsorismertetés 8 15: Mai kulturális programok 8 20: Társalgó 9 44: Nefelejcs 10.00: Hírek. Időjárás 10.05: ír mítoszokból 10.35: Éneklő ifjúság 10.53: Kamarazene 11.39: Az élet komédiásai 12.00: Déli krónika 12.30: Ki nyer ma? 12.40: Reklám 12.45: Offenbach: Piaci dámák 13 45: Népi kamaraegyüttes 11.00: Hírek. Időjárás 14.03: Műsorismertetés 14.10: Magyarán szólva ... 14.25: Orvosi tanácsok 11.30: Dzsesszmclódiák 15.00: Élő világirodalom 15.20: Kovács Béla felvételeiből 1C.09: Hírok. Időjárás 16.05: A Nyitnikék postája 17.00: Világablak 17.30: Verdi: Don Carlos 17.42: Reklám 17.45: A Szabó család 18.15: Hol volt, hol nem vo’.t... 18.25: Mai könyvajánlatunk 18.28: Műsorismertetés 18.39: Esti magazin 19.15: Gondolat 20.00: Évszázadok mesterművei 20.40: Nemzetközi szórakoztató­zenei műsor 21.30: Rehabilitáltak 22.00: Hírek. Időjárás. Sport 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Vásárhelyi Zoltán vezényel 22.50: A közjó szolgálatában 23.00: Händel operáiból 24.00: Hírek. Időjárás 0.10: Marenzio-madrigálok PETŐFI RADIO 4.30: Zenés műsor 8.00: Hírek. Időjárás 8.05: Reklám 8.08: Slágermúzeum HARANGOZÓ GYULA TÍZ ÉVE, 1974. október 30-án halt meg — 66 éves korában — Harangozó Gyula magántáncos, koreográ­fus, Kossuth-díjas balettmes­ter, balettigazgató, a magyar balettművészet egyik legjelen­tősebb egyénisége. Diák korában statisztaként került az Operaházhoz. Az 1928—29-es évadtól 1936-ig ma­gántáncos volt. Csaknem min­den repertoáron levő darab­ban szerepelt, s így alkalma nyílt a különböző stílusok és alkotói módszerek tanulmányo­zására. Első koreográfiáját még 1935-ben készítette Az em­ber tragédiája szegedi szabad­téri bemutatójához. Az Állami Operaházban a következő év­ben mutatták be önálló koreog­ráfiáját, a Csárdajelenetet (Hu- bay Jenő zenéjével), amely si­keres kísérlet volt a nemzeti balett kialakítására. 1937-ben balettmesterré nevezték ki, s később Nádasy Ferenccel együtt dolgozott. ■ 0 Állapotul: javulóban Hírül adta a sajtó: ételmér­gezés gyanújával szállítottak kórházba több fiatalt, akik a Ceglédi Állami Tangazdaság cifrakerti kerületében szüre­teltek. A „gyanú” szó hasz­nálata indokolt volt, mert mint tegnap kérdésünkre az illetékesek elmondották, nem ételmérgezés történt, hanem járványos a megbetegedés. Mi is történt valójában? Aki válaszol, dr. Kelemen Erzsébet, a Pest megyei KÖJÁL osztályvezetője. — Az elmúlt héten ötnapos kollektív munkára, szüretre érkezett száznegyvennyolc szolnoki fiatal — mindany- nyian az ottani Pálfy János Szakközépiskola tanulói. — Megfelelő körülmények kö­zött helyezték el őket, s a gazdaság központi konyhájá­ról kapták az élelmet, ugyan­onnan. ahonnan még száz fel­nőtt dolgozónak is ebédet jut­tattak. A táborban hétfőtől már mindennap panaszkodott néhány fiatal, hogy rossz a közérzete, fáj a torka, s a gyengélkedőket haza is küld­ték Szolnokra. Pénteken dél­után 39 diák kivételével (ők vállaltak még egynapi mun­kát) a többiek hazautaztak. — S az ottmaradók bete­gedtek meg ? — Nem mindannyian. Ti­zenegyen lettek rosszul pén­teken. Az imént említett tü­netekkel kezdődött, s később erős hasmenéssel folytatódott állapotuk romlása. Az ügye­letes orvos a tömeges rosszul- létre figyelt fel. így szomba­9.01): Hírek. Útközben 9.05: Napközben. Zenés délelőtt 10.09: Snortvilág 10.25: Fülszöveg 10.45: I.'tíuk, hallottuk 11.00: Hírek. Útközben 11.25: Válaszolunk hallgatóinknak 12.00: Hírek oroszul, németül és angolul 12.20: Néni zene 12.58: Műsorismertetés 13.CÜ: Hírek. Útközben 13.05: Popliullám 13.45 i Időjárás- és vízállásjelentés 14.09: Operaáriák 14.15: Csárdások 14.40: Hangos szótár 15.00: Hírek. Útközben 15.65: Részletek Cowl operettjéből 15.20: Könyvről — könyvért 15.30: Csúcsforgalom 17.27: Reklám 17.30: Tini-tonik 18.30: fíépzenckedvelőknek 19.00: Hírek. Útközben 19.05: Csal; fiataloknak! 29.00: Verbunkos muzsika 20.27: Pantaleon és a hölgyven- tíégek 21.09: Hírek. Útközben 21.05: Népszerű dallamok 22.05: Operettdalok 22.40: Tánehizi muzsika 23.03: Hírek. Időjárás. Sport 23.20: Patrick Moraz albumából 24.00: Éjféltől — hajnalig. Zenés műsor 3. MŰSOR 9 09: Hírek. Időjárás 9.03: Műsorismertetés 9.65: A kiállítótermek program­jából 9.08: Fauré: c-moll zongorané­gyes 9.41: Rameau: Ilippolytus és Ari- cia 12.30: Liszt-művek 13.00: Hírek. Időjárás 13.03: Műsorismertetés 13.05: Nemzetközi saitószemle 13.20: A Bartók vonósnégyes A megye ifjúsága is készül a közeljövő kiemelkedő politi­kai eseményeire. Az MSZMP XIII. kongresszusa, felszaba­dulásunk 40. évfordulója, a képviselő- és tánácstagi vá­lasztások, a VIT egyben jó al­kalmat kínál valamennyi if­júsági réteg politikai aktivi­tásának kibontakoztatására, történelmi ismereteinek bőví­tésére, rendszerezésére. A KISZ Pest megyei Bi­zottsága a helyi kezdeménye­zéseknek teret engedve alakí­totta ki a 40. évforduló meg­ünneplésére szóló programját. Solymosi Sándor titkár el­mondotta, hogy a városi, vá­rosi jogú KISZ-bizottságok az irányító pártszervezetekkel ton reggel nyolcán a szolnoki, hárman pedig a fővárosi Ko­rányi Kórházba kerültek. Az utóbbiak közül egynek már a kórházban fordult súlyosra az állapota, a nagymértékű fo­lyadékvesztés miatt. Ennek pótlására infúziót kapott, s hétfőn reggel már annyira jól volt, hogy sétált a kórház folyosóján. A többiek állapo­ta is javult, néhányukat már vasárnap hazaengedték, gya­nítva, hogy csupán ételmér­gezésről volt szó. — Nem így történt? — Nem. Szombatra a ko­rábban hazautazott szolnoki gyerekek közül is betegek lettek heten, s közülük is egy kórházba került. A felnőttek. akik ugyanarról a konyháról ebédeltek, eddig tünetmente­sek, Az összes ételmintát vizs­gálta a KÖJÁL, a bakterioló­giai elemzés eredménye nega­tív volt, a kút, a csap vize is ártalmatlannak bizonyult. Ám a betegek székletének vizsgá­lata minden esetben kimutat­ta, hogy a kórokozó a Shigel­la sonnei, egy vérhasbakté- rium. — Milyen intézkedéseket tettek a járvány leküzdésére? — A kór továbbterjedésé­nek megakadályozására elren­deltük a konyha fertőtleníté­sét, s elkezdtük a szűrővizs­gálatokat a táborban járt gyermekeknél, a konyha, il­letve az állami gazdaság dol­gozóinál, A további fejlemé­nyekről természetesen tájékoz­tatjuk az olvasókat. V. G. P. 11.90: Zenekari muzsika 15.20: Zen ai tükör 15.59: Szöktetés a szcrájból 71.00: Iskolarádió 17.30: A népszokások dalai 18.30: Na maiernjem jeziku 19.00: Hírek. Időjárás 19.03: Műsorismertetés 19.05: In der Muttersprache 19.35: Bach: h-moll szvit 19.58: Élete n az opera 20.40: Szimfonikus zene 21.Cd: Latln-Amcrika irodalma 21.27: Sárospataki dcákdalok 21.43: Hangverseny 23.30: Hírek. Időjárás TELEVÍZIÓ 8.05: Tévétoma 8.10: Iskolatévé 9.35: Élő múzeum 9.55: Parasztok 10.45: Híres spanyol operaéneke­sek 11.43: Képújság 15.00: Iskolatévé is.25: Hírek 10,30: A Himalája meghódítása 17.20: Egy nvári túra emlékei 17.50: Kedvelt dallamok 18.15: Képújság 18.20: Az öntözővíz kacs!:iringói 18.50: r.T'ni-Stúdió ’84 18.55: Rek’ám 19.10: Távétorna 19.15: Esti mese 19.30: Tv-híradó 20.00: Az Oncdin család 23.55: Stúdió ’81 21.55: Tökei Fcrenc-portré 22.45: Tv-híradó 3. 2. MŰSOR 18.20: Egy ősember kalandjai 18.50: Képújság 18.55: A vad Colorado 19.45: Emberek a Bjeszczadokban 20.00: Újra itthon 20.4 5: Tv-híradó 2. 21.0.7: Reklám 21.10: Barátságos arcot kérünk! 22.30: Képújság kel egyeztetve készülnek az eseményekre. Éppen ezért a megyei KISZ-bizottság csak néhány központi rendezvényt tervez. Ezek közül kiemelke­dik az október 31-i, jászkara- jenői ünnepség. Május 4-én és 5-én Király­réten, illetve Törökmezőn tar­tanak megmozdulásokat. Az előbbi helyszínen KISZ — út­törő akadályversenyt, megyei ifjúsági találkozót rendeznek, egy nappal később a hagyo­mányos törökmezei békenap várja a fiatalokat. Szintén-- az egész megye ifjúságát moz­gatja meg a KISZ Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Hírlap több fordulós játéka, amely szűlcebb pátriánk múltját, négy évtizedes fejlő­dését öleli fel. Ugyancsak is­meretterjesztő jellegű, ám egyben a megyei, területi ap­parátus aktivistáinak politikai továbbképzését is szolgálja a Szocialista fejlődésünk 40 éve címmel meghirdetett előadás- sorozat. Solymosi Sándortól azt is megtudtuk, hogy több megyei intézménnyel közösen, szá­mos közművelődési, művésze­ti pályázatot, vetélkedőt írtak ki az évforduló alkalmából. Tegnap Vácott kezdte meg Pest megyei vendégszereplé­sét a Német Demokratikus Köztársaság nemzeti néphad­seregének Erich Weinert mű­vészegyüttese, amely novem­ber 2-án Szentendrén, 3-án pedig Gödöllőn mutatja be műsorát. Az együttes nagy sikerrel vendégszerepeit már valamepnyi szocialista or­szágban, továbbá Szíriában, Irakban, Egyiptomban, a Je­meni NDK-ban és Algériában is. Műsora mindig a barátság, az internacionalizmus és az antiimperialista szolidaritás eszméjének terjesztésére tö­rekszik, a magasrendű mű­vészet eszközeivel. A most előadott műsor nyi­tóképében bemutatkozott az ének- és tánckar, átadva ka­rának rohant. Főt és Cso­rnád között Horváth Csilla 18 éves fodrász, figyelmetlenül vezette személygépkocsiját, és az útról lehaladva neki­ment egy fának. Utasa, Hor­váth Ernő 65 éves nyugdíjas megsérült. Veszélyes bal kanyar. Kere- pes'.arcsán Kovács Sándor 57 éves gépész, aki oldalkocsis motorkerékpárjával szabály­talanul akart balra kanyarod­ni, összeütközőit egy személy- géokocsival és megsérült. Elgázolta a gyalogost. Bá­nyán- Lomén Ferenc 24 éves segédmunkás, aki ittas álla­potban kivilágitatlan kerék­párral közlekedett, elgázolta az úttest jobb szélén haladó Klenovszky Pált. A gyalogos megsérült. Személyautók karamboloz­tak. Gödöllőn, Bán Gézáné 55 éves tanító személygépkocsijá­val szabálytalanul akart balra kanyarodni, eközben összeüt­között egy másik személyautó­val. Eán Gázáré és a vele utazó 4 éves Lakatos Mária megsérült .Felborult. Cegléden Monori Ferenc 20 éves gépkocsivezető figyelmetlenül haladt sze­mélygépkocsi iával és felbo­rult. Utasai: Gáspár István 23 éves betanított munkás és Os­tyán Mihályné 25 éves háztar­tásbeli megsérültek. Nem adott elsőbbséget. Rác­kevén Keresztes András 47 éves tehergépkocsi-vezető jár­művével nem adta meg az el­sőbbséget Ila Károly 19 éves segédmotorosnak. Az összgüt- közásnél a fiatalember köny- nyebb sérüléseket szenvedett. Hátulról beleszaladt. Vác- hartyánban Nagy Tibor 22 'tbrökbá lin Ion Nyugdíjastalálko*® Mintegy kétezernyolcszáz nyugdíjas él Törökbálinton, közülük sokan rendszeresen részt vesznek a nyugdíjasklub rendezvényein, eljárnak a hétfőnként öt órakor kezdődő programokra. Már hagyománynak számit, hogy minden évben tartanak találkozót a klub tagjainak és a nagyközség vöröskeresztes al aps zervezetén ek rendezésé­ben. Az ideire tegnap este öt órai kezdettel került sor a művelődési otthonban. A több mint háromszáz szemé­lyes nagyterem ezúttal is megtelt. A megjelenteket rövid kö­szöntőjében Révész Zoltánná, a Hazafias Népfront nagyköz­ségi titkára üdvözölte, azután iskolásgyerekek szavalata és éneke szórakoztatta az időse­ket. A diákok műsora után a művelődési ház férfikórusa énekelt, majd pedig a kis fú­vószenekar muzsikája töltöt­te be a termet. S hogy hangulatosabb le­gyen a vendégség, uzsonnát is kínáltak a szervezők, az álla­mi gazd"ság jóvoltából üdí­tőkkel. A jól sikerült esten táncra is perdültek a részt­vevők. ADK-boli halcnaművészei: Pest megyében Üdvözlet a vendéglátóknak Sol: a szabii’y'.alanság Ittasam, lámpa nélkül tonaüdvözletét a vendéglátók­nak. Ezt követően a nézők a jelenetek és dalok sorozatából megismerhették a szocialista hazáért teljesített kemény ka­tonai szolgálatot, a fiatal ka­tonák optimizmusát és élet­vidámságát. A műsor második részében felcsendültek a múlt ismert német zeneszerzőinek a művei. Végül a vendégmű­vészek megjelenítették a szín­padon a munkásosztály for­radalmi hagyományait, a test­véri országok néphadseregei­nek összefogását és egységét. Az 1985. évi moszkvai Vi­lágifjúsági Találkozóra előre tekintve, a balettkar, az ének­kar, a zenei és énekes szólis­ták A. Novikovrak közismert dalával búcsúztak a közönség­től. éves szobafestő, aki figyelmet­lenül vezette személygépkocsi­ját, hátulról belehaladt egy oldalkocsis motorkerékpárba. A motorkerékpárt vezető Mo­csári. János, valamint utasa Czagány Kálmán betanított kőműves súlyosan megsérült. A helyszínen meghalt. Pilis külterületén Szikszó Sándor 18 éves foglalkozás nélküli, monori lakos személygépko­csival elütötte Molnár Gyula 33 éves gépkocsivezető, ma- gyari lakost; Molnár Gyula a helyszínen meghalt. SzénmoRDxid. Pilisborosje- nön egv régi kútban kutatott Liptai Ervin József 24 éves egyetemi hallgató, budapesti lakos és két társa. Liptai a .benzinmqtoros szivattyú szén- monoxid gázától rosszul lett és a helyszínen meghalt, két társa enyhe mérgezést szen­vedett. Összeütközések. Túrán egy személygépkocsi elütötte a ke­rékpárjával szabálytalanul kanyarodó Tóth János 75 éves nyugdíjas, helyi lakost. Az idős férfi a kórházban meg­halt. Szolnok külterületén Szalontai László 25 , éves elektromérnök, pomázi lakos személygépkocsijával áttért az úttest bal oldalára, és ott összeütközött egy autóbusz- szál. A szemé'ygeokocsi uta­sa, Szalontai László 52 éves egyetemi tanár, törökszent­miklósi lakos a helyszínen meghalt. A vizsgálat eddigi adatai , szerint a személygép­kocsi vezetője nem az útvi­szonyoknak megfelelő sebes­séggel közlekedett. A balesetek ügyében a rendőrség tovább folytatja a vizsgálatot. HÁDIO E$ TV MŰSORÁBÓL egyeíertesben, a társszervek­Jánánj volt, stem mérgezés PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megye) Tanács lapja Megjelenik - hétfő kivételével - naponta. - Főszerkesztő' sári Acnes _ Főszerkesztő-helyettes; Árkus István és .Mészáros János. - Szerkesztőség: Budapest Vili., Somogyi Béla u. 6. postacím: Budapest, pí. 311 Irányltőszám: 144G. - Kiadja a , Hírlapkiadó Vállalat, Budapest. Blaha Lujza tér 3. 1959. Felelős kiadó: Hll Imre vezérigazgató. — A szerkesztőség és a kiadóhivatal kőzponn teleíonja. 313-iod és 336— 130 ­-Szerkesztőségi titkárság: 142—228 FIOKSZERKESZTOSECEINK: ceglédi Hírlap, Cegléd. Kossuth tér 1 Pl. 19 2701. Telefon: 11—400. - Érdi Hírlap, Érd. Lenin úi 33. 2030 Telefon' 15-352 Gödöllői Hírlap (index: 25 064 HU), ISSN 0133-2600 (Ceglédi Hírlap), ISSN 0209-5467 (Érdi Hírlap), ISSN «133-1957 (00401101 Hírlap), ISSN «133-2651 (Monuri Hírlap), ISSN 0133-2708 (Nagykőrösi Hírlap), ISSN 0133-275# (Váci Hírlap). 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom