Pest Megyei Hírlap, 1984. augusztus (28. évfolyam, 179-204. szám)

1984-08-17 / 193. szám

Mától rangos versenyek Sztárok a küzdőtereken 1984. AUGUSZTUS 17.. Totózók figyelem! Szombati tipp Felhívjuk olvasóink, ponto­sabban a megyei totópályá­zatunk résztvevőinek figyel­mét, hogy ezen a hét végén a szokásostól eltérően, szomba­ti számunkban közöljük ese­dékes szelvényünket. Tehát a megyei labdarúgó-bajnok­ság következő fordulójából ki­választott tíz mérkőzést tar­talmazó szelvényt, a megszo­kott helyen közöljük, de egy nappal korábban. Javában gyülekeznek a moszkvai és talilanni nyílt, nem­zetközi „A” kategóriás viada­lokon fellépők, akik férfiatlé­tikában, pályakerékpározás­ban, úszásban, evezésben, ko­sárlabdában, lövészetben, illet­ve a vitorlássportbam indul­nak. Az előzetes jelentések sze­rint már holnap lebonyolíta­nak atlétikai előfutamokat, szombaton pedig látványos megnyitó lesz a Lenin-stadion- ban. A remek sportfesztiválon különösen három sportág ver­senyeitől várhatók kiemelkedő eredmények. Az atlétáknál a rúdugró Szergej Bubka nagyon szeretné a hat métert átugra­ni, és a magasugró Gennagyij Avgyejenko is csúcsformában van. Az uszodában a világ egyik legjobbja, Vlagyimir Szalnyi- kov triplázásra készül: a 400, 800 és 1500 méteren kívánja megszerezni az aranyérmeket. Bemutatással kezdődik Rajt Szilvásváradon A VII. fogathajtó világbaj­nokság holnap reggel a bemu­tatással kezdődik, a Bükk lá­bánál fekvő Szilvásváradon. Csütörtökre a rendezők min­dennel elkészültek, és megér­kezett a VB helyszínére a 12 ország 46 fogathajtója is. A szilvásváradi SZOT Szál­lóban, ahol a versenyzők lak­nak, megtörtént a sorsolás. A magyar csapat nem panaszkod­hat, a hetes számot húzta, ami azt jelenti, hogy a mezőny má­sodik felében indul. A szakve­zetés kijelölte a kilenc váloga­tott közül a csapatversenyben szereplő három magyar hajtót. A várakozásnak megfelelően a csapattagok: Bárdos György, Juhász László és Fülöp Sán­dor. A világbajnokság műsora: 17., péntek. 8.30 óra: bemuta­tás, lovasstadion. 15.30: ünne- jpélyes megnyitó. 18., szombat. 8.00: díjhajtás, A-csoport. 12.00: lovasbemutatók. 13.00: díjhajtás, B-csoport. 19., va­sárnap: 8.00—19.00: maraton- hajtás, a rajt és a cél a lovas- stadionban lesz. 20., hétfő: 9.00: akadályhajtás, B-csöport. 13.00: akadályhajtás, A-csoport. 15.00: ünnepélyes záró gálamű­sor, eredményhirdetés, majd a Magyar Állami Népi Együttes műsora. ★ A szilvásváram fogathajtó vi­lágbajnokság idején — a verse­nyek és a forgalom zavartalan le­bonyolítása érdekében — különfé­le forgalomkorlátozások lépnek életbe. A 2506. számú SzarvaskS—Vadna Összekötő úton Nagyvisnyó és Bél­apátfalva között csak a szilvásvá­radi lakosok és a belépőjeggyel rendelkező autósok közlekedhet­nek. A verseny színhelyét elkerü­lő terelőutakat táblák jelzik. Bél­apátfalva és Nagyvisnyő között az úttesten és a padkán megállni ti­los. A tilalom ellenére leálló gép­járműveket a tulajdonos költségé­re elszállítják. Szilvásvárad belterületén augusz­tus 20-íg naponta 7—20 óra között tilos az átmenöforgalom. A ver­seny idején a Bükk-fennsíkról a Szilvásváradra vezető erdőgazda­sági utakat is elzárták a jármű- forgalom elől, sőt a maratonhaj- tás napján, augusztus 19-én a gya­logosforgalmat is megtiltják. A 25. számú főút Kerecsend—Szarvaskő közötti szakaszán, valamint a 2506. számú út érintett szakaszán — ahol a legnagyobb járműforgalom vár­ható — a lassú jármű-forgalmat megtiltják. A pályakerekesek között az NDK-kiválóságok, Hesslich és Raab esélyesek, de valószínű, hogy ezt a „háziversenyüket” a szovjet sportolók. Navolokin és Zinovjev megakadályozhat­ják ... A három sportág — ökölví­vás, vízilabda, férfi röplabda — „A” kategóriás nemzetközi versenyei szombati rajtjának közeledtével szinte kézzel fog- hatóan erősödik a sportláz a kubai fővárosban. A kari fa- tengeri szigetország eddig fel­mutatott ragyogó eredményei a különböző világversenyeken sejtetik, hogy komoly, megala­pozott „hátország” áll a sike­rek mögött, a külföldi azon­ban csak Havannába érkezve látja, hogy valójában milyen kiemelt szerepet tölt be a sport, a testedzés a kubai ember éle­tében. „El deporte — derecho del pueblo” — a sport a nép joga — ez a felirat fogadja a néző­ket a Ciudad Deportiva (sport­város) hatalmas, 15 ezres fe­dett arénájában, ott, ahol szombattól az ökölvívó-küzdel­meket, majd azok befejeztével a férfi röplabdatorna két utol­só napjának mérkőzéseit ren­dezik. Az országban példása szervezett kiválasztási, rend­szer gondoskodik arról, hogy egyetlen tehetség se vesszen el. S hogy mindenki kedvet kaphasson a sportoláshoz, azt — többek között — egy, a vi­lágon valószínűleg egyedülálló intézkedés segíti: valamennyi sporteseményre, így a küszö­bönálló „A” kategóriás ver­senyekre is, ingyenes a belé­pés. Moszkvában, augusztus 22— 30. között „A” kategóriás, nem­zetközi kosárlabdatornát ren­deznek, amelyre előzetes infor­mációk szerint az alábbi csa­patok neveztek: Nők: Bulgária, Finnország, Szovjetunió, Koreai NDK, Len­gyelország, Csehszlovákia, Ku­ba, Magyarország. Férfiak: Svédország, Szov­jetunió, Algéria, Magyarország. Kuba, Kolumbia, Bulgária, Finnország, Lengyelország, Marokkó, Csehszlovákia. Holnap reggel autóbusszal utazik Olomoucba a magyar női és férfi tornászválogatott, mely a nyílt, nemzetközi „A” kategóriás viadalon lép sze­rekhez a jövő hétfőtől vasár­napig bezárólag. Atlétagála a Népstadionban Nagydíj — nagy mezőny Csütörtökön délelőtt a Bu­dapest Sportcsarnokban nem­zetközi sajtókonferenciát ren­deztek, amelyen a hétfői VII. Öregünk sikerei Döntőben a Pomáz A hét elején két mérkőzést játszottak az öregfiúk Alkot­mány Kupa küzdelmeiben. Két csapatunk — a Fóti Tsz SK és a Dunakeszi Konzerv — vereséget szenvedett, így a bronzérmet vehetik át. A Pomázi KSK szép sikert ért el: a döntőben az IKARUS ellen próbálhat szerencsét. Eredmények: Pomázi KSK —Dunakeszi Konzerv 2-0 (1-0). Háromszáz lelkes po­mázi szurkoló előtt a két csa­pat a következő összeállítás­ban szerepelt: Pomázi KSK: Krucsai — Berecz, Zeglin, Szabó, Koller, Egervári, Dom- bai, Pintér, Fekete, Leidin- ger, Horváth. Dunakeszi Kon­zerv: Papp — Varga, (Bán), Tóth M., Tóth P., Bogácsi, Kliment, Konda (Kovács L.), Láng, Kollár, Balogh, Juhász. A mérkőzés végén Pintér Sándor, a Honvéd volt válo­gatottja, a következőket mondta: „Ügy érzem, meg­érdemelten kerültünk a kupa döntőjébe. Boldog vagyok, hogy két gólommal hozzájá­rultam csapatom szép sikeré­hez. Megpróbálunk a döntő­ben is helytállni, remélem, lelkes közönségünk ott is buzdítani fog bennünket”. Műanyag ajtók nagy választékban, a következő méretekben kaphatók: 70x200 cm-es, ára: 2050 Ft 80x200 cm-es, ára: 2160 Ft 90x200 cm-es, ára: 2330 Ft 140x200 cm-es, ára: 4060 Ft 160x200 cm-es, ára: 4320 Ft Megvásárolhatók: a Budapest és Vidéke Nyersanyaghaszncsító Vállalat ceglédi telephelyén: Külső Jászberényi út. Telefon: (20) 11-661. Fóti Tsz SK—Vasas IKA­RUS 0-5 (0-1). A mérkőzés előtt vihar vonult el Főt fe­lett, és az irreális talaj a ven­dégeknek jobban feküdt. Az Alkotmány Kupa döntő­je augusztus 18-án, szomba­ton 15.30 órakor lesz Buda­pesten, a Lumumba utcai Postás sporttelepen. Ezen a Vasas IKARUS és a Pomá­zi KSK csap össze, a tét: a kupa. Reméljük, hogy sok pomázi szurkoló utazik be a fővárosba buzdítani az eddig jól helytállt csapatukat. Ny. J. Budapest Nagydíj nemzetközi atlétikai verseny szervező br zottságának tagjai számoltak be a hagyományos erőpróba előkészületeiről, a Népstadion­ban randevúzó — minden ed­diginél erősebb — mezőny ösz- sze tételéről. Az idei Budapest Nagydíjon tíz világcsúcstartó és 15 újdon­sült olimpiai bajnok áll rajt­hoz, és tizenöten a tavalyi helsinki VB győztesei közül. A világ legjobb eredményével büszkélkedhet többek között az amerikai Lewis (4X100 m), az olasz Menoea (200 m), a brit Moorcroft (5000 m). a szovjet Szedih (kalapács), az NDK-beli Göhr (női 4 X 100 m), Hohn (gerely), Auerswald és Siemon (női 4 X 100 m), ill. 4 X 400 m). A versenyen egyébként több mint 30 ország közel három­száz atlétája indul, ami csú csőt jelent a Budapest Nagydíj történetében. A kertészkedők biztos tippje... AGRO mezőgazdasági üzletház Dunaújvárosban, a Papírgyári úton Nyitás: augusztus 27-én, 13 órakor. Mezőgazdasági anyagok, eszközök, gépek és felszerelések több ezer cikkelemével várjuk a vásárlókat. Nyitva: hétfőtől péntekig 8-tól 17 óráig. mm AGROKER Székesfehérvár MÜNKASStOVETKIZn A Törökbálint) Álla­mi Gazdaság felvesz traktorvezetőket. Ki­emelt bérezés és egyéb juttatások (építési telek, építési segítség). Jelentkezés a gazdaság törökbá­linti telephelyén, az ágazatvezetőnél. Te- lefon: 852-199. A Volán 1. sz. Válla­lat 12. sz. üzemigazga­tósága váci telephe­lyére felvesz: eszter­gályost, autószerelőt, lakatost. Jelentkezés a főnökségvezetőnél. Vác, Deákvári fasor 6. Telefon: 10-473. To­vábbá a váci szállít­mányozási kirendelt­ségre felvesz: szállí­tómunkásokat. Jelent­kezés: Vác-pályaudva- ron a kirendeltségve­zetőnél. Telefon: II- 472. Pest megye terü­letére, a Volán autó- buszjáratokra ingye­nes utazási igazol­ványt adnak. Belvárosi pénzintézet felvételre keres épí­tész képzettségű mű­szaki előadót (jelent­kezés a 371-203-as te­lefonszámon) ; továo- bá bérelszámolót, könyvelőt és admi­nisztrátort (jelentke­zés a 189-704-es tele­fonszámon). Azonnal beköltözhető kétszoba-komfortos családi ház, 100 négy­szögöles területtel, melléképülettel sür­gősen eladó. Monor. Batthyány u. 8. Fürdőhelytől 500 m-re, 400 négyszögöles, be. építhető üres telek el­adó Tápiógyörgyén Érdeklődni lehet: Va­jon Pál, Tápiógyörgye, TÜZÉP-telep reggel 8 órától du. 4 óráig. Építkezők figyelem! Bontásból eladók mé* retre fűrészelt faanya­gok. ajtó, ablak, für­dőkád, parketta, lap­radiátor, tégla, szállí­tás kedvezménnyel. Érdeklődni: 7-től 17-ig Kecskemét. Nyílni. 23. (Szalagház mögött.) Bekerített, 500 négy­zetméteres építési te­lek eladó, ár 600 fo­rint négyzetmétere Érdeklődni: Monor, Rákóezi-telep, Mező Imre u. 26. Áron alul, sürgősen eladó Bp.-től 60 km re, Farmos községben 800 n.-öles szőlő és gyümölcsös, lakható faházzal. Víz, villany van. Bartha István, Bp., XII.. Vénusz u. 19. fsz. 6. 1214. Belsö-Tázerdőben 600 négyszögöles zárt kert eladó, állattartásra is alkalmas. Érdeklődni lehet: Nagykőrös Kossuth Lajos u. 32. Bak ácsi. Fél házrész eladó. Gödöllő, Bercsényi ut­ca 10 __________ ös szkomfortos családi ház eladó, mellékhe­lyiségekkel, Nagykő rös IV.. Báthory u. 18. Vácon (Diósvölgyön) körülbelül 600 négy­szögöles gyümölcsös sürgősen eladó. Érdek­lődni lehet: Aranka utca 28. Utánfutók eladók Tóth Péter, Bag. Dózsa György út 37. Gödöllőn 550 négy­szögöles, közművesí­tett építési telek el­adó. Érdeklődni lehet Vak Bottyán utca 5. szombat, vasárnap. Azonnal beköltözhető II. emeleti lakás eladó Ladányi János, Cegléd. Gubodi utca 5. szám Érdeklődni lehet 19 óra után. Eladó kombinált szo­babútor. Nagykőrös Ávdám László u 6 Tanya eladó Cegléd bércéi, Homokrész 9 szám alatt. Víz, villany van. Érdeklődni lehet Pálinkás Józsefnél, b szomszédban Abony beildUleién állomáshoz közel, 300 négyszögöles telken fekvő kertes ház el­adó. Abony, Alkotás u. 4 Nyársapáton 600 négy szögöles zárt kert. sző­lővel eladó. Érdeklőd­ni: Nyársapát, József Attila u. 31. sz. alatt Burkáéknál. Eladó Nagykőrös. Ese. dl út 10 sz alatti csa ládi ház 3 éves kanca szamár áron alul, sürgősen eladó, Monor, Puskin u. 15. Sztojka Ferenc Eladó 600 négyszög­öles zártkert, öntözé­si felszereléssel, be­kerítve, termő gyü­mölcsös. Horváth, Nagykörös. Patay u. 10. 526 négyszögöles tel­ken, amely megosztha­tó, 3 szoba, összkom­fortos családi ház, körbekerítve eladó. Monor. Münnich Fe­renc u. 116. Péteri Halas-tó köze­lében 400 négyszögöles szántóföld két részben is eladó. Érdeklődni lehet: Gulicska Irmá­nál. Péteri, Templom téren. Felsőtörökhegycn éüO négyszögöles, bekerí­tett gyümölcsös el­adó. Víz van! Érdek­lődni: Kurdi. Váo, Cserje utca 83. (este). Egyszobás családi ház 254 négyszögöles telek­kel eladó Monoron Érdeklődni lehet: H. Kovács J. u. 37. Két szoba, összkom­fortos, gázfűtéses ház. 180 négyszögöles »el­ken eladó. Monor. Jó­sí j£a_jLn_2. _____________ Mo noron, a Bajcsy- Zsilinszky u. 72. sz. alatt 200 négyszögöles telek eladó. Érdeklőd­ni: Varga Károlyné. Öcsa Némedi u. 17. 65 lóerős traktor, pót­kocsival, ekével sür­gősen eladó. Cím: Mo- norierdő. Erdei ta­nya 18. Érdeklődni naponta 19-től 21 órá­ig. Vállalkozók, figyelem! Vácott, a Földvári té­ren üzlethelyiség {já­tékterem) eladó. Ér­deklődni: Vác, Bátho- ri u 31 2600 Hároméves Lada kom­bi eladó. Cegléd, Szél utca 19'A. szám! Keveset használt olaj­égő és nagyméretű monori vegyes tüzelé­sű kazán olcsón el­adó. Nagykőrös, Szol­noki u. 92. Eladó tanya Nagykő­rös, Esed d. 29. sz. alatt, 1200 négyszög- öles területtel, fúrott kút van, villany beve­zethető. Érdeklődni szombat-vasárnap. Irányár: 250 000 Ft. Eladó Nagykőrös, Bá rány út 12/b., III/12. szám alatt 2Va szobás lakás. Eladó 2 db fotel. 1 db dohányzóasztal, 1 db ágyneműtartós ka­maszheverő. Nagykő­rös, Bárány u. 10/a. fsz. 1. ZL-es rendszámú Pols­ki Fiat 126-os eladó. Nagykőrös, Bárány u. 12'a. Érdeklődni 17 óra után. Eladó 500 literes bo roshordó és Csemőben porta. Érdeklődni le­het: Cegléd, Zrínyi utca 14. szám. Kedvezményes áron eladó ,,Dominó 66” tí­pusú, 42 m2 alapterü­letű összerakható fa ház (léliesíthetőh. Nyáregyháza, Szent- imre-telep. Érdek­lődni: Cser Jánosné. Budapest, Hungária krt. 103/a., III. 2. 1143, mindennáp 16 óra után. Zárt kert a Tázerdő- ben, épülettel, fúrott kúttal eladó. Éreklőd- ni: Nagykőrös, Má­tyás út 5. ______ Ta nya igényesnek el adó. 3 szoba, össz­komfortos, sok mel léképülettel, gyümöl­csössel, gazdálkodásra jószágtartásra kivá lóan alkalmas. Nagy kőrös, Godány dűlő 31. Kovács György. A 441-es úton, a 10. km kőnél a betonút mel lett! Családi náz eladó. Tű­ri Balázs, Törtei, Ki­nizsi út. Ugyanitt be­rendezési tárgyak el adók. Nagykőrösön, a Zrí­nyi út 18. számú ház eladó. Érdeklődni le­het az Ady Endre u. 2!. szám alatt. Eladó 2 szoba, össz­komfort. Bárány út 14/b. földszint 2. aj tó. Nagykőrös. Családi ház 400 négy szögöles kerttel el adó. Monor. Csokonai u. 40. 2200. Ordasi Imre. 200-300 negys/ogo'es telket vagy kertet ven nék Gödöllőn. Albert Mihály 1149 Buda­pest Feressv u 71. Családi ház eladói szoba, konyha, kamra előszoba. 5 ól. mellék- helyiségek, 240 négy szögölön. Irányár: 590 ezer Ft, Nagykőrös X., Zsemberi Oy. u 48. Bontásból faanyag el­adó. Érdeklődni dél­után 4-től. Nagykőrös, Bem u. 23. Kitűnő szülőktől szár­mazó fekete puli- kölykök eladók. Meg­tekinthetők szombat, vasárnap. Nagykőrös ill., Zalán út 38. Nagykőrösön, a Csip- vári út 31. sz. ház be­költözhetően eladó. Érdeklődni ugyanott, Varga Józsefnél. Csemő, Fakan d. 4. számú tanya eladó. Víz, villany van. Azonnal beköltözhető, 1200 négyszögöles gyü­mölcsössel. Érdeklőd­ni: Nagykőrös, Han­gácsi út 62. Eladó Cegléden, a Bé­ke u. 1. szám alatt 100 m2-es öröklakás, garázzsal, előkerttel 4 lakásos társasházban. Érdeklődni: Mizik, Cegléd, Kazinczy u. 20. Telefon: 20-11-578. Eladó 10-es kötőgép, ipari, svájci, DUBIED, kéttűágyas, motor sze­relhető rá. Irányár: 15 000 forint, Pilis, Hársfa u. 5. Irhabundák minden színben és méretben, molettméretben is, különleges fazonok­ban kaphatók a Mis­kolci Ipari Vásáron, augusztus 17-tőí 26-ig, Baloghné szegedi szűcs mesternél _______ Es küvőiruha-kü- lönlegességek kölcsön­zése Délinél, szombati nyitvatartással. Buda­pest XII.. Greguss u. 6. szám. Mindennemű építő­anyag: nyílászáró szerkezetek, fürdőszo­ba-berendezések, már­vány, csempe, mettla­chi és más burkolóla­pok nagy választék ban! Egyéni ízlést ki­elégítő iparművészeti csempék — mintapél­dány alapján a hely­színen megrendeíhe* tők! Várhidiné. Rákos­csaba, Péceli út 75, —. Telefon: 486-440. Előnevelt, 2-3 hetes húshibrid és tojóhib­rid jérce kapható. Kecskemét, Kerkápoiy u. 12. Kertészeti Főis­kolánál. Építőanyagok, egyedi kézi festésű csempék- burkolók, fürdőszoba­berendezések kapha­tók. Szállítással is, Bpest XVII.. Pesti út 316. (31-es főúton). Telefons 287-544 csak este. AUTÓSOK, FIGYELEM! Optikai futóm ű -beállítás, gumiszerelés, kerék­kiegyensúlyozás, CEGLÉD, PESTI ÜT 37. Tsz-nek, vállalatnak á dunakeszi rév közelé­ben 70 m3 alapterüle­tű komfortos ház ki­adó. „Kocsibeállási le­hetőséggel pmH 55 782” jeligére a ki­a d óba. _________________ OT P-kölcsönhöz költ­ségvetés készítése. Vác. Vörös Hadsereg u. 20. T.: 10-657 (este 18 órától). Építkezők, fuvaroztatók* FIGYELEM! Vidékre 20% szállítási kedvezmény. CÍM: SZEGEDI KAROLY teherfuvarozó, CEGLÉD, Hollós utca 3. szám. Eltartási szerződést kötnék Gödöllőn vagy Gödöllő környékén élő idős emberrel. Ve­resegyház, Sport ut­ca 7 2112. _____________ Ké t diáklány részére albérleti szoba kiadó: Hídvégi, Vác. Lenin út B4. VIII. em. 34. (délután). Budapest, Havanna úti lakótelepen levő egy és fél szoba kom­fortos, hatodik eme­leti. telefonos, taná­csi bérlakásom elcse­rélném gödöllői ha­sonlóra. Érdek’ődnl este 6 óra után a Gö­döllő. io-!37-es tele­fonszámon lehet. i _ _ „ _ „ A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megye) Bizottsága és a Pestmegye] Tanács lapja Megjelenik - hétfő kivételével - naponta. - Főszerkesztő: sági Ágnes — PfvT MPuYri H1R1 fiP Főszerkesztő-helyettes: Arkus István és Mészáros János. - Szerkesztőséé: Budapest Vili.. Somogyi Béla u. 6. Postacím: Budapest. Pf. 3!1 ,trányltószám: 1446. - Kiadta • s Lw S I«3 L u 8 I»! II III Los Hírlapkiadó Vállalat, Budapest, Blaha Lujza tér 2, 1959. Felelős kiadó: Till Imre. vezérigazgató. — A szerkesztőség és a kiadóhivatal központi telefonja: 343—100 és 336—130. —------------------------------------------------Szerkesztőségi titkárság: 142 — 228. . .-----z _----------------------------:--------------FIOKSZERKESZTGSECEInK: ceglédi Hírlap, Cegléd. Kossuth tér ! Pf. SS 270!.- Telefont 11—400. - Érdi Hírlap, Érd. Lenin út 33. 3030 Telefont 15-352 Gödöllői Hírlap, Göd öllő, -Szabadság út 2. Pf. 14. 2100.-Telefon: 81—96. - Monorí Hírlap Monor, Kossuth u. 71. Pf 51. 2:01.' Telelőn: 157. — Nagykőrösi Hírlap. Nagykörös. Hösök tere 7. 2750. Telefon: 398 - Váci Hírlap, Vác Lenin út 45. Pf 32. 2601 Telefon: 10 - 095. - A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: csöndes Zoltán vezérigazgató. - Terjeszti a Magyar Posta. - Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap irodánál (postacím: Budapest V. JiSSsef nádor tér 1. 1900). személyesen vagy postautalványon, valamint átutalással a KH! 215- 96 152 pénziorgalml jelzőszámra A lap ára: 8 oldal 1,40.Ft. 12 oldal 1,80 Ft. Előfizetési dij: egy hónapra 34 - Ft. egy negyedévre 103,- Ft, félévre 304,- Ft, egyéni előfizetőknek éves előfizetés: «»,— Ft, - ISSN 0133-0653 Pest megyei Hírlap (index: 25 064 HU), ISSN 0133-2600 (Ceglédi Hírlap). ISSN 0209- 5467 (Érdi Hírlap), ISSN «133—1957 (Gődöllít Hírlap), ISSjí «133—2651 (MuiiOri ilirlap). ISSN 0133—2708 (Nagykőrösi Hírlap), ISSN 0133 -271* (Váci Hírlap).

Next

/
Oldalképek
Tartalom