Pest Megyei Hírlap, 1984. május (28. évfolyam, 102-126. szám)

1984-05-29 / 124. szám

Gólzáporos rangadó a Duna menten t*4>SÍ at Hírlap Az esőtől felfrissültek 1984, MÁJUS 29. »Lausanne . Tanácskozás '-"Éa'ufc'nne-ban összeült a W&rtiiefkö'zi 'Olimpiai Bizottság "Végrehajtó Bizottsága. A ta­nácskozáson Juan Antonió Sa- maraacla, a NOB elnöke'beszá­molt a'testületnek a Los Ange­les-! nyári olimpiai játékok elö- k.észy letelnek helyzetéről, to­vábbá az' öltmmával kápcáola- '108.-10811100151 tárgyalásairól. A : NÍOB VB é'rtekezl'o'.e szerdáig ..tart, Megyei totó Érd—Nyergesújfalu SZTK—TFSE 2 KXFSE—Esztergom x Dunaújváros—Ráckeve 1 Dabas—Cegléd 1 K.-lacháza—Sülysáp x Kartal—Bag 1 Ferihegy—VOSE X A területi labdarúgó-baj­nokság Düna-csoportjábán több találkozó gólzáporos mérkőzéseket hozott. A Rácke­vei Aranykalász 7-0 arányú ' vereséget szenvedett Dunaúj­városban, az SZTK fél tucatot kapott saját otthonában. DUNA-CSOPORT TFSE—SZTK 6-0 (3-0) Szigetszentmiklós, 300 néző. V.: Tor. Szigetszentmiklós: Borsos — Ender, Kovács, Juhász, Balázs, Pirisi, Répást (Okner), Molnár, Kartali, Kónya, Alrhási. A ha­zaiak nem tudták megismétel­ni hét közben mutatott jó já­tékukat, az egész találkozó aiatt a vendégek irányították a küzdelmet. A mérkőzés krónikájához tar­tozik, hogy Kartalit a 75.' percben kiállították, s Borsos öt perccel később 11-est hárí­tott. Az SZTK-ból senki nem nyújtott átlagon felüli 'teljesít­ményt, B. A, V. Ikarus—Dömsöd 1-0 (í-0) Dömsöd,, 400 néző. V.: Bolla. Dömsöd: Lázár —• • Imre .\< iu termett babér a szomszédoknak Ferihegy jeget tört "A megyei labdarúgó-bajnok­ság mindkét Szömszédvár rangadóján, Gödön, és Karta­lon hazai siker született', s így tovább tárt' e - két csapat pá- rósversériyé a végső elsősé­gért. A Ferihegy SE megsze­rezte “fáVaázi első pontját. KARTAU—BAQ 3-0 (1-0) Kartal, 2000 néző. A taVaSz- sz.al kitűnően szereplő két szomszédvár rangadóján, a Bag nem tudta folytatni eddi­gi jó játékát. A minden részé­ben jobb Kartal nagyobb aranyban 7S"tifadafrtTaskodlTa- tot-t -volna. Gól-:. Barna (2), Stáraz A. Jó: Nagy J. (a me­zőny legjobbja), Mggony, Mis- rújovszki. (Ifi: Szászt József.) *■.%££?. : ; FEHÉR AKÄC SE— I CEGLÉD 3-2r(%j2) jDabas, 400 néző. v .Kapi­tány. Nagy fölényben játszott aT Dabas, de a csatárok sok hélyzetét kihagyták; s'ez tette izgalmassá a mérkőzést. Gól. Pál, Szolnoki, Krajcs, ill. Zú­gón, Fekete. Jó "Só! int, Becsé­rt, Szolnoki, Borbás,. ÍU. Nyá- rádi, Klein, Zágon, Fekete. (Ifi: 0-2.)' , *w.; %"$; D. KŐOLAJ—PSC 2-0 (1-0) Százhalombattai 200 néző. V: Debre. A leikésen., és időn­ként jól játszó Pillá vörös vár megnehezítette a • Kőolaj dol­gát. A 80. percig nyílt Volt a mérkőzés, ekkor esett a máso­dik batta.Lgól.- GÓR"Pákái (2), Jó: Palotai,. NáKÓcziC|r;.ill. óit- bon, Turpísz. (ifi- 8-1, tud: Szvoboda Miklós.) ' GÖD—DUNAKESZI 2-0 (1-0) Göd, 500 néző. V: Angyal. Jó iramú találkozón a hazaiak nagyobb arányú győzelmét a kitűnően védő Szilágyi akadá­lyozta meg. Gól: Nagy- M., Mé­száros. Jó: Hornyák, Sebők, Zámbó (a mezőny legjobbja), Bencze, ill. Szilágyi, Lőrincz, Hernádi. (Ifi: 4-1, tud: Simkó Géza.) s.v'. ■ : FÓT—SZENTENDREI PETŐFI 2-2 (1-0) Főt, 450 néző.. V;. Födi. A földes pályán lejátszott talál­kozón a vendégek jobban al- kálmazkodtak a talajhoz. A házaiak kétszer is vezettek, de a Petőfi 10 perccel a beieje- zés éiótt egyeniiteni tudott. Gól: Boats, ur. Biro, ill. Mts- líotczi, Vauer. Jo: majer, An­tal, PusKas, ill. Püspöki, Hal­ler, Fodor, Pöicz (itt: 3-U, tud; Richter Janos.) FERIHEGY— VOSE 2-2 (2-1) Vécsés, 150 néző, V: Szabó K. A hazai gárda Buronyi ve­zérletével az első félidőben fölényben játszott. Szünet után kiegyenlítettebb lett a játék, izgalmas volt a hajrá, s igazságos döntetlen született; Gplj_ Buronyi, Szécsenyi, ill. Deák, Lelovics. jó: Buronyi, Szécsényí, Bende, ill. Megyé­st, Tóth, Lelovics. (Ifi: VŰSE —Ferihegy 3-K tud: Majláth István.) * K.-LACHA^t^ULYSAP Kiskunlachäza,.J00 néző. V: Darnyik. Izgalgf^s, élvezetes mérkőzésen a helyiek már 2- 0-ra vezettek. Ai,vendégek re­mekül hajráztak, mert a 80. percben szépítettek, majd köz­vetlenül a lefújás előtt egyen­lítettek. Gól: Császár, Vadász, ill. Béres, Huszárik. Jó: Ko­vács J., Császár, Stamler, ill. Béres, Turcsik, Tóth S. (Ifi: 2-3, tud: Deák László.) T.-MÁRTON— SZIGETŰJFALU 3-0 (0-0) Szigetújfalu, 300 néző. V.: Mocsai. A minden részében jobb Tápiószentmárton meg­érdemelten győzött a sok hely­zetet kihagyó hazaiak ellen. Gól: Simon (2), Safranyik. Jó: Mester, Simon (a mezőny leg­jobbja) Safranyik. (A hazai ifi­csapat 2-0-ra nyert.) Megyei balnokság 1. Göd 28 20 5 3 84-25 45 2. Kartal 28 19 7 2 63-21 45 3. D. Kőolaj' 28 1« 9 3 68-23 41 4. Dabas 28 16 6 6 67-40 38 5. Bag 28 13 7 8 47-43 33 6. Cegléd 28 11 7 10 52-47 29 7. VOSE 28 12 5 11 51-44 29 8. SZlgetÚJÍalU 28 10 8 10 40-45 28 9. Szentendre 28 9 10 9 45-36 28 10. Dunakeszi 28 10 7 11 44-39 27 11. Fót 28 9 6 13 43-38 24 12. SülySáo 28 6 9 13 38-66 21 13. T.-mártoai 28 6 7 15 21-48 19 14. p.-vöröavár 28 4 6 18 22-72 14 15. K.-lacháza 28 4 6 18 33-81 14 16. Ferihegy 28 5 3 20 29-79 13 Egyenlő pontszám esetén az If­júsági csapat jobb helyezése dönt. Gödöllői sífrep!»kkel Lipcsei gyephoki Lipcsében nyöle ifjú­sági csapat részvételével — nemzetközi gyeplabdatornát rendeztek. A 'sorsolás ré­szünkről nem valami jól sike­rült, hiszen a Budapest néven szereplő csapatunknak, amely­ben a gödöllői Tóth Tamás-és Nagy Ferenc is játszott, szom- báton három mérkőzést kel­lett vívnia. Eredmények: Bp.-rEinheil Centrum 2-0 (1-0). G,: Flack, kecskés. Bp.—Lokomotív Lip­cse 3-1 (1-1). G: Ribényi, Flack, Buzássy. Bp.—Lindenau Empor 1-2 (1-1). G.: Tóth T. Bp.—HC Rotáción Lipcse 1-2 (0-1). G.: Ribényi. Dr. Kner János, az ifjúsá­giak vezető edzője elmondta: — Számunkra igen jó ta­pasztalatot hozott a torna. Fiaink mindent megtettek a jó szereplés érdekében. Ki­tűnt Kecskés, Hajdú, Fekete, Tóth T., Nagy F., Flack jó já­téka. Csapatunk végül is a 4.< helyen kötött ki. ő. A Az érdi gól utáni pillanat. SzekuLdisz fejese a nyergesújfalui kapus Hasa alatt már túljutott a gólvonalon. Hancsovszki János felvétele Bieber, Elekes, Bilek, Tóth K., Aszalni, Havasi, Szabó (Csilló), Tóbisz, G. Fekete. Az első fél­idő derekán született a vendé­gek gólja, csatáruk fejessel vette be Lázár kapuját. ' Ezt követően a Dömsöd döntő fö­lénybe került, csatárak sok helyzetet kihagyták, rúgtak két kapufát, de még egyenlí­teniük sem sikerült. Az Ika­rus szerencsés győzelmet ara­tott, a hazaiak legalább a dön­tetlenre rászolgáltak volna. Jó: Elekes, Havasi, Aszalói, Tóbisz. Kossuth KFSE—Esztergom 2-2 (1-1) Szentendre, 300 néző. V.: Nyúl. KKFSE: Schromreisz — Marosi, Törő, Pecsenyiczki, Stefanov, Vincze, Tóth, Kiss, Fülöp, Spáth (Szőke), Fekete (Wlicsek). Jó iramú mérkőzésen, sze­rencsés gólokkal kétszer is az Esztergom vezetett. A hazai csapatnak , több helyzete volt,- rhégis csak nehezen szerezte második találatát a 80. perc­ben. Gól: Fülöp, Stefanov. Jó: Dunaújváros-—Ráckeve 7-0 (2-0) Dunaújváros, 2500 néző. V.: Ha L. Ráckeve: Fekete — Stier, Bodoki, Hangai, Nagy, Halla, Varga (Gerendái), Cséve (Szán­tó), Drahos, Török, Kapusi. A hazaiak korán elért góljuk után higgadtan szövögették táma­dásaikat. A Ráckeve kontra­akciókkal próbálkozott — nem sok sikerrel! Ekkor még nem látszott, mekkora különbség van a két csapat között. Szü­net után nagy fölénybe került a: Dunaújváros. Érd—Nyergesújfalu 1-0 (0-0) Érd, 800 néző. V.: Bikszádl Érd: Fellegi — Kellner (Ki­rály), Várnai, Jagicza, Kiss, Pauli, Gombás, Habos G. (Ha­bos T.), Huszár, Kapa, Szeku- lidisz. Unalmas, sok átadási hibá­val, no meg két kihagyott vendéghelyezettel,. .eltelt , első félóra után Németh Miklós edző melegíteni küldte a cse­repadon helyet foglaló Királyt, ami valamicske hatást gyako­rolt társaira, mert a félidő utolsó negyedórájára élénkült a hazai csapat játéka.. A szünetben eleredt az eső, frissítő hatására a hazaiak tá- madni kezdtek és tízpércnyi elfogadható játék elé£:- volt számukra, hogy egy szerencsés találattal maguk javára for­dítsák a.- találkozót. Az 52. percbén Szekulidisz fejessel a gólvonalon túlra juttatta a pettyest, nem sokkal később Pauli szabadrúgása a jobb ol­dali lécről vágódott ki. Jó: Fellegi, Jagicza, Pauli. H. J. TISZA-CSOPORT Bem SE—Balmazújváros 1-0 (0-0) Cegléd, 300 néző. Vezette: Szakács. Bem SE: Aszódi — Szőke, Medgygsszai, Nyerges, Varga, Dán'(Kukla), Brarűtovics, Só­lyom (Ecser), ■ Garai, Tubák, Fekete Kj Nagy iram, kemény -küzde­lem;-de tsak közepes színvo­nal jellemezte a találkozót. A ceglédiek az 57. percben sze­rezték rriég á vezetést, amikor a ....-Brankovics -felvágásáért me gítélt büntetőt Tubák _érté-: Resítéíté.' Ezután a vendégek pagy erőfeszítéseket tettek az egyeíilítélsért. Erié meg iá volt a lehető legnagyobb „lehetősé­gük, mért a 75. percben ők is büntetőhöz jutottak. Szabó lö­vését Aszódi bravúros yető- déssel mentette. Góllövő: Tubák (11-esből). ' 'Jó: Aszódi, Varga, Garai. U. L. MÁTRA‘CSOPORT Edelény—Váci Izzó 0-0 Edelény, 800 néző. V.: Pak­si. . ■ V. Izzó: Brockhauser — Csi­kós, Krőzsel, Strausz, Szalai, Bera, Kása, Polónyi, Steidl, Tóth Cs. (Kovalik), Tóth F. (Adi). Sportszerű mérkőzésen igaz­ságos döntetlen született. Igaz, a bajnokcsapat jóval többet támadott — eredménytelenül. A 61. percben mindenki meg­lepetésére a bíró Kosát kiállí­totta. Jő: Krőzsel, Szalai, Bera, Strausz. L. A. Darázshangú zenekar muzsikált Valaki hiányzott a táncból Pár pappal a hét végi ver­seny előtt-'vízözön, volt a tá- pióbicskei crqaspálj^ín. Ahol máskor homokba vágott tea-, gelyig a kerék, ott most vizei, iszapot csaptak az üldözők ar­cába a rücskösigumik. A kö­telező edzések 'végére', persze már eltűntek a tócsák, nyo­maik ott díszlettek a modoro­sok mezén, arcán, sisakján. Akadt, akinek a fogai közé is jutott ... Ahogy a rendezők ígérték, valóban a teljes magyar élme­zőny'eljött a bicskei erőpróbá­ra. Egyedül Németh Kornél hiányzott, mert ő Jugoszláviá­ban versenyzett ezen a napon. A 125-ös géposztály crosso- zóinak jutott a fejadat, hogy ..bemelegítsék ” a pályát, s a fiúk nem is ■kífnátték.-a darázs­hangú kétkerekűeket. Főleg a legesélyesebbek, a HÖDGÉP— i . * ■■ .v - ' w . Metripond négyese remekelt, de az első futamban a házi­gazdák favoritja ■— Zsíros Zol­tán — majdnem mindnyájukat meglepte, második lett. A kö­vetkező futamban azután .szét­hajtotta motorját — kieseti. De a többiek Czetkái is meg- -emlegetik, ezt a napot. Végeredmény: 1. Solymosi Géza (Kaposvár). 2. Técs'y Sándor, 3.. Czuczi Roland (mindkettő hódgépes). A másodosztályú 250 és 500 köbcentiméteres .géposztályban olyan népes volt a mezőny, hogy a kötelező edzést külön- külön futották a páros, illetve páratlan rajtszámú verseny­zők. A körülbelül hatezer fő­nyi közönség igazán látványos küzdelmeket látott. Az’esélyes Zoltán Attila a 250-es Yama­hával v*sig úgy szlalomozott a mezőnyben, mintha rutinpá­A budapesti főpróbán Javítani szeretnének Rémék főpróbát -tartott ázömbátön Wte Géniben „ a spanyol" - láhdárúf őiv^oigaTott; amikór 4-0 'arányban lehenge­relte a- komoly játékerőt kép­viselő svájciakat. Vasárnap már .repülőgépre szálltak, az ibériaiak, s az esti órákban Budápestre. érkeztek. Csütörtö­kön-, 20,00. órai kezdettel, az Üllői úti, stadionban lépnek pályára a Magyarország—Spa­nyolország találkozón, ame­lyet az NSJZK-beli. Áron Schmid vezet. Miguel Munoz, a spanyo­lok 62 éves; szövetségi kapi­tánya a kővetkezőket mondta: <—■■ Nyakunkon van a fran­ciaországi'EB nyolcas döntőjé­nek rajtja, voltaképpen főpró­bának szánjuk a Magyarország •'elleni; mérkőzést. Most már ■azokat a ■ játékelemeket pró­'üMjtilílm%valósítani,' á’méT&é'' kfet áz'EB-raj'ton, Romániával szemben is be kell mutatnunk. Ezen kívül presztízs jellege is van a találkozónak,hiszen nem titkolom, hogy javítani, szeretnénk a két ország válo­gatottjainak közelmúltbeli mérlegén. ★ A csütörtökön az Üllői úti sta­dionban 20 órakor sorra kerülő Magyárország—Spanyolország vá­logatott labdarúgó-mérkőzésre jé2“ gyök elővételben az Üllői úti sta­dion pénztáránál, illetve . a. Boy. Vállalat közpórj',.iában (V. kér. Öajk csy-Zsilinszky út 20.) hétfőtől kap­hatók. Azok a szurkolók, akik.ét­nek az elővétel lehetőségével, a jegy mellé díjtalanul megkapják nZ * FTC baráti köre által szerkesztett 32 oldalas színes műsorfüzetet* . Kézilabda N8 I SS Két mérkőzés, két pont e Az NB I/B-ben újonc- Ceglédi Közgép SE férfi kézilabdacsapata az ’elmúlt héten két* bajnoki .talál­kozóját-is'lej átezoti'sa. Ceglédi Közgép SE—Bp. Spartacus 20-1S» (9-10) Cegléd, városi sportcsarnok, 700 néző. Veístte: Halmai, Kovács. Közgép: Győré — Nagy (2), Pász­tor (i), Bosnyák (3), Tiba (4)f Tú­lik (7), Dér (1). Csere: Fejes — Gyenes (2), Lengyel, Tóth T., Tün­dik:.'. ' /• • Remek összecsapást láthatott a ceglédi csarnok közönsége. A fia­talokkal tel€»:űzdelt fővárosiak (a: Spartacusban több ifjúsági magyar válogatott is játszik) sokáig ,,da­colni tudtak.” a csodálatos közön­ség által űzött-hajtott Közgép­pel. Csaknem végig vezettek, a Közgép először 19-l&-nál szerzett előnyt. Az utolsó másodpercekben emberhátrányban küzdő Cegléd Ti­ba remek lövésével bebiztosította bravúros győzelmét. Ü. Dózsa—Közgép SE 27-26 (12-15!) Budapest, 200 néző. Vezette: Gyu­lai, Keszthelyi. Közgép SE: Túrőczi (1) — Nkjüft* (5), Bosnyák (2), Podhorezky (5)i' Tiba (3), Túlik (5), Dér (2). Cere! Fejes, Győré (kapusok) — Gyenes (1), Pásztor (2), Lengyel. • ' Itt iis hallattak magukról a kü- lönbusszai érkező ceglédi szurko­lók: végi zúgott a ,,hajrá Közgép-' Nemhiába, hiszen a ba jnoki élölt csak kínkeservesen tartottá otthon a bajnoki pontokat. Teljesítménye alapján a Közgép legalább az egyik- pontot megérdemelte volna. Ungureán László Ceglédi nemzetközi viadal > Úttörők a szőnyegen A képen Czigony Tamás, a CVSE versenyzője (bal oldal) súlycso­portjában (38 kg) első lett. Döntő­beli ellenfele Szabó Sándor szegedi birkózó. Kisfalud! István felvétele I Cegléden, a Városi. Sport- csarnokban úttörő kötöttfo­gású birkózóversenyt. tar­tottak. A Ceglédi* .VSE külföl­di együtteseket is meghívott, Zentárói jugoszláv, Ostravábóí csehszlovák,’Nagyváradról ro­mán fiatalok tették nerúzet- közivé a Viadalt. s Tizenkilenc szakosztály 180 birkózója vetélkedett. Színvo­nalas mérkőzések, akciódús összecsapások jellemezték a viadalt, sok volt a kiegyen­lített, izgalmas csata. A Pest megyeiek közül a Ceglédi _VSE.&zej:epelha 4«*­jobban, sportolói közül kgtten • .végeztek, az élen. súlycsoport­jukban, Czigony és Papp. Tel­jesítményük kimagasló volt, így a ^győzteseknek járó tisztelet- díjon túl — melyeket-a !cegf lédi intézmények, vállalatok ajánlottak fel — különdíjat is kaptak. A legtechnikásabb sportolónak Czigony Tamás bizonyult, Papp Attila pedig a legnépesebb súlycsoport győztese lett. ' 1 H Az összesített pontverseny végeredménye: 1. BVSC 17; 21 Pécsi Sí 14; 3. Szegedi VSE 14.; 4. B. Ostrava 12;-5. Ceg­lédi VSE 10 ponttal. Sok találat Kis nyeremények A 2i. heti totó eredmények: 13-f^: •találatos’Szelvény/140 darab, nyere­ményük egyenként 19 505 forint. 13 találatos szelvény 217 darab, nye­reményük egyenként 10 543 forint. A 12 találatos szelvényekre 380, a 11-esekre 49, a 10-esekr(* 20 fo­rintot fizetnek. A helyes tippek: 2, I, 1, 2, i, x, x, 1, 2, 1, 1, l, X, 2. lyán lenne. Az 500-asok kö­zött a győzelemért harcoló Horváth Róbert Czetkájájiak lánca'a masódik futamban él­szakadt, 'valószínűleg 'nagyoií is pogány imát mormolva vo­nult le. —■ 125 kem—500 kem, II, osz­tály: 1. Zoltán Attila (ZMMK), 2. Kovács Miklós (Gyál), 3, Bolla Ferenc (Nagykanizsa). Az első osztályú „nagyok" számára ezúttal csupán meghí­vásos versenyt rendeztek, ám ez már a kezdősebességen sem látszott: Gyurásziik és Borka a maga géposztályában, végig prímás volt, de a „zenekar" többi tagja is derekasan mu­zsikált. Gyurászik László az edzés után: „Elgörbült a váltókar, pedig hozzá sem értem." Az első futam után: „Mehettem volna keményebben is. Az ed­zésidőm főbb volt." A máso­dik futámbin, miután a'máso­dik helyezett Nátóra is ráveri egy körtr „Ha látta volna Sza­bó mestérém, hogy az/’ Utolsó körben már levettem, a', gázt... Azért nem volt így dz igazi: valaki hiányzott a táncból.” Hát igen, Németh Kornél tá- vojlétében, elmaradt a várva. Várt párviadal. Az i; osztály, 250 kem: 1. GyúrásZik László (HPSÉ), ' 2. Nátó János (HPSE), 3. Somo­gyi József (Ajka). Az I. osztály, 500 kem: 1« Borka János (KiskunlacházaU 2. Szakáig Gábor (VOSE), 3i Török Gyula (ZMMK), 4. Ko­csi Sándor (Tápióbicske). En­nek, a napnak is megvolt á: peches embere;. Szabó Csaba (Hódmezővásárhely) az első futamban bukás, a második-; ban géphiba,.miatt esett ki,; mindkétszer az ezüstérmes hejyrő.l.,... Az augusztus 12-i nagy crossparádé méltó főpróbája volt a vasárnapi verseny. Vereszki János

Next

/
Oldalképek
Tartalom