Pest Megyei Hírlap, 1982. december (26. évfolyam, 282-306. szám)

1982-12-30 / 305. szám

4 A PEST MEGYEI HÍRLAP MELLÉKLETE SZOMBAT KOSSUTH RÁDIÓ 8.30: Családi tükör. 9.00: Mit — hol — mikor — hogyan? 9.15: Színes népi muzsika. 10.05: Volt, lesz. » 12.30: Déli zeneparádé. 13.30: Miért termelünk drágán. 14.15: Zenei anyanyelvűnk. 14.40: Íróvá avatnak. 15.10: Üj Zenei ÜJság. 16.00: 1C8 óra. 17.30: Komoly zenei „le­mezlovas”. 18.45: A szülőföld muzsiká­ja. 19.45: Színház az Ezüst Kancsó-ban. 20.38: Operaáriák. 21.09: A zene nem ismer határokat. 22.15: Európa hangverseny- termeiből. 23.25: Perényi Miklós gordonkázik. 0.10: Mefódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Rip van Winkle. 9.00: Hegyi mentők között a nyugati Tátrában. 10.00: Szombat délelőtt. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 12.50: Százszorszép Szín­ház. 14.00: Irodalmi világjárás. 14.35: Hófehérke és a hét törpe című film zené­iéből 14.45: A csavargók. 16.35: Bluesfelvételekből. 17.30: Mozaikok — 1982-ből. 18.35: Slágerek mindenki­nek. 19.30: Joan Sutherland * énekel. 19.50: Üjdonságainkból. VASÁRNAP KOSSUTH RÁDIÓ 5.00: Előttünk a vasárnap! 7.23: Vizeink völgyében. 8.05: öt kontinens hét napja. 8.21: Énekszóval, muzsi­kával. 9.00: Tövisek és virágok. 10.03: Keresd meg a sehol- nincs várat! . . . 10.45: Gyermekkórus. 11.00: Vasárnapi koktél. 12.05: Harminc perc alatt a Föld körül. 12.50: Nagy mesterek — világhírű előadómű­vészek. 13.35: Így láttam Kodályt. 14.04: Szonda. 14.34: Néoűalkörök pódiu­ma. 15.05: Müvészlemezek. 15.48: Évszázadnál hosz- szabb ez a nap. 17.05: Jó-e nekünk a bér­munka? 17.35: A hegedű virtuózai. 18.40: D’ákkönyvtár hang­szalagon. 19.39: Népdalest. 20.42: Zenemúzeum. 22.15: Romantikus mesterművek. 23.45: Rézfúvósegyüttes. PcTÖFl RÁDIÓ 6.00: Nénszerű muzsika. 7.00: Az evangélikus egy­ház félórája. 7.30: Vasárnapi orgona­muzsika. 8.05: Téli örömök. 8.50: Helfai Jenő versei. 9.05: Mit hallunk? 9.30: Ooerettdalok. 10.00: Szerpentin, 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. január 8. 20.35: Szivárvány. 22.00: Slágermúzeum. 23.15: Old and New Dreams együttes. 3. MŰSOR 7.00: Román nyelvű nem­zetiségi műsor. 7.30: Szlovák nyelvű nem- ze.iségi műsor. 8.11: Magyarország orgonái. 9.16: Barokk zene. 10.25: Slágerlista. 11.05: Hangfelvételek felső­fokon. 12.35: Operafelvételek. 13.07: Lemezbörze helyett. 14.00: Kívánságműsor sztereóban. 16.00: Kapcsoljuk a Magyar Nemzeti Galéria ba­rokk kiállítási ter­mét. 17.05: Szimfonikus táncok. 17.30: Tip-top parádé. 18.00: Népzene sztereóban. 18.40: A magyar széppróza századai. 18.55: Nemes Nagy Agnes versei. 19.05: Verdi: Requiem. 20.37: A zeneirodalom remekműveiből. 21.35: Jevgenyij Nyeszte- renko énekel. 22.20: Az aranyszamár. 23.01: A Rádió Dalszínháza. TELEVÍZIÓ 8.00: Tévétorna. 8.05: Iskolatévé. Világné­zet. 8.45: A Föld titkai. 9.10: Tízen Túliak Társa­sága. 9.50: Csillagok küldötte. 10.20: Magilla, gorilla. 10.45: A maláji tigris. 11.35: Az Oncdin család. január 9. 12.55: Százszorszép Szín­ház. 14.00: Erről beszéltünk. 14.35: Táskarádió. 15.33: Szimfonikus köny- nyüzene, 17.30: Húszas stúdió. 18.35: Sporthírek. 18.45: Poptarisznya. 20.33: Társalgó. 21.58: Örökzöld dallamok. 23.15: Francia sanzonok. 3 MŰSOR 7.00: Szerb-horvát nyelvű nemzetiségi műsor. 7.30: Német nyelvű nem­zetiségi műsor. 8.11: Romantikus szerzők műveiből. 9.20: Újdonságainkból. 10.00: Üj Zenei Üjság. 10.45: öt kontinens hét napja. 11.06: A Jeunesses fúvós­ötös. 11.40: Händel: Parten ope. 12.25: ízlések és pofonok. 13.15: Képújság. 13.55: Az ember zenéje. 14.50: A lányok. 15.15: Zene-bona. 15.55: Sorstársak. 16.20: MAFILM-magazin. 16.30: Stop! Közlekedj felnőtt módra. 16.40: Kern István—Cser­halmi Imre: Csata a hóban. 17.45: Képújság. 17.50: Andok »81. 18.15: Reklám. 18.20: Homokóra. 19.00: Reklám. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Vers — mindenkinek. József Attila: Elégia. 20.05: Kövesd a tévét! 21.35: V’moto-rock. 22.05: Antonioni-sorozat. A nagyítás. 23.55: Tv-híradó 3. 2. MŰSOR 16.00: Iskolatévé. Oroszul beszélünk. 16.20: Vasarely. 17.15: A megsebzett bolygó. 17.35: Üj egymillió fontos hangjegy. 13.05: A Nemzetközi Rá­dióegyetem műsorá­ból. 15.36: Kritikusok fóruma. 15.46: A kamarazene ked­velőinek. 16.50: Beethoven-művek. 18.07: King Crimson felvé­teleiből. 18.37: Az új magyar zene. 19.03: Klasszikus operet­tekből. 19.40: Hanglemezgyűjtők­nek. 20.30: Sztárok sztereóban. 21.10: A Szlovák vonósné­gyes játszik. 22.00: Emberi lény-e Inga Eriksson? 22.28: Robert Devereux. TELEVÍZIÓ 7.55: Tévétoma. 8.00: Mindenki iskolája. Fizika. 8.30: Matematika. 9.00: óvodások filmműsora. Kisfilm-összeállítás. 9.20: Foxi Maxi kalandjai. 9.35: Játék a GYIK-mű- helyben. 10.00: Hírek. 10.05: Babay József: Három szabólegények. 17.50: Híres magyar könyvtárak. 18.40: Magyar tájak. Két ország határán. 19.30: Vers — mindenkinek. 20.05: Delibes: Sylvia. Közben: 21.00: Tv-híradó 2. 22.10: Képújság. POZSONYI TV 18.15? Síugró Világ Kupa­verseny. 15.25: De hová tűnt a futár? Cseh film. 16.50: Külpolitikai magazin. 18.00: Jaroslav Hasek-em- lékműsor. 19.30: Híradó. 20.20: Jedlinski úr, vereked­jen! Tévékomédia. 21.05: Diszkózene. 21.33: Tévékomédia. 22.33: Könnyűzene. 23.20: Fiatalok tévéklubja. 2. MŰSOR 16.50: Természetfilm. 19.30: A döntő győzelem előtt. Dokumentum­film. 20.00: Folklórműsor. 20.20: Zenés paródia. 21.04: Kabaré. 22.50: Nótamuzsika. 23.10: Karel Gott énekel. 23.25: Tévévarieté. 11.35: Zenebutik. Juhász Előd műsora. 14.40: Nótaszó. Tél. 15.00: Képújság. 15.05: Műsorainkat ajánl­juk! 15.30: Előszó helyett ... 15.45: Főszerepben: Audrey Hepburn. Ketten az úton. 17.25: Reklám. 17.30: Tisztelet Uzbegisz- tánnak. 18.00: Delta. Tudományos híradó. 18.25: Reklám. 18.35: A Közönségszolgálat tájékoztatója. 18.40: Tévétorna. 18.45: Esti mese. 19.00: A Hét. Színes. 20.00: Hírek. 20.05: Derrick. 21.05: Sporthírek." 21.15: Kapcsoltam . • • 1 21.55: Hírek. 2. MŰSOR 20.00: Hírek. 20.05: Amerikai dokumen­tumok. 20.55: Vasárnap esti tévé­színház! 23.00: Képújság. POZSONYI TV 13.15: Síugró Világ Kupa­verseny. 15.30: Sportmagazin. 16.30: Zenés műsor. 19.30: Híradó. 20.00: Gustáv Husák 70 éves. A CSKP KB főtitká­ra. köztársasági elnök élete és munkássága. 20.40: Jó víz. Tévéíilm. 22.00: Soorthiradő. 22.20: Hangverseny. 2. MŰSOR 20.00: Zenés Irodalmi maga­zin. 20.10: Telesport. 22.00: A gyilkos rejti arcát. Cseh film. Televízió ANTONIONI­SOROZAT nagyítás Angol film (1966 — felújítás). Julio Cortazar novel­lája alapján írta Michel­angelo Antonioni és To- nino Guerra. Fényké­pezte: Carlo de Palma. Antonioni hosszas elő­tanulmányok után Lon­donban forgatta első angol nyelvű filmjét, amely 1967-ben Cannes- ban nagydíjat nyeirt. Története egy fiatal, s sikerektől megcsömörlött divatfényképész életé­nek 24 óráját követi nyomon, a valóság és a fantázia határait, s a dolgok megismerhetősé­gét kutatva. Thomas, — David Hemmings (Felföldi László). Jane — Vanes­sa Redgrave (Bencze Ilona). Adás: január 8.,szom­bat, 2. műsor 22.05. Televízió DERRICK NSZK bűnügyi film­sorozat. Nem édenkert! Irta: Herbert Rein­ecker. Fényképezte: Dietmar Graf. Rendező: Günter Grä- wert. • A „szimpla” gyilkossá­gi üggyel kapcsolatban mondja Derrick: „Az a furcsa ebben, hogy bár­milyen régóta csinálja is az ember, mindig akad olyan eset. ame­lyet sehogyan se tudok megemészteni. Vala­mennyi személy, aki csak szerepelt benne, hajszolt valamit. és semmiképpen sem tudta megszerezni. Azt nem lehet se kierőszakolni, se megvásárolni”... Ez az elérhetetlen valami: a szeretet. Derrick — Horst Tap- pert (Szabó Ottó) Harry — Fritz Wepper (Gál- völgyi János) Ingo — Markus Boysen (Dunai Tamás), Nadine — Ellen Schwiers (Pécsi Ildikó) Voss — Thomas Holz­mann (Bács Ferenc), Ute Reber — Rita Rus- sek (Szabó Éva). Adás: január 9. vasár­nap, í. műsor: 20.05. Rádió A HARMADIK SZOBOR Szél Júlia riportja Két Kodály-szobrot avatnak Magyarországon, a harmadikat Szlovákiában. Galántán. Itt kezdődik a műsor, és folytatódik a csitári hegyek alatt, Nagyabonyban — ahol csak két torony látszik —, a Gerencséri utcán —, amelyik végig piros rózsa — és Lédecen, ahol a ma is jó emlékezetű Fazekas Mihály a Leányok ülnek a toronyban dcUt énekel­te és a gimesi iskolában, ahol a Gergely-járás, a balázsolás dalait ma is éneklik a gyerekek... Ho­gyan élnek tovább zenei anyanyelvűnk legszebb emlékei? Adás: január 3., hétfő, Petőfi 17.00. Rádió SZOMBAT DÉLELŐTT Műsorvezető: Papp Endre Szerkesztő: Pásztor Magdolna A tartalomból: Kóstoló: Vendégségben dr. Zse­bük Zoltán professzornál (Juhász Judit) — Családi ünnepség a konzervgyárban (Pásztor Magdolna) — Akik kétszer fizetnek érte! (Egyed László) — Mit ér az aláírás? (Béla Pál) — Dzsessz-mecénás (Szikra Zsuzsa) — Szabadon a szünetben (Döm- södi Gábor, Forma Tamás) — Menzapénz, koszt­pénz (Szente László) Adás: január 8., szombat, Petőfi, 10.00 Leopárd és társai.* Főszerepben: Lilli Palmer December 31-én este már évek óta izgalmas krimit mutat be a tele­vízió a vidám szilvesz­teri műsor alatt. Nos: ebben az évben érdekes, ötrészes politikai-bűn­ügyi sorozat kezdődik az év utolsó estéjén. Címe: Leopárd és társai. Mik vagy kik ők? A náci megszállás ide­jén működő egyik fran­cia ellenállási csoport tagjai használtak állat­neveket fedőnévül. A háború után a csoport életben maradt tagjai elszakadtak egymástól, a világ különböző része­in éinek. Harminc év múlva azonban talál­koznak, és ez a találko­zás indítja el a történe­tet. Felbukkan ugyanis az a besúgó, aki annak idején sokukat a Gesta­po kezére juttatta. Az érdekesnek ígér­kező sorozat női fősze­repét Lilli Palmer játsz- sza. 1914-ben született Poznanban, Lüli Marie Peiser néven, egy egész­ségügyi tanácsos és egy színésznő harmadik leá­nyaként. Tizennyolc évesen lépett először színpadra, Darmstadt- ban, akkor már Lilli Palmer néven. A náci uralom elől a család emigrált, először Pá­rizsba, majd Londonba. Lilli viszonylag köny- nyen jutott ki a biroda­lomból : Korda Sándor­tól várta szerződés. 1945-ben férjével, Rex Harrisonnal együtt az USA-ba szerződtek. Lil­li Palmer a Broadwayn lépett fel, ahol legna­gyobb sikerét Shaw Caesar és Cleopatra cí­mű drámájában aratta. Ezután hívták Holly­woodba. Első komoly filmszerepét a Mennye- zetes ágy című kétsze­mélyes darabban ját­szotta férjével együtt, Stanley Kramer rende­zésében. A következő évben ezért az alakítá­sáért Velencében el­nyerte a Volpi-kupát. Az ötvenes évek ele­jén látogatott először vissza hazájába, de tele gyanakvással. „Ha beül­tem egy étterembe, arra gondoltam: mit csinált ez vagy az az ember a háborúban?” Aztán uno­kafivére, aki a náci há­borús bűnösök pereivel foglalkozott, meggyőzte, hogy így nem lehet élni. Lilli Palmer világ­sztár: filmezett az NSZK-ban, az NDK- ban, óriási sikere volt az osztrák—fran­cia koprodukcióban ké­szült Csodálatos vagy Júlia! című Maugham- adaptációban, játszott Angliában, az USA-ban, Franciaországban. Több nyelven kitűnően meg­tanult. Közben festeget- ni kezdett, és mivel vá­logat a szerepajánlatok­ból, maradt ideje erre is. 1965-ben, Londonban volt első sikeres kiállí­tása. Hatvanévesen irni kezdett: önéletrajza mind a kritikusok, mind az olvasók körében nagy tetszést aratott. Filmszerepet egyre ritkábban vállal. Né­hány évvel ezelőtt epi­zódalakításra kérték fel A brazil fiúk című film­hez, és ennék nem tu­dott ellenállni, hiszen régi barátja, Laurence Olivier partnere lehe­tett. Erdős Márta 1983. január 3—9. Krónika A 2. magyar hadsereg a Donnál A történetírás nagyon sok mindent elmondott már Magyarország má­sodik világháborús sze­repéről, különösen a kül- és belpolitikáról, a gaz­daságtörténetről, az el­lenállás történetéről. A nagy tömegek valóságos háborús élményeiről, a magyar társadalom kü­lönböző rétegeinek a há­borúval való tényleges találkozásáról annál ke­vesebbet. Az utóbbi években — különösen, mióta néhány visszaem­lékezés, dokumentumre­gény jelent meg volt ka­tonatisztektől és tisztek­ről — egyre gyakrabban olvashattuk vagy hall- (, hattuk, hogy a katonák sem beszélhették még ki magukból, amit átéltek. Fontos dolog ez a „ki- beszélés”, még akkor is, ha tudjuk, hogy Magyar- országon a második vi­lágháború alatt az ak­kori lakosság alig két százalékát kitevő front- katona, megkínzott mun­kaszolgálatos tapasztala­ta nem volt általános ta­pasztalat. A háborút át­élt lakosság döntő több­sége nem volt sem hős, sem fasiszta vagy Hitler- barát, csak „egyszerű” ember, aki félt, aki vé­gezte a dolgát, vagy azt, amit annak vélt. A 2. magyar hadseregben harcoló katonák nagy ré­sze sem cselekedett más­képpen. Miért ne beszél­hetnék el élményeiket? E hadsereg történetét mondják el Sára Sándor filmjének visszaemléke- zői, a maguk szemszögé­ből. Katonák és tisztek, volt tábornokok és túlélő munkaszolgálatosok. A visszaemlékezések mo­zaikjából mégis megle­pő pontossággal kere­kedik ki, ami történt. Bi­zonyítva, hogy az értő, szuverén művész kezé­ben a szóbeli források is képesek a történeti va­lóságot feltárni, hogy az ilyen vagy olyan elfo­gultságokon alapuló kon­cepciók nem igazolód­nak, hogy sem a meg­szálló, sem a harcoló magyar haderő szerepe negi válik negatívból po­zitív előjelűvé. január 3. KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: Az Állami Népi Együttes felvételeiből. 9.00: A hét zeneműve. 9.30: A reményhez. 9.4l: Ki kopog? 10.05: Nyitnikék. 10.35: Mendelssohn: I. szim­fónia. 11.05: Tamássy Zdenkó da­laiból. 11.20: Mestere volt egykor.­11.40: Jósika Miklós: Emlékirat. 12.45: Válaszolunk hallga­tóinknak. 13.00: Zenei érdekességek. 14.37: A hűtlen asszony. 1 15.05: Barangoló dominó. 16.00: Zenekari muzsika. 16.30: Világablak. 17.10: Kodály kórusművé­szete. 19.15: B. Ü. É. K. — 1983! 21.29: Évszázadok mester­művei. 22.30: Kaocsoljuk a 6-os stúdiót. 23.20: Operaáriák. 0.10: Virágénekek. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Fúvószene táncrit­musban. 8.35: Figyelmébe ajánlom! 8.50: Slágermúzeum. 10.00: Zenedélelőtt. 12.00: Népi zene. A rádió állandó műsorszámai vr tj 'j* » (hétköznap) 4.25—7.59: Reggeli zentés műsor. (Közben: 4.45 és JVOSSUtll namo: 6.45: Szót kérek! — 5.20: Tudósítói jelentések. — 5.40: Falu­rádió. — 7.19: Körzeti‘ időjárás.-— 7.30: Reggeli párbeszéd.) — Kb. 8.20: A mai nap kulturális programjából (vasárnap 6.45-kor), — 12.00: Déli krónika. (Utána, hétfőtől péntekig: Ki nyer ma?) — 18.15s Hol volt, hol "nem Tirolt. — 18.30: Esti magazin. — 0.25: Himnusz» műsorzárás. — vasárnap: 6.05—7.54: Kellemes vasárnapot! A'f: T>Aj * *. (hétköznap) 4.25—7.59: Reggeli zenés műsor. (Közben: 5.55—6.55: x etoll liaqio. Torna. — 6.45: Könyvajánlat. — 7.35: Körzeti időjárás-jelentés.) — 10.00—12.00 (szombat-vasárnap kivételével): Zenedélelőtt. — Közben: 10.50Torna. •— 13.45: időjárás- és vízállásjelentés.' — 0.10; Műsorzárás. * • Tíírplc ífl/J?Q»»ííQ.ifklpYifpa• Kossuth r.: 4.30-tól 7.00-ig félóránként, majd 8.00, mreK, íuojaras-jeienies. 104)0f 15.oo, 17.00, 18.30, 22.00, 24.00 (szombaton éjjel 1.00 Is). Vasárnap: 6.00, majd 8.00-tói ugyanaz, mint hétköznap. Petőfi r.r 4.30-tói 6.30-ig félóránként, majd 10.30-tói 20.30-ig kétóránként, ezután S3,09 és *4.00. Vasárnap: 8.00» 10.30, 14.3», majd‘utána ugyanaz, mint *3* flftŰMri 13.00« 19JXU Szombatod ói ; 0,00» JUUOOs, 13.00, 13*90 és 13*30» 12.40: Tánczenei koktél. 13.25: Muzsika gyermekek­nek. 14.00: Kettőtől ötig. 17.30: ötödik sebesség. 18.35: Hang-adó. 19.30: Sportvilág. 20.00: Operettmúzeum. 20.35: A lőporsziget lakói. 21.05: Tip-top parádé. 21.35: A lyukasztós bérlet. 22.30: Bágva András szer­zeményeiből. 23,20: Nóták. 3. MŰSOR 9.00: Operarészletek. 9.40: Barokk versenymű- vek. 10.30: Operettfelvételek. 10.45: Fekete Afrika zené­jéből. 11.05: Bécsi klasszikus mu­zsika. 12.35: Schumann: Spanyol daljáték. 13.07: Rézfúvós egvüttes. 13.30: Ponpea megkoroná­zása. 14.18: Zenekari muzsika. 16.00: Dzsesszfelvételeink- ből. 16.30: A hét zeneműve. 17.00: Falcao felvételeiből. 17.30: Zenekari operarész- lctek. 18.04: Népdalkórusok, hang­szerszólók. 18.23: Az új magyar zene a rádióban. 19.05: A Nyugat mozgalma. 19.50: Hangverseny. 21.16: Operahangverseny. 22.15: Magyar Gregoriánum. POZSONYI TV 18.00: A szocializmus világa. 19.30: Híradó. 20.00: Clavigo. Tévéjáték. 22.00: Ez történt 24 óra alatt. 22.15: Népi együttesek seregszemléje. 2. MŰSOR 17.00: Folklórműsor. 18.00: Aranybánya. Ausztrál film. 20.00: A kőolaj százada. 1. rész. 20.30: Telesport. 21.30: Időszerű események. 22.00: A denevér. Szovjet film Johann Strauss operettje alapján. Rádió MELIS GYÖRGY OPERETTDALOKAT ÉNEKEL 1. Offenbach: — a) A 66-os szám — Francois belépője), b) Kékszakáll — Oszkár dala (km. az MRT énekkara). 2. Suppé: — a) A szép Galathea — Ganymedes kupléja, b) Boccaccio — Hordódat (km. az MRT énekkara 3. Planquette: — a) Rip- van Winkle — Csábít a tengernyi kincs, b) A cor- neville-i harangok — Henry márki belépője. Adás; január 3., hétfő, Kossuth: 15.05,

Next

/
Oldalképek
Tartalom