Pest Megyei Hírlap, 1982. december (26. évfolyam, 282-306. szám)

1982-12-30 / 305. szám

Post megyei MM ír lap 122233 1982. DECEMBER 30. Serdülők /> Őszi sorrend A területi labdarúgó-bajnokság­ban szereplő Pest megyei serdülő­csapatok sorrendjében a Váci Izzó nem íoglal el oly előkelő helyet, mint ifigárdája. Igaz, ha elmaradt mérkőzését lejátssza, s győz, két hellyel előbbre léphet. Csak 7 Pest megyei együttes szerepel, ugyanis a Bem SE nem indít ifi- és serdülőegyüttest. SERDÜLÖK Budapesti I, csoport I. Vasas Sí 17 16 1 __ 125- 12 33 2. MTK-VM 17 15 1 1 99- 11 31 3. KSI 17 12 3 2 51- 17 27 4. SVSC Sí 17 12 2 3 79- 39 26 5. U. Dózsa 17 10 4 3 43- 20 24 6. D.-újv. K. 17 11 2 4 45- 28 24 7. Volán SC 17 9 2 6 39- 31 20 8„ Ganz-M. 17 8 3 6 37- 29 19 9i Váci Izzó 16 7 4 5 37- 29 18 10. III. kér. 17 7 2 8 38- 37 16 11. BMTE 17 6 1 10 26- 38 13 12. V. Ikarus 16 5 1 10 36- 52 11 13. Érd 17 5 1 11 23- 46 11 14. Építők SC 17 4 3 10 28- 53 11 15, Pénzügyőr 17 4 1 12 28- 59 9 16. BKV Előre 16 1 3 12 16- 72 5 17. KKFSE 17 2 — 15 10- 87 4 18. Mezőfalva 16 — — 16 17-117 — A Vasas Ikarus—BKV Előre és a Vác—Mezőfalva mérkőzéseket tavasszal játsszák le. Budapesti II. csoport 1. FTC Sí 15 15 ------- 149- 7 30 2. B p. Hbnvéd 15 14 — 3. Csepel Sí 15 12 1 4. B.-gyarmait 15 11 2 5. Szóin. Sí 15 10 2 6. Kecsk. SC 15 9 1 7. 22. Volán 15 9 — 8. Hatvan 15 6 1 9. D.-keszi 15 6 1 10. Kecsk. TE 15 6 — 11. ÉGSZÖV 15 5 2 12. J. Lehel 15 4 2 13. Dömsöd 15 14. R.-falva 15 15. Aranykal. 15 2 — 13 16. Lajosmizse 15 — 1 14 1 116- 8 28 2 135- 7 25 2 75- 14 24 3 63- 20 22 5 64- 26 19 6 30- 27 18 8 45- 37 13 8 26- 33 13 9 41- 29 12 8 17- 85 12 9 21- 50 10 2 1 12 9-144 5 2—13 14- 76 4 4- 90 4 13-175 1 / Doktorok a pályán Dicsér a bíróellenőr — A szövetségbe mész? — Igen. — Aztán mesélj, hogy mi történt. A hétfői labdarúgó-szövet­ségi napokra mindig ilyen előzmények után érkezik Ara­nyosi Lajos. A beszélgetésben önmagában nincs semmi kü­lönös. Az viszont nagyon is érdekes, hogy a 96 éves mama a kíváncsiskodó. Ciprusi emlék A Pest megyei Labdarúgó Szövetség aktívájának nem volt témahiánya sohasem. Mint sokan, ő is labdarúgóként kezdte pályafutását, a Dräsche csapatában. Harmincegy éves korában hagyta abba. A leg­magasabb osztályú gárda ahol szerepelt. NB II-es együttes volt. Harmincegy éves kora után a játékot a játékvezetéssel cserélte fel. Minősítése: FIFA- bíró. így nemzetközi találko­zókon is közreműködött. — Emlékezetes mérkőzésem volt Cipruson. A Ciprus— Svédország találkozón partjel­ző voltam. Az akkori zavaros helyzetben közönség nem volt, csupán ENSZ-katonák nézték a meccset A ÜLSZ is hívta — A sípot 50 évesen akasz­tottam szögre. A bírópályafu­tás befejeztével 1968-ban jöt­tem a megyei labdarúgó-szö­vetségbe. Bár a BLSZ is hí­vott, mégis Pest megyét vá­lasztottam. Nem bántam meg. — A PLSZ játékvezetői bi­zottságában dolgozom. Egyik feladatom a mérkőzéslátoga­tás, ellenőrzés. Joggal mond­hatom: gyakran sokkal jobb meccseket látok a megyében, mint az NB I-ben. ősszel na­gyon tetszett a Hernád—Űj- hartyán találkozó, amelyet ezren néztek meg. Mennyivel kevesebben vol­tak Cipruson... A megyei labdarúgó-szövet­ség közelmúltban rendezett évzáróján a fehér asztal mel­lett csak úgy szálltak az ér­dekes élmények. Dr. Horváth András például két furcsa já­tékvezető-küldést elevenített fel. Különös trió — A véletlen úgy hozta, hogy különös trió szerepelt az egyik gödöllői találkozón: Her- czeg, Király és Gróf. Termé­szetesen nem régi főurak vol­tak, hanem játékvezetők: Her- czeg Miklós, Király Béla és Gróf József. Az Örkény—Táborfalva meccsre doktorokat küldtek: dr. Horváth András, segítője dr. Kiss Lajos és dr. Antal Sándor volt. Ez a találkozó azért is emlékezetes, mert az Örkénybe kiírt meccset száj­Karate utón a kézilabda Nagyüzem a csarnokban Nagyüzem van a budaörsi Sport- csarnokban. Nemrégiben a csel- gáncsozók vették birtokukba, ott rendezték bajnokságukat a megyei karatézók — képünkön a gyer­mekek látványos katagyakorlata —, jövő héten pedig kézilabda­torna kezdődik. Veress Jenő felvétele Gödöllői atléták A tíz közé futottak Elkészült a legjobb férfi at­léták rangsorolása. A számon­kénti tízes listákra néhány Pest megyei versenyző is fel­került. 400 méteren Dobos (Gödöllői EAC) 48,23 másodperccel a kilencedik, 110 gáton Vaszil (Gödöllői EAC) 14,46-tal szin­tén kilencedik, 400 méter gát­futásban Paulinyi (Gödöllői EAC) 51 másodperccel — kéz­zel mért idő — a negyedik, Dobos (Gödöllői EAC) 51,60- nal az ötödik helyet szerezte meg. Akárcsak az elmúlt évek­ben, idén is a legjobbak kö­zött találkozhattunk a gödöllői egyetemisták nevével. Ismét ők képviselik Pest megyét. ■A­A női ranglistákon csak egy Pest megyei versenyző neve fedezhető fel: Ladányiné, Schaffner Antónia (VOSE) a maratoni futásban 2:51:02-es idővel a második helyen áll az idén befutott Szabó Karolina mögött. Érdekesség: Ladányiné eb­ben a számban az idén orszá­gos csúcsot futott: 2.41:07-et. Ezt javította meg Szabó 2:38:03-ra. Antónia saját ide jét túlszárnyalta, ám már az nem volt elegendő a legjobb magyar eredményhez. Győr Teremfoci Győrött szerdán ismét meg telt a városi sportcsarnok a Képes Sport Kupa terem láb darúgó torna második napi küzdelmeire, amikor a keddi vesztesek, illetve győztesek mérték össze erejüket. A Rá ba ETO—Haladás összecsapás amolyan döntőnek is beillett, hiszen amennyiben a győriek újabb győzelmet aratnak, már tornagyőztesek, függetlenül harmadik, záró nap eredmé nyeitől. Rába ETO—Haladás 2-0 (0-0) Diósgyőr—Zalaegerszeg 2 (0-1). A 7 méteresekben a Di ósgyőr 3-2-re jobbnak bizo­nyult és győzött. és körömfájás miatt máshol rendezték meg, 3 TáborfaLvára kellett átmenni. A nézők mondogatták, miért nem segítettek már korábban a doktorok. Talán azért, mert a hármas tagjai jogászok voltak. —Reitter— \xe\-o\xTTi # Megkezdődött Zalaegersze­gen a X. Csuti Antal nemzetközi sakkemlékverseny. A jubileumi tornán 8 külföldi és 6 magyar já­tékos vesz részt, m Január 6-án, csütörtökön 11 órai kezdettel az NB I-es labda­rúgó-szakosztállyal rendelkező sportegyesületek technikai vezetői részére programegyeztető érte­kezlet lesz az MLSZ tanácstermé­ben. Ugyanezen a napon 12 órakor az MNK-bizottság megtartja a ku­pasorozat sorsolását a legjobb 16 közé jutásért. A bVSC fegyelmi bizottsága szerdán foglalkozott Gergely Gá­bor asztaliteniszező ügyével, aki, mint ismeretes, engedély nélkül távol maradt a szegedi ranglista­versenytől. Gergely elismerte hi­báját. A fegyelmi bizottság dön­tése, hogy Gergelytől négy hóna­pon át megvonják az egyesület­től kapott felkészülési juttatás 50 százalékát. Az év szenzációja Az olaszok győzelme Az AP amerikai hírügynök­ség idén is közvélemény-ku­tatást tartott a különböző la­pok, hírügynökségek, rádió- és televízióállomások sportszer­kesztőinek a bevonásával, hogy szerintük mi volt az 1982-es esztendő legnagyobb sportese­ménye, szenzációja. A szavazás végeredményé­ből kitűnik, hogy a spanyol- országi labdarúgó-világbajnok­ság szinte minden más ese­ményt háttérbe szorított. 1. Az olasz labdarúgócsapaf győzelme. Gyenge kezdés után Rossi magáratalálásával szen­zációs befejezés. Az olaszok 44 év után nyertek ismét világ- bajnoki címet. 2. Jimmy Connors nagy visz- szatérése. Az amerikai teni­szező nyolc év után győzött is­mét Wimbledonban, megnyer­te az amerikai bajnokságot és elnyerte az év legjobb teni­szezője címet. 3. Larry Holmes veretlensé­gi sorozata. Az amerikai ne­hézsúlyú ökölvívó-világbajnok 13-szor védte meg sikeresen elsőségét. Eddigi mérlege egye­dülálló, 41 mérkőzésből 41 győ­zelem. APRÓHIRDETÉSEK Épületvillamossági és villamostechnológlal szerelés tevékenysé­gekre, valamint nyí­lászáró szigetelési te­vékenységre üzletkö­tést ügyintéző mun­kavállalókat keresünk, mellékállású munka­viszonyban történő foglalkoztatással. Je­lentkezni lehet: .,Juta­lék” jeligére a Fejér m. Lapkiadó Vállalat­nál, Székesfehérvár, Pf.: 5. 8003. ADAS­*- > 1 •'* ' ^ & *•' . ■ VETEL Eladó beköltözhető fél ház kerttel. Nagykőrös II., Pásztor u. l. Garázsban tartott ZL rendszámú Trabant speciál sürgősen, va­lamint női irhabunda eladó. Gödöllő, Kos­suth Lajos utca 25. I.JL________ _____ PD rendszámú Tra­bant limousine eladó. Cím: Gödöllő. Kossuth Lajos u. 35. sz. 3/10. 2100 . Családi ház eladó, két család részére is al­kalmas. Víz, villany, központi fűtés besze­relve. Vasad, Kossuth út 19. UY-os (7,5 éves) Tra­bant combi, felújított motorral és egy tar­talék motorral, vala­mint új elemekkel, kedvező áron eladó. Érdeklődni: Kajli Gá­bor, Monor, Széchenyi u. 7., délután 16 órá­tól.____________________ Borpumpa kézzel hajt­ható, kiváló nagy ga­bonarosta és egy könnyű parasztkocsi eladó. — Nagykőrös, Kecskeméti út 8. Te­lefon: 290. este. EB és IBV Ifi érmesek A magyar felnőtt világ- és Európa-bajnokok névsorát már közöltük. Most az ifi legjobbak következnek. Ifjúsági Európa-bajnokok: Zsilinszki Tünde (Békéscsa­bai E. Sp.) torna, gerenda, Dar- nyi Tamás (Ű. Dózsa) úszás, 200 m vegyes, 200 m pillangó, 400 m vegyes, Orosz Andrea (Bp. Spartacus) úszás, 200 m gyors, 400 m gyors, Szilágyi Zoltán (Bp. Honvéd) úszás, 1500 m gyors. Ifjúsági Barátság Verseny; IB V-aranyérmesek: Polgár Anna (FTC) kajak 1. 500 m, Polgár Anna és Tóth Mária (mindkettő FTC) kajak, 2. 500 m, Németh László (Bp. Honvéd), sportlövészet, sport­pisztoly, Borkai Zsolt (Rába ETO) torna, nyújtó. Két szoba összkomfor­tos, garázsos örökla­kás és Tomos motoros szivattyú öntözőcsö­vekkel eladó. Nagy­kőrös, Németh Irén u. 8. fszt, 2.___________ 7 hónapos vemhes üsző eladó. Nagykő­rös, Tenkes u. 2., vagy Vadas u. 26. Tényi Ambrus. _______________ El adó egy sárga fél­vér 6 éves kanca ló, héthónapos vemhes, gumikerekű kocsival együtt. Érdeklődni le­het mindennap dél­után : Kapás Péter, Törtei. Ernyő dűlő 42. szám alatt. Eladó Gödöllő köz­pontjában 44 nm-es szövetkezeti lakás. Ér­deklődni lehet egész nap, Gödöllő, Dózsa György út 5—7. VIIF. em, 62.________________ El adó Lada 1200 sze­mélygépkocsi Cegléd. Bajza u. 6. sz. Érdek­lődni lehet este 17 óra után, szombat, vasár­nap egész nap. ______ El adó kétszobás össz­komfortos öröklakás tehermentesen. Nagy­kőrös. Tormás, Ifjú­ság u. 14. ZC 14—83 rendszámú barna Wartburg 1985- ig érvényes „műszaki vizsgával eladó. — Érdeklődni lehet: Török László. Abony, Tószegi út 26/a. sz. Cegléd, Besnyő utca 5. szám alatt lévő 2 szobás új lakható csa­ládi ház beköltözhe­tően eladó. Érdeklőd­ni lehet a helyszínen délután 17 órától. Bag, Vörös Hadsereg u. 66. szám alatt el­adó egy használt 250 kem-es Pannónia mo­torkerékpár. Rend­szám nélkül, üzemké­pes. __________________ Cs emő—Zöldhalom, új zártkerti részén eladó 1200 négyszögöl, jó ál­lapotú. termőszőlő, lakható, harminc négyzetméteres épület' tel, két fúrott kút. vil­lany van, mellette bé­relhető üres terület. Igényesnek. Érdeklőd­ni: I. kerület. Gyüge dűlő 7. Levélcím: Var­ga Miklós. Csemő, Üj Élet u. 1. Megnyitottam Gödöllő, Dózsa György út 12. szám, első emeleten a pedikűrszalonomat. Itt gyógylábápolást lehet Igénvbe venni. 2 és fel szobás lakóte­lepi lakásunkat és zárt kertünket elcserélnénk kertes családi házra. Nagykőrös. Bárány u. 5/a, I. em, 4. __________ Mo zgássérült, 54 éves, családtalan legényem­ber vagyok. Háztartási és házimunkák végzé­sére 55—58 éves korig teljesen független öz­vegy vagy törvényesen elvált asszonyt kere­sek. Egymás kellő megismerése esetén a tanácsnál öröklési szer­ződés megkötése le­hetséges. Megkereső válaszlevelet „Megbe­csülésre vágyó 124 180” jeligére a Hírlapkiadó Vállalat kirendeltségé­re. Cegléd, Teleki ut­ca 30. szám. Pomázi gólzápor Hiányzott a sípmester A honi jégkorongsportban nincs sok együttes, ezért is ör­vendetes, a vidékbajnokságban két Pest megyei együttes csa­pata is szerepel: a Pomázi KSE és a Gödi TK. A pomá- ziak a Megyeri úton, míg a gödiek a Kisstadionban vívják hazai meccseiket, hiszen saját jegük nincs. A két gárda legutóbbi ered­ményei : Pomázi KSE—Gödi TK 13-2 (3-2, 3-0, 7-0) — A megyei rangadón a szentendrei járá­siak kiütötték ellenfelüket. Göd—Kontakta 0/5 — A ven­dégek játék nélkül, 5-0-ás gól- különbséggel kapták meg a két bajnoki pontot, mert a hazaiak nem biztosítottak versenybírót. Illett volna ... Juniorbajnokság: Ű. Dózsa—Göd 5-0 — Ezen a találkozón nem jelentek meg a vendégek, így szintén játék nélkül nyert az ellenfél. FTC—Göd 21-2. Az év végi napok nem vala­mi örömteliek a gödiek háza táján. Talán szebb új eszten­dejük lesz. Itthon tudta meg: nem ő az edző Gyarmati segítője Nemrég látott napvilágot, hogy a vízilabda válogatott élén álló dr. Mayer Mihály. szövetségi kapitánynak Gyar­mati Dezső ex-kapitány lett a segítője. S, most egy újabb érdekes párosról érkezett hír: Gyarmatinak, a BVSC vezető­edzőjének Molnár Endre, a volt 189-szeres válogatott ka­pus lesz a társa. A két szak­ember hároméves szerződést írt alá a Vasutasoknál. A fordulat azért is meglepő, mert Molnár ebben az évben a Bp. Spartacusnak volt edzője, s emellett az utánpótlás szö­vetségi kapitánya. — Furcsa helyzet követkéz menye, hogy leszerződtem i BVSC-hez — mondta a 37 éves sportember, aki éveken át a világ talán legjobb kapu­sa volt, s a moszkvai olimpia után búcsúzott a válogatottól. — A Spartacus csapatával kül­földön vendégszerepeltünk, i mire hazaérkeztünk az egye sülét új edzőt szerződtetett, ; ezt is csak közvetve tudtam meg. Ügy hiszem, a szövetke­zetieknél eltöltött 15 év után más elbánást érdemeltem vol na. ' 80 cm-es befogadási! rönkhasítő fűrészgép eladó. Bp. XVI. Rá­kosszentmihály, Pető­fi U. 4. Tel.: 843-436. Tapéták,” szegők, (fa, papír, műanyag), poszterek, festő-má- zoló-tapétázó szerszá­mok, -kellékek, (tap.- asztalok, mázolóba­kok, lakkállványok, létrák, kéziszerszá­mok. újdonságok). Barkáesbolt. Bp. XIV., Nagy Lajos klr. u. 125. Tel.: 632-520. (8— 18 óráig). _____________ Vi dékieknek! Nyelvta­nítás 90 forinttól ha­vonta levelezéssel an- eolul. németül, (ran­dául. oroszul, olasza-, spanyolul telefonét! tu­sán (835-761). Dok-or Firkas. külfö'di oiom- más szaktanár Buda­pest. Tábornok u hu- s-oregv 1149 ________ Es küvőiruha-kü- lön les ességek köl­csönzése Délinél, szombati nyitva tar­tással. Budapest XII., iGreguss u. 6. szám. Szovjet tv-javítás, 2. program beépítése, antennaszerelés vidék­re is. Hibafelvétel.: Cegléd, telefon: 10-084. Pesti. Duna-parti. gáz- konvektoros. három­szobás tanácsit cseré­lek HÉV-vel vagy autóbusszal könnyen elérhető kisebb lakás­ra. Tel. este: 373-741. napközben: 179-865. — ..Előnyös pmH 119 oot” jeligére a kiadóba. A Nagykáta és vidéke Áfész 1983. február 15-től 1987. február 15-ig pályázat útján szerződéses vállalkozásba adja a következő üzleteit: 6. sz. vegyesbolt, Tápiószentmárton, Göböly járás. 5. sz. vegyesbolt, Nagykáta, Egreskáta. 34. sz. vegyesbolt, Szentmártonkáta, Ferenc-tanya. 29. sz. vegyesbolt, Szentlőrinckáta, Mező Imre út. 87. sz. olajkút, Káka, Dózsa György út. 110. sz. olajkút, Tápiószecső, Vörös Hadsereg útja. 103. sz. Tüzlp-telep, olajkút, Tápióság, Szecsői út. 30. sz. eszpresszó, Tápióság, Rákóczi út 36; 31. sz. büfé, Tápióság, Pap Károly út. 51. sz. büfé. Káka, Felső Vásár tér 13. 49. sz. Kultúr büfé, Tóalmás, Rákóczi út 42. 40. sz. Sorompó bisztró, Tápiószecső, Magdolna-telep. Kérjük, hogy a pályázatokat január 25-ig levélben küldjék el a Nagykáta és vidéke ÁFÉSZ áruforgalmi főosztályára: Nagykáta, Gyóni Géza út 2. Levélcím: Nagykáta, Pf.: 32. 2761. A versenytárgyalást január 28-án de. 9 órakor tartjuk Nagykátán, az áfész Ady Endre utcai klubhelyiségében. \ Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pestmegyei Tanács lapja. Megjelenik héttő kivételével — naponta. - Főszerkesztő: sági Ágnes — nrPT MCnVfl Ml Dl AU Főszerkesztő-helyettes: Arkus István és Mészáros János. - Szerkesztő ség: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Postacím: Budapest, Pt. 311 Irányitószám: 1446. - Kiadja a rbdl 111 b U I Li 111 íl Ln I Hírlapkiadó Vállalat, Budapest, Blaha Lujza tér 3. 1959. Felelős kiadó: Till Imre Igazgató. - A szerkesztőség és a kiadóhivatal, központi .telefonja: 343—100 és 336—130. — .---------.----------------------------------------------Szerkesztőségi titkárság: 142—228. ‘ _____________________________________• FI ÖK SZERKESZTŐ IS EG FINK: Ceglédi Hírlap, Cegléd, Kossuth tér l, Pf. 19. 2701. Telefon: ti—400. - Érdi Hírlap, Érd, Lenin üt 33. 2030. Telefon: 45—352 GOdSUől. Hírlap, On riöilő Szabadság út 2 Pf 14. 2100. Telefon: 81-96. - Monori Hírlap Mcnor, Kossuth u. 78. Pf. 51. 2201. Telefon: 157. — Nagykőrösi Hírlap. Nagykőrös, Hősök tere 7. 2750. Telefon: 398. - Váci Hírlap, Vác. Lenin út is pf 32 2601 Telefon: 10-035. - A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: csöndes Zoltán vezérigazgató. - Terjeszti a Magyar Posta. - Előfizethető bármelv postahivatalnál. . Vézhesitőknél és á posta Központi Hírlap irodánál (postacím: Budapest V.. József nádor téí 1. 1900), személyesen vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215- 96 162 pénzforga'lml Jelzőszámra. a !an ára- 8 oldal 1 40 Ft 12 oldal 1,80 Ft. Előfizetési díj: egy hónapra 34,- Ft, egy negyedévre 102,- Ft, félévre 204,- Ft, egyéni előfizetőknek éves előfizetés: 400,— Ft. - ISSN 0133-0659 Pest megyei Hírlap (Index• 25 064 HU), ’iSSN 0133-2600 (Ceglédi Hírlap), ISSN 0209—5467 (Érdi Hírlap), ISSN «133-1957 (Gödöllői Hírlap), ISSN 0133-2651 (Monori Hírlap), ISSN 0133—2708 (Nagykőrösi Hírlap). ISSN 0183-275* (Vád Hírlap). ’’ ‘

Next

/
Oldalképek
Tartalom