Pest Megyei Hírlap, 1982. április (26. évfolyam, 77-100. szám)

1982-04-30 / 100. szám

4 A PEST MEGYEI HÍRLAP MELLÉKLETE május 8. KOSáUíH RAŰIÓ 8.30: Családi tükör. 9.00: A Föld, amelyen élünk. 9.15; Népdalok. 9.40; Fúvószene. 10.05: Gazdálkodj okosanS 11.05: Mi a titka? 12..0; Déli zeneparádé. 13.25: Orvosok a mikrofon előtt. 13.30: Napirenden a zöld­ség-, gyümölcskeres­kedelem. 14.05: A hét embere. 14.15: Zenei anyanyelvűnk« 14.25: Magyarán szólva • • • 14.40: Irodalmi figyelő. 15.10: Verdi operáiból. 16.00: 168 óra . . . 17.30: Lemezmúzeum. 18.45: A szülőföld muzsi­kája. 19.45; Viiágszínház — Halál- tánc. Közben 20.49; Chopin-müvek. 22.10: Tudósítás az ököl­vívó VB-ről. 22.25: Európa hangverseny­termeiből. 0.10; Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Sanzonok. 8.20: A 3. utca rejtelmei. III. rész. 8.35: Lopez műveiből. 9.00: Budaörs—Montreal —Budaörs. 9.30: Hogy tetszik lenni? 11.35: Fúvószene. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 12.53: Volt egyszer egy háború . . . 14.00: Magunkat ajánljuk! 14.35: Társkereső. 15.15; Kívánságműsor a 78-as indulaton. 16.00: Táncdalainkból. 16.35: Cigánydalok. 16.52; A Rádió Dalszínháza. A varázshegedű. ,17.30: Belépés nemcsak tornacipőben. 19.35: Sportkrónika. 20.35: Pophullám. 21.35: Népi zene. 22.00: Slágermúzeum. 23.10: Tudósítás az ökölví­vó VB-ről. 23.25: DzsesszfelvételekbőL 3. MŰSOR 7.00: Román nyelvű nemzetiségi műsor. 7.30: Szlovák nyelvű nemzetiségi műsor. Televízió SZILÁNKOK Adás: május 8., szom­bat, 17.40. 8.11: Orgonahangverseny. 9.12; Zenekari muzsika. 10.25; Slágerlista. 11.05: Hangfelvételek — felsőfokon. 12.20: Operarészletek. 13.07; Lemezbörze he­lyett ... 13.59: A Luzerni Fesztivál- zenekar. 15.06: Délutáni Rádiószín­ház. 16.00: A Travnicek vonós­négyes. 17.05: Palestrina-kórus- művek. 17.30: Tij)-top parádé. 18.00: Kritikusok fóruma. 18.10: Népzene sztereóban. 18.40: A magyar széppró­za századai. 213. rész. 18.55: Táltos volt... 19.05: Fiataloknak! 19.55; Klasszikus muzsika. 20.49; Arcképek a német irodalomból. 21.06: Két kantáta. 21.31: Rameau-művek. 22.15; Ki lesz a bankár? 22.40: Operaáriák. TELEVÍZIÓ 9.05: Tévétorna. 9.10; A mi képernyőnk. 9.30; óvodások filmműso­ra. 9.50: A mestertolvaj. Ma­gyarul beszélő NDK- mesefilm. 10.50: Reklám. 10.55; A Buddenbrook-ház. 11.55: A fele sem igaz! 12.25: Alfred Brendel Schubert műveiről. 13.50: Magilla gorilla. 14.15: Ember és Föld. 14.40: Tomi és kutyája. 14.55: Bélyegvilág. 15.05: Szókimondó. 15.50: Gyújtópontban a lab­darúgás. 16.20: Vöröskereszt-világ­nap, 1982. 16.35; Reklám. 16.40; Hírek. 16.45: Építsünk házat! 17.25: Reklám. 17.40; Szilánkok. 18.00: Teleráma. 18.40: Üj egymillió fontos hangjegy. 13.55: Reklám. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Vers — mindenkinek. 20.05: A Telepódium bemu­tatója: „A kitünte­tés”. 21.00: Tapsról tapsra. 21.35; Csehszlovák körkép. 22.50; Tv-híradó, 3. 23.00: Ez a Maxim. 2. MŰSOR 15.50: Mitől forog az idegen? 16.25; Otmar St.-Gallen— Bp. Honvéd. Kézi­labda BEK döntő mérkőzés. 17.50: Tisztelendők. Doku- mcntumfilm. 18.15: Kék fény ... 19.30: Tv-híradó. 20.00: Vers — mindenkinek. 20.05: A vadember. 22.05: Tv-híradó, 2. 22.25: Cleo Laine műsora. Angol film. POZSONYI TV 14.20: Szürke folyók felett nem repülnek mada­rak. Tévéjáték. 15.25: Slovan Bratislava— Bohemians Praha labdarúgó kupadöntő. 19.30: Híradó. 20.00; Egész éjszaka világos volt. Cseh film. 21.35; Gólok, pontok, má­sodpercek. 23.00: Enyhítő körülmény. Magyar film. 2. MŰSOR 17.55: Kamerával az úton. 18.25; Csehszlovák és szov­jet dolgozók találko­zója. 20.00: Szórakoztató műsor. 21.15: Portréműsor. 21.55: Tévéjáték. 22.45: Népszerű hegedű- versenyek. Rádió MAGUNKAT AJÁNLJUK! Változatok a szórakozásra. Színházi kívánság- műsor. Vendég: Ruttkai Éva. Házigazda: Benkő Tibor. Május 4-én, kedden délelőtt 10 órától 14 óráig a 130—299-es telefonszámon az érdeklődök kérdése­ket tehetnek fel Ruttkai Évának, illetve kérhet­nek szereprészletet, verset, dalt. Ugyanezt írásban is megtehetik, ha levelük május 4-ig megérkezik a Rádió címére (Magyar Rádió, Budapest, 1800.) A borítékra írják rá: Színházi kívánságműsor. (A legszellemesebb és legérdekesebb kérdések „szer­zőit” a műsor házigazdája színházjeggyel jutal­mazza.) Adás: szombat, május 8., Petőfi rádió 14.00. i május 9. KOSSUTH RÁDIÓ 7.23: Vadat és halat, s mi jó falat... 8.05: öt kontinens hét napja. 8.21: Népdalok. 9.00: Rádiómagazin. 10.03: Kenderke. 10.44: Gyermekkórusok. 11.00; Vasárnapi koktél. 12.05; Harmine perc alatt a Föld körül. 12.35: Édes anyanyelvűnk. 12.50: Operaáriák. 13.19; így láttam Kodályt. 13.50: Daloló, muzsikáló tájak. 14.30: Beszélgetés a gazda­ságról Csikós Nagy Béla államtitkárral. 15.05: Művészlemezek. 16.00: Bankett Blitvában. 17.05: A Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság nemzeti ünnepén. 17.35: A zeneirodalom re­mekműveiből. 18.40: Rádiószínház — El­jött a tavasz. 19.49: Cigánydalok. 19.57: Zenemúzeum. Közben 20.56: Nemzetségem földje. Cseh és szlovák köl­tők versei, 22.10; Tudósítás az ököl­vívó VB-ről. 22.25; A Magyar Fúvósötös. 22.45: Húsvét a Rózsák terén. 23.00: Dzsessz kaleidofónia. 0.10; Gregorián-dallamok. PTTŐFI RÁDIÓ 6.09: Koránkelőknek. 7.00: A római katolikus egyház félórája. 8.05: A Nvjfnikék nosfája. 7.30: Vasárnapi muzsika. 8.50: Leselkedő magány. 9.05: Mit hallunk? 9.30: Magnóról magnóra. 10.15: Opcrettdalok. 10.50: III. humorfesztivál. II. forduló. 2. rész. 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. 13.00; Marcipáncic, meg az oroszlánság. 14.00; Ha még nem tud­ná ... Táskarádió. Poptarisznya . . • Rendezte: Gál Ist­ván. 18.35: Útközben — haza­felé. 20.00: A vasárnap sportja. 20.35: Cannes előtt. 20.55: Népdalest. 21.55: Rip van Winkle. 22.30: Barátság sláger« expressz. 23.10: Tudósítás az ököl­vívó VB-ről. 23.25: Szimfonikus könnyű­zene. 3. MŰSOR 7.00: Szerb-horvát nyelvű nemzetiségi műsor. 7.30; Német nyelvű nemzetiségi műsor. 8.11: Komolyzenei zsák­bamacska. 9.45: Üj operalemezeink­ből. 10.15: Dzsesszmuzsika. 10.45: öt kontinens hét napja. 11.06: Hangverseny a Pesti Vigadóban. 12.30: Kórusmuzsika. 12.55: Kis magyar néprajz. 13.03: Műsorismertetés. 13.05: A Weather Report felvételeiből. 13.35: Szimfonikus zene. 14.59: Délutáni Rádiószín­ház — Félelem nélkül élni. A Győzelem napja — emlékek tükrében. 16.00: Kamarazene. 17.29: Népszerű énekegyüt­tesek. 13.02: Donizetti-ciklus. 20.08; Népdalok. 20.30: Hí-Fi-varieté. 21.30: Világszínház — Haláltánc. Közben 22.34: Hanglemez MK. TELEVÍZIÓ 8.20: Tévétorna. 8.25: Mindenki iskolája. Kémia. 9.00: Játsszunk bábszín­házát ! 9.45: Varázsgömb. 10.25: Reklám. 10.30: Kutyák, macskák, gyerekek. 10.55: Hírek. 11.00: A gyermekek békét akarnak! Közvetítés a Budapest Sport- csarnokból. 13.35: 30 év legszebb nép­dalfeldolgozásai. 13.55: A Közönségszolgá­lat tájékoztatója. 14.00: Pécsi Sándor-sorozat. Fejes Endre: Élő Klára ballada. 14.45: A természet játékai. Magyar film. 15.05: Reklám. « 15.10: A nagy verseny. 15.1»: Műsorainkat ajánl­juk ! 15.40: Ejtőernyősök. 15.55: Vasas—Radnicski Beográd. Kézilabda női BEK-döntő mér­kőzés közvetítése. 17.15: Penelope. Bolgár film. 17.25: Rék ám. 17.35: A Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság nemzeti ünnepe. 17.55: Lehet egy kérdéssel több? 13.25: Reklám. 18.40: Tévétorna. 18.45: Esti mese. 19.00: A Hét. 20.00: Hírek. 20.05: Ljubasa (a kis pos­táslány). Szovjet I film. 21.20: Telesport. 22.40: Hírek. 2. MŰSOR 20.00: Hírek. 20.05: Alfred Brendel Schubert müveiről. 21.00: Üj idők, új dalai. 21.25: Vasárnapi színház: A Ribadicr-szisztéma. Francia film. POZSONYI TV 15.15: Autócross EB. 17.00: Szerelmesek az első évben. Cseh film. 19.30: Híradó. 20.10: Smetana: Libusa. Az opera tévéváltozata. 22.25: Gólok, pontok, ered­mények. 22.40: Dokumentumfilm Csehszlovákiáról. 2. MŰSOR 17.50: Hangverseny. 20.00; Húsz nap háború nélkül. Szovjet film. Televízió A KIS POSTÄSLANY Adás: május 9., vasár­nap, 20.05. Rádió BESZÉLGETÉS A GAZDASÁGRÓL CSIKÓS NAGY BÉLA ÁLLAMTITKÁRRAL, AZ ORSZÁGOS ANYAG- ÉS ÄRHIVATAL ELNÖKÉVEL Riporter: Farkas Zoltán. Az adás vendége Csikós Nagy Béla, akinek a napokban jelent meg Gazdaságpolitika című könyve. Ennek előszavában írja: „E mű megírá­sakor már megtörtént a gazdaságpolitikai fordu­lat, az új helyzethez történő reális alkalmazko­dás. De még nem találtuk meg az új növekedési pályát, amelyen haladva a múltnál talán szoli­dabb, de hosszú távon is kiegyensúlyozott fejlő­dés remélhető”. — Milyen tanulságokkal szolgál­nak számunkra a változások évei? Adás: vasárnap, május 9., Kossuth rádió: 14.30. 14.33: 13.35: 17.29; Csütörtökre ajánljuk Dónál és Sally 1982. május 3—9. Kameraközeiben Kodály-műsorok a képernyőn KOSSUTH RÁDIÓ 8.25; Mit üzen a Rádió? 9.00: A hét zeneműve. 9.30: Kicsi szamosi óda. 9.39: Ki kopog? 10.05: Nyitnikék. 10.35; Nóták. 11.04: Dalok az elnyomás idejéből. 11.19: Bioritmus. 11.39: Széchenyi István naplójából. 12.45: Válaszolunk hallga­tóinknak. 13.00: Az elmúlt hét mű­sorából. 14.35: Élő világirodalom. 14.54: Édes anyanyelvűnk. 15.05: Kóruspódium. 15.29: Visszapillantó. 16.00: Francia zene. 16.30; Világablak. 17.05: Erzsébet. 17.39: Dalfelvételek. 19.15: A Rádió Kabarészín­háza. II. forduló, 2. rész. 20.35: Színes népi muzsika. 21.10: Az MR országos he­gedűversenye. Döntő, II. rész. Közben, kb. 22.20: A 8. utca rejtelmei. Kb. 23.10: Kórusok, hangszer- szólók. 0.10: Gordonkamuzsika. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Népdalok. 8.35: Figyelmébe aján­lom . . , 8.45: Operettdalok. 9.00: Slágermúzeum. 10.00: Zenedélolőtt. 12.00: Népdalok. 12.35: Kis magyar néprajz. 12.40: Tánczenei koktél. 13.25: Világújság. 14.00— 17.00: Kettőtől ötig .... Adás: május 8., szombat, 21.35. Különös házasság Megkezdődött a forgatás május 3. 17.00: A lőporsziget lakói. VI. rész. 17.30: Hol — mi? 18.35: örökzöld dallamok. 19.30: Népi zene. 20.00: Tip-top parádé. 20.35: Társalgó. 22.30: Operettfelvételek. 23.20 A mai dzsessz. 3. MŰSOR 9.00: Grimm-mesék. 9.24: Händel operáiból. 10.00: Szonda. 10.30: Spirituálé. 11.05: Zenekari muzsika. 12.20: Az irodalomtudo­mány műhelyei. L rész. 13.07: Az Állami Népi Együttes műsorából. 13.40: Wagner operáiból. 14.10: Századunk kamara­zenéjéből. 16.00: Iskolarádió. lö^O: Grieg műveiből. 17.00: A Survivor együttes. Közben 18.00: A szökevény. 19.05: Fordulók a líra tör­ténetében. 19.35: Kamarazene. 20.43: A KISZ Művész- együttes Központi Énekkara énekel. 21.00: Töltsön egy órát kedvenceivel. 22.00: Cosi fan tutte. 23.00; A hét zeneműve. POZSONYI TV 17.10: Felszabadulási cm- lékmüsor katonák­nak. 18.05: A szocializmus világa. 19.30: Híradó. 20.00: Az ember fia. Tévé­film. 21.00: Magazinműsor. 21.45: Ez történt 24 óra alatt. 22.00; A külföld sportja. 2. MŰSOR 17.45: Dokumentumfilm a proletariátus har­cairól. 18.10: Aranyláz. 5. rész. 19.30: Hősök arcképcsar­noka. 20.00: Vég nélküli élet. Tévéfilm. 2. rész. 20.25: Slágerstúdió. 21.15: Időszerű események. 21.45: Jambuja rossz szel­leme. Szovjet film. Négyrészes tv-filmet készít Mikszáth Kálmán Különös házasság című regényéből Zsurzs Éva. A forgatás megkezdő­dött. A regényből 1951-ben már készített nagysike­rű filmet Keleti Márton háromszoros Kossuth- .díjas, kiváló míwész, olyan neves színész­egyéniségek kaptak je­lentősebb szerepet, mint Somlay Artúr, Benkő Gyula. Gábor Miklós, Örkényi Eva. Most a tv- sorozatban a rendező Bessenyei Ferencnek. Kubik Annának, Benkő Péternek. Kállai Ferenc­nek és Garas Dezsőnek osztotta ki a főszerepe­ket. A rádió állandó műsörszámai KossuthRádiő: UmuHuTT. ’-3«: E«ggeU párbeszéd.) — Kb. 8.20: A mai nap Petőfi Ttnrlin* (hétköznap) 4.25—7.59: Reggeli zenés műsor. (Közben: 5.55—6.55: , „Torna- — e.i5: Könyvajánlat. - 7.35: Körzeti időjárás-jelentés.) — 12-w (szombat-vasárnap kivételével): Zenedéle lőtt. — Közben: 10.50: Torna. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. — 0.10: Műsorzárás. Hírek, időjárás-jelentés: Kossuth r.: 4.30-tól 7.00-ig félóránként, majd 8.09, , , , 3 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 22.00, 24.00 (szombaton ejjel 1.00 Is). Vasárnap: 6.00, majd 8.00-tól ugyanaz, mint hétköznap. Petőfi r.: 4.30-tól 6.30-ig félóránként, majd 10.30-tól 20.30-ig kétóránként, ezután 23.00 és 24.00. Vasárnap: 8.00, 10.30, 14.3», majd utána ugyanaz, mint hétköznap. •J, műsort li-oq, 13.00, 19.00, szombaton és vasárnap; 9.00, 11,00) 13.09, 19.00 és 23.39. Noha a Kodály-év egy­részt a zeneszerző szüle­tésének dátuma — de­cember 16 — köré, más­részt a budapesti művé­szeti hetek rendezvénye köré csoportosul — s 1983 tavaszáig tart — az események már ez év tavaszán megkezdődtek. Televíziónk Kodály-mű­sorai az 1982—83-as év­ben 1300 percnyi időt töltenek meg — ebből 600 percben hangver­senyt, 300 percben új felvételt közvetítenek. Műsorainkat azzal a cél­lal szerkeztettük, hogy Kodály zenéje, emberi alakja szélesebb töme­gek számára is jobban megközelíthetővé váljon de ne legyen kampány­szerű, tolakodó a műso­rok elosztása. Az élő hangverseny­közvetítések szinte az egész Kodály zenekari oeuvre-t felölelik. Látványos felújításban szólal meg Kodály két daljátéka, a Székelyfonó (augusztusban) és a Há­ry János 1965-ben ké­szült filmváltozata (ka­rácsonykor). Jeles napok címmel kórusnaptárt indít a tv szeptember és június között. Az első mű szep­tember 1-én hallható Choros generosa címmel. Kapcsolódik a tv-ben a Kodály-évhez és a mai magyar zene propagá­lásához az MTV 4. kar­mesterversenye is. Adás: május 6., csütörtök, 2. műsor: 21.45. Százszorszépek Csehszlovák körkép

Next

/
Oldalképek
Tartalom