Pest Megyi Hírlap, 1981. március (25. évfolyam, 51-76. szám)

1981-03-10 / 58. szám

1981. MÁRCIUS 10., KEDD Szentendre város ötéves sportterve Megfelelő rangot Szentendre művészeti neve­zetességeit, kulturális értékeit nagyon sokan ismerik. A Du- na-parti város sportja viszont az elmúlt időben nem eleget, s neun kellően hallatott magá­ról. Ennek megváltoztatása jegyében hívták össze tegnap a városi s.portaktívaülést a ta­nács dísztermébe. Dr. Baráth Endre, az MSZMP városi Bizottságának első titkára köszöntötte a résztvevőket, sorukban. Gelen­csér Arpádné dr.-1, a megyei pártbizottság osztályvezetőjét. Írásos kis beszámoló foglal­kozik a tervekkel., Az anyagot Turcsányi Imréné, a városi pártbizottság osztályvezetője egészítette ki. Szólt a közel­múltban lezajlott sportköri közgyűlésekről, azt hangoztat­va, hogy a város testnevelés- és sportmozgalma a járásra is kisugárzik, a két terület kölcsönhatásban van egymással. Például a kör­nyék fiataljai is ott vannak Szentendrén, az iskola tanulód sorában. Marosvölgyi Lajos• városi tanácselnök, aki maga is részt vett az írásos beszámoló ösz- szeállkásában, hangoztatta, a hibák feltárásával igyekeznek az utat kijelölni. — Az oktatási intézmények­re döntő feladat vár — mon­dotta többek között. — Már itt be kell oltani a fiatalokba a sportolás szeretetét, hiszen így ez később is igényük ma­rad. Az úszás és a vízisport fejlesztése mellett igen fontos az atlétika megfelelő rangra emelése, * természetesen „elengedhetet­len a leghasznosabb tömeg­sport, a természetjárás kisaé- l€SÍt'és<6. Fábián Pál (PEFÉM) hozzá­szólásában a korábbi véle­ményt támogatta; ő maga diák­korában jegyezte el magát a turizmussal. A minőségi sport fejlesztése is a tennivalók sorába tarto­zik. Többen is szóltak az után­pótlás-nevelésről, s ennek fon­tosságáról, egyebek között ar­ról, hogy a Kossuth KFSE if­júsági és serdülő labdarúgó- csapata NB-s klubok együtte­seinek társaságában csoportja végén kullog. Babos István, KKFSE sport- kö4 elnöke a többi hozzá­szólóihoz hasonlóan, örömmel üdvözölte a kezdeményezést, az ötéves sportterv pontjait, amelyek, mint mondotta, össz­hangban vannak az egyesület céljaival. A sportlövőszak­osztály A-kategóriás eredmé­nyeihez az új létesítmények is segítenek. Egyebek között egy gyorstüzelő és két futóvad- lövő pálya készült. A még jobb eredmények elérése ér­dekében a helyi egyesületekkel — így a Szentendrei Petőfivel — és iskolákkal közösen oldják meg az utánpótlás biztosítását. Gelencsér Arpádné dr., a me­gyei pártbizottság osztályveze­tője is nagyon hasznosnak ítélte a tanácskozást, a részt­vevők felszólalásaiból őszintén kicsendült az a vélemény: a sportmozgalmat, a testkultúrát féltik, annak javításán, fej­lesztésén fáradoznak, s nem egy sportágra, a labdarúgásra szorítkoztak. Vajon miért most tartották az összejövetelt, miért nem korábban? — Dr. Baráth End­re zárszavában erre a több­ször elhangzott kérdésre így válaszolt: — Most érkeztünk újabb periódushoz, újabb öt­éves tervszakaszhoz, s most értek meg a feltételek. A résztvevők javaslata alap­ján nem várnak öt esztendeig, a tervidőszak befejezéséig a munka értékelésével, hanem már másfél-két év múlva ösz- szejönnek számvetésre. Az aktívaülés hangulata, tenni- akarása is előlegzett bizonyí­ték arra; szép eredményekről adnak majd számot. Reitter László Megyei totóeredmények 1. Bem SE—DÉLÉP 2. Építők—KKFSE 3. Váci Izzó—Szegedi D, 4. Érd—ÉGSZÖV 5. Kartal—Iklad 6. Pilis—Dunavarsány törölve 7. Perbál—Fót 2 8. Gödöllő—D. Kőolaj X 9. Ráckeve—CVSE 1 Három telitalálat A totó 10. játékhetén három pá­lyázó ért el 13 + 1 találatot, egyen­ként 506 ezer 846 forint nyere­ménnyel. A 10 darab tizenhárom találatosra egyenként 240 085 forint jut. Tizenkettes 234, tizenegyes 2549, tízes 18171 darab akadt. Nyeremények egyenként: 6840. 2549, illetve 128 forint. Totóredmények: X, X,& X, X, 1* 2, X, 2, X, 1» 3« If X, 1. Pilisen csak 45 percig tartott.. Két döntetlen és egy ferge­teges győzelem, így végződött a labdarúgó NB II. 23. for­dulója a Pest megyei csapa­toknak. A KKFSE döntetlent ért ed az Építők SC-vel szem­ben és ugyanígy végződött a Váci Izzó és a Szegedi Dó­zsa találkozója is. A Bem SE — minden bizonnyal sokáig emlékezetesnek maradó mér­kőzésen — legyőzte a DÉLÉP SC csapatát. Kossuth KFSE—Építők SC 1-1 (1-0) Népliget, 250 néző. V.: Bub- rik. KKFSE: Varga — Ku­szánk, Szabó, Polonyi, Ste­fanies, Flórián, Schaf fér, Tóth, Kotul, Gáspár, Csikós. Régi futballigazsógoík mai helyes­ségét mutatta be a két együt­tes. A szentendreiek a legis­mertebb tan — miszerint a gólhelyzeteket nem lehet büntetlenül kihagyni — tö­kéletes előadását produkálták. A 10. percben szerzett ven­dégtalálatig (Flórián tálalt a gólszerző Kotul elé), már há­rom kecsegtető helyzet ma­radt ki. A „ziccer-licit” aiz egész első félidőben folyta­tódott — egyoldalú Kossuth- fölénnyel. A második játék­rész hetedik percében 17 mé­teres szabadrúgásból egyen­lített az Építők. G.: Kotul. Jó: Polónyi, Flórián, Schaffer, KotuL R. F. Bem SE—DÉLÉP SC 4-0 (2-0) Cegléd, 1200 néző. Vezette: Bogyó. Bem SE: Bata — Ágh,' Borsányi, Olajos, Nahószky — Krómer, Morvái, Horváth — Krisztin (Fekete), Mózner, Hájer (Zsidó). Az első félidőben a job­ban játszó Bem SE két szép góllal szerzett vezetést. Szü­net után 4 DÉLÉP mér töb­bet támadott, de vérszegény próbálkozásait nem kísérte si­ker. A hajrában újra a ha­zaiak percei következtek, akik 4-0 után akár még több­ször is betalálhattak volna a kapuba. Góllövők: Mózner (2), Morvái, Horváth. Jók: Olajos (a mezőny legjobbja), Mózner, Krómer. U. L. Váci Izzó—Szegedi Dózsa 2-2 (2-0) Vác, 3500 néző. V.: Szabó. Vác: Pálinkás — Gere, Strausz, Schumann, Adám — Valuch, Varga, Szolnoki — Király (Mojzer a 72. percben), Labdarúgó-táblázatok NB II Megyei bajnokság Középcsoport 1. Aranykalász 2. Érd 19 15 19 11 2 6 2 48-16 32 2 46-17 28 1. SZEOL AK 23 12 7 4 41-23 31 3. ÉGSZÖV 19 10 7 2 39-16 27 2. Ganz-M. 23 11 8 4 45-29 30 4. D. Kőolaj 19 8 8 3 27-13 24 3. Bem SE 23 10 8 5 45-30 28 5. Dömsöd 19 7 9 3 37-21 23 4. KSC 22 11 6 5 32-23 28 6. Fót 19 8 5 6 32-27 21 5. palassagy. 23 12 4 7 37-30 28 7. Dunavarsány 18 7 7 4 21-19 21 6. Pénzügyőr 23 9 9 5 28-26 27 8. Dunakeszi 18 8 3 7 27-19 19 7. Budafok 22 9 8 5 36-27 26 9. Kartal 19 5 9 5 18-16 19 8. Vác 23 7 11 5 42-34 25 10. Göd 19 4 10 5 20-23 18 9. Szegedi D. 23 11 2 10 47-33 24 11. Vácszentl. 19 7 3 9 19-28 17 10. Szfv. MÁV 23 8 8 7 31-34 24 12. Cegléd 19 5 6 8 21-26 16 11. KKFSE 23 7 8 8 33-30 22 13. Pilis 18 6 2 10 24-39 14 12. BVSC * 22 8 6 9 26-32 22 14. Sülysáp 19 4 5 10 21-30 13 13. Építők SC 23 7 6 10 27-39 20 15. Gödöllő 19 3 7 9 22-43 13 14. 22. Volán 23 6 7 10 33-40 19 16. T.márton 18 4 4 10 16-29 12 15. Dorog 23 6 7 10 23-32 19 17. Iklad 19 4 3 12 26-51 11 16. Bo. Spartacus 23 7 4 12 23-54 18 18. Perbál 19 2 6 11 15-46 10 17. DÉLÉP SC 23 6 6 11 29-46 18 A félbeszakadt Pilis­-Dunavar­18. Dunaújv. Ép. 23 5 7 11 27-33 17 sány. s az elmaradt Dunakeszi— 19. BKV Előre 23 4 9 10 17-38 17 Tápiószentmárton mérkőzést nem 20. Oroszlány 23 4 7 12 23-34 15 számítottuk be. Czanka, Sipőcz. Az első fél­időben a váciak irányították a játékot, s hogy milyen ered­ményesen, azt a 22. és 40. percben lőtt gólok bizonyít­ják. Az első 11-esiből esett: Ző- di szabálytalankodott... A büntetőt Strausz rúgta a há­lóba. Több remek helyzete is volt a hazai csapatnak, s aztán végül egy, a 40. percben góllá is érett. Czanka Király­hoz továbbította a labdát, aki a jobb felső sarokba bom­bázott. A’ szünet után — a szurkolók nagy szomorúságá­ra — fáradtabban játszottak a hazaiak, s a 66. percben Pipicz labdája * megremegtette Pálinkás kapujának hálóját Az egyenlítő gólt pedig Koz­ma lőtte a 85. percben. G.: Strausz (11-es), - Czanka, illet­ve Pipicz, Kozma. Jó: Strausz, Czanka, Schumann. / A megyei labdarúgó-bajnok­ság vasárnapi, tizenkilence­dik fordulójának programjá­ban kilenc meccs szerepelt, ennyi mérkőzés kezdődött te­hát el, de csak nyolc fejező­dött be... — A Pilis—Duna- varsány mérkőzés ugyanis fól- beszaikadt... így az elmúlt hetihez képest kicsivel meg­változott a tabellán az állás. Érd—ÉGSZÖV MÉDOSZ 0-0 Érd, 2 ezer néző. V.: Bo­kor. Óvatosan labdázgattak a csapatok, talán mert a hul­lámos ófalui pályán tengeri­betegségtől tartottak a fiúk. A nézők azonban így sem csalódtak, hiszen a hosszú tél után végre zavartalanul nap- íürdőzhettek. Olykor azért a meccsre is oda kellett fi­gyelni: az első félidőben Sín­ké kapufadöngető lövése, á második játékrészben pedig Tátrai távoli kapásbombája (Roczikó remekül védett) va­lóban tapsot érdemelt. A két érdi kísérlet között az ÉG- SZÖV-nek is akadt helyzete, ám Selenka és Kónya labdá­jának a hazai kapus, Fellegi könnyűszerrel megálljt pa­rancsolt. Még az érdi Hor­váth nak volt egy különleges alakítása: a középhátvéd egy közeli fá tetejére rúgta a játékszert — a rosszmájúak biztatták is: menjen fel ér­te... Jó: Bokor játékvezető (a mezőny legjobbja), vala­mint Boros és Gálvölgyi, ill. Palicskó. Pirisi. (Hegyi) Sülysáp—Tápiószentmárton 2-1 (1-0) Űri község, 400 néző. V.:dr. Varga. Gyors hazai gól vezet­te be a találkozót, amelyet végig hazai fölény jellemzett. Bár a 18. percben Berecz ki­állítása miatt megfogyatkozott a hazai gárda. A vendégcsa­pat mezőnyben jól játszott, de kapura kevés veszélyt je­lentett, nem sokkal befejezés előtt szépített. G.: Berecz, Andriadesz, ill. Halmi. Va­lamennyi hazai játékos di­cséretet érdemel lelkes játé­káért, elsősorban Zima (a me­zőny legjobbja) Andriadesz, Motolai, Űl. Laczkó és 111 tűnt ki. Dömsöd—Vácszentlászló 4-0 (2-0) Dömsöd, 600 néző. V.: Fe­kete L. Ezt a meccset is gyors hazai gól vezette be. A szebbnél szebb támadásokat vezető gárda, nagyobb arány­ban is nyerhetett volna. G.: Máté (2), Straub E., Aszalai. Jó: Schneider, Máté, ilL Tóth, dr. Rab, Tóth J. (Tud.; Üj Lajos.) Kartal—Iklad 3-0 (1-0) Kartal, 600 néző. V.: Bállá. A két sízomszédvár találko­zóját hazai fölény jellemezte. A jobb erőben levő házai gárda nagyobb arányban is győzhetett volna. G.: Ma- gony (11-esből), Szabó, Ur­ban. Jó: Nagy J. (a mezőny legjobbja), Gábor, Urbán, ill. Ecker D., Agócs. (Tud.: Sin- kó István.) Fót—Perbál 3-0 (1-0) Perbál, 200 néző. V.: Nagy. Közepes iramú mérkőzésen a képzettebb Fót biztosan győ­zött a mezőnyben egyenrangú, de kapura kevés veszélyt je­lentő Perbál ellen. G.: Be­csei, Bódi, Staudinger. Jó: Keller (a mezőny legjobbja), Csiszár, Becsei, ill. Szegedi, Faragó. (Tud.: Bélik Pál.) Gödöllő—Dunai Kőolaj 0-0 Gödöllő, 300 néző. V.: Vára- di. A sáros, mély talajú pá­lyán elsősorban a védelmek jeleskedtek. Mindkét csapat igen jó erőben volt, a hazai gárda közelebb állt a győze­lemhez. Jó: Kustra, Horváth, Kolozs, Tamás, ill. Nagy, Eleki, Sági. v Dunakeszi VSE—Göd 0-0 Dunakeszi, 800 néző. V.: Kál­mán. Dunakeszi végig fö­lényben volt. Hónoimszor a kapufát találták el csatáraik, akik sok helyzetet kihagytak. A vendégeknél, Gere kapus­sal az élen, a védelem jeles­kedett, támadósara gyengél­kedett. A 80. percben a du­nakeszi Szilágyit kiállították. Jó: Asztalos, Bodó, Horváth, Sólyom, ill. Gere (a mezőny legjobbja), Vamyoczki. Murá­nyi, Mészáros. (Tud.: Solymo- si László.) Pilis—Dunavarsány 1-0 (félbeszakadt) Pilis, 500 néző. V.: Oláh. A 41. percben Erdős talála­tával góllá érett a hazai fö­lény, amely a szünet után már nem folytatódhatott. Csi­kós Pál tudósítónk így tá­jékoztatott a történtekről: a szünetben, a levonuláskor, a játékoskijárónál az egyik vendógsportoló azt jelezte, hogy megütötték. A varsá­nyiak nem megfelelő hang­nemben beszéltek a bíróval, közülük egy labdarúgó a ki­állítás sorsára jutott. A má­sodik félidőre a bíró ismételt kérése ellenére sem álltakká, így a meccs félbeszakadt Aranykalász SE—Ceglédi VSE 5-0 (3-0) Ráckeve, 800 néző. V.: Lá­zár. A lendületesen kezdő ha­zai csapat potyaízű góllal a 10. percben vezetéshez ju­tott. Cegléd a 12. percben li­est hibázott, melyre a hazai csapat a 20. és 40. percben góllal válaszolt. A második játékrészben- óriási iramot diktálva egy kapura ját­szott a Ráckeve, és az 55., valamint a 78. percben újabb gólokat ért el. A fiatal ceg­lédi csapat lelkesedése kevés­nek bizonyult az ötletesen és jól játszó hazaiak ellen, G. Csordás (2), Takács, Barta, Ligeti. Jó: Csordás, Bodoki, Ligeti, illetve JuráLS, Zágon és Kovács Sándor. (Tud.: Józsa László.) APRÓHIRDETÉSEK ÁLLÁS Gödöllői vállalat köz- gazdasági egyetemi végzettségű, legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező belső el­őtt keres. Idegen nyel­vet beszélők előny­ben. „Hevizor 3922” jeligére a Felszabdu- lás téri hirdetőbe. Pest környéki terme­lőszövetkezet jogi vagy közgazdasági egyetemi végzettséggel és legalább 5 éves ter­melőszövetkezeti gya­korlattal rendelkező munkatársat keres igazgatást osztályve­zetői munkakörökbe, Budapesttől 45 km-re. Jelige: „Kiemelt ka­tegória 3993" a Felsza­badulás téri hirdetőbe. A Szentendrei járási ÁFÉSZ szakképzett boltvezetőket, eladó­kat, pénztárosokat ke­res felvételre. (Idény­boltokba nyugdíjaso­kat is!) Jelentkezés: a kereskedelmi főosz­tályon Szentendre, Ró­mai-sánc u. 3 _____ Mu nkatársakat felve­szünk belvárosi köz­pontunkba az alábbi munkakörökben: áru­forgalmi eladó, gyors- gépíró, textilkezelő, számlaellenőr, köny­velő, szakképzett há­lózati ellenőr (rend­szeres vidéki kiszál­lás)), továbbá monori raktárházunkba mér­legképes bizonyít­vánnyal rendelkező adminisztrációs veze- zetőhelyettest. Pályá­zatokat fizetési igény megjelölésével „Élel­miszer Nagykereske­delem 3939” jeligére a Felszabadulás téri hirdetőbe kérjük. A gombai Fáy András Mgtsz — B kategóriás — pályázatot hirdet főkönyvelői állás be­töltésére. Feltétel: egyetemi, főiskolai végzettség, minimum 5 éves főkönyvelői gya­korlat. Jelentkezés: írásban, részletes ön­életrajzzal a termelő- szövetkezet elnökénél. Cím: Gomba, Bajcsy- Zsilinszky u, 1. ADÁS­VÉTEL Gödöllő, Kandó Kál­mán utca 47. szám alatti 50 négyzetméter területnyi lakrész el­adó vagy kiadó kerí­tek ________________ Bu dapesttől 30 kilomé­terre, 4-es főút mel­lett, 32-es kilométer­táblánál, nagy tanya sürgősen eladó. Vasad, II. kerület, 123. Kon­czi,________________ To tálkáros féléves La­da 1200 eladó. Érdek­lődni 657-630 telefonon du. fél 5 után._____ Mo nori-erdőn, Rózsa utcában 150 négyszög- öles telek eladó. Ér­deklődni : Monor., Schönmann u. IV. 4. Kassainé.___________ Elad ó Moszkvics 408- as személygépkocsi le­járt műszakival. Ér­deklődni szombat dél­től, vasárnap ötig. — özv. Bárdi Béláné, Gödöllő, Munkácsy Mihály út 4. 2100. Belső ellenőri mun­kakörbe számviteli fő­iskolai vagy mérleg­képes könyvelői vég­zettséggel és gyakor­lattal rendelkező mun­kavállalót felvételre keresünk. Munkathe- rápiás Intézet Pomáz, Mártírok u. 22. Asztalos szakmunká­sokat keresünk fel­vételre igényes export bútorgyártási terület­re. Cím: Bp. X., Ma­láta u. 31. Tel.: 574­299 személyzeti vez. II. kategóriás szövet­kezet felvételre keres számviteli vezető mun­kakör betöltésére mér­legképes oklevéllel és legalább 10 éves ve­zetői gyakorlattal ren­delkező szakembert, valamint raktári anyagkönyvelő mun­kakörbe közgazdasági szakközépiskolai vég­zettséggel rendelkező dolgozót. Cím: Bp. X., Maláta u. 31. Tel.: 574- 299 személyzeti vez. Gépészeti szakközép- iskolát végzett férfi munkaerőt meós mun­kakörbe, férfi betaní­tott munkásokat for­gácsoló munkára fel­vételre keres a Kőbá­nyai Szerszámkészítő ISZ Gödöllő, Mátyás kir. u, 83. _________ LA TI Közös Vállalat felvételre keres vil­lanyszerelő, szoba- festő-mázolő, autó­szerelő szakmunkáso­kat. valamint állatgon­dozókat. Jelentkezés a munkaügyi osztá­lyon Gödöllő, Tán. estes Mihály út. _____ Ok tatási igazgatóság felvesz megbízható, szorgalmas takarító­nőt. Jelentkezés: Bp. XIV., Amerikád u I. em. 14. _________ Mag ánosok, közüle- tek, figyelem! Vállal­kozó kedvű, gyakorlat­tal rendelkező fiata­lok elhelyezkednének mezőgazdasági, Illetve állattenyésztői felada­tok elátására mgtsz, áll. gazd. vagy magá­nosoknál. Érettségivél, szakmával, hivatásos (ABC) jogosítvány- nyal rendelkezünk „kölcsönös előnyök PmH 29 225” jeligére a kiadóba. Pest megyei Telepü­léstisztasági Kommu­nális Vállalat felvesz változó munkahelyre nehézgépkezelőket, valamint építőipari munkára segédmunká­sokat. — Jelentkezés Öcsa. Némedi út. Te­lepvezetőnél _______ Diósdi telepünkre rak­tári kisegítőt felve­szünk. Bér megegye­zés szerint. Jelentke­zés: Diósd. Kőbányai út 10 ÉKKSZÖV. Semmelweis Orvos- tudományi Egyetem Orthopaediai Klinika (Budapest XI.. Karoli­na út 27. 1602) felvé­telre keres szakkép­zett vízvezeték-szere­lőt. Jelentkezés: a gazdasági vezetőnél. Péteriben 300 négy­szögöl építési telek el­adó. Érdeklődni: Pé­teri, Ady E. u. 22. Eladók; színes gyer­mekágy szivacs mat­raccal, mély babako­csi, összecsukható gyerekkocsi, kis gye­rekasztalok. Érdeklőd­ni du. 5 óra után: Nagykőrös, Farka» u. 5/a, I 3. ___________ Kék színű ablakos ba­bakocsi eladó. Nagy- kőrös. Regős u. 57. Félig kész munkagép eladó. Nagykőrös, ör- kényi u. 35 Kőházl. Olasz gyártmányú iker sportkocsi eladó. Nagy­kőrös, Gát u. 4. Fo­dor. ___ Oj ajtó, ablakok re­dőnnyel régi áron el­adó. Nagykőrös, Rá­kóczi út 28._______ Él etjáradékért nyara­lót vagy annak minő­sülő családi házat ven­nék, 50 000 Ft kp. + havi részlet. Minden megoldás érdekel. Dr. Boros, Nagykőrös, Gát u. 2._______________ ZSUK­ból átalakított 20 mázsa teherbírású Pannónia motorral meghajtott munkagép eladó. Érdeklődni le­het: Nyársapát (Ugyer). Csücsök dűlő 12. szám 2712 Balog Ferenc._____________ Díszfácánok eladók. — Petries Imre, Monor, Dózsa Gy, u. 69/a. Eladó Duna-kanyarban (sürgősen) 2x3 szobás ikerház. Szuterén ipa­rosnak, raktárnak, ipari árammal. Törten, Sződliget, Vörösmarty u. 39,______________ Töb b évre kiadnám kertemet, 60 db termő almafával, beépített permetező berendezés­sel együtt. Érdeklőd­ni Vasad, Fetőfl u. 101, Juhászné. ______ Ny araló Tiszakécskén eladó. Cim: Máté Gyu­la, Cegléd, Szabadság tér 7, Eladó 2 szoba össz­komfortos lakás kert­tel, melléképülettel. Nagykőrös, Tavasz 1. Tanya eladó 840 négy­szögöl területtel. — Nagykőrös, Kálmán- hegy 14, Labáthné, Kis ház sürgősen el­adó. Nagykőrös X., Dugonics u. 12. Érdek- lődnl egész nap. Eladó 2X2 szobás két család részére kiala­kított összkomfortos, központi íűtéses csa­ládi ház. Hozzátar­tozik az épülettől különálló utcai üz­lethelység. Cím: Ceg- léd, Széchényi út 93. 400-as telek szoba, konyhával, melléképü­letekkel (viz bent) megosztva is sürgősen eladó. Albertirsa, Szö- vetség utca 63, szám, Vác, Felsőtürökhe- gyen 200 négyszögöl zártkert — áron alul — eladó. Telefon: Vác, 10-263. _________ Be költözhető kis ház eladó. Cegléd, Bacsó Béla utca 20. Cegléden családi ház a városban nagyon szép helyen, 600 négy­szögöl kerttel, eladó Érdeklődni: Cegléd, Damjanich utca 36. szám alatt. Telefon: 10- 995. Eladó ZX Wartburg tolótetős friss műsza­kival. Érdeklődni le­het: Cegléd. Déli út 80. szám.___________ Cegléden Alkotmány utca 3. számú 6 szo­bás családi ház ga- rázssal eladó. Ér­deklődni lehet: Ceg­léd, Ősz utca 20. szám alatt. Nagykőrös központjá­ban eladó 4 szobás, komfortos családi ház. beköltözhető. VI.. Der­kovits 13,__________ _ Eladó jó állapotban lévő Duna oldalkocsi. Érdeklődni lehet Ceg­léd, Kossuth Lajos ut­ca 2. szám. Eladó ház Nagykőrös. Fűzfa u. 6. Érdeklődni Eötvös u. 26. Patay. Jó forgalmú termény- bolttal Cegléd, Orosz­lán utoa 25. és Török Ignác utca 31. számú ház eladó. _________ Üj fo rgalmi rendszá­mú Wartburg de luxe személygépkocsi, 1984. februárig érvényes műszakival eladó. Ma­jor Ferenc, Tápiósző- lős, Kun Béla utca e. 2769. ______ Elad ó sürgősen város­hoz két kilométerre állattartásra alkalmas tanya, gyümölcsössel, nagy istállóval. Orosz ebtenyésztő, Cegléd XII. kér. Mikus dűlő j60. sz. Használt cserép eladó. Monor, Baross G. u. 17. sz.______________ A következő papíripa­ri gépeket keresem megvételre — motoros- tárcsás szeletelő, szá­rító berendezéses mo­toros festő, motoros mélynyomó henger. A gépek javításra szo­rulók is lehetnek. Ár­megjelölést kérek „Papír 001 391” pécs, Sallal utcai hirdetőbe. Vasbográcsot keresek megvételre 4—8 literig. Nem zománcost, nem lemezt. Gortva Oszkár. Gödöllő, Rónai D. u. 8 2100, ______________ Fr ancia mondén ga­lambok minden szín­ben, egy tételben 259 Ft/db és egy 3 éves pávakakas eladó. Nagykőrös. Alpári út 9. sz. _____________ Na gykőrös, Zsíros dű­lő 18. számú tanya sürgősen eladó, 892 négyszögöl területtel. Eladó kisebb csaló ház, nagy kerttel, épí­tési lehetőséggel, ivó­vízzel. Nagykőrös X-, Zsolt u. 2. és egy Skoda gépkocsi. Dunakeszin 3 szobás családi ház, 160 négy­szögöles telekkel, be­költözhetően eladó. Érd.: Dunakeszi, KöL csey u. 17,_________ Tá zerdó dűlőben Jő állapotban levő 600 n.-öl zárt kert eladó. Érdeklődni lehet: Nagykőrös Cl. kér. Szőlő u 1. sz. alatt. Eladó háromkerekű betegszállító kerékpár. Nagykőrös X. kér. Szultán u. 4,'sz. Cegléden, a fürdőhöz közel 3 szobás, kom­fortos családi ház. gyümölesöskerttel sza­badkézből eladó. Meg­egyezéssel, 2 szobás, gázfűtéses, I—II. eme­leti öröklakásra cse­rélhető. Érdeklődők leveleit kérem „81—82” jeligére a Hírlapkiadó Vállalat kirendeltsé- ségére Cegléd, Teleki utca 30. VEGYES Kötéstanítást vállalok egyénileg saját gépe­men. Varga, Bpest, Pf.: 705. 1356. Nagykőrösön jó minő­ségű zárt kert bérbe kiadó. Arany János u. 25. sz. Elcserélném Budapest VI., Népköztársaság u. 35 sz. IV. emeleti, 3 szoba komfortos, ut­cai, telefonos, tanácsi lakásom Nagykőrösön családi házra. Érd.: T.: 215-560._________ Nyeremény color Star színes televízió ófcadó. Tel.: 362-777. Keresek olyan meg­bízható nyugdíjas sze­mélyt, aki vásározó kereskedőt el tudna hordani személygép­kocsival. Megkeresést: Nagykőrös, Postaíiók: 23. sz. címre. _______ K 3-as paradicsom, fehérözön paprika, sa­láta. zeller és egyéb palánták cserépből kaphatók. Előjegyzé­seket felveszek: Bu­dafok, Ady Endre u. 91. Kovács.

Next

/
Oldalképek
Tartalom