Pest Megyi Hírlap, 1980. június (24. évfolyam, 127-151. szám)

1980-06-20 / 143. szám

2 A PEST MEGYEI HÍRLAP MELLÉKLETE TV-FIGYEI Ó (Folytatás az 1. oldalról) zett lereagáló (megemésztő, minősítő) ankétot rendezne, amint azt az azóta visszavo­nult Jolánka működésének tárgyában oly sikeresen meg- cselekedték. Karsaiék. Ki tudja miért, de a pantomim nemigen látszik meghonosodni e hazában. Kí­sérletek ugyan történnek ar­ra, hogy ezt a testmozgással, taglejtéssel helyzeteket. sőt sorsokat megelevenítő pódium­műfaj népszerűvé váljon, ám — próbálkozásra próbálkozás — a jelzett miliő nem látszik megfelelőnek Sajnálattal kell nyugtáz­nunk, hogy a legeslegújabb pantomimprodukció, mármint a Karsai Rt. sorozatban köz­vetített televíziós műsora sem sikerült úgy, hogy végre elé­gedetten csapkodhatta volna a kezét a néző. Kevés volt ebben a helyzetgyakorlatos- diban az ötlet, s ugyanígy hiányzott belőle a mímusok- nál elengedhetetlen testi fe­gyelem (Magyarán: túlgri- maszkodtak számos epizódot.) FÓt. Néhány percig a fóti tájakra tekinthettünk a kedd esti Tv-híradóban. Mármint a MAFILM helyi telepére, ahol most az a híres-nevezetes fo­cifilm rögzítődik Petének és más világhírességeknek a köz­reműködésével. Eltekintve a kétségkívül iz­galmas látványtól, öröm volt hallani, miszerint a Menekü­lés a győzelembe című histó­ria készítői fölöttébb elége­dettek a körülményekkel. Szakemberek állnak rendel­kezésükre, és a szükséges technikai eszközökben sincs hiány. Jó partner az említett cég — s ezt hálás dolog nyug­tázni. Akácz László Televízió DERRICK NSZK bűnügyi filmsorozat. A szökevény nyomában. Rendező: Theodor Gradier. A fiatal ügyvédet felesége éle­téért érzett aggodalma kergeti két­ségbeesett tettének elkövetésére. Fegyvert csempész be a börtön­be egyik ügyfelének ... Adás: szombat június 28., 1. műsor: 20.05. Televízió KASIMAI PARADICSOM Francia—japán dokumentum­film. Irta és rendezte: Yann Le Masson és Bénié Deswarte. A kis falu zárt világa még őrzi a régi japán vidéki élet hagyo­mányait. A rohamos fejlődés azonban Kasimát is eléri, a trösz­tök hamarosan óriási gyártelepet építenek, amely nemcsak a tájat alakítja át, hanem az ott lakókat is új életmód elfogadására kény­szeríti. Adás: csütörtök, június 28. I. műsor: a.30. KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: A második gazdaság. 8.55: Színes népi muzsika. 9.44: Lúd­anyó meséi. — I. Tótfalusi Ist­ván átdolgozása német zeneszer­zők muzsikájával. 10.05: MR 10—14. Loránd István: Himnusz a béké­ről. 10.41: Händel: Imeneo. Ope­ra két részben. 11.39: Az elmés, nemes Don Quijoite de la Man­cha. Miguel de Cervantes Saaved­ra regénye folytatásokban. XVII. rész. 12.35: Törvénykönyv. 12.50: Kapcsoljuk a Magyar Nemzeti Ga­lériát. Hangverseny délidében. 13 50: Nótacsokor. 14.43: Arcképek a német irodalomból. 15.10: Di- mitr Petkov operaáriákat énekel. 15.28: Zsákbamacska. 16.05: Be­mutatjuk új Goldmark-felvótelein- ket. 16.35: Falusi hangverseny 17.07: Vita a könyvtáros-képzésről. 17.32: Tolnay Klári és Mensáros László filmdalokat énekel. 17.45: A Szabó család 19.15: Népzenei Han­gos Újság. 19.57: Közép-amerikai kérdőjelek. 20.27: Haydn: e-moll szimfónia. 20.49: Meggyűrűztek. 22 25: Tíz perc külpolitika. 22.35: Régi híres énekesek műsorából. 22.56: Meditáció. 23.06: Emil Gi- lelsz zongorahangversenye a Ze­neakadémia nagytermében. 0.10: Szigeti Edit táncdalaiból. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Polkák fúvószenekarra 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Társalgó. 10.36: Zenedélelőtt. 12.33: Melódia­koktél. <3 30: Éneklő ifjúság. 14.00: Kettőtől hatig .. . 18.00: Tip-top parádé. 18.33: Palcsó Sándor nép­dalokat énekel, Keszthelyi Pál fu­rulyázik. 19 00: Magyar zene réz­fúvókra. 19^20: Tanulmányok az életmódról. Könyvismertetés. 19.30: Csak fiataloknak! 20.33: Derűre is derű. 21.02: Örökzöld dallamok. 21.52: A csavargók. Részletek Zieh­rer operettjéből. 23.1#.: Gyulai Gaál János szerzeményeiből. 3. MŰSOR 9.00: Mother Goose’s Brood. Da­lok, játékok angolul. 9.15: Orosz és szovjet szerzők müveiből. 4J.45: Külpolitikai könyvespolc. 11.05: Dzsesszfelvételekből 11.40: Men- delssohn-müvek. 12.35: Gluck ope­ráiból. 13.35: Modern írók portréi. 13.51: Brahms: f-moll szonáta. 14.28: A hamburgi Monteverdi kórus Montevcrdi-felvételeiből 15.10: Ze­nekari muzsika. 16.50: Labarintus. 17.05: Új kamarazene felvételeink­ből. 17.30: Harminc perc alatt a Föld körül. 18.00: XIX. századi operákból. >19.05: Zene — korabeli hangszerekkel — XIV/12 rész. 20 06: Egy kis romantika. Kaffka Mar­git verse. 20.30: A popzene híres szerzőpárjai. 21.10: Az Amadeus- vonósnégyes lemezeiből. 22.08: Ma­gyar zeneszerzők TELEVÍZIÓ 16.10: Hírek. 16.15: Gólyavári esték. XIII/II. rész. 16.50: Nyugalmunk ér­dekében. 17.20: Mi lesz belő­lük? . . 17.55: Reklám. 18.00: A Horizont szerkesztőség műsora. 18.25: Vitamúsor. 19 00: Reklám. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti me­se. 19.30: Tv-híradó. 20 00: Anna Karenina. Magyarul beszélő an­gol tévéfilmsorozat. X/8. rész. 20.55: Dialógus Magyarul beszélő szovjet film. III. (befejező) rész. 22.10: Unokáink is lakni fogják?! 22.50: Tv-híradó 3. 2. MŰSOR 16.00: A. Gelman: Visszajelzés. Tévéjáték (ism.). 17.05: Krúdy: Bolondok kvártélya. Tévéfilm. (ism.). 18.30:' Galgóczi Erzsébet: Használt koporsó. Tévéfilm. (ism.) 19.30: Egymillió foltos hangjegy. A Gúnya együttes műsora (ism). 19.50: Jutalomjáték. Körmendi Já­nos vidám estje (ism.). 21.10: Tv- híradó 2 21.30: Egészségünkre! 21.40: Dzsesszkiubb, Szeged 1980. POZSONYI TV 9.04: Vaskéz (ism.). 17.35: Tudo­mány és technika. 13.40: Autósok, motorosok. 19 30 és 22.00: Híradó. 20.00: Spartakiádkrónika. 20.10: Gyilkosság kötelesség teljesítés közben. Szovjet film 22.35: A ré­gi és a modern japán zene. 2. MŰSOR 21.00: Petr Spaleny zenés műsora. 22.35: Moszkva, az olimpia jegyé­ben. KOSSUTH RÄDIÖ 8.25: Szocialista brigádok akadé­miája. 8.54: Olvasólámpa. 9.04: Ma­gyar előadóművészek kamarazene- felvételeiből. 9.45: Kis magyar néprajz. 10.05: Kökőjszi és Boboj- sza. Török Sándor meseregénye. 10.24: Fecskék és fruskák. Arthur Ransome regénye, folytatásokban. 10.49: Válaszolunk hallgatóinknak. 11.04: Thomas Beecham vezényli a Royal Filharmonikus Zenekart. 12.35: Hangulat jelentés. Riport. 12.55: Operaslágerek. 13.25: örök­zöld dzsesszmelódiák. 13.50: Nem születünk katonának. Konsztantyin Szimonov regénye. 15.34: Kamara­zene. 16.10: Kritikusok fóruma. 16.20: Külföldről érkezett... 16.40: Kocsár Miklós műveiből. 17.07: Eco-mix. 17.32: Lehár operettjei­ből. 20.25: Népdalok az Alföldről. 20.53: Új opcralcmezeinkből. 22.25: Tíz perc külpolitika. 22.35: Az ope­raközvetítés folytatása. 23.45: Nó­ták. 0.10: Sanzonok. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Az MRT gyermekkórusa énekel. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Idősebbek hullámhosszán. 9.28: A 04, 05, 07 jelenti. 10.00: Ze­nedélelőtt. 11.30: A Szabó család. 12.00: Énekszóval, muzsikával. 12.33: Tánczenei koktél. 13.20: Má- riássy Judit jegyzete. 13.30: Labi­rintus. 14.00: Kettőtől négyig ... 16.00: Fordulók a líra történetében. 16.40: Fiataloknak! 17.30: ötödik sebesség. 18.33: Népdalkörök or- szágszerie. 18.53: A példa. 100 éve született. Helen Keller. 19.20: Nem zavarok? 19.45: A beat kedvelői­nek. 20.33: Kíváncsiak klubja. 21.23: Koós János hangversenye. 22.13: Nóták. 23.15: Gilbert és Mes­sager operettjeiből. 3. MŰSOR 9.00: Dalok, játékok, oroszul. 9.15: Komán művészek operafelvé­teleiből. 10.00: Bécsi klasszikus muzsika. 11.05: A Dunánál. 11.25: A 20. miskolci dzsesszhétvége fel­vételeiből. 12.00: Handel-művek. 13.07: világhírű karmesterek leme­zeiből. 15.00: Operafinálék. 16.02: Lassus: Sacrae lectiones ex pro- pheta Job. 16.51: öt földrész ze­néje. 17.00: Lionel Rogg Bach- és Liszt-orgonaműveket játszik. 17.52: Anneliese Rothenberger operaáriá­kat énekel. 19.45: Külföldi tudóso­ké a szó. 20.00: Gulyás Márta zon­gorázik, Éder Pál hegedül, Hor­váth László klarinétozik. 20.34: Új­donságainkból. 21.14: Irodalom a gyorsuló időben. 22.07: Haydn: e- moll szimfónia. TELEVÍZIÓ 9.00: Tévétorna. 9.05: óvodások filmműsora. Kisfilm-összeállítás. 9.25: Delta (ism.). 9.45: Nyugal­munk érdekében, ön mitől ideges? (ism.). 10.15: Anna Karenina. 8. rész (ism.). 11.10: A varázslat vilá­ga. illuzionisták találkozása a pá­rizsi Olympia színpadán (ism.). 15.40: Hírek. 15.45: Stop! Közle­kedj okosan! 15.55: Maigret fel­ügyelő. Francia bűnügyi ítlmsoro- zat: „Felicia”. 17.15: Reklám. 17.20: A nyelv világa. 18.05: Falujárás. Riportmüsor. 18.45: Tíz perc ifjúság. 18.55: A közönségszol­gálat tájékoztatója. 1Ü.00: Rek­lám. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Hat év történelem. 18. rész: Berlin el­este. 20.45: Varázsfuvola. Mozart operájának svéd tévéfilmváltozata. 2^.55: Tv-híradó, 3. 2. MŰSOR . 16.00: Suksin: Sértés. Tévéfilm (ism.). 17.35: Bertha Bulcsú: A fürdőigazgató. Tévéjáték (ism.). 18.35: A Tv Zenés Színháza (ism.). 18.50: Egy ház a körúton. Kabaré- történet. II. rész (ism.). 20.05: Pró­bafelvétel. A Színház- és Filmmű­vészeti Főiskola harmadéves hall­gatóinak műsora (ism.). 20.30: Un­ser Bildschirm. — A mi képer­nyőnk. 20.50: Tv-híradó, 2. 21.10: Állunk szolgálatára. Tisztázzuk! 2L30: Reklám. 21.35: Amerikai an- zix. Magyar film. POZSONYI TV 9.05: Gyilkosság kötelcsségtelje- sítés közben (ism.). 19.30 és 22.00: Híradó. 20.01: Sportkrónika. 20.10: Csehszlovákia az elmúlt 35 év­ben. 21.10: Zenés műsor. 21.30: Kati. Tévéjáték. 2. MŰSOR 20.00: Anna. Cseh filmvígjáték. 21.35: Zenés műsor. KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: Fúvósesztrúd. 8.45: Szerpen­tin. 9.44: Muzsika Zsuzsika meséi. 10.05: Hobbi. — Dominó. 10.35: Jan- dó Jenő zongorázik. 11.24: Népi el­lenőrök. Riport. 11.39: Az elmés nemes Don Quijote. 12.35: Szabó István: Hazulról — odáig. Könyv­szemle. 12.45: Zenemúzeum. 14.29: Mindenki könyvtára. 15.10: Dalok a Fáklyavivők című hanglemezso­rozatból. 15.28: Zsákbamacska. 16.05: Daloló, muzsikálj tájak. 16.13: A Rádiószínház híradója. 17.07: Körmikrofon. 17.32: Arturo Toscanini vezényli az NBC szim­fonikus zenekarát. 19.15: Diák- könyvtár hangszalagon. 20.16: Vi­lághírű zongoraművészek. 21.23: Vörös Sári nótákat énekel. 21.40: Adottságok — lehetőségek a Pápai Állattenyésztési és Takarmányo­zási Szolgáltató Vállalatnál. 22.15: Sporthíradó. 22.25: Tíz perc kül­politika. 22.35: Angol madrigálok. 22.50: Elmélet és gazdaság. A vál­lalati növekedés. 23.10: Anyegin. Részletek Csajkovszkij operájából. 0.10: Régi magyar dalok. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Lehoczky Éva opcrettdalo- kat énekel. 8.20: Tíz perc külpoli­tika. 8.33: Népzenei hangos újság. 9.13: Slágermúzeum. 10.00: Zene­délelőtt. 12.33: Mezők, falvak éne­ke. 12.55: Kapcsolás a győri kör­zeti stúdióba. 13.25: Ifjúsági köny­vespolc. 13.30: Borgulya András —Csukás István: Paoírsárkány. 14 00: Válogatott perceink. 16.35: Idősebbek hullámhosszán. 17.30: Segíthetünk? 18.33: Hétvégi pano­ráma. 19.55: Slágerlista. 20.33: A 04, 05, 07 jelenti. 21.05: Visszatekercse- lés. 22.15: Tánczene. 22.45: Petress Zsuzsa és Feleki Kamill operett­felvételeiből. 23.15: Nóták. 3. MŰSOR 9.00: Dalok, játékok oroszul. 9.15: Olasz szerzők müvei. 10.07: jan Smidra csodálatos kalandjai. II. rész. 11.05: Richard Strauss operáiból. 12.00: Zenekari muzsi­ka. 13.45: Dzsesszfel vételeinkből. 14.30: Meyerbeer operáiból. 15.00: Hangverseny Schubert műveiből. 16.00: Zenei lexikon. 16.20: Képek a régi zene világából. 16,51: Pop­zene sztereóban. 17.54: Közép-ame­rikai kérdőjelek. 18.24: Új Bach- lemezeinkből. 19.05: Háború és béke. Prokofjev kétfelvonásos ope­rájának közvetítése a Moszkvai Nagyszínházból, hangfelvételről. Közben: 20.43: Sugárözön. 21.07: Az operaközvetítés folytatása. TELEVÍZIÓ 16.45: Hírek. 16.50: Stop! Köz­lekedj okosan! 17.00: Reklám. 17.05: Csak gyerekeknek! Kisfilm-össze­állítás. 17.45: Tévébörze. 17.55: Te­lesport. Visszapillantás a labdarú­A PEST MEGYEI HÍRLAP MELLÉKLETE 3 CSÜTÖRTÖK gó Európa-bajnokságra. 18.35: Ki figyel oda? Riportmüsor. 19.CO: Reklám. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Koko, a beszélő gorilla. Francia dokumentumfilm. 21.00: A szavan­na urai. — Francia rövidfilm. 21.30: Zene, zene, zene. Zenei körkép. KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: A „Vitámét” és társa. 8.35: Örökzöld dallamok. 9.25: Kaffka Margit versei. 9.30: óvodások mű­sora. 10.95: KókOjSzi é-3 Boöojsza. Török Sándor meseregénye. 10.23: Fecskék és fruskák. Arthur Ran­some regénye folytatásokban. 10.48: Hidas Frigyes—Gál Zsuzsa: Győzelmes ének — kantáta. 11.00: Gondolat. 11.45: Erika Köth ope­raáriákat énekel. 12.35: Hétvégi panoráma. 13.57: Nem szüiciünic katonának. — II. r. Konsztantyin Szimonov regénye. 15.10: Magva­rán szólva... 15.25: Magyar elő­adóművészek. 17.10: Ránki György: A varázsital, vagy a halászok há­borúsága — balettkomédia. 17.35: Láttuk, hallottuk. 18.00: A Szovjet­unió népeinek zenéjéből. 19.15: A Leningrádi Filharmonikus Zenekar hangversenye. Közben: 19.47—20.07: Nemzetközi éremművésztelep Nyír­egyházán. 20.41: Színes népi mu­zsika. 21.30: Csináljuk együtt! 22.15: Snortbíradó. 22.25: Tíz perc külpolitika. 22.35: Flaviano Labo operaáriákat énekel. 22.59: A vál­ság filozófiájától a konszenzus szociológiájáig. 23.10: Alessandro Scarlatti és Domenico Scarlatti müveiből, ott): Szedő Miklós ope­rettdalokat énekel. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Murgács Kálmán nótáiból. KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Lányok, asszonyok. 8.52: Jubilál a Gyermekkórus! 10.05: Epizódok a magyarországi opera- játszás történetéből. íl.CO: Behár György: Boleró. 11.07: Rádiószín­ház. 12.20: Zenei anyanyelvűnk. 12.30: Magyarán szólva... 12.45: Gáspár Cassado gordonkázik. 13.03: Kirakodóvásár. 14.03: Kiha­ló mesterségek. 14.13: A lipcsei Hanns Eisler kórusfesztivál műso­rából. 14.30: Péter Pál hetében. 15.05: Új zenei újság. 15.40: Kal­már Magda népdalokat énekel. 13.00: 168 óra. 17.30: A hegedű vir­tuózai. 18.40: Rádiószínház. 19.10: Az Állami Népi Együttes műsorá­ból. 19.54: Nagy mesterek — vi­lághírű előadóművészek. 21.00: Sport, ritmus, zene. 22.15: A zene- irodalom remekműveiből. 22.53: Fidelio. Részletek Beethoven ope­rájából. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Dzsesszfelvételekből. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: A kol­dusdiák. Részletek Millöcker ope­rettjéből. 9.45: Válaszolunk hallga­tóinknak. 10.00: szombat délelőtt. 12,00: Cherbourg! esernyők. Rész­letek Legrand filmzenéjéből. 12.33: Jó ebédhez szól a nóta. 13.30: Éneklő ifjúság. 14.00: Harminc perc rock. 14.35: Orvosok a mik­rofon előtt. 14.40: Verbunkosok, nóták. 15.25: Népszerű operetíkeí- tősök. 15.56: Nem akarod meghail­KOSSUTH RÁDIÓ 7.23: Élelmiszermagazin a zöld­ség- és gyümölcsfogyasztásról. 8.10: öt kontinens hét napja. 8.26: Kálmán Imre operettjeiből. 5.3»: 22.30: Tv-híradó, 3. 22.40: Tv-tü- kör. 2. MŰSOR 16.00: Csehov: Cseresznyéskert. Tévéjáték (ism.). 18.09: Kertész Ákos: Ivasparek. Tévéfilm (ism.). 19.15: Naftalin. Holtai Jenő bohó­zata (ism.). 20.20: Alfonzó Világ­színháza (ism.). 20.45: Ürdiszkó. Szűcs Judit műsora (ism). 21.10: Tv-híradó, 2. 21.30: Kasimai pa­radicsom. Francia—japán doku­mentumaim. POZSONYI TV 14.50: Közvetítés a strahov! sta­dionból. 19.00 és 2J.00: Híradó. 20.00: Spartakiádkrónika. 20.45: A spar- takiád két napja. Tv-játék. 2. MŰSOR 20.50: Piros szalagos lányok. Finn film. 22.15: Szovjet kerékpározók. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Indulók, táncok fúvószenekarra. 9.U>3: Községi politikusok. 9.15: ze­nés játékokból. 10.00: Zenedélelőtt. 11.45: Tánczenei koktél. 12.33: Édes anyanyelvűnk. 12.38: Nóta­muzsika. 13.15: A gyermekrádió új zenei felvételeiből. 13.30: A zene titaa. 14.00: Ketioiö-1. ötig ... 17.00: Szóból ért az ember. 17.30: ötö­dik sebesség. 18.33: A hanglemez­bolt könnyűzenei újdonságai. 15.55: Hose Marie. Részletek Friml ope­rettjéből. 19.35: Nem mondhatom el senkinek. 20.00: Félóra népzene. 20.33: Iránytű. 21.33: Nem mond­hatom el senkinek. 22.05: Sanzon- estek a Magyar Rádióban. 23.15: Slágerduettek. 3. MŰSOR 9.00: Dalok, játékok oroszul. 9.13: Ivan Petrov operaáriákat énekel. 9.53: Kamaramuzsika. 11.05: Zenekari muzsika. 13.07: A puínoki kastély lakói. 13.30: Char- pentier: Louise. Négyfelvonásos opera. Közben: 14.58—15.08: Szabó lűtvun: líazuirol — odáig. Könyv­szemle. 16.35: A háborúnak vége. Zelk Zoltánnal beszélget Kabde- bó Lóránt. 17.05: Tip-top parádé. 17.35: Wilhelm Kcmpff zongorázik. 78.19: Évszázadok mesterművei. 19.05: 20.:o felé. 19.40: A dzsessz történetéből. 20.20: Eszmecsere — irodalmi hanglemezekről. 20.50: Baritonáriák. 21.12: Haydn-müvek. TELEVÍZIÓ 9.50: Lottósorsolás. 15.55: Hírek. 16.00: Házasság — boldogság? gatni? Sumonyi Zoltán rádiójáté­ka. 16.33: Pophullám. 17.42: .. . ak­kor kérem a munkakönyvem! 18.00: Lelátó. Zenés sportmagazin. 19.30: Szivárvány. 21.35: IfJ. Sánta Ferenc népi zenekara játszik, László Annie nótákat énekel. 22.00: Szombat esti diszkó. 23.10: Slá­germúzeum. 3. MŰSOR 7.30: Szlovák nyelvű műsor. 8.08: Magyar szerzők müveiből. 8.34: Turandot. Részletek Puccini ope­rájából. 9.22: zenekari muzsika. j.0.00: Töltsön egy órát kedvencei­vel! 11.05: A kamarazene kedve­lőinek. 12.23: 20CO felé. 13.05: Or- mándy Jenő vezényli a Philadel­phiai Szimfonikus zenekart. 15.00: Huszonöt perc beat. 15.25: Délutá­ni hangverseny. Közben: kb. 16.00 —kb. 16.10: Kritikusok fóruma. 16.45: Kaffka Margit versei. 16.50: Sarolta. Részletek Erkel operájá­ból. 17.44: Népek között. 18.14: Századunk mesterműveiből. 19.05: Müvészlemezek. 20.01: Olimpiai irodalom — irodalmi olimpia. 20.31: Slágerlista. 21.06: Mozart: Zaide. Kétfelvonásos daljáték. 22.36: Napjaink zenéje. TELEVÍZIÓ 9.00: Tévéíorna (ism.). 9.05: Csak gyerekeknek. Kisfilm-összeállítás. 9.30: Régi zeneszerszámok. 6. rész: Vonóshangszerek (ism.). 10 OO: Természetbarát (ism.). 10.20: Hat év történelem. 13. rész: a Balkán­tól Bécsig (ism.). 11.05: Pulzus. Könnyű, zenei panoráma (ism.). 14.30: Nyugalmazott ezredes, szov­jet film. 16.00: idesüss! Ajánló­Csehszlovák film. 16.55: Természet- barát. Turisztikai magazin. 17.15: Csali. Ilorgászötperc. 17.20: A Mó­ra Ferenc iviu^cuíii (ism.). 18.Oü: Reklám. 18.05: üt perc meteoroló­gia. 18.10: Az Országházból jelent­ük ... 19.03: Reklám. 13.10: Té­vétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Terefere. Szóra­koztató műsor felnőtteknek. 21.15: Kockázat. 21.45: Fiatalok órája. 22.45: Delta. Tudományos híradó, wj.iő: Tv-hiradó, 3. 2. MŰSOR 16.00: Szabó Magda: Kiálts, város. Tévéjáték (ism.). 17.15: Mesterházi Lajos: A Zebegényiek. Tévéfilm (ism.). 18.30: Déry Tibor: Talpsí- mogató. Diákesiny egy felvonás­ban (ism.). 19.05: Diszkó, diszkó (ism.). 19.40: Üt dudás, egy csár­dában (ism.). 29.40: Pulzus. Köny- nyü, zenei panoráma. 21.20: üt perc metcoroiogia (ism.). 21.Zó: Tv- híradó 2. 21.45: „Domaházi he­gyek között.” 4. rész. 22.35: Icíó a magánéletre Francia film (lö éven felülieknek!) POZSONYI TV 9.25: A spartakiád két napja (ism.). 19.30 és 22.00: Híradó. 21.50: Sparlakiádkrónikák. 22.30: Joseph Balsamo. Francia film. 23.30: A komikus vUága. 2. MŰSOR 20.00: Romulus és Remus. Olasz kalandfilm. 21.45: Női magazin, n. 22.25: A Karlovy Vary-i filmfesz­tiválról. műsor gyerekeknek. 16.25: Nyitott boríték. 16.55: Hírek. 17.00: Uge- tővérseny. 17.40: Hétköznapok ana­tómiája. 8. rész: Az utánzás. 18.10: .•jak, városok, emberek. A bá­doghegy. 18.40: Reklám. 18.50: Egy­billió fontos hangjegy. A Karthá­gó együttes műsora. 19.10: Tévé­torna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv- híradó. 20.00: Vers mindenkinek. Szabó Lőrinc: Semmiért egészen. :0 03: Derrick. NSZK bűnügyi filmsorozat: A szökevény nyomá­ban. (16 éven felülieknek!) 21.05: A X. veszprémi tv-találkozó díj­kiosztó gálaestje. 22.35: Tv-híradó, 1. 22.45: Heloise és Abelard. Ma­gyarul beszélő francia tévéfilm. 2. MŰSOR 16.55: Reklám. 17.05: Gólyavári esték. 12. rész: A nagy változá­sok korszaka — a XX. század szü­letése. 17.40: A magyar dráma 30 éve. Szakonyi Károly: Adáshiba. cvéj^ték (ism.). 19.30: Tv-híradó. Cl: Zenés nyári esték: Ránki Tvörgy: romádé király új ruhája. Az opera tévéváltozata (ism.). 21.25: Tv-híradó, 2. 21.35: Holnap fölkelek, és leforrázom magam. Magyarul beszélő csehszlovák film. POZSONYI TV 14.50: Spartakiád 1980. Közvetítés az ünnepi megnyitóról. 19.30: Hír­adó. 20.00; Spartakiádkrónika. 20.40: Csak egyszer élünk. Film. 21.55: Sporthírek. 22.10: örökzöld dallamok. 22.55: Rachel veszély­ben. Angol bűnügyi film. 2. MŰSOR 20.00: NDK zenés műsor. Televízió AZ UTOLSÓ VÖLGY Amerikai film (1969). Irta és rendezte: James Clavell. A harmincéves háború poklából menekülő tanító, Vogel elé hihe­tetlen látvány tárul: kies, békés völgy, mesébe illő képe. Ezen a helyen ideig-óráig még a halálos ellenségek is megbékélnek egy­mással, míg aztán az utolsó völgy is hadszíntérré válik. Adás: vasárnap, június 29., 1. műsor: 20.05. >v^ Rádió KETTŐTŐL ÖTIG ... A rádió kívánságműsora. Műsorvezető: Poór Klári és Ulbrich András. A műsorban hiánycikk-kereső, tanácsadó és információs szolgálat működik. Telefonszáma: 139—024. Hív­ható az adás alatt és más­nap 10.00—12.00 óráig. Adás: hétfő, június 23., Pe­tőfi rádió: 14.00. Televízió HÉLOÍSE ÉS ABÉLARD Francia tévéfilm. Rendező: Jacques Trébouta. Pierre Abélard, a XII. század­ban élt filozófus nevét Heloise-zal átélt szerelmi regénye örökítette meg. Sorsuk lázadás a konzerva­tív korszak ellen, az emberi élet teljessége és a szellem szabad­ságvágya nevében. Adás: szombat, június 28., 1. műsor: 22.46. Televízió AMERIKAI ANZIKSZ Magyar film (1976) Rendezte: Bódy Gábor. A film főszereplője, Fiala Já­nos, történelmi alak, a 48-as sza­badságharcban őrnagy, térképész, műszaki ember. Egy ideig emig­rációban élt Bemmel együtt Alep- póban, majd a magyar menekül­tekhez csatlakozva részt vesz az 1865-ös amerikai szecessziós há­borúban, az északiak oldalán. Fiala és barátai, Boldog kapi­tány, és Vereczky főhadnagy há­rom különböző sors, három kü­lönböző jellem ... Adás: szerda, június 26., 2. mű­sor: 21.35—23.05. Televízió Magyar Múzsa. „A szépet minden szeplötől őrizd!” Virág Benedek emlékezete. 10.69: A két flamingó Madarász — I. rész. Takács Fe­renc dokumentumjáteka. 11.14: Vasárnapi koktél. 13.60: Rázós úton. Bajor Nagy Ernő Írása. 13.10: Legszebb stúdiófelvételeink­ből. 14.38: Rádiólexikon. 14.18: Eli­sabeth Schwarzkopf opercttfelvé­teleiből. 14.40: Pillantás a nagy­világba. 15.14: Mendelssohn: III. „Skót” szimfónia. 15.52: A zsidó háború. Lion Feuchtwanger regé­nye. III. rész. 17.10: Erdélyi Sán­dor Írása. 17.20: Opera-müvészieme- zek. 18.45: Diákkönyvtár hangsza­lagon. 20.00: A Rádió Dalszínháza. Offenbach: Eljegyzés lámpafény­nél. Egyfelvonásos operett. 20.50: DIALÓGUS A szovjet film a Szovjetunió a Német Szövetségi Köztárszs kapcsolatainak alakulását és ' lágtörténelmi jelentőségű esem nyeit idézi fel, a II világhő őr. követő évektől Leonyid Brc: nyev legutóbbi, 1978-as bonni J togatásáig. Adás: hétfő. Június 23., 1. mu sor: 18.25.

Next

/
Oldalképek
Tartalom