Pest Megyi Hírlap, 1980. február (24. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-23 / 45. szám

6-mam> 1980. FEBRUAR 23., SZOMBAT Ötvennégy csapat a kupaporondon DARTVONAL izönyára, a nyájas olvasó is örömmel telt szívvel böngészte végig a délutáni új­ság minapi tudósítását a Cag­liari—Magyar válogatott mér­kőzésről. A megtévedt szurkoló ugyanis a 2-1-es vereséget kö­vetően könnyen kudarcra gon­dolhatott volna, ám a kedélyes Írás nyomán világossá vált előtte: szó sincs fiaskóról! Megerősítette mindezt Szepesi György, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke is, mondván: „Az itáliai edzőtáborozás kitű­nően bevált. Lassú javulás mu­tatkozik ...” Megvallom őszin­tén, nagy kő esett le a szí­vemről. Olyannyira megnyu­godtam, hogy még az Ascolitól elszenvedett 4-3-at, a tizenkét perc alatt kapott négy gólt sem vettem a telkemre. Igaz, hogy a vereségeket klubcsapatok, méghozzá nem éppen Európa- hírű együttesek mérték leg­jobb (?) labdarúgóinkra, ám ha a vezetés sikeresnek ítéli a tú­A tavaszi labdarúgó-rajt előjátékát évről évre kupa- mérkőzések jelentik. így lesz ez most is, vasárnap kezdődik az MNK megyei selejtezője. Huszonhét találkozó szerepel a műsoron, 17 megyei első osztályú csapat járási együt­teseknél szerepel a Dömsöd erőnyerő. Itt döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú jut tovább, míg a járásiak egymás közötti meccseit, „pontosztoz­kodás esetén” kétszer 15 per- ces hosszabbítás, ha ez sem dönt, 11-es rúgások követik NB 11-es csapataink csak ké­sőbb kapcsolódnak be-a küz­delembe, hiszen ők vasárnap már a tavaszi második fordu­csoport: Bp. Vasas Izzó—Dunake­szi VSE (Tábor u.. 14, Bodó), Kos­suth KFSE—Jánoshalma (Szent­endre, 14. Urbán), Bem SE—Esz­tergom (Cegléd, 14, Szávó), Váci Híradás—Ganz-MAVAG (14, Lau. bér). A megyei MNK-selejtező első fordulúja. A mérkőzések 14 érakor kezdődnek, az elölállők otthoná­ban: Piliscsaba—Vecsss (Tinnyén, B. Tóth), Fót—Aszód (Szabó K.), Verőcemaros H.—Veresegyház (Nagy J.), Mogyoród—Dunakeszi SE (Kapitány), Túra—Tápiószecső (Lázár), Sóskút—Gyál (Soós), Isa- szeg—Pilisvörös vár (Temesvári). Gyömrő—Zsámbék (Kedves), Nagykovácsi—Szigetújfalu (Bállá), Erdőkertes—Dunavarsányi Petőfi (Töreki). Dunavarsányi KSK—Per­bál (Hídvégi). Tápiószele—Ceglédi VSE (Kiss E.), Tápiószentmárton— ÉGSZÖV (Gál), Kóspallag—Gödöllő (Toldi), Újszilvás—Iklad (Oroshá­zi), Szigetszentmiklósi TK—Buda­örs (Vasas), Hernád II.—Sülysáp (Újlengyelben, dr. Varga), Tóal­más—Vácszentlászló (Silye), Ha­lásztelek—Kerepestarcsa (Horváth G.), Pilisszentiván—Göd (Horváth J.), Kiskunlacháza—Dunai Kőolaj (Tóth T.), Ocsa—Kartal (Csönge), Nyáregyháza—Szentendre (Ivádi), Kakucs—Pilis (Ináicson, Schő­men). Letkés—Ráckevei Aranyka­lász (Halász). Vácduka—Érd (An­gyal) , Felsőpakony—Szokoly a (Szendrő). Országos Ifjúsági Kupa. ' Váci Híradás—Videoton (10.30). SAKK. Megyei II. osztályú CSB. Ocsa—Hévízgyörk. Pilis—Mali­novszkij SE, Gaigamácsa—Ráckeve, Maglód—Túra, Dabas II.—Mecha­nika SK, Aszód—Törökbálint (a mérkőzések vasárnap délelőtt lesz­nek az elöl állók otthonában). rát, mi okom lenne kételkedni ebben? A higgadtságot köl­csönző nyilatkozat óta min­denesetre vállvetve harcolok (persze, csak szóban) azokkal szemben, akik elhamarkodot­tan úgy ítélnek': az idézett „lassú javulásból’’ csupán a lassú az igaz.., Tj'riedmannak, a Váci Hír- adás labdarúgójának sze­rencséje van a Budafokkal. Az apró termetű csatár ugyanis ebben az évadban nem keve­sebb, mint három pontot csent el a Promontor utcaiaktól, ősszel ő rúgta a Vác—Buda­fok találkozó egyetlen gólját, s a két NB 11-es együttes leg­utóbbi összecsapásán is Fried­mann érte el az egyetlen (és pontot jelentő) Pest megyei ta­lálatot. S ami különösen ér­dekes: a gólszerző augusztus­ban és most is csak az utolsó pillanatban került a csapatba, igaz, a hirtelen kapott bizal­mat busásan meghálálta. A si­keres beugrásokat örömmel fo­gadták a Híradás háza táján, a szurkolók és a szakemberek legföljebb annyit jegyeztek meg: vajha minden csapattal szemben,ilyen kedvező lenne a Friedmann-féle mérleg ... Hegyi Iván lót vívják. Csupán a Dunakeszi játszik vendégségben, a másik három a, pályaelőny birtoká­ban győzelmi eséllyel lép pá­lyára. SZOMBAT ATLÉTIKA. Az országos fedett­pályás felnőttbajnokság első napja (Olimpiai Csarnok, 9.30, 15.15). KÉZILABDA. Az Óbuda Kupáért. Férfi ifjúsági mérkőzés a Kőér utcában, 14.20: Elektromos—Pest megyei ifjúsági válogatott. KOSÁRLABDA. NB II. Férfiak, Sárbogárdi Videoton—GEAC (15.30). Sí. Megyei futó- és biatlonbaj­nokság (Kisinóc és Nagyhideg- hegy között, 11). VASÁRNAP ASZTALITENISZ. Sziget Kupa­verseny (Tököl, 10). ATLÉTIKA. Az országos fedett- oályás felnőtt-bajnokság második napja (Olimpiai Csarnok, 9.30 és 15.15). BIRKÓZÁS. Országos ifjúsági, második korcsoportos szabaidfogá- sú verseny (Szigetszenitimiklós, 10.30). KÉZILABDA. Férflmérkőzések a Kerék utcában az Óbuda Kupáért, 10.40: TF—Dunakeszi (A-csoport). 14.25: Budakalász—Dunai Kőolaj (B). 15.20: Csepel—SziLasmenti SK Csömör (A). 18.05: Ü. Dózsa—Iklad (A). Két női ifjúsági találkozó is lesz: 12.35: Közért—Pest megyei ifjúsági válogatott. 13.30: Váci For­te-Postás. KOSÁRLABDA. NB II. Nők. Gyógypedagógiai Főiskola—Monori SE (Landler Jenő út. 12). LABDARÚGÁS. NB II. Közép­A Pest megye bajnoka címért Látványos csaták Cegléden Telt ház volt a Pest me­gye bajnoka címért folytatott ökölvívó csapatbajnoki mér­kőzéssorozat ceglédi első for­dulóján. A nézők sokszor jobban látták (?) az esemé­nyeket a vezetőbírónál, fő­ként, ha az hazai versenyzőt büntetett... Két ízben a ve­zetőbíró meg is állította a mérkőzést és csak Dávid Fe­rencnek, a CVSE edzőjének határozottsága tette lehetővé, hogy a szurkolók valóban a versenyzőknek szurkoljanak. Tóháti Lászlónak, a Pest megyei Ökölvívó Szövetség főtitkárának megnyitó szavai után 14 pár lépett a szorítóba. Óriási küzdelem jellemezte az ifjúsági korcsoportban a Dzsudzsák—Pákozdi mérkőzést. A Csepel autós Dzsud­zsák érett, higgadt öklö- zésével, pontos ütéseivel győzte le az állandóan ro­hamozó Pákozdit. Sajnos a ceglédi fiú, aki ser­dülő korában az ökölvívás egyik nagy ígérete volt, rend- szertelen életmódja és az ed­zések hiáánya miatt a harma­dik menetben csak szédelgett a szorítóban. Hatalmas adok-kapok jel­lemezte a felnőttek küzdelmé ben a Deák (Óbuda Tsz 3E) —Halmi (CVSE) mérkőzést. Két meneten keresztül mindent megpróbált a vasutas fiú, ha­talmasakat ütött, állandóan támadott. Deák sokszor ügye­sen bújt ki előle, hogy az­tán pontos egyeneseivel te­kintélyt szerezzen maginak A harmadik menet döntött az óbudai fiú javára, és ekkor Halmit már csak azért illette elismerés, hogy „kibírta” a három percet. Az est eseménye volt a né­hány évet kihagyott Dobi András (Óbuda Tsz SE) visz- szatérése a ringbe. Első mér­kőzésén nagyon nehéz ellen­felet kapott, a volt ifjúsági félnehézsúlyú országos bajnok, tóth Menyhért személyében. Tóth hatalmas ütésekkel kez­dett, ám Dobi ügyes elhajlá­sokkal, félrelépésekkel és az ezek utáh indított hatalmas jobb- és balhorgokkal, egye­nesekkel törte meg a rohamo­zó ceglédi fiú lendületét. Cso­dálatos mérkőzés volt, a nézők hosszan tartó tapssal köszönték meg a színvonalas csatát, ame­lyet végül is Dobi nyert meg. A fiatalabb korosztályok­ban főként a Csepel autósok technikás, látványos vívása, míg a felnőttekében az Óbu­da Tsz kemény öklözői dön­tötték el az összecsapások többségét, amelyeket Horváth István, a magyar ökölvívó­válogatott edzője is megte­kintett. A győztesek Serdülő II. korcsoport: Gra- di, Krizsa, Zakar (Csepel Autó), Rakusz (Monor), Fe­kete (CVSE). Ifjúságiak: Stiller L. (Mo­nor), Dzsudzsák (Csepel Autó), Bándi (Óbuda Tsz SE), Ja­kab (CVSE). Felnőttek: Tóth P. (CVSE, Rajkai (Monor), Baráth, Deák, Dobi (Óbuda Tsz SE). Boros Miklós Birkózószőnyegen Csepelen, országos kötöttfogású úttörő-viadalon a B-kategóriában a Pest megyei Támadi (Ceglédi VSE), Stummer (Cs. Autó) és Marsa István (Nagykőrösi Kini­zsi) révén három második helyet szereztek. Borbély (Cs. Autó) har­madik lett súlycsoportjában. Jászberényben a Kelet területi kötöttfogású felnőtt-bajnokságon Pest megyeiek a következő ered­ményeket érték el. 48 kg: 2. Mécs István (Nagykőrös), 3. Laki (CVSE). 62 kg: 3. Kecskés Géza (Nagykőrös), 74 kg: 1. Győri János, 2. Galambos, 3. Talapka (valamennyi CVSE). Szombathelyen országos serdülő­viadalon súlycsoportjában Czikó (Cs. Autó) végzett az élen. Cousins göteborgi formában A göteborgi Európa-bajnok- ságon végképp befutott Robin Cousins nyerte a férfi műkor­csolyázás olimpiai aranyérmét. Az angolok kiválósága a sza- badonválasztott gyakorlatot megelőzően még hátrányban volt, ám tartalmas kűrjével a pontozókat is meghódította. A birák (egy kivétellel) 5,8—5,9 között értékelték Cousins pro­dukcióját, s ez elég volt szá­mára az elsőséghez. A végeredmény: 1. góbin Cousins, 2. Jan Hoffmann (NDK), 3. Charles Tickner (Egyesült Államok). APROHIRDETESEK „Központi Oktatási Intézmény” felvételre keres takarítónőket, kertészeti segédmun­kást, ablaktisztítót. A munkakör betöltésé­hez erkölcsi bizonyít­vány szükséges, amit a munkahely szerez be. Jelentkezés sze­mélyesen. Bp., XIV. kér Ajtósi-Dürer sor 19. szám alatt a Gondnokságon. _______ „K utató Intézet gya­korlattal rendelkező méhészeket alkalmaz gödöllői és leányfalui kísérleti telepein. Munkásszállást bizto­sítunk. Jelentkezés le­vél útján, vagy sze­mélyesen: ATK. Állat­tenyésztési Kutatóin­tézete. Gödöllő Áll. te­lepek. Méhészeti Osz- tály vezetőjénél.” ÉRD VÁROSI TA­NÁCS Építőipari Költségvetési Üzeme felvételre keres: épí­tőipari művezetőt, építőipari • technikust ’(építőipari felmé­résben, számlázásban jártas). Jelentkezés: Érd, VI., Diósdi út 69. sz. Telefon: 45— 645, 45—610. EMU-csúcseszterga 25 000 forintért eladó. ,Cím: Varga. Felsős jd, "Huba utca 7. ________ Gö döllőn kétszobás OTP-öröklakás eladó. János u. 8, Molnár. Gyökeres ezüst luez thuja fenyő eladó. Nagykőrös, Batthyány 2. ____________________ Zá rt kertet vennék Budapesttől 60 km-ig elhanyagolt is érde­kel. ..Kb. 200 négy­szögöl 190 868” jeligé­re Budapesti Felsza­badulás téri hirdető­be. Lada hétvégi házzal, Gödöllőn 350 n.-öl te­lek eladó. Béres, Gö­döllő, Szabadság tér 29/B. Tel.: 731, vagy 163—683. összkomfortos 55 négyzetméteres lakás, beköltözhetően eladó. Érdeklődés: 17 óra után: Vác, Lomb ut­ca 19. UR forgalmi rendszá­mú 353-as Wartburg Tourist eladó Monor, Széchenyi u. 49. Eladó kétszobás log- giás 56 négyzetméter alapterületű öröklakás Gödöllő, Mosolygó Antal £/a. IV. em. 12. Eladó Monoron egy fél házrész, két szoba, konyha, veranda, 180 négyszögöl telekkel. Érdeklődni Merényi Józsefné Monor, Kos­suth L. u. 148. Két szoba konyhás ház, mellékhelyiségek­kel készpénz + OTP- átvállalással eladó. Megtekinthető bármi­kor: Nagymaros, Mar­tinovics utca 95. ______ Ké tszoba konyhás, kamrás, azonnal tJe- költözhető ház, mel­lékhelyiségekkel, 200 négyszögöles szőlő gyümölcsösben eladó. Víz, villany van 1 Buszmegálló a ház előtt. Sződ, Dózsa György út 62. Med­gyesi._________________ Mo noron kétszintes családi ház eladó. Ki­fut István u. 15. Érd: 15 óra után.__________ Ké tszer 200 négyszögöl telek eladó. Monor, Cucor út végén. Ér­deklődni lehet: Mo­nor, Vörösmarty u. 6. délután 4-től 8-ig, Ma­gócsi Lajosnál._______ Gödöllő központjában háromszobás régi ház 400-as kerttel be­költözhetően eladó. Kertészkedésre kiváló, jó közlekedési lehe­tőséggel. Gödöllő, Dó- zsa György út 68. 2100. Három szoba, konyha, kamrás ház beköltöz­hetően eladó. Nyár­egyháza, Lázár u. 13. Érdeklődni lehet: Bu­dapest. 672—607-es te­lefonon, vagy szemé­lyesen n. kerület, Szilke u. 5. n. em. 11. Asztali villany-kelte­tőgép eladó. Érdek­lődni : Bénye, Szabó D. u. 49. 155 négyszögöles ház­hely közművesített ut­cában eladó. Bobály István, Aszód, Falu­járók u. 5/2. CT-es rendszámú Wartburg—351. ÍO'OOO forintért eladó. Ér­deklődni: Bag műve­lődési központ A ZÖLDÉRT ceglédi kirendeltsége február 5-től a piac téren megnyitotta táp-termény szakboltját, ahol takarmánykiegészíts és phylaxia cikkeket is forgalmaz teljes választékban: Eri^—6 Tikofurán Viton Hemogén Phylapollvlt Fermin—6 Dovlt Sulfamix stb. Mindennemű tüzlelő- és építőanyag, csem­pe, mettlachi, kerá­mia padlóburkoló, fü rdöszoba-be rende­zések, nyílászáró szerkezetek nagy vá­lasztékban kaphatók. Rákoscsaba, Pécell út 7S. Veszek 1,5 tonnáig be­zárólag platós teher­gépkocsit. Cegléd. Szolnoki út 3. Tele­fon: 10—833, __________ Vá c, Büki sor 6. szám alatt levő kertes ház­rész eladó. Érdeklődni lehet minden szombat délután és vasárnap. ROKKANTSÁGI NYUGDÍJAS, Illetve MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉ­GŰ férfiak 198«. már­cius 10-ig előfelvétel- lel is jelentkezhetnek az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet­ben induló ' REHABI­LITÁCIÓS SZAK­MUNKÁSKÉPZÉS. RE. A mechanikai műszerész szakmun­kásképző- (átképző) tanfolyamra előfelvé- tellel felvett hallgatók áprilistól szakmai- gyakorlati foglalkozá­son vesznek részt tan­műhelyünkben és au­gusztus 1-től — elő­képzettségüktől füg­gően — egy-, vagy kétéves tanfolyamon sajátítják el a műsze­rész szakmát. A FOKKANTKÉPZÉS- BEN azok a 18—45 év közötti férfiak vehet­nek részt, akik esz­méletvesztéssel járó betegségben nem szenvednek, általános iskolai tanulmányai­kat befejezték és ön­álló tevékenységre ké­pesek. Felvett tanu­lóink szükség esetén ingyenes kollégiumi elhelyezésben része­sülhetnek és számuk­ra — rokkantsági nyugdíjuk megtartása mellett —, jövedelem- kiegészitést is bizto­sítunk. A felvételhez szükséges iratokat (szakorvosi Igazolás, iskolai bizonyítvány és önéletrajz) 2092 Bu­dakeszi, Erkel u. 1. Fürst Sándor Kollé­gium elmünkre kér­jük elküldeni március 10-lg. __________________ Vá cott egyedül álló személy eltartását vál­lalom, Ingatlanért. „Életjáradék is érde­kel 185 194" jeligére az Újpesti hirdetőbe. Naposcsibe vérvizs­gával. hampshlre ső- tétvörös. kenderma­gos. fehér húshibrid előneveltek Is kap­hatók. Bérkeltetést Is vállalok. Bp. XIX., Hikádé A. U. 47. 1196 Wágnerné,1 ___________ Mi ndenféle építő-, festő- és burkoló­anyag nagy válasz­tékban kapható, kis mennyiségben is. Ol­tott mész 8 kg-161. Várhidl Róbert. XTV„ Gvarmat u. 57. Tele­fon: 032-022. Nyitva: 6-18 óráig____________ Ol tott mész, csempe, mettlachi, tégla és egyéb építőanyagok nagy választékban kaphatók. Monori-er- dő Barátság u. 44. Eltartási szerződést kötnék egyedülálló személlyel lakásért, Szentendrén vagy környékén. „Közös megértés” Jeligére Szentendre, W. 1*2. Kiállítások lsaszeg környéke a magyar történelem ismert eseményei­nek színtere. A tíz éve léte­sült falumúzeum kiállítása a néprajzi emlékek, helytörténeti dokumentumok mellett híres csaták és szabadságharcok ese­ményeit mutatja be. A ter­mekben láthatók a Dózsa György vezette parasztlázadás, a török elleni és a kuruc há­ború, valamint 1848—49, 1919, 1944 helyszíni emlékei. Falutörténet. Pilisborosjenőn a Dózsa György út 18. szám alatt a néphagyományokban gazdag község helytörténeti gyűjteménye látható. A kul­csot előzetes bejelentésre a Dó­zsa György úti általános is­kolában kaphatják meg a láto­gatók. Művésztelepi galéria. Szent­endrén a Vörös Hadsereg utca 51. szám alatti házban havon­ta más-más kiállítások látha­tóak. A galéria tárlatait a város­ban élő művészek egy-egy új korszakának munkáiból állít­ják össze. Aki ide látogat, 50 művész kísérletező kedvének lehet a tanúja. A régi és az új kiállítások katalógusát a láto­gatók a helyszínen vásárolhat­ják meg. Pest megye északi csücské­ben, a Cserhát vidék erdős­dombos tájain épült négy kis­község, Ácsa, Csővár, Rád és Penc néprajzi, történelmi ér­tékeit, használati tárgyait és dokumentumait ismerhetik meg a látogatók a penci falu­múzeumban. A nyitva tartás ideje: naponta 13-tól 17 óráig, vasárnap 10-től 12-ig és 15-től 17 óráig. A nagykőrösi művelődési központban vasárnap estig még látható a helybeli eszpcranlis- ták személyes tulajdonából ösz- szeállitott gyűjtemény. A nemzetközi nyelvet beszé­lő nagykőrösiek levelezésük legérdekesebb példányait, ma­gyar és külföldi kiadású esz­perantó kiadványokat mutat­nak be a látogatóknak. Petőfi verseit, az Ember tragédiáját eszperantóul, a világirodalom ismert íróit, s a nyelv eredeti Íróinak munkáit. Ezzel akarják bizonyítani, hogy az eszperantó alkalmas a nemzetközi barát­ság erősítésére. A város esz- perantistái a közelmúltban szervezték újjá csoportjukat, s ezzel a kiállítással akarják magukra felhívni a figyelmet, s minél több érdeklődőt meg­nyerni a könnyen, gyorsan el­sajátítható mesterséges nyelv I tanulására. Műsorok Sztárpódium. Ma este 6 óra­kor az érdi városi művelődé­si központban zenés műsort rendeznek. Közreműködik: Zá­rai Márta, Vámosi János, Koós János, Csala Zsuzsa és Zentai Anna. Tavasz a télben. A gyömrői művelődési házban ma este 7 órakor kezdődik az Ikarus gyár művelődési házának mű­soros estje. — Hogy kerül az Ikarus Gvömrőre? — Együttműködési megálla­podás alapján — hangzott a művelődési központ munkatár­sának válasza. — A nagyköz­ség lakosságának többsége Bu- danestre jár dolgozni. Közülük sokan az Ikarusba. így a mű­velődési ház látogatóinak jó része a fővárosi nagyüzem dol­gozóiból kerül ki. A két mű­velődési ház vezetőségének ez a második közös rendezvénye Gvömrőn. Az első tegnap volt, amikor együttes támogatással megalakították a község nyug­díjasklubját, és megtartották az első klubfoglalkozást. A klubba is több vállalati nyugdíjas irat­kozott be. A farmosi művelődési ház­ban vasárnap este 7 órakor kezdődik a műsoros est. Ebből az alkalomból Komjáthy György és Katona Júlia ope­rettet, Baráth Sándor cigány­dalokat, Túry Dezső magyar nótát és operetteket, Németh Pál táncdalokat énekel. Ma este 7 órakor a szent- mártonkátai művelődési ház­ban fellép Talabér Erzsébet, Kállay Teréz, Hollay Bertalan és Rónay Egon. Stúdiófilmek Vácott a Madách Imre Mun­kás- és Ifjúsági Művelődési Központban ma este utoljára játsszák a Pillangó című szí­nes amerikai kalandfilm első és második részét. A ceglédi Kamara Művész Filmszínházban a Fűre lépni szabad című magyar filmet mutatják be a hét végén. A stúdiómozik szerepe, hogy a keírábban sikert aratott, a kö­zösségek és csoportok érdeklő­désére utólag is számot tartó ' vagy csak kisebb közönség ér­deklődését felkeltő művészi igényű filmeket mutassák be. Egyelőre Cegléden és Vácott tartanak ilyen kamaraelőadá­sokat. a tapasztalatok szerint sikerrel. Klubprogramok Cigánybál. Az érdi városi művelődési központban cigány ifjúsági klub alakult. Első programként bált rendeznek ma este a művelődési köz­pontban. Az ilyen rendezvény mindig érdekes eseménynek ígérkezik, s az ország bármely településén tartják is meg, nagy az érdeklődés iránta a lakosság körében is. A tóalmási művelődési ház ifjúsági klubjában ma este tartják meg a hét végi klub- foglalkozást. A szentendrei nyugdíjasok klubjának vezetősége ma este 7 órától batyusbált rendez. Muzsikáló városok. Az al- hertirsai községi könyvtárban ma ezzel a címmel rendeznek programot a zenei klub tagjai­nak. Az előadók Velence. Mi­lánó, Róma, Párizs és Kairó zenei életén keresztül mutat­ják be a különböző népek mu­zsikáját. Tánc, játék címmel a gyöm­rői művelődési ház ifjúsági klubjában vasárnap tarka klubestet rendeznek. A község fiataljai mindig színes, érdekes kluborogramot rendeznek* a művelődési ház­ban. A vasárnapi klubesten többek között rajzfilmeket is láthatnak a résztvevők. Itt ke­rül sor az elmúlt hetek verse­nyének eredményhirdetésére is. A hétvégi klubesteken rende­zők pontozzák a táncosok moz­gását. ízlését, tánckultúráját, s a pontok szerint értékes díja-. kát osztanak ki. Gyermekeknek Álarcosbál. A tápióbicskei általános iskolás gyerekek ma 14 órától tartják meg farsangi mulatságukat a művelődési házban. Mazsola, Manócska és bará­tai. Vasárnap 14 órától a váci Madách Imre Munkás- és Ifjú­sági Művelődési Központban Havas Gertrud és Békés István, az Állami Bábszínház művé­szeinek előadását láthatják a gyerekek. Ezután kezdetét ve­szi a móka: a síp- és játékké­szítés, a jelmezek felvonulá­sa., Játsszunk együtt. Szentend­rén a művelődési központban vasárnap délelőtt 10 órától a megye amatőr bábcsoportjai mutatják be műsorukat. Farsangi mulatságok Az albertirsai művelődési ház farsangi bálján ma este az U niver sál együttes szerepel. Tamburás zó mellett, Pomá - zon ma este a szerb klub tag­jai rendeznek farsangi bált a művelődési házban. Elmúlt heti számunkban már üdvözöltük a TéLbúcsúzt# ó farsangot. Azóta egyszer még havat hozott, jeléül annak, hogy nem siet. Ügy látszik, a hagyomány is tartja magát. Szinte minden községből érke­zik hír karneválokról, farsangi bálokról. A pomázi külön ér­dekessége lesz a délszláv folk­lór felelevenítése. Sváb- és rácbál. Két nem­zetiség ropja együtt ma este a táncot az érdi Bentavölgye Termelőszövetkezet székházá­ban, ahol a városi művelődési központ fúvószenekara játszik. Fúvósbál. Törökbálinton va­sárnap délután 4 órától este 10-ig ismét a művelődési ház fúvószenekara szórakoztatja, a báli közönséget. Tánc, disco Pax. A dunaharaszti József Attila Művelődési Ház táncest­jén vasárnap a község népsze­rű zenekara játszik. A farmosi lemezlovas ma este ismét Kecskés Attila lesz. Táncest gépzenére. A pilisi művelődési ház ma este 6 óra­kor kezdődő táncestjén Czövek László lesz a műsorvezető. A budaörsi művelődési ház­ban vasárnap este ismét a Keresztes—Willand duó discó- zik. Nosztalgia. Ez a címe a ceg­lédi Dózsa György ifjúsági klub ma esti discóműsorának. összeállította: Kovács T. István t

Next

/
Oldalképek
Tartalom