Pest Megyi Hírlap, 1977. július (21. évfolyam, 153-179. szám)

1977-07-15 / 165. szám

6 1917. JÜMUS 15., PÉNTEK Mandzák bronzérmes az EB-n Szófiában, a váltósúly küz­delmeivel folytatták az ifjú­sági súlyemelő világ- és Eu- rópa-bajnokságot. Ebben a súlycsoportban az ifjúsági vi­lágbajnok: Daniel Zayas (Ku­ba) 330 kg, 2. V. Talajén (Szovjetunió) 312,5 kg, 3. J. Echenique (Kuba) 307,5 kg, 4. E. Milkov (Bulgária) 300 kg, 5. Mandzák Bertalan (Ma­gyarország) 292,5 kg. EB-sor- rend: 1. Talajén, 2. Milkon, 3. Sajtótájékoztató az OTSH-ban Felkészülés Szolgára Uszoda tervek Mandzák. Ökölvívósikerek Hatnapos NSZK-beli túrá­ról érkezett; haza az Ü. Dó­zsa ökölvívócsapata. A Ztía- fehérek két mérkőzést vívtak és mindkétszer győztek. Elő­ször 2500 néző előtt, Speier- ben a helyi együttest 10:8-ra verték, holott az ellenfél gár­dájában 5 NSZK-bajnok sze­repelt. A második mérkőzést az ASV Dachau ellen • vív­ták a magyarok és 3000 néző előtt 14:6-ra verték a ven­déglátókat. Az OTSH-ban tegnap meg­rendezett sajtótájékoztatón először Lochmayer György fő­osztályvezető számolt be az augusztusban, a bolgár fő­városban sorra kerülő VIII. Universiadéval kapcsolatos kérdéseikrőL Még áprilisban született az a határozat, amely szerint a magyar főiskolások és egye­temisták kilenc sportágban képviseltetik magukat, egye­dül a férfi- és női röplabdá­ban nem szerepelnek. Az elő­zetes nevezéseket már elküld­ték, 67 nersenyszámra jelöl­tek versenyzőt. A tervek sze­rint Augusztus 21-én indul Az 1977/78. évi megyei labdarúgórajt augusztus 21-én lesz. A szövetség szomba­tig várja a csapatok nevezé­sét. A nevezési lapon az egye­sületek a sorsolással kapcso­latos kéréseiket is megírhat­ják, azt, hogy egy-egy mér­kőzés ne ütközzék más sport- eseménnyel. Jövő héten ké­szítik el a sorsolást. Több sportkör javasolta, hogy a felnőtt találkozókkal párhuzamosan ne a serdülő, hanem az ifjúsági mérkő­zéseket rendezzék. Az ifik ugyanis más párosításban, délelőttönként lépnek pályá­ra, s így az edzők nem kísér­hetik figyelemmel a közvet­len utánpótlást. Kapuvári Károly, a megyei labdarúgó-szövetség főtitkára elmondta, az augusztus végén rajtoló küzdeleftisorozat az eddigiekhez hasonlóan zaj­lik, tehát a serdülők vívják a felnőttek elömérközéseit Azért nem változtatják meg az eddigi gyakorlatot, mivel a következő ifjúsági bajnokság már új rendszerben zajlik — országosan —, így nincs ér­telme annak, hogy a mosta­ni küzdelemsorozatra módo­sítsák a programot. mintegy száztagú lesz a magyar küldöttség, amelyben helyet kapnak at­léták, birkózók, kosárlabdá­zók, műugrók, teniszezők, tornászok, úszók, vízilabdá­zók. A név szerinti jelölés még nem történt meg. Lochmayer György elmond­ta, hogy a küldöttség külön- repülővel augusztus 16-án in­dul az egy nappal később kezdődő eseményre, s augusz­tus 29-én érkezik haza. Mind a búcsúztatás, mind a foga­dás ünnepélyes keretek között történik majd. A csapat tagjai augusztus 1-től közösen készülnek, lesznek, akik Tatán, mások pedig a fővárosban. Az eddig jelentkezett orszá­gok megoszlása földrészek szernt a következő: Euró­pából 26, Ázsiából 17, Ame­rikából 11, Afrikából 16. Az előzetes jelzések szerint öt olyan ország is lesz, amelyik 300-nál népesebb csapatot in­dít, s húsz olyan, amelyik 200 fős együttessel vesz részt az Universiaden. A főiskoláa világjátékokról adott részletes tájékoztatót kö­vetően az OTSH elnökhelyet­tese, Púder János válaszolt az újságírók kérdéseire, amelyek átfogóan az egész magyar sportélettel foglalkoztak. El­mondta, hogy 1980-ig tizen­négy ötvenméteres, tizennyolc 21 méteres, és 42 más méretű fedett, vagy nyitott medence készül az országban. Az elkövetkezendő három esztendőben több nagy eseményt rendeznek Ma­gyarországon. Többek között lesz fogathajtó világbajnokság jövőre, öttusa VB 1979-ben, s ha a létesít­ményhelyzet lehetővé teszi, akkor asztalitenisz EB 1980- ban. A továbbiakban szó esett a tömegsportról, ennek egye­sületi támogatásáról, s a négy kiemelt sportág — atlétika, úszás, torna, labdarúgás — követelményrendszerének el­lenőrzéséről, fejlődésük biz­tosításáról. Magyar győzelem az örökrangadón Bár az időjárás borús, esőre hajló volt, mégis változatlanul nagy érdeklődés kísérte csütörtök délután a Margitszigeten a Hun­gária Kupa nemzetközi vízilabda­torna második napi programját. Az első mérkőzést Hollandia és Románia játszotta, s nem kis jneg- lepetésre a szerdán gyenge telje­sítményt nyújtó hollandok győzel­met arattak (10:6). Ezután került sor a magyar—szovjet örökrang­adóra, melyet Magyarország csa­pata fölényesen, 8:4 arányban megnyert. Záróeseményként az olasz és jugoszláv csapat találko­zójára került sor. Rajt a Dunakanyar Kupáért Ifjúsági kajak-kenu bajnokság A labdarúgó NS III sorsolása A Pest megyeiek a fCözépcsoportban Á Váci Forte sporttelepén ma kezdődik a hagyományos női nemzetközi kézilabdatoma a Dunakanyar Kupáért. A program gazdagodott, míg ed­dig csak ifjúságiak találkoz­tak, most felnőttek is pályára lépnek. A mezőnyt a következők al­kotják. Felnőttek: Váci Forte, Dubnica (csehszlovák), Mei­ningen (NDK-beli)—Csepel Autó. Ifjúságiak: Váci Forte, Debreceni Közútépítők, Ceglé­di Vasutas, Pest megyei ifi­válogatott, valamint a cseh­szlovák Dubnica. Ma 15.45-kor lesz a megnyitó ünnepség, s az első mérkőzésen a Váci Forte ' és a Dubnica felnőtt együttese találkozik. A küz­delmek vasárnap délben feje­ződnek be. ★ Mától vasárnapig, Szolnokon kerül sor az országos kajak­kenu ifjúsági bajnokságra. A háromnapos viadalon a buda­pesti és a vidéki bajnokság legjobbjai vetélkednek, és so­rukban szép számmal találha­tók Pest megyeiek is. Az országos szövetségben el­Mi-nt ismeretes, június 26-án félbeszakadt Monoron a Ceg- lédbercel—Kartal labdarúgó­osztályozó mérkőzés, a karta- liak hibájából. Egyik kartali néző megütötte a partjelzőt, s az incidens a nézők verekedé­sével folytatódott. A Pest me­gyei Labdarúgó Szövetség fe­gyelmi bizottsága Ceglédber- celnek ítélte a 2 pontot, a kar- taliaktól pedig két büntetőpon­tot levont. Emellett kizárta őket az 1978. és 79. évi osztá­lyozó mezőnyéből, függetlenül mondták, hogy több mint 1300 versenyző száll vízre 41 egye­sület képviseletében. Pest me­gyéből, a nagymarosiak 37, a százhalombattaiak 16 és a vá­ciak 52 egységgel képviselte­tik magukat. Ma 10 órakor az előfutamokkal kezdődik a ver­seny és délután kerülnek sor­ra az első döntők. ' Vasárnap rendezik meig a hosszú távú számokat. Jói szerepeltek a magyarok Nagyszerű eredményeket hozott Varsóban a nemzetkö­zi atlétikai viadal, s ezekből a részt vevő magyarok sem „’maradtak” ki. Eredmények: Férfiak: 1500 m: 1. Walker (Űj-Zéland, a világ idei leg­jobbja), 2. Wasilewski (len­gyel), 3. Hrenek (magyar). 3000 m akadály: 1. Huber (NSZK), 2. Mester (magyar), Gerely: 1. Csik (magyar) 77,68 m., 2. Erdélyi (magyar) 76,46 m. attól, hogy járási bajnokok lesznek-e vagy sem. A kartaliak fellebbeztek a döntés ellen. A Pest megyei Labdarúgó Szövetség elnöksé­ge hatálytalanította azt a pon­tot, amely szerint a kartaliak nem lehetnek ott a következő két esztendőben a járási baj­nokok tornáján, az osztályozón. így jövőre, ha elsők lesznek, ismét megpróbálkozhatnak az előrelépéssel. Természetesen a sportszerűség betartásával. I. forduló, Vffl. 7., 16.30: ÉG­SZÖV—Láng Vasas, Bp. Építők— Dunakeszi, Ceglédi VSE—Gyöngyös, Ikarus—Eny ing, KSC—Ganz-MA­VAG, Pénzügyőr—KTE, Bp. Spar­tacus—Auras, B.-gyarmat—Bem SE, Dunaújv. Ép.—Volán Száll., ESMTK —Perbál. II. forduló, Vin. 14., 16.30: Láng Vasas—ESMTK, Perbál—Dunaújv. Ép., Volán Száll.—B.-gyarmat, Bem SE—Bp. Spartacus, Auras—Pénz­ügyőr, KTE—KSC, Ganz-MAVAG —Ikarus, Enying—Ceglédi VSE, Gyöngyös—Bp. Építők, Dunakeszi —ÉGSZÖV. III. forduló, Vm. 21., 16.00: Láng Vasas—Dunakeszi, ÉGSZÖV—Gyön­gyös, Bp. Építők—Enying, Ceglédi VSE—Ganz-MAVAG, Ikarus—KTE, KSC—Auras, Pénzügyőr—Bem SE, Bp. Spartacus—Volán Száll., B.- gyarmat—Perbál, Dunaújv. Ép— ESMTK. IV. forduló, vin. 28., 16.00: Du­naújv. Ép.—Láng Vasas, ESMTK— B.-gyarmat, Perbál—Bp. Sparta­cus, Volán Száll.—Pénzügyőr, Bem SE—KSC, Auras—Ikarus, KTE— Ceglédi VSE, Ganz-MÁVAG— Bp. Építők, Enying—ÉGSZÖV, Gyön­gyös—Dunakeszi. V. forduló, IX. 4., 15.30: Láng Vasas—Gyöngyös, Dunakeszi— Enying, ÉGSZÖV—Ganz-MAVAG, Bp. Építők—KTE, Ceglédi VSE— Auras, Ikarus—Bem SE, KSC—Vo­lán Száll., Pénzügyőr—Perbál, Bp. Spartacus—ESMTK, B.-gyarmat— Dunaújv. Ép. VI. forduló, IX. 11., 15.30: B.­gyarmat—Láng Vasas, Dunaújv. Ép.—Bp. Spartacus, ESMTK— Pénzügyőr, Perbál—KSC, Volán Száll.—Ikarus, Bem SE—Ceglédi VSE. Auras—Bp. Éoítők, KTE— ÉGSZÖV, Ganz-MAVAG—Dunake­szi. Enving—Gyöngyös. vn. forduló, IX. 18., 15.00: Láng Vasas—Enying, Gyöngyös—Ganz- MAVAG. Dunakeszi—KTE. ÉG­SZÖV—Auras, Bp. Énítők—Bem SE, Ceglédi VSE—Volán Száll., Ikarus—Perbál, KSC—ESMTK. Pénzügyőr—Dunaújv. Ép., Bp. Spartacus—B.-gyarmat. VIII. forduló, IX. 25., 15.00: Bo. Spartacus—Láng Vasas. B.-gvar- mat—Pénzügyőr, Dunaújv. Én.— KSC. ESMTK—Ikarus, Perbál- Ceglédi VSE, Volán Száll—Bp. Énítők. Bem SE—ÉGSZÖV. Auras —Dunakeszi. KTE—Gyöngyös, G=mz-M A VÁG—Enying. IX. forduló. X. 2., 14.00: Láng Vasas—Ganz-MÁVAG. Enying— KTE. Gyön^vös—Auras. Dunake­szi-Bem SE. ÉGSZÖV—Volán Száll.. Bn. Énítők—Perbál. Ceglé­di VSE—ESMTK, Ikarus—Dunaújv. Én., KSC—B.-gyarmat, Pénzügyőr —Bn. Soartacus. X. forduló, X. 9., 14.00: Pénz­ügyőr—Láng Vasas. Bn. Snarta- cus—KSC, B.-pvarmat—Ikarus Dun» ú ív. Én.—Ceglédi VSE, Építők. Perbál—ÉG­SZÖV, Vo^án Száll.—Dunakeszi, Rém SE—Gyöngvös. Auras— Enying, KTE—Ganz-MÁVAG. XI. forduló, X, 16., 13.30: Láng Vasas—KTE, Ganz-MAVAG— Auras, Enying—Bem SE, Gyön­gyös—Volán Száll., Dunakeszi- Perbál, ÉGSZÖV—ESMTK, Bp. Építők—Dunaújv. Ép., Ceglédi VSE —B.-gyarmat, Ikarus—Bp. Sparta­cus, KSC—Pénzügyőr. Xn. forduló, X. 23., 13.30: KSC —Láng Vasas, Pénzügyőr—Ikarus, Bp. Spartacus—Ceglédi VSE, B.- gyarmat—Bp. Építők, Dunaújv. Ep. ÉGSZÖV, ESMTK—Dunakeszi, Perbál—Gyöngyös, Volán Száll.— Enying, Bem SE—Ganz-MÁVAG, Auras—KTE. XIII. forduló, X. 30., 13.30: Láng Vasas—Auras, KTE—Bem SE, Ganz-MAVAG—Volán Száll., Enying—Perbál, Gyöngyös— ESMTK, Dunakeszi—Dunaújv. Ép., ÉGSZÖV—B.-gyarmat, Bp. Építők —Bp. Spartacus, Ceglédi VSE— Pénzügyőr, Ikarus—KSC. XIV. forduló, XI. 6., 13.00: Ika­rus—Láng Vasas, KSC—Ceglédi VSE, Pénzügyőr—Bp. Építők, Bp. Spartacus—ÉGSZÖV, B.-gyarmat— Dunakeszi, Dunaújv. Ép.—Gyön­gyös, ESMTK—Enying, Perbál— Ganz-MAVAG, Volán Száll.—KTE, Bem SE—Auras. XV. forduló, XI. 13., 13.00: Láng Vasas—Bem SE, Auras—Volán Száll., KTE—Perbál, Ganz-MAVAG —ESMTK, Enying—Dunaújv. Ép., Gyöngyös—B.-gyarmat, Dunakeszi —Bp. Spartacus, ÉGSZÖV—Pénz­ügyőr. Bp. Építők—KSC, Ceglédi VSE—Ikarus. XVI. forduló, XI. 20., 13.00: Ceg­lédi VSE—Láng Vasas. Ikarus— Bp. Építők, KSC—ÉGSZÖV, Pénz­ügyőr-Dunakeszi, Bp. Spartacus —Gyöngyös, B.-gyarmat—Enying, Dunaújv. Ép.—Ganz-MAVAG, ESMTK—KTE, Perbál—Auras, Vo­lán Száll.—Bem SE. XVII. forduló, XI. 27., 13.00: Láng Vasas—Volán Száll., Bem SE—Per­bál, Auras—ESMTK. KTE—Durta- újv. Ép.. Ganz-MAVAG—B.-gyar­mat, Enying—Bp. Soartacus— Gyöngyös—Pénzügyőr, Dunakeszi KSC, ÉGSZÖV—Ikarus, Bp. Épí­tők—Ceglédi VSE. XVm. forduló, XII. 4., 13.00: Bo. Énítők—Láng Vasas, Cearlédi VSE —ÉGSZÖV, Ikarus—Dunakeszi, KSC—Gyöngyös, Pénzügyőr— Enying. Bo. Spartacus—Ganz-MÁ­VAG. B.-gyarmat—KTE, Dunaújv. Én.—Auras. ESMTK—Bem SE, Per­bál—Volán Száll. XIX. forduló. XII. 11., 13.00: Láng Vasas—Perbál, Volán Száll. —ESMTK, Bem SE—Dunaúiv. Én., Auras—B.-gyarmat. KTE—Bo. Soartacus, Ganz-MAVAG—Pénz­ügyőr. Envinc—KSC. Ovnnevös— Tkarus. Dunakeszi—Ceglédi VSE, ÉGSZÖV—Bn. Énffők. XX. forduló. XII. 18.. 13.00: Láng —ÉGSZÖV. Dunakeszi—Bn. énítők. Gyöngyös—Ceglédi VSE. Enving—Tkarus. Ganz-MAVAG— KSC. KTE—Pénzüp^r, Auras—Bn. ^»rtacus. Bem SE—B -gyarmat. Volán Sz*u,_DUnatijv# Ép., Per­bál—ESMTK. A KARTALIAK Jövőre indulhatnak APRÓHIRDETÉSEK A Monor Nagyközségi Tanács Étkezdéje gyermekélelni3zési konyhájára fözőnőket felvesz Jelentkezés: monori MEZÖGÉP-nél, a konyhán. __________ A Szőnyi Tibor Kórház és Intézményei, Vác, munka melletti általános ápolónői és általános asszisztensi szakon 1977 szeptemberében új évfolyamot indít Jelentkezhetnek 17 és 35 év közötti nők és férfiak a kórház oktató nővérénél 1977. július 31-ig. A TIGÁZ Pest me­gyei Kirendeltsége azonnali belépéssel alkalmaz gázkészülék­szerelő szakmunkás­bizonyítvánnyal ren­delkező szakmunkáso­kat Dunakeszi, Soly­már, Budaörs Szi- getszentmiklós,' Pécel, Vecsés, Vác, Kistar- csa, Gödöllő, Érd és Főt munkahelyein, va­lamint Gödöllő hely­ségben .gázgazdászt és Budapestre építőipari előkészítőt. Jelentkez­ni lehet: Budapest VI., Majakovszkij 98/a. szám alatt a kiren­deltségvczetőnél.______ A GANZ Műszer Mű­vek Árammérőgyára felvételre keres kezdő vagy gyakorlattal ren­delkező épületgépész technikust vagy mér­nököt tervező munka­körbe. Munkaruhát biztosítunk. Fizetés a 16/1976. (XII. 11.) MüM. sz. rendelet alapján. Jelentkezni lehet sze­mélyesen vagy írásban a GANZ Műszer Mű­vek Árammérőgyár Személyzeti Főosztá­lyán. Cím: 2101 Gö­döllő, Ganz Ábrahám u. 2. A Cegléd és Vidéke ÁFÉSZ a csemői 48. sz. több személyes szabadkasszás italbolt­ba 1977. aug. l-i belé­péssel vezetőt keres. Családtaggal jelent­kezők előnyben. Pá­lyázati feltételek meg­tekinthetők az ÁFÉSZ Áruforgalmi Főosztá­lyán, 2700 Cegléd, Al­kotmány u. 9. sz. öt­éves szakmai gyakor­lat és tiszta erkölcsi bizonyítvány szüksé­ges. Jelentkezni 1977. július 20-ig írásban lehet. A Dabas és Vidéke ÁFÉSZ felvételt hir­det az alábbi munka­körökben : építész­mérnök, épületgépész­mérnök, közgazdász és számviteli osztály- vezető: Cím: Dabas, Biksza M. u. 440. Megközelíthető az En­gels téri Volán-járat­tal, kb. 1 óra az E 5- ös útvonalon. A Monorvidéki ÁFÉSZ építőcsoport­jához helybeli mun­kára kőműves, zsalu­zó, ács, festő, mázoló, tapétázó, vaLamint ku­bikos munkaerőt fel­vesz. Jelentkezés a Központi iroda sze­mélyzeti osztályán Üllő, Vörös Hadsereg u. 64. szám alatt. ADAS-X ; VETEL Elcserélném nagykő­rösi 2 szobás kertes családi házamat bu­dapesti 1 vagy 2 szo­básra. Érdeklődni: Nagykőrös, Bakos u. 7. sz. _________ El adó 2 és félszobás lakás, garázzsal. Kp. ■f* OTP. Nagykőrös, Gát utca 4. III/28. 2 db üzemképes „HERCULES’» KERETFÜRÉSZ ELADÓ. Megtekinthető: Nagykőrös, Örkényi út 80. Nagykunsági EFAG Nagykőrösi üzeme. Nagykőrös IX., Har­gita u. 4. számú csa­ládi ház 200 n.-öl te­lekkel azonnal beköl­tözhetően eladó. ______ Na gykőrös, Bocskai u. 25. sz. alatti családi ház eladó. Érdeklőd­ni: Regdon Tibor, Né­meth Irén 8/a. fszt. 2. 17 után.______________ Si mson Star 2 éves, olcsón, sürgősen el­adó. Cegléd, Kozma Sándor utca ll. Telek. Budapest határától 3 km-re, Halásztelken 68 m2-es két és fél­szobás, összkomfortos öröklakás eladó. Kék­busszal megközelíthe­tő. 340 000 + 90 000 OTP. 115—371 v. „Vi­dékinek te átírható PmH 124 595” jeligére a kiadóba. 2 szoba összkomfor­tos. családi ház, mel­léképülettel, gyümöl­csösben beköltözhe­tően eladó. Cím: 2220 Vecsés, Kikindai u. 25. szám._____________ 1 1/2 szobás szövetke­zeti lakás eladó. Kp. + OTP 2100 Gödöllő Munkácsy 3/a. c. IV. 17. Egyedülálló tanár Nagykőrösön a köz­pontban külön bejára­tú összkomfortos bú­torozott lakást vagy szobát keres. — Cím: Nagykőrös, Szolnoki út 12. CZ-s Moszkvics 408-as személygépkocsi után­futóval eladó. Sági Tamás, Taksony, Cso­konai u. 40. Könyveket, folyóirato­kat veszek, cserélek, gyűjteményem részé­re. Cegjlédbercel, Dó­zsa György utca 6. Jaksics.____________ El adó sürgősen beköl­tözhető kétszobás ház, 800 négyszögöl szőlő­vel, villany van. — Bognár Mihály, Cse- mő, 13. dűlő 9. Nagykőrös Tavasz ut­cában 2 és félszobás lakás eladó. Érdekiőd­ni: Teleki u. 1. _____ El adók 5, 6, 7 hl.-es boroshordók és kád. Nagykőrös VIII. kér. Szolnoki u. 105.______ El adó 56 m2-es mo­dern öröklakás Új­pesten. Tel.: 680—840, 1/2 8-tól 15.30-ig. Skoda Octavia alkat­részenként eladó. Ér­deklődés : Sződ, Tabán u. 2. (18 óra után). Verőcén zárt kertben 500 n.-öles málnás, víkendezésre alkalmas telek eladó. Érdeklőd­ni: Kovács Zoltán, Vác, Kölcsey u. 17. fszt. 4. Közvetlen vízparton, Verőcemaroson 50 m2- es faház eladó. Tele­fon: Vác, 11—306. Külön bejáratú kisebb házrész eladó. Nagy­kőrös Vili. kér. Attila 18/a.___________________ El adó új családi ház. Nagykőrös, Napkelet U. 28.____________ Za porozsec eladó. La- josmizse, Mizse 544. Alsógödön 3 szobás, összkomfortos, új csa­ládi ház, 200 n-öl te­lekkel eladó. Fenyves út 22,___________________ Kuvaszkölykök el­adók. Nagykőrös, Pü­cök dűlő 2.___________ El adó beköltözhető 1 szoba, üvegessel ház a. piac mellett. Nagy­kőrös VII., Eper 3. sz. 2. kapu._____________ El adó piacnál.azonnal beköltözhető ház. Ér­deklődni: Nagykőrös, Szolnoki u. 24. sz. Autósok, figyelem! — Üreges aivázvédelmet garanciával vállalok. Atkán autófényező, Cegléd. Vitéz utca Esküvőre legdivato­sabb vőlegényi, ko- szorúsiányi ruh; k kölcsönzése vidékre Budapest VII., Aká> fa u. 27. ______________ Há zvezetőnőt keres, k budapesti bentlakás­sal, szeptember 1-tő.. Fizetés megál'IapocL.s szerint. Érdeklődni: napközben 8—5-ig a 136—684-es telefonsz i- mon. Leveleket „Le­informálható PmH 124 986” jeligére a ki­adóba. ____________ Du naújvárosi 56 m2-es szövetkezeti lakásomat hasonló gödöllőire cse­rélném. „Tanácsi is érdekel 75 957” jeligé­re a dunaújvárosi hir­detőbe. HIRDESSEN A PEST MEGYEI HÍRLAPBAN! Hogyan lehet jóllakva fogyni? Mi való a gyermek tányérjára? Mit tudnak a gyümölcsök? Mi a slambuc? Milyen a korszerű konyha? Megtudhatja a MAGYAR KONYHA című, újonnan megjelenő, színes, nyolcvanoldalas gasztronómiai magazinból. ' Irodalmi csemegék. Több mint 40 recept. Gasztronómiai keresztrejtvény. Étlaptotó. Étlapteszt. ÉRTÉKES NYEREMÉNYEK. ÁRA: 26 FORINT. Megjelenik a hónap második felében. MAGYAR KONYHA JEGYEZTESSE ELŐ AZ ÚJSÁGÁRUSÁNÁL! A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja Megjelenik - bétfő kivételével - naponta Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat- — nrPT U rp VCI UÍDI AD Föszerkeszt6 dr. Lőkös Zoltán. - Főszerkesztő-helyettes Sági Agnes - Felelős kiadó: Csolläny Ferenc. - Szerkesztőség: 1951 Budapest Vili.. Somogyi Béla o « I LÓI ItfLu I Li ftlRLni Kiadóhivatal: 1951 Budapesi Vin.. Blaha Lujza tér 3 - A szerkesztőség és a Kiadóhivatal központi telefonja 343—100 és 142—220 - Szerkesztőségi titkárság • 40—441 ______________________ ____________ FIOKSZERKESZTOSEGEINK: Ceglédi Hírlap, 2701 Cegléd Kossuth tér I Pf; 19 Telefon 11-400 - Gödöllő és vidéke, 2100 Gödöllő Szabadság tér 1 Pf W Tel 8196 ­-------------­----------------------------------------- Monor és Vidéke, 2201 Monor Kossuth u 78 Pf:51 Tel 157 - Nagykörösi Híradó, 2750 Nagykörös. Hősok tere 7 Tel 398 Váci Napló. 2601 Vác Lenin u 45 Pf 32 Tel 10-095 A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda. Budapest - Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postaliivatalnál. a kézbesítőknél 8 Dosla hírlapüzleteiben a Posta Központi Hírlapíródénál. Budapes’ v. József nádor tér 1 Tel.- 180—850 Postacím 1900 Budapest - Előfizetési dl) havonta 20 forint Index: 25064 HÜ ISSN 0133__0659 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom